دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 79، فروردین و اردیبهشت 1392 (79) 
3. وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق

صفحه 23-30

حبیب سرسنگی علی آبادی؛ محمد محمدی؛ نسرین مشایی؛ فرهاد رجبی پور؛ احمد بیطرف؛ مجید عسکری؛ جلیل معاضدی؛ حسن نظام آبادی؛ همایون حسین زاده صحافی


4. تعیین برخی از پارامترهای موثر بر رشد و شکوفایی داینوفلاژله Cochlodinium polykrikoides

صفحه 31-40

عیسی عبدالعلیان؛ کیومرث روحانی قادیکلائی؛ مریم معزی؛ حجت اله فروغی فرد؛ غلامعلی اکبرزاده؛ محمد صدیق مرتضوی؛ رضا دهقانی؛ مسعود غرب نیا؛ فاطمه بنارویی


6. بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

صفحه 53-64

حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد؛ رضا پورغلام؛ شهرام عبدالملکی؛ علی بندانی؛ اکبر پورغلامی؛ سیدابراهیم صفوی


9. غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن‌های گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchs mykiss)

صفحه 89-98

ناصر آق؛ اسماعیل کاظمی؛ فرزانه نوری؛ حامد اعلمی فر؛ حسین آدینه؛ ابوالحسن راستیان نسب


11. بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi)

صفحه 115-124

فرحناز کیان ارثی؛ محسن مزرعاوی؛ سیمین دهقان؛ غلامعباس زرشناس؛ صدیقه فرخی مقدم


13. غلظت مناسب داروی بیهوشی پروپوفول در ماهی بنی(Barbus sharpeyi)

صفحه 133-142

سیدعبدالصاحب مرتضوی زاده؛ رحیم پیعان؛ محمد یونس زاده فشالمی؛ منصور شریفیان


14. بررسی غلظت هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در صدف Barbatia helblingii در سواحل بوشهر

صفحه 143-152

علیرضا صفاهیه؛ معصومه محمودی؛ یداله نیک پور؛ کمال غانمی؛ امیر مهدویانی


15. یافته کوتاه علمی : سه گونه از سپر ماهیان (Batoidfishes) خلیج فارس و دریای عمان

صفحه 153-158

سیامک بهزادی؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ رضا دهقانی