دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382 
تعیین ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) و استخراج کیتین از آن

صفحه 1-12

یوسفعلی اسدپور؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ احمد غرقی؛ محمدرضا کلباسی؛ علی اصغر خسروشاهی


بررسی فلور قارچی میگو ببری سبز پرورشی (Penaeus semisulcatus) استان بوشهر

صفحه 97-110

بابک قائدنیا؛ فریده زینی؛ محمدرضا مهرابی؛ سید جمال هاشمی؛ شهرام دادگر؛ مریم میربخش


بررسی رابطه آلودگی های نفتی با تراکم صدف مروارید ساز محار (Pinctada fucata) در خلیج فارس

صفحه 127-147

فرشید کفیل زاده؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمدرضا فاطمی؛ غلامحسین وثوقی؛ شهلا جمیلی


شناسایی ماهیان قناتهای بخش مرکزی بیرجند

صفحه 163-172

محمود مشکانی؛ محمد ابراهیم پورکاسمانی