نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزیان جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک از روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 19-28]
 • آبزیان ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 29-38]
 • آبزی‌پروری ارزیابی جوامع زیستی، کیفیت آب و پتانسیل آبزی پروری دریاچه اردلان در استان آذربایجان شرقی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 97-105]
 • آبزی‌پروری دریایی شناسایی مناطق بالقوه توسعه آبزی‌پروری دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]
 • آبشش بررسی سطح غلظت فلزات ضروری (مس، آهن و سلنیوم) در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در بندربوشهر [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 165-170]
 • آذربایجان شرقی بررسی و تعیین میزان برخی عناصر فلزی درماهیان رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی (95-1394) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • آذربایجان شرقی ارزیابی جوامع زیستی، کیفیت آب و پتانسیل آبزی پروری دریاچه اردلان در استان آذربایجان شرقی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 97-105]
 • آرتمیا تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • آسیب شناسی آبشش بررسی اثر مقایسهای نانو ذرات اکسید مس و سولفات مس بر شاخصهای رشد و آسیب شناسی بافت آبشش بچه ماهیان آمور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 81-90]
 • آسیب شناسی بافتی تاثیر نانوذرات مس بر ماهی کلمه دریای خزر (Rutillus rutillus caspicus )، تغییرات آنزیمهای آنتی اکسیدان و آسیب بافت کبد [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 125-134]
 • آکوپرو بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو ( کنجاله سویای فرآوری شده) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم‌های گوارشی در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 47-59]
 • آگاهی سنجش آگاهی دانشجویان رشته شیلات نسبت به فواید مصرف آبزیان [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 79-91]
 • آلژینات /کیتوزان اثر ریزپوشانی با آلژینات/کیتوزان بر بقاء باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) در شرایط شبیه سازی شده معده و روده در فیل ماهی (Huso huso) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 161-172]
 • آلودگی بررسی و تعیین میزان برخی عناصر فلزی درماهیان رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی (95-1394) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • آموزش شیلات سنجش آگاهی دانشجویان رشته شیلات نسبت به فواید مصرف آبزیان [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 79-91]
 • آمونیاک تأثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخر مزارع پرورش میگو بر میزان بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannaemi) در مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 93-102]
 • آمونیاک بررسی کارایی حذف آمونیاک از پساب مزارع پرورش قزل آلا رنگین کمان توسط زغال لیلکی(Gleditschia caspica )، اسکلت مرجان Antozoa و پشم فولاد(Steel wool) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 47-56]
 • آنالیز لاشه تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، نرخ بازماندگی و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • آنتی اکسیدان بهبود پایداری اکسیداتیو میگوی (Metapenaeus stebbingi)پخته آماده مصرف با استفاده از اسانس های ترخون و مرزه طی نگهداری در سردخانه [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 51-63]
 • آنزیم فیتاز تأثیر آنزیم فیتاز و سبوس گندم موجود در جیره غذایی بر برخی شاخص‌های رشد و عملکرد جذب فسفر در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 78-83]
 • آنزیم‌های پروتئولیتیک آنتوژنی فعالیت آنزیم‌های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم‌گشایی تا روز 50 پس از تخم‌گشایی [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 107-118]
 • آنزیم‌های کبدی اثرات مکمل غذایی‌ پودر ریزجلبک نانوکلروپسیس (Nannochloropsis oculata) بر برخی شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت قد [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 105-113]
 • آنزیم‌های گوارشی اثر لسیتین سویا بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و ریخت‌سنجی روده ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 103-113]
 • آنزیم‌های گوارشی تأثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد و بقاء، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 143-149]

