دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400 
بررسی فراوانی و وزن توده زنده گونه‌های مختلف راسته دوجورپایان (Amphipoda) در سواحل جنوبی دریای خزر (منطقه گهرباران)

صفحه 25-36

محمد علی افرائی بندپی؛ غلامرضا سالاروند؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ متین شکوری؛ مهدی نادری جلودار؛ ابوالقاسم روحی؛ غلامرضا دریانبرد؛ فریبا واحدی؛ ایرج رجبی


ارزیابی کیفیت محیطی رسوبات رودخانه کرج (استان البرز)

صفحه 37-52

سید قاسم قربان زاده زعفرانی؛ فرهاد حسینی طایفه؛ سیده بهاره عظیمی؛ مهدی گندمکار؛ جلیل بادام فیروز


هیستومورفولوژی و مقایسه برخی آنزیم های گوارشی روده اصلی ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) در دو فصل گرم و سرد

صفحه 107-118

رحیم عبدی؛ آمنه مرادخانی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ زهرا بصیر


ارزیابی تأثیر جایگزینی تلفیقی پروتئین‌‌های گیاهی و جانوری به‌ جای پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌‌های سوماتیک بدنی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی

صفحه 119-134

میر حامد سیدحسنی؛ میر مسعود سجادی؛ بهرام فلاحتکار؛ ایوب یوسفی؛ علی حلاجیان؛ علی حسین‌‌پور زلتی؛ محمود محسنی؛ رضا قربانی


تأثیر مکمل نوکلئوتید (آسکوژن) جیره غذایی بر شاخص‌‌های خونی و ترکیبات لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

صفحه 149-158

سید محمدصادق هاشمی؛ فلورا محمدی‌‌زاده؛ امیرهوشنگ بحری؛ محمود حافظیه؛ رضا قربانی‌‌واقعی


برآورد ذخایر سیست و زی‌توده آرتمیای تالاب نمکی میقان اراک

صفحه 175-185

محمود حافظیه؛ علی نکویی فرد؛ فریدون محبی؛ مسعود صیدگر؛ داوود چراغی؛ محمد خضری؛ حسن اکبری