دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401 
جداسازی و شناسایی مولکولی Vibrio alginolyticus از ماهیان دریایی پرورشی در مزارع استان‌‌های جنوبی کشور

صفحه 9-21

حسین هوشمند؛ مینا آهنگرزاده؛ آیه سادات صدر؛ سمیرا ناظم رعایا؛ مسعود قربانپور؛ تکاور محمدیان؛ شاپور کاکولکی؛ اشکان اژدری


بررسی اثرات زیست‌بومی حضور گونه‌‌های غیر بومی در تالاب بین‌المللی شادگان

صفحه 81-96

فرحناز کیان‌ارثی؛ هوشنگ انصاری؛ فاطمه حکمت‌پور؛ فریدون عوفی؛ حسین هوشمند؛ جمیل بنی‌طرفی‌زادگان