ا

 • ایران بررسی باکتری های قابل انتقال میان ماهی و انسان در استخرهای ماهی قرمز (Carassius auratus auratus)، استان گیلان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 87-96]
 • ارزیابی حسی مقایسه خصوصیات کیفی خمیر ماهی آماده مصرف تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris) و کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 111-120]
 • ارزیابی حسی مقایسه تغییرات کیفی میگوی (Metapenaeus affinis) با پوست طی نگهداری شده در یخ و یخچال [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 123-136]
 • ارزیابی خطر پیشنهاد حدود مجاز مصرف ماهیان زمین کن (Platycephalus indicus)، گیش پهن ((Carangoides talamparoides)) و بیاح (Liza abu) با توجه به میزان نیکل، منگنز، آهن، مس، و روی [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 157-162]
 • اسانس میخک و اسطوخودوس مقایسه اثر بی‌هوش‌کننده اسانس اسطوخدوس (Lavandula angustifolia) با اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم در ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 107-121]
 • اسانس نعناع فلفلی بررسی قدرت بیهوشی و آسیب‌های بافتی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • استان چهارمحال و بختیاری بررسی کیفیت آب رودخانه‌های کاج و سندگان جهت پرورش ماهی قزل‌آلا در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 83-92]
 • استان کرمانشاه ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 29-38]
 • استان مازندران تعیین عوامل موثر بر قیمت تمام شده ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس های دریای استان مازندران [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 11-18]
 • استحکام ژل استخراج ژلاتین به کمک آبکافت آنزیمی از پوست فیل‌ماهی (Huso huso) به روش بهینه یابی سطح پاسخ (RSM) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 47-56]
 • استخراج آنزیمی استخراج ژلاتین به کمک آبکافت آنزیمی از پوست فیل‌ماهی (Huso huso) به روش بهینه یابی سطح پاسخ (RSM) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 47-56]
 • استخر خاکی روباز بررسی برخی عوامل لیمنولوژیک در سیستم های خاکی و بسته پرورش تیلاپیا Oreochromis niloticus و Oreochromis sp. [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-126]
 • استرپتوکوکوس اینیایی ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، عامل استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان به فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 23-31]
 • اسید آمینه اثرات کاهش سطح پروتئین جیره و درصد پودر ماهی بر شاخص های رشد و میزان نیتروژن آزاد شده در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 137-148]
 • اسید چرب پروفایل اسیدهای چرب دربرخی ماهیان پرمصرف سواحل جنوبی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 13-22]
 • اسید مالیک تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر رشد و ترکیب لاشه بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 1-12]
 • اسید های آمینه بررسی پروفایل اسیدهای آمینه و ارزش غذایی ماکارونی صنعتی غنی سازی شده با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره ای (FPC) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 165-170]
 • اسفنج بررسی فعالیت سیتوتوکسیک بخش های هگزانی و دی کلرومتانی عصاره متانولی اسفنج Ircinia mutans بر روی سه رده سلول سرطان انسانی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 105-114]
 • اسکلت مرجان بررسی کارایی حذف آمونیاک از پساب مزارع پرورش قزل آلا رنگین کمان توسط زغال لیلکی(Gleditschia caspica )، اسکلت مرجان Antozoa و پشم فولاد(Steel wool) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 47-56]
 • امگا 3 پروفایل اسیدهای چرب دربرخی ماهیان پرمصرف سواحل جنوبی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 13-22]
 • امگا6 پروفایل اسیدهای چرب دربرخی ماهیان پرمصرف سواحل جنوبی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 13-22]
 • ایمنی ذاتی اثر پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص‌های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 31-39]
 • ایمونوگلوبولین ارزیابی مکمل های غذایی باکتری Pediococcus acidilactici و قارچ خوراکی Agaricus bisporus بر شاخص-های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 97-109]
 • انتقال مرجان معرفی دستگاه جدید انتقال مرجان‌‌ها (Coral carrier) و مقایسه آن با دستگاه (Carrier basket) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • انگل‌های ماهی شناسائی انگل‌های ماهی گورخری (Aphanius vladykovi) دریاچه‌های شلمزار و سلم استان چهارمحال و بختیاری [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 159-163]

