کلیدواژه‌ها = ماهی سفید
تعداد مقالات: 26
1. تولید مثل و بلوغ جنسی ماهی سفید (Rutilus kutum) در آبهای ایرانی دریای خزر

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 111-121

غلامرضا دریانبرد؛ حسن فضلی؛ سیدامین‌اله تقوی مطلق؛ آرزو وهاب نژاد؛ فرامرز باقرزاده افروزی


4. استخراج و خالص سازی آنزیم تریپسین از روده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) و محاسبه ی پارامترهای سینتیکی و نیمه عمر آن

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 101-110

زهره حاسبی؛ علی معتمدزادگان؛ رسول مدنی؛ عباس زمانی


5. سن، رشد و مقدار زی‌توده ماهی سفید (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) در آب‌های ایرانی دریای خزر

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 79-87

غلامرضا دریانبرد؛ حسن فضلی؛ سید‌امین‌اله تقوی مطلق؛ غلامعلی بندانی؛ اکبر پورغلامی‌مقدم


7. کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 75-91

نیما پورنگ؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ حمیدرضا معظمی؛ داوود آقاعلی گل؛ پرگل قوام مصطفوی؛ مینو محمودیان


8. اثر پوشش کیتوزان همراه با ناتامایسین بر کیفیت تخم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) طی نگهداری در دمای یخچال

دوره 25، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 109-120

یاسین مطلبی؛ سید مهدی اجاق؛ عباسعلی مطلبی؛ رضا صفری


10. پراکنش زمانی و مکانی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 63-74

حسن فضلی؛ داود کر؛ غلامرضا دریانبرد


11. تغییرات رشد و ترکیب اسیدهای آمینه لارو ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در طول دوره تکامل لاروی

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 65-78

ندا خسروی بختیاروندی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ رجب محمد نظری؛ چنگیز مخدومی


12. آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 89-100

عیسی شریف پور؛ بهروز ابطحی؛ فاطمه حیدری جامع بزرگی؛ جعفر سیف‌آبادی؛ زهرا تقی زاده رحمت‌آبادی


13. بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت ماهی سفید در سواحل استان گلستان با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 151-156

محمد رضایی؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپور؛ حدیثه کشیری


14. بهبود اندازه چشمه تور پره های ساحلی (Beach seine) در سواحل ایرانی دریای خزر و بررسی نتایج صید آن

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 45-56

علی اصغر خانی پور؛ کامبیز خدمتی؛ رضا نهرور


15. بررسی همبستگی طول و وزن ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی با تجمع فلزات روی و مس در بافت های عضله و کبد

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 121-128

رقیه فروغی فرد؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری


16. بررسی و اندازه گیری غلظت کشنده فلزات سنگین مس و سرب بر ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum ) دریای خزر

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 169-174

دل آرام گل مروی؛ شعبانعلی نظامی؛ حسین نگارستان؛ حسین خارا؛ حجت اله خداپرست شریفی؛ فرحناز لکزایی؛ محمود وطن پرست


17. بررسی تغییرات مقادیر کورتیزول ، گلوکز و هورمون های جنسی سرم به هنگام حمل مولدین ماهی سفید

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 147-154

مهدی نیکو؛ علی اصغر سعیدی؛ مهران یاسمی؛ عباس جعفری؛ مسعود آل خورشید


18. اثرات اسمولاریته آب بر میزان اسپرماتوکریت و ارتباط آن با تعداد سلولهای اسپرماتوزوئید در مولدین نر ماهی سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 11-18

محمود بهمنی؛ سیاوش پیراسته؛ شهروز برادران نویری؛ رضوان اله کاظمی؛ پریتا کوچینین


19. ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 - 1382

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 103-114

شهرام عبدالملکی؛ داود غنی نژاد


20. بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای خزر (ایران)

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 87-100

شهرام عبدالملکی


21. تعیین غلظت کشنده و میزان انباشتگی زیستی کلرید جیوه در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii Kutum)

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 101-108

احمد قرایی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ رجب محمد نظری؛ رقیه کرمی؛ محسن شهریاری مقدم


22. تعیین سمیت و LC50 فنل و 1- نفتول روی ماهیان انگشت قد سیم و سفید

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 57-68

فاطمه شریعتی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد پیری


23. مقایسه ترکیبات غذایی گوشت ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) و ماهی علف خوار پرورشی (Ctenopharyngodon idella) و فرآوری ماریناد از آنها

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 13-28

رضا اسماعیل زاده کناری؛ محمد علی سحری؛ زهره حمیدی اصفهانی


24. بررسی رژیم غذایی دورگه ماهی سفید ماده و آمور نر

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 31-42

حسین خارا؛ امین کیوان؛ شعبانعلی نظامی؛ کریم مهدی نژاد؛ طاهره محمدجانی