دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1399 
1. معرفی برخی شاخص‌های سرم، ایمنی و خون به عنوان شاخص سلامت در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) عاری از عوامل بیماریزای خاص

صفحه 1-10

مریم قیاسی؛ محمد بینایی؛ ابولفضل سپهداری؛ سید محمد جلیل ذریه زهرا؛ رضا صفری؛ شاپور کاکولکی؛ مهتاب یارمحمدی؛ محدث قاسمی؛ محمد جواد تقوی رستمی


4. بررسی رشد جمعیت و تولیدات سیکلوپوئید کوپه پود Acanthocyclops trajani با تغذیه از جیره‌های مختلف

صفحه 35-46

رحیمه رحمتی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ مژگان روشن طبری؛ مسطوره دوستدار


5. استفاده از روش Real-Time PCR به منظور شناسایی بیماری‌‌های ویروسی اخطار کردنی (IPN، VHS و IHN) در مولدین قزل‏آلای رنگین کمان نسل پایه ماهیان عاری از عوامل بیماریزای خاص (SPF)

صفحه 47-59

سید جلیل ذریه زهرا؛ مهتاب یارمحمدی؛ سید داود داود حسینی؛ محمد پورکاظمی؛ رضوان‌‌اله کاظمی؛ ابوالفضل سپهداری؛ محدث قاسمی؛ شاپور کاکولکی؛ محمدرضا مهرابی؛ علیرضا شناور ماسوله؛ مریم قیاسی


11. آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات تالاب انزلی، جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان)

صفحه 121-133

مجید راستا؛ مسعود ستاری؛ مجتبی شکرالله زاده طالشی؛ جاوید ایمان‌پور نمین


13. محاسبه و بکارگیری شاخص کیفیت آب در آبهای ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر

صفحه 147-159

حسن نصراله زاده ساروی؛ آسیه مخلوق؛ فریبا واحدی؛ علی عابدینی؛ کامران عقیلی؛ عبداله نصراله تبار