نویسنده = عباس متین فر
تعداد مقالات: 20
1. تأثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد و بقاء، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 143-149

عباس متین فر؛ طیبه عنایت غلام پور؛ سمانا شعبانی کاکرودی؛ م فدایی راینی


2. تفاوت‌های ژنتیکی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) موجود در ایران و قزل‌آلای وارداتی از فرانسه

دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 75-84

رقیه محمودی؛ حبیب الله گندمکار؛ حسین علی عبدالحی؛ عباس متین فر؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سجاد نظری


3. اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 41-52

زهرا غیاثوند؛ عباس متین فر؛ علیرضا ولی پور؛ رضا چنگیزی


5. بررسی مقایسه جایگزینی طیف غذای مصنوعی دستساز و وارداتی با غذای زنده در تغذیه مراحل زوآی 1 تا پست لارو 15 میگوی پاسفید غربی

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 87-102

رضا قربانی واقعی؛ عباس متین فر؛ خسرو آئین جمشید؛ محمود حافظیه؛ رسول قربانی


6. بررسی رفتار تغذیه ای لاروماهی شانک زردباله در تغذیه با غذای زنده و خوراک میکروکپسوله

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 51-64

بهزاد سروی؛ عباس متین فر؛ همایون محمودزاده؛ غلامرضا اسکندری؛ یاسر عبداله تبار


7. بررسی تاثیر نسبتهای متفاوت HUFA غذاهای خشک در مقایسه با HUFA غذاهای طبیعی بر هم آوری و قطر تخمک مولدین میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 141-152

عباس متین فر؛ حسین عمادی؛ رضا قربانی واقعی؛ سید مهدی میر حیدری؛ هومن عبداله بیگی


8. بررسی امکان جایگزینی روتیفر با غذای میکروکپسوله در پرورش لارو ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 53-66

بهزاد سروی؛ عباس متین فر؛ غلامرضا اسکندری؛ اودایا سانکارستی


9. بررسی امکان پرورش میگوی پا سفید ( (Litopenaeus vannamei در آبهای لب شور زیر زمینی بافق یزد

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 133-146

نسرین مشائی؛ فرهاد رجبی پور؛ عباس متین فر؛ حبیب سرسنگی؛ احمد بیطرف؛ محمدرضا حسینی


10. تعیین نرخ رشد، میانگین وزن، میزان بقا، ضریب تبدیل غذایی و تولید کل در پرورش میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)در ایران

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 15-22

محمد افشارنسب؛ عباس متین فر؛ مهران محمدی دوست؛ علی قوام پور؛ رضا سید مرتضایی؛ سارا سبزعلیزاده؛ محمد خلیل پذیر؛ غلامحسین فقیه؛ مختار حق نجات؛ شهرام قاسمی


11. تاثیر پروبیوتیک باسیلوس (Bacillus sp.) بر رشد و درصد بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری 30 و 40 قسمت در هزار

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 27-34

محمد خلیل پذیر؛ عباس متین فر؛ خسرو آئین جمشید؛ رضا قربانی واقعی؛ غلامعباس زرشناس؛ قاسم غریبی


12. بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین گیاهی بر رشد میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 79-88

رضا قربانی واقعی؛ عباس متین فر؛ نادر سامانی؛ غلامحسین فقیه؛ رسول قربانی


13. آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei )

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 109-116

ابوالفضل عسکری ساری؛ عباس متین فر؛ عبدالحمید عابدیان


14. مقایسه شاخص های رشد ، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی در سایت پرورشی حله استان بوشهر

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 27-34

علی ارشدی؛ ابوالقاسم کمالی؛ عباس متین فر؛ رضوان احسانی؛ جواد میردار هریجانی


15. بررسی تراکم پذیری میگوی پا سفید در شرایط پرورش آزمایشگاهی

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 159-164

قاسم غریبی؛ عباس متین فر؛ بابک قائدنیا؛ رضا قربانی؛ محمد خلیل پذیر


16. بررسی تکثیر نیمه طبیعی ماهی کلمه ( Rutilus rutilus caspicus ) و تغذیه بچه ماهیان آن تا مرحله رهاسازی

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 165-170

مهرنوش نوروزی؛ رضا اکرمی؛ عباس متین فر


17. ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از آبهای شور منطقه گناباد

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 99-118

فرشته قاسم زاده؛ عباس متین فر؛ شهلا جمیلی؛ علیرضا زارعی


18. اثرات رژیمهای مختلف نوری بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus )

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 33-40

عقیل دشتیان نسب؛ عباس متین فر؛ نادر اسدی سامانی؛ مهراب بنافی؛ وحید یگانه؛ بابک قائدنیا؛ محمد سعید گنجور


19. مطالعه میزان رشد دیاتومه Skeletonema costatum تحت تاثیر رژیمهای مختلف

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 117-126

لیلا شمس؛ جعفر سیف آبادی؛ عباس متین فر؛ حسن ابراهیم زاده


20. تکثیر و پرورش میگوی خلیج فارس گونه"Penaeus semisulcatus "DE HAAN

دوره 1، شماره 0، خرداد و تیر 1371، صفحه 42-51

عباس متین فر