دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 83، آذر و دی 1392 (83) 
5. مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک‌های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus)

صفحه 47-54

فروزان چوبیان؛ زهره رمضانپور؛ محمود حافظیه؛ مرجان صادقی راد؛ کورش حدادی مقدم؛ ذبیح اله پژند؛ رودابه روفچایی؛ حمیدرضا پورعلی


9. بررسی اثر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis)و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر پایداری اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده منجمد ماهی کپور‌نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)

صفحه 87-98

یاسمن فهیم دژبان؛ عباسعلی مطلبی؛ سید ابراهیم حسینی؛ علی اصغر خانی‌پور؛ مهدی سلطانی؛ قربان زارع گشتی؛ فرشته خدابنده


13. یافته علمی کوتاه: کاریولوژی ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) منطقه زابل

صفحه 137-146

علی خسروانی زاده؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا نوروزفشخامی