تعداد مقالات: 1524
1. بررسی علل عدم بروز پدیده کشند قرمز درآب های سواحل خوزستان

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-12

سیمین دهقان مدیسه؛ غلامعباس زرشناس؛ سارا سبز علیزاده؛ منصور خلفه نیلساز؛ عباسعلی مطلبی؛ یوسف میاحی


3. تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم ( Ovaprim) جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی

دوره 23، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 1-15

علی خوال؛ سهراب دژندیان؛ فرشاد ماهی صفت؛ افشین امیری سندسی؛ منصور شریفیان


5. مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-10

محمد رضا پورخواجه؛ رحیم عبدی؛ حسین ذوالقرنین؛ همایون حسین زاده صحافی؛ حسن مروتی


6. اثر وزن و طول مولدین ماهی شیربت (Barbus grypus) روی تولید و رشد بچه ماهی تا مرحله انگشت قد

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 1-8

فرود بساک کاهکش؛ وحید یاوری؛ غلامرضا اسکندری؛ غلامحسین محمدی


7. اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 1-10

محمد اسدی؛ قباد آذری تاکامی؛ میرمسعود سجادی؛ مریم معزی؛ محمد نیرومند


8. سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور (Cyprinus carpio L. 1758) سواحل استان گلستان

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 1-10

غلامعلی بندانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ سعید یلقی؛ محمد شکرزاده؛ حسن نظری


9. بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب‌المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1870)

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 1-10

صادق اولاد؛ صابر خدابنده؛ عبدالمحمد عابدیان؛ نعمت اله محمودی


10. مطالعه ترکیب اسیدهای آمینه لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با غذاهای زنده آرتمیا و دافنی

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 1-8

صدیقه بابایی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ رجب محمد نظری


12. تاثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر تغییرات ساختار روده، رشد و پروفیل اسیدهای چرب میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 1-10

امین اوجی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ علی طاهری؛ انسیه غنی زاده کازرونی


13. اثر سطوح متفاوت ویتامینهای C و E بر شاخصهای رشد و بقای ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus)

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 1-12

مصطفی تاتینا؛ رضا طاعتی؛ محمود بهمنی؛ مهدی سلطانی؛ مهتاب قریب خانی


14. مقایسه شکل در پیش لاروهای سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso huso) و الگوهای بد شکلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-9

حمید اسحق زاده؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ رضوان اله کاظمی


15. بیوتکنیک مولد سازی، تکثیر مصنوعی و مطالعه برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تاسماهی شیپ پرورشی (Acipenser nudiventris)

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 1-12

محمود بهمنی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ رضوان اله کاظمی؛ محمد پوردهقانی؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان؛ جلیل جلیل پور


16. اثر سطوح مختلف آرد کنجاله کانولا بر شاخص‌های رشد و ترکیب بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شرایط پرورشی

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-22

حسین آذری؛ رضا قربانی واقعی؛ مهران جواهری بابلی


17. بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات تالاب چغاخور

دوره 22، شماره 1، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1-12

عیسی ابراهیمی درچه؛ پژمان فتحی؛ علیرضا اسماعیلی؛ ابراهیم متقی


19. اثر عصاره سرخار گل (Echinacea purpurea) بر برخی شاخص های ایمنی و بازماندگی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss) ) در برابر با استرپتوکوک

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-12

رضا پورغلام؛ مصطفی شریف روحانی؛ رضا صفری؛ علی اصغر سعیدی؛ محمد بینایی؛ راحله نجفیان؛ زهرا بانکه ساز؛ محمد جواد تقوی؛ ابوالفضل سپهداری


20. بررسی مراحل توسعه و تکوین جنینی ماهی بنی (Barbus sharpeyi Gunther, 1874)

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 1-12

سارا احمدی؛ مژگان خدادادی؛ لاله رومیانی؛ رضا حکیمی مفرد


22. شناسایی و فراوانی کفزیان مصب رودخانه های منتهی به دریای خزر در استان گیلان

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 1-11

علیرضا میرزاجانی؛ اسماعیل یوسف زاد؛ مصطفی صیاد رحیم؛ یعقوبعلی زحمتکش؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی؛ امید صدیقی سوادکوهی


23. بررسی خواص سیتوتوکسیک ترکیبات طبیعی قابل انحلال در متانول و دی اتیل اتر اسفنج Dysidea pallescensاز جزیره هنگام، خلیج فارس

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 1-8

ملیکا ناظمی؛ یزدان مرادی؛ همایون حسین زاده؛ فرحناز لکزایی


24. شناسایی لارو گونه های مختلف شوورت ماهیان (Perciformes: Sillaginidae) در خلیج فارس، با روش های ریخت شناسی و خط شناسه گذاری DNA

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-9

محمد امینی؛ رسول قربانی؛ علی شعبانی؛ مهناز ربانی ها؛ محسن نوری نژاد؛ رحمت ندافی؛ حامد کلنگی میاندره