دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 78، خرداد و تیر 1391 (78) 
1. اثر سطوح متفاوت ویتامینهای C و E بر شاخصهای رشد و بقای ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus)

صفحه 1-12

مصطفی تاتینا؛ رضا طاعتی؛ محمود بهمنی؛ مهدی سلطانی؛ مهتاب قریب خانی


3. بررسی انگل‌های‌ ماهیان تالاب حنا، سمیرم، اصفهان

صفحه 25-38

بهیار جلالی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ سعید اسداله؛ مریم برزگر


4. تاثیر عصاره سیر برفاکتورهای رشد و بازماندگی در پست لاروهای میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

صفحه 39-46

مریم جوادزاده؛ علیرضا سالارزاده؛ مازیار یحیوی؛ محمود حافظیه؛ حامد درویش پور


6. تغییرات رشد و ترکیب اسیدهای آمینه لارو ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در طول دوره تکامل لاروی

صفحه 65-78

ندا خسروی بختیاروندی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ رجب محمد نظری؛ چنگیز مخدومی


14. مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی

صفحه 161-170

غضنفر مرادی نسب؛ رسول قربانی؛ سید یوسف پیغمبری؛ علی اصغر خانی پور