دوره و شماره: دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1401 
اثرات مخلوط‌‌های پروبیوتیک در جیره‌ غذایی بر عملکرد رشد، شاخص‌‌های خونی، ایمنی و ظرفیت آنتی اکسیدانی ماهی ‌باس دریایی آسیایی جوان (Lates calcarifer)

صفحه 1-12

منصور طرفی موزان‌زاده؛ تکاور محمدیان؛ مینا آهنگرزاده؛ حسین هوشمند؛ ابوالفضل سپهداری؛ مجتبی ذبایح نجف آبادی؛ عبدالرحیم اصولی؛ حمید سقاوی؛ جواد منعم؛ شاپور مهرجویان؛ محمود حافظیه؛ مریم میربخش؛ الهام اسروش؛ مصیب سیدی


بررسی عادت غذایی فصلی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii Nordmann, 1840) انگشت‌‌قد در آبهای دریایی استان گیلان

صفحه 39-52

علینقی سرپناه؛ کیوان عباسی؛ سپیده خطیب؛ سیامک باقری؛ یعقوبعلی زحمتکش؛ جلیل سبک آرا؛ مهدی مرادی؛ فریبا مددی