کلیدواژه‌ها = Penaeus indicus
تعداد مقالات: 24
3. اثرات دفعات غذادهی بر رشد، بازماندگی و کیفیت آب حوضچه‏های پرورش میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 129-136

حسن مرادی زاده فرد؛ محمد سوداگر؛ سعید گرگین؛ علی اکبر پاسندی


4. یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 153-158

ناصر آقاجری؛ محمد رضا طاهری زاده؛ غلامعلی اکبرزاده


5. تولید کنسرو از میگوی ریز پرورشی (Penaeus indicus) در روغن، سس گوجه فرنگی و آب نمک

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 123-132

سهراب معینی؛ شهروز طاهری؛ انوشه کوچکیان؛ عباسعلی استکی


7. بررسی فلور قارچی مراحل لاروی میگوی سفید هندی در کارگاههای تکثیر استان خوزستان

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 37-44

سیدرضا سید مرتضایی؛ نیاز محمد کر


8. بررسی و شناسایی انگل های میگوی پرورشی (Penaeus indicus) در منطقه گواتر چابهار

دوره 15، شماره 1، آذر و دی 1385، صفحه 109-118

آرمین عابدیان امیری؛ مهشید ابراهیمی


13. بررسی فون انگلی میگوهای پرورشی منطقه فارس قفاس آبادان

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 199-210

بهروز تمجیدی؛ فریبا داوودی؛ نیاز محمد کر


14. بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازمانگی بچه میگوی سفید هندی

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 51-60

آرش جاهدی؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی


16. اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 37-48

اسماعیل پقه؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی


18. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استخرهای پرورش میگوی سفید هندی) (Penaeus indicusدر حاشیه خلیج گرگان (استان مازندران)

دوره 12، شماره 2، مرداد و شهریور 1382، صفحه 111-122

حسن نصراله زاده ساروی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ داود کر


20. اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards)

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 39-62

عبدالمحمد عابدیان؛ قباد آذری تاکامی؛ علی نیکخواه؛ چیروز بن سعد؛ جاسم غفله مرمضی


21. بررسی زیستی میگوی سفید هندی در صیدگاه های منطقه جاسک

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 43-52

غلامعباس زرشناس؛ حسین عمادی؛ فرشته سراجی


22. بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی PENAEUS INDICUS پرورشی آبادان

دوره 10، شماره 4، بهمن و اسفند 1380، صفحه 1-10

نازنین حسینیان سرشکی؛ حسین ریاحی؛ محمدرضا مهرابی؛ مسعود حسینی