تعداد مقالات: 1509
1401. پروسر کوئید انگل لیگولا اینتستینالیس (Ligula intestinalis) در پاروپایان پلانکتونی (Copepoda) سد ستارخان آذربایجان شرقی

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 151-154

سعیده کریمی؛ محمدرضا مسعود؛ لیلا مهدیزاده فانید؛ محبوبه حاجی رستملو


1402. بررسی اثر غلظت های مختلف عنصر آهن بر میزان رشد جلبک سبز Ankistrodesmus falcatus

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 161-164

سید مصطفی حسینی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ مریم فلاحی


1404. تکثیر ماهی صافی Siganus sutor با استفاده از هورمونهای LHRHa2 و HCG در استان هرمزگان

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 161-168

حجت اله فروغی فرد؛ غلامعباس زرشناس؛ اسماعیل تازیکه؛ بهروز قره وی


1405. ماهیان قناتها حوضه آبریز مرکزی و حوضه آبریز سیرجان ( استان کرمان )

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 153-160

مهتاب ابراهیمی


1406. بررسی رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید در مخازن پلی اتیلنی با چگالی زیاد ( ژئوممبران )

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 155-158

کامیار غرا؛ مهدی مرادی؛ صاحبعلی قربانی؛ افشین امیری؛ داریوش پروانه مقدم


1407. بررسی اثرات پراکسید هیدروژن در کنترل عفونت های قارچی تخم ، درصد تخم گشایی و ناهنجاری لارو قزل آلای رنگین کمان

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 163-168

اکبر بنوره؛ بهروز ابطحی؛ عیسی شریف پور؛ حسین عبدالحی


1409. فصل تخمریزی، هم آوری و طول در 50 درصد بلوغ (Lm50) کیلکای معمولی (caspia Clupeonella cultriventris) در سواحل استان مازندران

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 153-158

علی اصغر جانباز؛ شهرام عبدالملکی؛ حسن فضلی


1410. تاثیر مواد شوینده آنیونی بر گلیکوژن کبد و گلوکز خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 161-164

علی گلچین راد؛ مجید عسکری حصنی؛ میر قاسم ناصر علوی؛ آزاده عتباتی


1411. ریخت شناسی سنگریزه شنوایی (اتولیت) در تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 163-168

حمیدرضا اسماعیلی؛ آزاد تیموری؛ زینب پیروار


1412. تعیین کیفیت سلامت زیستی رودخانه بهمن شیر با استفاده از شاخص های نایگارد-پالمر و ساپروبیک

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 163-176

نسرین سخایی؛ بابک دوست‌شناس؛ پریوش موبد


1413. بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه بهمنشیر

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 167-172

زینب فعال


1414. تاثیر دما بر سیر تکامل رویانی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 171-176

علیرضا سلیمانی؛ عسکر کریم آبادی


1417. اولین گزارش میگوی Exopalaemon styliferus (Crustacean: Decapods: Palaemonidae) از ایران

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 157-160

پرویز زارع؛ ابراهیم قاسمی؛ الهام سرافراز


1418. بررسی مایکوباکتریوز در دو گونه گلدفیش و گوپی در سمنان به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 173-178

الهام حسین‌پور؛ سارا مهدی‌زاده مود؛ حمید استاجی؛ حسام‌الدین اکبرین


1419. بررسی قانون قیمت واحد در بازار ماهیان زینتی ایران

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 161-170

سیدیعقوب زراعت کیش؛ زینب امیدوار


1420. اثرات میزان غذادهی بر رشد و کارایی تغذیه بچه ماهی صبیتی(Sparidentex hasta) در مرحله نرسری

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 159-163

مجتبی ذبایح نجف آبادی؛ منصور طرفی موزان زاده؛ اسمعیل پقه؛ جاسم غفله مرمضی؛ سید جواد حسینی؛ شاهپور مهرجویان؛ رحیم اصولی؛ حمید سقاوی؛ جواد منعم؛ رضا نهاوندی


1421. تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone، 1931) در سیستم پرورشی بدون تعویض آب

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 77-91

محمد حسین خانجانی؛ مرتضی علیزاده؛ میر مسعود سجادی؛ ایمان سوری نژاد


1422. درصد غذادهی بهینه در دوره ی نرسری ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 165-168

منصور طرفی موزان زاده؛ اسمعیل پقه؛ مجتبی ذبایح نجف آبادی؛ جاسم غفله مرمضی؛ سید جواد حسینی؛ شاهپور مهرجویان؛ رحیم اصولی؛ حمید سقاوی؛ جواد منعم


1424. مقایسه تغییرات غلظت گلوکز خون در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) قبل و بعد از خوراک دهی.

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 171-175

محمدسعید گنجور؛ علیرضا قائدی؛ ابوالحسن راستیان نسب؛ محمد میثم صلاحی اردکانی؛ سیدعبدالحمید حسینی؛ عیسی فلاحت