ب

 • بار میکروبی مقایسه تغییرات کیفی میگوی (Metapenaeus affinis) با پوست طی نگهداری شده در یخ و یخچال [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 123-136]
 • بازده استخراج ژلاتین به کمک آبکافت آنزیمی از پوست فیل‌ماهی (Huso huso) به روش بهینه یابی سطح پاسخ (RSM) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 47-56]
 • بازماندگی تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، نرخ بازماندگی و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • بازماندگی تأثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخر مزارع پرورش میگو بر میزان بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannaemi) در مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 93-102]
 • باس دریایی آسیایی جدا سازی و شناسایی مولکولی ویبریو هاروی از ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در مزارع استان‌های جنوبی کشورـ ایران [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 61-69]
 • باسیلوس سوبتیلیس بررسی تأثیر غذای غنی شده با پروبیوتیک بر فراسنجه های رشد ماهی پرورشی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 115-124]
 • بافت بررسی برخی عناصر فلزی (Al, V, Ni, Zn, Tl, Sn) در بافت‌های مختلف ماهی کفال طلایی (Liza aurata) و ارتباط آن با جنسیت و شاخص‌ وزن و طولی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • بافت خوراکی عضله بررسی میزان تجمع سموم آلدرین، دیازینون و اندرین در بافت عضله خوراکی ماهی‌های اقتصادی تالاب انزلی [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 23-30]
 • باکتری تاثیر پیش تیمار الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici بر برخی از شاخص های خونی ماهی کاراس (Carassius auratus) در مواجهه با نانو ذره نقره [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 153-160]
 • باکتری بررسی باکتری های قابل انتقال میان ماهی و انسان در استخرهای ماهی قرمز (Carassius auratus auratus)، استان گیلان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 87-96]
 • باکتری های قابل انتقال میان ماهی و انسان بررسی باکتری های قابل انتقال میان ماهی و انسان در استخرهای ماهی قرمز (Carassius auratus auratus)، استان گیلان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 87-96]
 • باکتری های گرم منفی بررسی فعالیت ضد‌ باکتریایی ساپونین استخراج‌شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]
 • بیان ژن ردیابی تغییرات بیان ژن ویتلوژنین در کبد و تخمدان ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii Kutum) در مواجهه با فیتواستروژن های جنیستئین و بتاسیتوسترول [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 153-158]
 • بتاسیتوسترول ردیابی تغییرات بیان ژن ویتلوژنین در کبد و تخمدان ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii Kutum) در مواجهه با فیتواستروژن های جنیستئین و بتاسیتوسترول [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 153-158]
 • بچه تاسماهی سیبری تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر رشد و ترکیب لاشه بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 1-12]
 • بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف مونت موریلونیت (Montmorillonite) بر برخی شاخص های رشد و خونی بچه ماهیان قزل‌‌آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss ) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 35-46]
 • برآورد جذب روزانه ارزیابی غلظت فلزات سنگین در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio L., 178) در سواحل جنوبی دریای خزر و خطر بالقوه برای سلامتی انسان [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 119-129]
 • برگر کپور نقره‌ای اثر نایسین، سدیم لاکتات و بسته بندی اتمسفر تغییر یافته بر ماندگاری برگر کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 91-103]
 • بسته‌بندی MAP اثر نایسین، سدیم لاکتات و بسته بندی اتمسفر تغییر یافته بر ماندگاری برگر کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 91-103]
 • بلند زنجیره پروفایل اسیدهای چرب دربرخی ماهیان پرمصرف سواحل جنوبی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 13-22]
 • بهره‌وری اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره‎وری کل عوامل تولید ماهیان سردآبی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]
 • بهره‌وری ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 29-38]
 • بیهوشی بررسی قدرت بیهوشی و آسیب‌های بافتی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • بی‌هوشی مقایسه اثر بی‌هوش‌کننده اسانس اسطوخدوس (Lavandula angustifolia) با اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم در ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 107-121]
 • بوشهر تغییر ساختار زئوپلانکتون ها و افزایش فراوانی ژله فیش ها در منطقه ساحلی بوشهر– دلوار [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 99-106]

