کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 19
3. تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 71-82

شیروان عنایتی؛ آرش جوانشیر خویی؛ غلامرضا رفیعی؛ هادی پورباقر؛ امیرعلی مرادی نسب


4. ارزیابی سمیت سوسپانسیون آبی نانوذرات مگنتیت(Fe3O4) بر شاخص‌های زیستی آب شور (بارناکل) و آب شیرین (روتیفر)

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 141-151

سکینه مشجور؛ مرتضی یوسف زادی؛ مجتبی علیشاهی


5. تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 71-82

شیروان عنایتی؛ آرش جوانشیر خویی؛ غلامرضا رفیعی؛ هادی پورباقر؛ امیرعلی مرادی نسب


7. یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی

دوره 25، شماره 5، بهمن و اسفند 1395، صفحه 159-163

حسن مروتی؛ رحیم عبدی؛ محمد مهدی شمسی


8. یافته علمی:تاثیرنوسانات شوری بر میزان رشد، زیتوده و رنگدانه کلروفیل a و کارتنوئید ریزجلبک Nannochloropsis oculata

دوره 25، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 263-272

مریم رحیمی سورویی؛ کیومرث روحانی؛ فلورا محمدی زاده


10. مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-10

محمد رضا پورخواجه؛ رحیم عبدی؛ حسین ذوالقرنین؛ همایون حسین زاده صحافی؛ حسن مروتی


11. اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 41-52

زهرا غیاثوند؛ عباس متین فر؛ علیرضا ولی پور؛ رضا چنگیزی


12. تاثیر شوری بر پراکنش فیتوپلانکتونهای رودخانه جزر و مدی بهمنشیر

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 43-52

منصور خلفه نیلساز؛ فوزیه اسماعیلی


13. تاثیر پروبیوتیک باسیلوس (Bacillus sp.) بر رشد و درصد بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری 30 و 40 قسمت در هزار

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 27-34

محمد خلیل پذیر؛ عباس متین فر؛ خسرو آئین جمشید؛ رضا قربانی واقعی؛ غلامعباس زرشناس؛ قاسم غریبی


14. اثر شوری های مختلف بر روی رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید انگشت ( Rutilus frisii kutum )

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 23-30

سید افشین امیری؛ محمد صیاد بورانی؛ مهدی مرادی؛ اکبر پورغلامی


15. آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei )

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 109-116

ابوالفضل عسکری ساری؛ عباس متین فر؛ عبدالحمید عابدیان


16. تعیین مناسبترین سن و وزن رها سازی بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus سواحل جنوب غربی دریای خزر براساس شاخص شوری

دوره 14، شماره 3، آذر و دی 1384، صفحه 127-140

رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ محمد پورکاظمی؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان؛ باقر مجازی امیری


17. اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 37-48

اسماعیل پقه؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی


19. نقش شوری در میزان رشد و قدرت تحمل ماهی بنی Barbus sharpeyi

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372، صفحه 45-55

شهربانو عریان؛ جعفر سیف آبادی؛ شهلا جمیلی