دوره و شماره: دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1400 
برخی عوامل خطرساز بر تولید ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان با تأکید بر شاخص‌‌های میکروبی و فلزات سنگین آب مزارع حاشیه رودخانه هراز

صفحه 25-42

مریم قیاسی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ حسن فضلی؛ رضا صفری؛ سید محمد وحید فارابی؛ محمد بینائی؛ زهرا یعقوب زاد؛ عین اله زارع؛ شهریار بهروزی؛ فرشیده حبیبی


بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات بستر ناحیه ساحلی جنوب دریای خزر

صفحه 97-110

میلاد محیطی؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مسعود ستاری؛ مجتبی شکراله‌‌زاده طالشی