پ

 • پایداری امولسیون پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 67-78]
 • پارامترهای رشد تاثیر سطوح مختلف عصاره یوکا (Yucca schidigera) بر عملکرد رشد، راندمان تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کیفیت آب محیط پرورش [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 11-21]
 • پارامترهای رشد ارزیابی وضعیت بهره‌برداری ماهی کلمه خزری، Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) در جنوب شرقی دریای خزر [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 67-76]
 • پایش زیستی کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]
 • پایگاه اطلاعاتی آی اس آی وب آو ساینس بررسی مقالات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس بر اساس شاخص‌های کمّی و کیفی علم‌سنجی [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 13-24]
 • پتانسیل خطر ارزیابی غلظت فلزات سنگین در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio L., 178) در سواحل جنوبی دریای خزر و خطر بالقوه برای سلامتی انسان [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 119-129]
 • پربیوتیک اثر پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص‌های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 31-39]
 • پروبیوتیک جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک از روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 19-28]
 • پروبیوتیک بررسی تأثیر غذای غنی شده با پروبیوتیک بر فراسنجه های رشد ماهی پرورشی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 115-124]
 • پروتئاز بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو ( کنجاله سویای فرآوری شده) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم‌های گوارشی در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 47-59]
 • پروتئین اثر منابع مختلف نیتروژنی بر میزان زیتوده و محتوی پروتئینی جلبک سبز-آبی اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 57-65]
 • پروتئین محلول ارزیابی مکمل های غذایی باکتری Pediococcus acidilactici و قارچ خوراکی Agaricus bisporus بر شاخص-های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 97-109]
 • پرورش بررسی برخی عوامل لیمنولوژیک در سیستم های خاکی و بسته پرورش تیلاپیا Oreochromis niloticus و Oreochromis sp. [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-126]
 • پرورش‌آبزیان اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره‎وری کل عوامل تولید ماهیان سردآبی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]
 • پرورش در قفس تعیین عوامل موثر بر قیمت تمام شده ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس های دریای استان مازندران [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 11-18]
 • پرورش در قفس جدا سازی و شناسایی مولکولی ویبریو هاروی از ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در مزارع استان‌های جنوبی کشورـ ایران [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 61-69]
 • پساب بررسی کیفیت آب رودخانه قره‌سو اردبیل در محدوده کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌‌آلای رنگین کمان [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 1-12]
 • پشم فولاد بررسی کارایی حذف آمونیاک از پساب مزارع پرورش قزل آلا رنگین کمان توسط زغال لیلکی(Gleditschia caspica )، اسکلت مرجان Antozoa و پشم فولاد(Steel wool) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 47-56]
 • پیکسی کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]
 • پودر سوپ ارزیابی ماندگاری و کیفیت پودر سوپ صنعتی غنی‌شده با میگوی Macrobrachium nipponense طی فرمولاسیون نوین و 6 ماه نگهداری در دمای اتاق [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 39-48]
 • پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) تاثیر پودر کرم خاکی Eisenia fetida) ) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 13-26]
 • پودر ماهی بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو ( کنجاله سویای فرآوری شده) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم‌های گوارشی در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 47-59]
 • پودر ماهی اثرات کاهش سطح پروتئین جیره و درصد پودر ماهی بر شاخص های رشد و میزان نیتروژن آزاد شده در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 137-148]
 • پوست ماهی کپور نقره‌ای پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 67-78]

