تعداد مقالات: 1526
127. مطالعه بقایای آنتی بیوتیک ها در ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بازاری در تبریز

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 9-16

افشین جوادی؛ حمید میرزایی؛ فرزاد میررضوی


128. بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 9-18

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید فخرالدین میر هاشمی نسب؛ سید عباس موسوی


129. تعیین ارزش غذایی دوکفه ای Anodonta cygnea در منطقه سلکه ( تالاب انزلی ) در دو فصل پاییز و بهار

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 9-22

آریا اشجع اردلان؛ ژاله خوشخو؛ سهراب معینی؛ محمد ربانی


130. سنجش فلزات سنگین ( Cd , Cu , Fe , Pb ) در رسوبات سطحی تالاب انزلی

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 9-16

هادی بابائی؛ سید حجت خداپرست؛ علی عابدینی


131. بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر)

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 9-18

رضا اکرمی؛ غلامعلی بندانی؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی؛ رقیه کرمی


134. بررسی فیلوژنیک و سیستماتیک تاسماهیان

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1377، صفحه 9-30

محمود بهمنی


135. بررسی اثرات سموم دیازینو ، مالاتیون ، ماچتی و ساترن بر روی مرگ و میر بچه ماهی سفید (Rutilus frissi kutum)

دوره 7، شماره 4، بهمن و اسفند 1377، صفحه 9-18

محمد پیری؛ شعبانعلی نظامی؛ وینس اردگ


136. تولید کمپلکس پروتئینی هیدرولیز و غنی شده با آهن از میگوی آب شیرین ( Macrobrachium nipponense)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 9-18

رضوان موسوی ندوشن؛ روزبه حلت آبادی فراهانی


137. بررسی اثر سیتوتوکسیک و ضد سرطانی دیواره بدن خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در شرایط آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 11-20

سعید بحرودی؛ محمد علی نعمت الهی؛ محمد رضا آقا صادقی؛ ملیکا ناظمی؛ بهادر بهروز


138. ساختار ژنتیکی و جمعیتی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه سفیدرود با استفاده از روش توالی یابی DNA

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 11-20

فریدون چکمه دوز قاسمی؛ محمد پورکاظمی؛ مهتاب یارمحمدی؛ محمد حسن زاده صابر؛ احمد غرقی؛ لیلا عزیز زاده پرمهر


139. اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella vulgaris

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 11-20

سید جعفر سیف آبادی؛ زهرا امینی خوئی؛ زهره رمضانپور


140. اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 11-20

محمود بهمنی؛ اسماعیل ظریف فرد؛ مژگان خدادادی؛ نعمت اله محمودی؛ امین اوجی فرد


141. مطالعه مورفوسیتولو‍ژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser persicus ) با استفاده از روش Modeling

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 11-22

آرزو چرمی؛ محمود بهمنی؛ میرمسعود سجادی؛ رضوان اله کاظمی؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان؛ ایوب یوسفی؛ محمد پوردهقان


143. همبستگی بین طول، وزن و سن مولدین ماهی بنی (Barbus sharpeyi Günther 1874) و ماهی شیربت (Barbus grypus Heckel 1843) در تکثیر مصنوعی

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 11-20

فرود بساک کاهکش؛ وحید یاوری؛ فرخ امیری؛ غلامرضا مکوندی؛ منصور نیک پی


145. عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی‌استان مازندران از بیمه کشاورزی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 11-19

قدرت الله نوری؛ رضا خوش سیما؛ حسن صالحی؛ شاپور کاکولکی


146. تغییرات مکانی و زمانی جمعیت فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی قشم و بندرلنگه در استان هرمزگان

دوره 25، شماره 5، بهمن و اسفند 1395، صفحه 11-21

غلامعلی اکبرزاده؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ سیامک بهزادی


148. بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از مزارع پرورش میگو بر خور تیاب در استان هرمزگان

دوره 15، شماره 1، آذر و دی 1385، صفحه 11-20

عباسعلی استکی؛ غلامعلی اکبرزاده؛ محمدصدیق مرتضوی؛ کاظم خدادادی جوکار؛ مریم سلیمی زاده


149. تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره های غذایی بر رشد و بازماندگی مینیاتورهای شاه میگوی آب شیرین

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 11-20

سید کاظم جلیل زاده مقیمی؛ باقر مجازی امیری؛ محمد پیری؛ عبدالحمید یزدانی جهرمی؛ داود محمد رضایی


150. اثرات اسمولاریته آب بر میزان اسپرماتوکریت و ارتباط آن با تعداد سلولهای اسپرماتوزوئید در مولدین نر ماهی سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 11-18

محمود بهمنی؛ سیاوش پیراسته؛ شهروز برادران نویری؛ رضوان اله کاظمی؛ پریتا کوچینین