دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397 
8. کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر

صفحه 75-91

نیما پورنگ؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ حمیدرضا معظمی؛ داوود آقاعلی گل؛ پرگل قوام مصطفوی؛ مینو محمودیان


9. تغییر ساختار زئوپلانکتون ها و افزایش فراوانی ژله فیش ها در منطقه ساحلی بوشهر– دلوار

صفحه 99-106

محسن نوری نژاد؛ سهیلا امیدی؛ غلامحسین دلیرپور؛ جمشید محمدنژاد؛ هوشنگ انصاری