ت

 • تابع تولید ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 29-38]
 • تاسماهی ایرانی تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • تاس ماهی سیبری بررسی امکان افزایش ماندگاری خاویار تاس ماهی سیبری (Acipenser baeri) از طریق بسته‌بندی با پوشش کیتوزان توأم با لیزوزیم، اسید استیک و نانوذرات ناتامایسین [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 139-151]
 • تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt جایگزینی پودر ماهی با کنجاله کانولا و تاثیر آن بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، برخی پارامترهای خونی و سطح هورمون های تیروئیدی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 135-148]
 • تالاب انزلی بررسی میزان تجمع سموم آلدرین، دیازینون و اندرین در بافت عضله خوراکی ماهی‌های اقتصادی تالاب انزلی [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 23-30]
 • تالاب عینک پراکنش و فراوانی فیتوپلانکتون و اثر گیاه سنبل آبی (Eichhornia crassipes) در تالاب عینک، استان گیلان [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 93-103]
 • تجمع زیستی مطالعه میزان تجمع زیستی و اثرات تحت کشنده کلرید روی (ZnCl2) بر ساختارکبد ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 127-137]
 • تجمع زیستی ارزیابی و مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافت عضله میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense De Haan, 1849) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 49-59]
 • تحلیل استنادی بررسی مقالات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس بر اساس شاخص‌های کمّی و کیفی علم‌سنجی [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 13-24]
 • تراکم معرفی و پراکنش لاروهای خانواده شیرونومیده (Chironomidae)در مصب رودخانه چشمه‌کیله تنکابن (حوضه جنوبی دریای خزر) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 151-163]
 • ترخون بهبود پایداری اکسیداتیو میگوی (Metapenaeus stebbingi)پخته آماده مصرف با استفاده از اسانس های ترخون و مرزه طی نگهداری در سردخانه [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 51-63]
 • ترکیبات بیوشیمیایی بهینه سازی رشد و میزان چربی و کلروفیل ریزجلبک Chlorella vulgaris در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و دوره نوری با استفاده از طراحی مرکب مرکزی (CCD) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 85-95]
 • ترکیبات تقریبی بررسی تغییرات جغرافیایی-فصلی ترکیبات تقریبی خیار دریایی Holothuria leucospilata آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • ترکیبات لاشه تاثیر سطوح مختلف عصاره یوکا (Yucca schidigera) بر عملکرد رشد، راندمان تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کیفیت آب محیط پرورش [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 11-21]
 • ترکیب لاشه تأثیر افزودن سطوح مختلف مکمل پودر زیره سبز (Cuminum cyminum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 121-130]
 • ترکیب لاشه تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر رشد و ترکیب لاشه بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 1-12]
 • تعیین اندازه بررسی روند تکامل دهان و تعیین اندازه آن در لارو و بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 65-73]
 • تعیین میزان فلزات ‌سنگین ضروری در عضله ماهی شهری‌ معمولی (Lethrinus nebulosus)در بندر بوشهر تعیین میزان فلزات ‌سنگین ضروری در عضله ماهی شهری‌ معمولی (Lethrinus nebulosus)در بندر بوشهر [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 149-156]
 • تغذیه لاروی تغییر ارجحیت بویایی تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus Borodin, 1897) از طریق ایجاد حافظه بویایی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 149-158]
 • تغییرات کیفی ارزیابی ماندگاری و کیفیت پودر سوپ صنعتی غنی‌شده با میگوی Macrobrachium nipponense طی فرمولاسیون نوین و 6 ماه نگهداری در دمای اتاق [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 39-48]
 • تفکیک جمعیتی کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]
 • تکامل بررسی روند تکامل دهان و تعیین اندازه آن در لارو و بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 65-73]
 • تیلاپیا بررسی برخی عوامل لیمنولوژیک در سیستم های خاکی و بسته پرورش تیلاپیا Oreochromis niloticus و Oreochromis sp. [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-126]
 • تنوع گونه ای تغییر ساختار زئوپلانکتون ها و افزایش فراوانی ژله فیش ها در منطقه ساحلی بوشهر– دلوار [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 99-106]
 • تنوع گونه ای شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در خلیج گرگان [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 61-69]
 • توالی‌یابی معرفی روش مولکولی PCR آشیانه ای (Nested RT-PCR) اصلاح شده جدید جهت تشخیص سریع بیماری نکروز عصبی ویروسی (Viral Nervous Necrosis) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 115-125]
 • تور ترال بررسی وضعیت خروج آبزیان از بخش های مختلف تور ترال ماهی به روش پاکت در آب های ساحلی چابهار [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 1-9]
 • تور گوشگیر بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch, 1792) براساس رابطه طول-دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 11-18]
 • تورهای شوریده ای کارایی ابزار صید بکار برده شده در صید ماهی شیر(Scombromoros commerson) با تاکید بر تورهای گوشگیردردریای عمان- آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 131-140]
 • تورهای گوشگیر مونوفیلامنت کارایی ابزار صید بکار برده شده در صید ماهی شیر(Scombromoros commerson) با تاکید بر تورهای گوشگیردردریای عمان- آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 131-140]
 • تولید اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره‎وری کل عوامل تولید ماهیان سردآبی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]

