دوره و شماره: دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1-173 
6. اثر استفاده از بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ در فرمولاسیون جیره بر شاخص‌‌های رشد ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 69-82

رضا صفری؛ حسن نصراله‌‌زاده ساروی؛ سید محمد وحید فارابی؛ عبداله جعفری؛ سهیل ریحانی‌پول؛ محمد‌‌مهدی عباس‌زاده؛ مونا زمانی؛ مجید ابراهیم‌زاده


12. ارزیابی کارایی فنی شرکت‌‌های تعاونی صید پره استان گیلان

صفحه 147-159

هاجر قنبرزاده لیاولی؛ فرشید اشراقی؛ افشین عادلی؛ اعظم رضایی