نویسنده = سید رضا سید مرتضایی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی میزان آلودگی میکروبی آب‌های سطحی رودخانه گرگر بر اساس استانداردهای جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

مینا آهنگرزاده؛ حسین هوشمند؛ سیمین دهقان مدیسه؛ سید رضا سید مرتضایی


2. بررسی کیفیت آب دریاچه سد سیمره با استفاده از شاخص‌های باکتریایی و ارتباط آن با برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 89-97

حسین هوشمند؛ مینا آهنگرزاده؛ سیمین دهقان مدیسه؛ سید رضا سید مرتضایی


3. سنجش کیفی بار آلودگی آلی ناشی از اثرات احتمالی فعالیت‌های آبزی‌پروری در خور غزاله (خلیج فارس) روی کفزیان با استفاده از شاخص ABC

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 43-54

نجمه جهانی؛ سید محمد باقر نبوی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ سید رضا سید مرتضایی


4. جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی و قارچی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در منطقه چوئبده آبادان

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 161-166

مینا آهنگرزاده؛ سید رضا سید مرتضایی؛ حسین هوشمند؛ محمد افشارنسب؛ نیاز محمد کر؛ لفته محسنی نژاد


5. مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 31-44

الهام جرفی؛ فرهاد امینی؛ سید علی قرشی؛ سید رضا سید مرتضایی


6. شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 63-78

سید رضا سید مرتضایی؛ جمیله پازوکی؛ محمود معصومیان؛ نیاز محمد کر


7. بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب مراکز تکثیر میگوی چوئبده آبادان

دوره 14، شماره 3، آذر و دی 1384، صفحه 69-78

سارا سبزعلیزاده؛ سید رضا سید مرتضایی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ وحید یاوری


8. آلودگی چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمی در آبگیرهای استان خوزستان

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379، صفحه 25-36

سید رضا سید مرتضایی؛ ایرج موبدی؛ علی فرهناک