نویسنده = عیسی شریف پور
تعداد مقالات: 22
1. تاثیر فاز محلول دیکلوفناک به ‌عنوان آلاینده دارویی بر میزان فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز ماهی کپور (Cyprinus carpio)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 25-34

پرستو محبی درخش؛ علی ماشین چیان مرادی؛ عیسی شریف پور؛ شهلا جمیلی


2. تاثیر نانوذرات مس بر ماهی کلمه دریای خزر (Rutillus rutillus caspicus )، تغییرات آنزیمهای آنتی اکسیدان و آسیب بافت کبد

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 125-134

شهرزاد آقامیرکریمی؛ علی ماشین چیان مرادی؛ عیسی شریف پور؛ شهلا جمیلی؛ پرگل قوام مصطفوی


5. بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و شناسایی مولکولی نمونه های ساپرولگنیای جداسازی شده از تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) به روش RAPD – PCR

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 82-92

مریم قیاسی؛ علیرضا خسروی؛ مینو سلطانی؛ محمد بینایی؛ عیسی شریف پور؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ علیرضا باهنر


6. میزان تاثیر اسانس مرزه (Satureja hortensis ) در جلوگیری از تولید سم آفلاتوکسین در غذای آبزیان

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 137-144

لاله یزدانپناه گوهرریزی؛ ابوالفضل سپهداری؛ عیسی شریف پور؛ مصطفی شریف روحانی؛ داوود درویشی


7. آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 89-100

عیسی شریف پور؛ بهروز ابطحی؛ فاطمه حیدری جامع بزرگی؛ جعفر سیف‌آبادی؛ زهرا تقی زاده رحمت‌آبادی


8. بررسی اثرات حاد باکتری استرپتوکوکوس فسیوم (Streptococcus faecium) روی بعضی از بافتها و مشخصه های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 9-18

رضا پورغلام؛ علی مکرمی رستمی؛ علی اصغر سعیدی؛ عیسی شریف پور؛ احمد غرقی؛ حمزه پورغلام


9. اثر ترکیب پراکسید هیدروژن و یون نقره بر چهار مرحله از رشد میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 129-138

محمدرضا مهرابی؛ مهدی سلطانی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سید سعید میرزرگر؛ عیسی شریف پور؛ شهرام قاسمی؛ عقیل دشتیان نسب؛ بابک قائدنیا


10. تجمع زیستی جیوه در اردک ماهی (Esox lucius) تالاب انزلی، ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 97-110

غلامرضا قاسم زاده؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عیسی شریف پور؛ غلامحسین وثوقی؛ سیدمحمود قاسمپوری؛ قاسم ذوالفقاری


11. بررسی کمی و کیفی جراحت های پوستی ناشی از مصرف خوراکی مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 (AFB1) در فیل ماهی پرورشی Huso huso))

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 43-52

ابوالفضل سپهداری؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ عیسی شریف پور؛ عباسعلی مطلبی؛ علیرضا خسروی؛ شاپور کاکولکی؛ حمیدرضا پورعلی؛ مهدی معصوم زاده؛ علی حلاجیان


12. مطالعه آسیب شناسی تجربی باکتری استرپتوکوکوس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 81-88

مهدی سلطانی؛ فیروز فدایی فرد؛ عیسی شریف پور؛ اشکان زرگر


13. بررسی اثرات پراکسید هیدروژن در کنترل عفونت های قارچی تخم ، درصد تخم گشایی و ناهنجاری لارو قزل آلای رنگین کمان

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 163-168

اکبر بنوره؛ بهروز ابطحی؛ عیسی شریف پور؛ حسین عبدالحی


14. مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده ماهی شوریده ( Otolithes rubre ) بالغ در استان بوشهر

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 87-96

رحیم عبدی؛ محمد تقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی؛ عیسی شریف پور


17. مطالعه تجربی بافت شناسی کیفیت روند بهبود زخم در ماهی کپور

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 91-116

عیسی شریف پور


18. تعیین LC50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso huso)

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 69-84

عیسی شریف پور؛ مهدی سلطانی؛ مسعود جوادی


19. اثر بیهوش کنندگی اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در شرایط مختلف pH و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 59-74

عیسی شریف پور؛ مهدی سلطانی؛ حسین عبدالحی؛ راضیه قیومی


20. مقایسه LC50 اسانس گل میخک و MS222 در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 1-12

بهروز ابطحی؛ عیسی شریف پور؛ محمود آقاجانپور؛ علی رسولی؛ سقراط فقیه زاده؛ رضا امید بیگی؛ رجب محمد نظری


21. پرورش آرتمیا (نژاد دریاچه اینچه) با تغذیه از جلبک سبز و سبز- آبی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 69-78

نور محمد مخدومی؛ سید عباس حسینی؛ عیسی شریف پور


22. بیولوژی تولید مثل ماهی Abudefduf sexfasciatus در خلیج فارس

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 17-30

همایون حسین زاده صحافی؛ عیسی شریف پور؛ شهرام ناظمی