دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-193 
بررسی کیفیت خوراک پرواری ماهیان قزل‏آلا در مزارع پرورش ماهی استان فارس

صفحه 1-9

عبدالحمید کریمی؛ محمدحسین ابراهیمی؛ مهرداد زمان‏پور؛ محمود حافظیه؛ امان ‏ا لله صلح‏ جو


مطالعه تنوع زیستی و فراوانی کرم‌‌های پرتار در سواحل جنوب غربی دریای خزر

صفحه 75-91

مارال یعقوبی‌‌نمینی؛ محمد‌‌علی سالاری‌‌علی‌‌آبادی؛ رحیم عبدی؛ تورج ولی‌‌نسب؛ رائول زورنوزا بلمونته


بررسی کمی و کیفی بچه‌‌ماهیان خاویاری تا زمان رهاسازی در رودخانه سفیدرود

صفحه 93-102

سیدعلی موسوی گلسفید؛ شهرام عبدالملکی؛ محمدرضا بهروز خوش‌قلب؛ جلیل جلیل‌پور؛ علی حلاجیان؛ مهدی علیزاده رودپشتی؛ میرحامد سید حسنی