تعداد مقالات: 1511
201. نگرشی بر وضعیت تاسماهیان دریای خزر و چگونگی حفظ ذخایر آن

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1376، صفحه 13-22

محمد پورکاظمی


202. پرورش خامه ماهی CHANOS CHANOS )FORSSKAL و 5771 در استخرهای خاکی منطقه تیاب

دوره 6، شماره 4، بهمن و اسفند 1376، صفحه 11-18

حجت اله فروغی فرد؛ مسعود غریب نیا


206. وفور و پراکنش کیلکا در آبهای ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372، صفحه 11-25

بهرام رضوی صیاد


208. تاثیر فولینگ زدایی بر روی رشد صدف محار در فصل زمستان در ساحل بندرلنگه

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1372، صفحه 11-18

مهدی ساوه درودی؛ محمد بینایی


212. بررسی منابع ماکروزئوبنتیک رودخانه های سیاه درویشان و پسیخان

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1374، صفحه 8-20

نورالدین حسین پور


213. بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه شهید سلیمی - نکاء

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1374، صفحه 14-24

فرامرز لالویی


214. تهیه گوشت چرخ شده منجمد از ماهی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375، صفحه 18-24

انوشه کوچکیان صبور


216. تاثیر انگل بوتریوسفالوس بر بعضی از فاکتورهای خونی ماهی آمور

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1375، صفحه 19-26

فریبا اسماعیلی؛ سیاوش عباسی


217. بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch, 1792) براساس رابطه طول-دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 11-18

نجمه حقیقت جو؛ سعید گرگین؛ سید عباس حسینی؛ منوچهر بابانژاد


218. بررسی تکنیک برداشت دستگاه تناسلی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376، صفحه 17-22

سیف اله دهقانی؛ سهراب اکبری


219. بررسی فیلوژنیک و سیستماتیک تاسماهیان

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1377، صفحه 9-30

محمود بهمنی


221. بررسی اثرات سموم دیازینو ، مالاتیون ، ماچتی و ساترن بر روی مرگ و میر بچه ماهی سفید (Rutilus frissi kutum)

دوره 7، شماره 4، بهمن و اسفند 1377، صفحه 9-18

محمد پیری؛ شعبانعلی نظامی؛ وینس اردگ


223. عوامل شیمیایی تنش زا در ستون آب دریاچه پریشان ( استان فارس )

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 15-30

عباسعلی استکی


225. پروفایل اسیدهای چرب دربرخی ماهیان پرمصرف سواحل جنوبی کشور

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 13-22

رضوان موسوی ندوشن؛ فرشته عباسی