ج

 • جیره غذایی بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف مونت موریلونیت (Montmorillonite) بر برخی شاخص های رشد و خونی بچه ماهیان قزل‌‌آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss ) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 35-46]
 • جزیره شیف پیشنهاد حدود مجاز مصرف ماهیان زمین کن (Platycephalus indicus)، گیش پهن ((Carangoides talamparoides)) و بیاح (Liza abu) با توجه به میزان نیکل، منگنز، آهن، مس، و روی [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 157-162]
 • جلبکsp. Dunaliella تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 71-82]
 • جنیستئین ردیابی تغییرات بیان ژن ویتلوژنین در کبد و تخمدان ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii Kutum) در مواجهه با فیتواستروژن های جنیستئین و بتاسیتوسترول [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 153-158]
 • جنوب شرقی دریای خزر ارزیابی وضعیت بهره‌برداری ماهی کلمه خزری، Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) در جنوب شرقی دریای خزر [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 67-76]

چ

 • چشمه‌کیله تنکابن معرفی و پراکنش لاروهای خانواده شیرونومیده (Chironomidae)در مصب رودخانه چشمه‌کیله تنکابن (حوضه جنوبی دریای خزر) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 151-163]

ح

 • حافظه بویایی تغییر ارجحیت بویایی تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus Borodin, 1897) از طریق ایجاد حافظه بویایی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 149-158]
 • حامل مرجان معرفی دستگاه جدید انتقال مرجان‌‌ها (Coral carrier) و مقایسه آن با دستگاه (Carrier basket) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • حداقل غلظت مهار کنندگی بررسی فعالیت ضد‌ باکتریایی ساپونین استخراج‌شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]
 • حذف بررسی کارایی حذف آمونیاک از پساب مزارع پرورش قزل آلا رنگین کمان توسط زغال لیلکی(Gleditschia caspica )، اسکلت مرجان Antozoa و پشم فولاد(Steel wool) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 47-56]
 • حوضچه سرپوشیده بررسی برخی عوامل لیمنولوژیک در سیستم های خاکی و بسته پرورش تیلاپیا Oreochromis niloticus و Oreochromis sp. [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-126]

خ

 • خیار دریایی بررسی تغییرات جغرافیایی-فصلی ترکیبات تقریبی خیار دریایی Holothuria leucospilata آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • خیار دریایی Stichopus hermanni بررسی فعالیت ضد‌ باکتریایی ساپونین استخراج‌شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]
 • خاویار بررسی امکان افزایش ماندگاری خاویار تاس ماهی سیبری (Acipenser baeri) از طریق بسته‌بندی با پوشش کیتوزان توأم با لیزوزیم، اسید استیک و نانوذرات ناتامایسین [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 139-151]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی مقایسه تغییرات کیفی میگوی (Metapenaeus affinis) با پوست طی نگهداری شده در یخ و یخچال [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 123-136]
 • خلیج چابهار تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 71-82]
 • خلیج فارس بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch, 1792) براساس رابطه طول-دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 11-18]
 • خلیج فارس تغییر ساختار زئوپلانکتون ها و افزایش فراوانی ژله فیش ها در منطقه ساحلی بوشهر– دلوار [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 99-106]
 • خلیج فارس بررسی فعالیت سیتوتوکسیک بخش های هگزانی و دی کلرومتانی عصاره متانولی اسفنج Ircinia mutans بر روی سه رده سلول سرطان انسانی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 105-114]
 • خلیج گرگان شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در خلیج گرگان [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 61-69]
 • خمیر ماهی آماده مصرف مقایسه خصوصیات کیفی خمیر ماهی آماده مصرف تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris) و کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 111-120]
 • خواص عملکردی پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 67-78]

