نویسنده = سید محمدرضا فاطمی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تاثیر دما و عناصر منیزیم و آهن بر میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا (Arthrospira plantensis)

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 69-78

رقیه جریان؛ سید محمدرضا فاطمی؛ علی ماشینچیان مرادی


2. بررسی مقایسه ای ذخایر گونه های میگوی مولد در صیدگاه های شرق استان هرمزگان

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 67-80

غلامعباس زرشناس؛ سید محمدرضا فاطمی؛ غلامحسین وثوقی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ محمد مومنی


3. فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 165-170

داود کر؛ سید محمدرضا فاطمی؛ فرهاد کیمرام


4. بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از mtDNA (PCR-RFLP)

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 89-102

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمد جواد تقوی


5. بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارتنوژنتیکا ( Artemia parthenogenetica ) در ایران به روش PCR-RFLP

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 53-68

محبوبه حاجی رستملو؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ مجید صادقی زاده؛ فرامرز لالویی


6. بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش ، خلیج فارس

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 39-54

اکرم تهرانی فرد؛ شهربانو عریان؛ غلامحسین وثوقی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ علیرضا نیکویان


7. بررسی اثرات بعضی از عوامل محیطی بر میزان آگار استخراج شده از جلبک گراسیلاریا (Gracillaria corticata) در سواحل خلیج فارس ، بندر لنگه

دوره 15، شماره 1، آذر و دی 1385، صفحه 81-88

فرناز رفیعی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ یوسف فیلی زاده؛ غلامحسین وثوقی؛ سید عباس اسماعیلی ساری


8. بررسی رابطه آلودگی های نفتی با تراکم صدف مروارید ساز محار (Pinctada fucata) در خلیج فارس

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 127-147

فرشید کفیل زاده؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمدرضا فاطمی؛ غلامحسین وثوقی؛ شهلا جمیلی


9. شکوفایی فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی و شناسایی جلبکهای سمی

دوره 12، شماره 2، مرداد و شهریور 1382، صفحه 95-110

پریسا نجات خواه معنوی؛ شهربانو عریان؛ عبدالحسین روستائیان؛ رضا نقشینه؛ سید محمدرضا فاطمی