دوره و شماره: دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1399 
1. ‌‌تاثیر ‌‌‌‌بهگزینی انفرادی بر بهبود ضریب تبدیل غذایی نسل اول (F1) ماهی قزل‌‌آلای ‌‌رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 1-11

ابوالحسن راستیان نسب؛ حبیب اله گندمکار؛ عیسی فلاحت ناصرآباد؛ سید عبدالحمید حسینی؛ جواد مهدوی


4. تغییرات کیفی ماهی موتو (Encrasicholina punctifer) طی نگهداری در یخ

صفحه 37-47

سلیم شریفیان؛ صابر شریفیان؛ محمد صدیق مرتضوی


5. بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان به‎ منظور فعالیت‎های آبزی‎پروری

صفحه 49-65

عرفان کریمیان؛ حبیب اله محمدی؛ ادریس قادری؛ حمید حسین پور؛ نظیر واحدی


9. اثرات توأم بتاپلاس و الیگوساکاریدهای پری‌‌بیوتیک بر عملکرد رشد، شاخص کبدی، پارامترهای خونی و کیفیت لاشه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)

صفحه 99-110

مریم آفتابگرد؛ علیرضا سالارزاده؛ محمود محسنی؛ محمد اسماعیل راست روان؛ امیرهوشنگ بحری؛ سید جلیل ذریه زهرا؛ سلطنت نجار لشگری؛ غلامرضا لشتو آقایی


10. تولید مثل و بلوغ جنسی ماهی سفید (Rutilus kutum) در آبهای ایرانی دریای خزر

صفحه 111-121

غلامرضا دریانبرد؛ حسن فضلی؛ سیدامین‌اله تقوی مطلق؛ آرزو وهاب نژاد؛ فرامرز باقرزاده افروزی