د

 • دریاچه اردلان ارزیابی جوامع زیستی، کیفیت آب و پتانسیل آبزی پروری دریاچه اردلان در استان آذربایجان شرقی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 97-105]
 • دریای خزر کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]
 • دریای خزر بررسی برخی عناصر فلزی (Al, V, Ni, Zn, Tl, Sn) در بافت‌های مختلف ماهی کفال طلایی (Liza aurata) و ارتباط آن با جنسیت و شاخص‌ وزن و طولی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • دریای خزر معرفی و پراکنش لاروهای خانواده شیرونومیده (Chironomidae)در مصب رودخانه چشمه‌کیله تنکابن (حوضه جنوبی دریای خزر) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 151-163]
 • دریای عمان کارایی ابزار صید بکار برده شده در صید ماهی شیر(Scombromoros commerson) با تاکید بر تورهای گوشگیردردریای عمان- آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 131-140]
 • دریای عمان معرفی دستگاه جدید انتقال مرجان‌‌ها (Coral carrier) و مقایسه آن با دستگاه (Carrier basket) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • دریای عمان و خلیج فارس بررسی تغییرات جغرافیایی-فصلی ترکیبات تقریبی خیار دریایی Holothuria leucospilata آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • دستگاه گوارش آنتوژنی فعالیت آنزیم‌های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم‌گشایی تا روز 50 پس از تخم‌گشایی [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 107-118]
 • دیکلوفناک تاثیر فاز محلول دیکلوفناک به ‌عنوان آلاینده دارویی بر میزان فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز ماهی کپور (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 25-34]

ر

 • رابطه طول-دور بدن بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch, 1792) براساس رابطه طول-دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 11-18]
 • ریخت‌سنجی روده اثر لسیتین سویا بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و ریخت‌سنجی روده ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 103-113]
 • ریزپوشانی اثر ریزپوشانی با آلژینات/کیتوزان بر بقاء باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) در شرایط شبیه سازی شده معده و روده در فیل ماهی (Huso huso) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 161-172]
 • ریزجلبک اثر منابع مختلف نیتروژنی بر میزان زیتوده و محتوی پروتئینی جلبک سبز-آبی اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 57-65]
 • ریز جلبک N. oleoabundan بررسی تاثیرغلظت های مختلف سدیم نیترات و سدیم بی کربنات بر میزان رشد و چربی کل ریز جلبک [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 65-73]
 • رشد تأثیر آنزیم فیتاز و سبوس گندم موجود در جیره غذایی بر برخی شاخص‌های رشد و عملکرد جذب فسفر در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 78-83]
 • رشد تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، نرخ بازماندگی و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • رشد اثرات کاهش سطح پروتئین جیره و درصد پودر ماهی بر شاخص های رشد و میزان نیتروژن آزاد شده در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 137-148]
 • رشد اثر لسیتین سویا بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و ریخت‌سنجی روده ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 103-113]
 • رشد تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 71-82]
 • رشد تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر رشد و ترکیب لاشه بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 1-12]
 • رنگ استخراج ژلاتین به کمک آبکافت آنزیمی از پوست فیل‌ماهی (Huso huso) به روش بهینه یابی سطح پاسخ (RSM) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 47-56]
 • رودخانه بررسی کیفیت آب رودخانه‌های کاج و سندگان جهت پرورش ماهی قزل‌آلا در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 83-92]
 • رودخانه ارس بررسی و تعیین میزان برخی عناصر فلزی درماهیان رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی (95-1394) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • رودخانه سیاه درویشان ارزیابی و مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافت عضله میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense De Haan, 1849) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 49-59]
 • روده بررسی تغییرات بافت دستگاه گوارش گورخر ماهی (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 25-35]
 • روده جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک از روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 19-28]
 • روش پاکت بررسی وضعیت خروج آبزیان از بخش های مختلف تور ترال ماهی به روش پاکت در آب های ساحلی چابهار [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 1-9]
 • روش شاخص کیفی کاربرد روش شاخص کیفی برای تعیین مدت زمان نگهداری ماهی کفال پشت سبز (Chelon subviridis) شکم خالی نگهداری شده در یخ [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 127-141]
 • روغن تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • روغن کانولا تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، نرخ بازماندگی و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • روغن ماهی کیلکا پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 67-78]
 • روغن‌های گیاهی تاثیر سرخ کردن فیله هامور معمولی (Epinephelus coioides) با روغن‌های مختلف گیاهی (روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور) بر پروفایل اسید چرب، مواد معدنی و ویتامین ها [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 149-163]

