کلیدواژه‌ها = فیل ماهی
ارزیابی تغییرات شاخص‌‌های تجاری خاویار بلوگا (Huso huso) دریای مازندران تحت پرورش در آب شیرین : ریزمغذی‌‌های معدنی، رنگ و ساختار ژنتیکی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 13-23

مسعود هدایتی فرد؛ شهرزاد بریمانی؛ علی معتمدزادگان؛ عباس بزرگنیا


ارزیابی تأثیر جایگزینی تلفیقی پروتئین‌‌های گیاهی و جانوری به‌ جای پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌‌های سوماتیک بدنی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 119-134

میر حامد سیدحسنی؛ میر مسعود سجادی؛ بهرام فلاحتکار؛ ایوب یوسفی؛ علی حلاجیان؛ علی حسین‌‌پور زلتی؛ محمود محسنی؛ رضا قربانی


تفاوت شاخص‌های بهبود سلامت قلب در ترکیب اسیدهای چرب خاویار دریایی و پرورشی فیل ماهی (Huso huso)دریای مازندران

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 91-102

شهرزاد بریمانی؛ مسعود هدایتی‌فرد؛ علی معتمدزادگان؛ عباس بزرگنیا


اثر باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر درحذف آمونیاک و نیز بر فراسنجه های خونی و سرمی فیل ماهی (Huso huso)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 31-38

اعظم محمد صالحی؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ مهدی سلطانی؛ محمد رشنو


استخراج ژلاتین به کمک آبکافت آنزیمی از پوست فیل‌ماهی (Huso huso) به روش بهینه یابی سطح پاسخ (RSM)

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 47-56

زهرا اسکندری؛ سید علی جعفرپور؛ علی معتمدزادگان


مقایسه شکل در پیش لاروهای سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso huso) و الگوهای بد شکلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-9

حمید اسحق زاده؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ رضوان اله کاظمی


تاثیر جایگزینی پروتئین گیاهی به جای آرد ماهی روی شاخصهای رشد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جوان (Huso huso )

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 33-42

وحید تقی زاده؛ محمد رضا ایمانپور؛ رضا اسعدی؛ وحید چمن آرا؛ سعید شربتی


بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus غیرفعال بر برخی شاخص‌های رشد، مصرف جیره، بازماندگی و میکروبیوتای روده بچه فیل ماهی (Huso huso)

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 55-66

سید حسین حسینی فر؛ علیرضا میرواقفی؛ باقر مجازی امیری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ ملوک پورامینی؛ کاظم درویش بسطامی


بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم‌های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 27-36

سید حسین حسینی فر؛ علیرضا میرواقفی؛ باقر مجازی امیری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ کاظم درویش بسطامی


تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی فیل ماهیهای 4 ساله پرورشی در آب لب شور

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 91-104

مرتضی علیزاده؛ ابوالفضل سپهداری؛ حبیب سرسنگی؛ سید علی اکبر هدایتی


تاثیرسطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا بعنوان مواد جاذب غذایی بر روی غذاگیری و شاخص های رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso huso Linnaeus 1758)

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 35-44

کاظم درویش بسطامی؛ محمد سوداگر؛ محمدرضا ایمانپور؛ سیدعلی طاهری


اثر ال- اسکوربیل-2- پلی فسفات بعنوان منبع ویتامین C بر شاخصهای رشد فیل ماهی(Huso huso L.)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 107-120

مهدی سلطانی؛ بهرام فلاحتکار؛ محمد پورکاظمی؛ بهروز ابطحی؛ محمدرضا کلباسی؛ محمود محسنی


ترکیب جنسیت فیل ماهی ( Huso huso ( Linnaeus ، 1754 در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 155-160

مهدی مقیم؛ داود کر؛ فرامرز باقرزاده؛ حسین طالشیان؛ محمود توکلی


وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 129-142

مهدی مقیم؛ حسن فضلی؛ داود غنی نژاد


بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 97-112

حسین عبدالحی؛ هادی برادران طهوری؛ رضا امینی


مقایسه پرورش گوشتی فیل ماهی ( Huso huso ) در وان فایبر گلاس و استخر خاکی

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 119-132

محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ محمود بهمنی؛ مریم صالح پور؛ حمیدرضا پورعلی؛ کوروش حدادی مقدم


بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان ( Huso huso Linnaeus , 1758 )

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 41-50

محمد سوداگر؛ قباد آذری تاکامی؛ سرگی آلکسویچ پاناماریف؛ همایون محمود زاده؛ عبدالمحمد عابدیان؛ سید عباس حسینی


القای آلزیم سیتوکروم P4501A1 با بتانفتوفلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی ( Huso huso )

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 115-126

کتایون کریم زاده؛ علی مصطفائی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد پورکاظمی؛ عسگر زحمتکش


تعیین بهترین دفعات غذادهی برای بچه فیل ماهیان

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 145-158

محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ محمود بهمنی؛ حمیدرضا پورعلی؛ رضوان ا... کاظمی؛ مریم صالح پور


بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 149-162

سعید کیوان شکوه؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا کلباسی


تعیین LC50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso huso)

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 69-84

عیسی شریف پور؛ مهدی سلطانی؛ مسعود جوادی