نویسنده = رضا صفری
اثر فاکتورهای دما، pH و زمان بر پایداری و فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی آستاگزانتین استخراج‌‌شده از میکروجلبک هماتوکوکوس (Haematococcus pluvialis)

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 109-120

رضا صفری؛ مریم میربخش؛ هادی غفاری؛ سهیل ریحانی پول؛ رحیمه رحمتی؛ مجید ابراهیم‌‌زاده


برخی عوامل خطرساز بر تولید ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان با تأکید بر شاخص‌‌های میکروبی و فلزات سنگین آب مزارع حاشیه رودخانه هراز

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 25-42

مریم قیاسی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ حسن فضلی؛ رضا صفری؛ سید محمد وحید فارابی؛ محمد بینائی؛ زهرا یعقوب زاد؛ عین اله زارع؛ شهریار بهروزی؛ فرشیده حبیبی


اثر استفاده از بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ در فرمولاسیون جیره بر شاخص‌‌های رشد ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 69-82

رضا صفری؛ حسن نصراله‌‌زاده ساروی؛ سید محمد وحید فارابی؛ عبداله جعفری؛ سهیل ریحانی‌پول؛ محمد‌‌مهدی عباس‌زاده؛ مونا زمانی؛ مجید ابراهیم‌زاده


معرفی برخی شاخص‌های سرم، ایمنی و خون به عنوان شاخص سلامت در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) عاری از عوامل بیماریزای خاص

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1-10

مریم قیاسی؛ محمد بینایی؛ ابولفضل سپهداری؛ سید محمد جلیل ذریه زهرا؛ رضا صفری؛ شاپور کاکولکی؛ مهتاب یارمحمدی؛ محدث قاسمی؛ محمد جواد تقوی رستمی


بررسی باکتری‌های کلیفرمی وتخم نماتود رواناب‌های رودخانه هراز

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 29-38

زهرا یعقوب زاده؛ رضا صفری


ویژگی های میکروبی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری تهیه شده از گوشت ماهی کپور معمولی با تکنیک تلقیح انکوباسیون

دوره 22، شماره 2، آذر و دی 1392، صفحه 35-46

سید علی جعفرپور؛ عاطفه علی نژاد؛ سکینه یگانه؛ رضا صفری


اثر عصاره سرخار گل (Echinacea purpurea) بر برخی شاخص های ایمنی و بازماندگی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss) ) در برابر با استرپتوکوک

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-12

رضا پورغلام؛ مصطفی شریف روحانی؛ رضا صفری؛ علی اصغر سعیدی؛ محمد بینایی؛ راحله نجفیان؛ زهرا بانکه ساز؛ محمد جواد تقوی؛ ابوالفضل سپهداری