نویسنده = محدث قاسمی
تعداد مقالات: 6
1. کشت سلولی اولیه از بافت باله دمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 95-104

منا هادی فر؛ سمیه حقیقی کارسیدانی؛ محدث قاسمی


2. بررسی فراوانی و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی ( Esox lucius) تالاب انزلی و ارزیابی تاثیر آنها بر شاخص های بیومتریک ماهی میزبان

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 69-78

سیدفخرالدین میرهاشمی نسب؛ فرید فیروزبخش؛ مسعود ستاری؛ محدث قاسمی


3. تأثیر مصرف خوراکی عصاره آبی-الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 71-80

عاطفه کریمی پاشاکی؛ محدث قاسمی؛ سید جلیل ذریه زهرا؛ مصطفی شریف روحانی؛ سید مسعود حسینی


4. بررسی مستمر سلامتی و عدم تایید وجود بیماری نکروز هماتوپویتیک عفونی (IHN)در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در حومه یاسوج به وسیله روش های ملکولی (RT-PCR) و کشت سلولی در طی چهار سال 1394-1391.

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 189-193

محمدسعید گنجور؛ سید جلیل ذریه زهرا؛ محمد رضا مهرابی؛ علیرضا قائدی؛ محدث قاسمی؛ ابوالحسن راستیان نسب


5. بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (Aloe vera) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و فلور باکتریایی روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 39-52

سهیل بازاری مقدم؛ مسعود حقیقی؛ مصطفی شریف روحانی؛ مهرداد حمیدی؛ محدث قاسمی


6. مقایسه چهار کیت استخراج RNA تجاری به منظور تشخیص ویروس ویرمی بهاره کپور معمولی (Spring Viraemia of Carp Virus)SVCV

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 51-59

سیدرضا سیدمرتضایی؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ محدث قاسمی