کلیدواژه‌ها = پروتئین
تعداد مقالات: 14
1. تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر رشد، زنده‌مانی و ترکیب لاشه کرم نرئیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

سعید چراغی؛ رضا طاعتی؛ ذبیح اله پژند


2. بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر میزان رشد، ترکیب شیمیایی بدن و قابلیت هضم مواد مغذی در بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 165-177

محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ مصطفی کرمی نسب؛ محمد اسماعیل راست‌روان


3. تولید کمپلکس پروتئینی هیدرولیز و غنی شده با آهن از میگوی آب شیرین ( Macrobrachium nipponense)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 9-18

رضوان موسوی ندوشن؛ روزبه حلت آبادی فراهانی


4. اثر منابع مختلف نیتروژنی بر میزان زیتوده و محتوی پروتئینی جلبک سبز-آبی اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 57-65

محمد گرگیج جاسکی؛ مازیار یحیوی؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ علیرضا سالارزاده


6. اثر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی بر روند رشد بچه فیلماهی پرورشی (Huso huso)

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 107-118

محمود محسنی؛ اسماعیل امیرخانی؛ میرحامد سید حسنی؛ حمیدرضا پورعلی


8. اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 41-52

زهرا غیاثوند؛ عباس متین فر؛ علیرضا ولی پور؛ رضا چنگیزی


9. آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei )

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 109-116

ابوالفضل عسکری ساری؛ عباس متین فر؛ عبدالحمید عابدیان


10. تعیین ارزش غذایی آرد آرتمیا با استفاده از روشهای شیمیایی

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 63-72

ابوالفضل زارعی؛ محمود حافظیه


11. اثرات سطوح متفاوت نسبت پروتئین به انرژی ( P/E ) جیره غذایی بر روی رشد و ترکیب بدن تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) پرورشی

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 129-140

محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ محمود بهمنی؛ حمیدرضا پورعلی؛ میر مسعود سجادی


12. تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب بدن لارو ماهی آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius )

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 93-102

علی صابر؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ فریده حیاتی


13. اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards)

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 39-62

عبدالمحمد عابدیان؛ قباد آذری تاکامی؛ علی نیکخواه؛ چیروز بن سعد؛ جاسم غفله مرمضی