ز

 • زی توده بررسی تاثیرغلظت های مختلف سدیم نیترات و سدیم بی کربنات بر میزان رشد و چربی کل ریز جلبک [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 65-73]
 • زیتوده ارزیابی وضعیت بهره‌برداری ماهی کلمه خزری، Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) در جنوب شرقی دریای خزر [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 67-76]
 • زیتوده اثر منابع مختلف نیتروژنی بر میزان زیتوده و محتوی پروتئینی جلبک سبز-آبی اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 57-65]
 • زیره سبز تأثیر افزودن سطوح مختلف مکمل پودر زیره سبز (Cuminum cyminum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 121-130]
 • زیره سبز بررسی تغییرات بافت دستگاه گوارش گورخر ماهی (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 25-35]
 • زغال لیلکی بررسی کارایی حذف آمونیاک از پساب مزارع پرورش قزل آلا رنگین کمان توسط زغال لیلکی(Gleditschia caspica )، اسکلت مرجان Antozoa و پشم فولاد(Steel wool) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 47-56]
 • زوائد پیلوریک تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • زئوپلانکتون تغییر ساختار زئوپلانکتون ها و افزایش فراوانی ژله فیش ها در منطقه ساحلی بوشهر– دلوار [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 99-106]
 • زئوپلانکتون ارزیابی سمیت سوسپانسیون آبی نانوذرات مگنتیت(Fe3O4) بر شاخص‌های زیستی آب شور (بارناکل) و آب شیرین (روتیفر) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 141-151]

ژ

 • ژلاتین استخراج ژلاتین به کمک آبکافت آنزیمی از پوست فیل‌ماهی (Huso huso) به روش بهینه یابی سطح پاسخ (RSM) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 47-56]
 • ژله فیش تغییر ساختار زئوپلانکتون ها و افزایش فراوانی ژله فیش ها در منطقه ساحلی بوشهر– دلوار [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 99-106]

س

 • ساپونین استروئیدی بررسی فعالیت ضد‌ باکتریایی ساپونین استخراج‌شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی شناسایی مناطق بالقوه توسعه آبزی‌پروری دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]
 • سبد حامل معرفی دستگاه جدید انتقال مرجان‌‌ها (Coral carrier) و مقایسه آن با دستگاه (Carrier basket) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • سبوس گندم تأثیر آنزیم فیتاز و سبوس گندم موجود در جیره غذایی بر برخی شاخص‌های رشد و عملکرد جذب فسفر در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 78-83]
 • سدیم بی‌کربنات (NaHCO3) بررسی تاثیرغلظت های مختلف سدیم نیترات و سدیم بی کربنات بر میزان رشد و چربی کل ریز جلبک [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 65-73]
 • سدیم لاکتات اثر نایسین، سدیم لاکتات و بسته بندی اتمسفر تغییر یافته بر ماندگاری برگر کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 91-103]
 • سدیم نیترات (NaNO3) بررسی تاثیرغلظت های مختلف سدیم نیترات و سدیم بی کربنات بر میزان رشد و چربی کل ریز جلبک [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 65-73]
 • سیر تاثیر پودر کرم خاکی Eisenia fetida) ) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 13-26]
 • سرخ کردن تاثیر سرخ کردن فیله هامور معمولی (Epinephelus coioides) با روغن‌های مختلف گیاهی (روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور) بر پروفایل اسید چرب، مواد معدنی و ویتامین ها [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 149-163]
 • سرخو معمولی بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch, 1792) براساس رابطه طول-دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 11-18]
 • سرم مقایسه تغییرات غلظت گلوکز خون در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) قبل و بعد از خوراک دهی. [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 171-175]
 • سیستان و بلوچستان شناسایی مناطق بالقوه توسعه آبزی‌پروری دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]
 • سیستم ایمنی ارزیابی مکمل های غذایی باکتری Pediococcus acidilactici و قارچ خوراکی Agaricus bisporus بر شاخص-های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 97-109]
 • سطح تغذیه اثرات میزان غذادهی بر رشد و کارایی تغذیه بچه ماهی صبیتی(Sparidentex hasta) در مرحله نرسری [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 159-163]
 • سطوح پروتئین اثرات کاهش سطح پروتئین جیره و درصد پودر ماهی بر شاخص های رشد و میزان نیتروژن آزاد شده در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 137-148]
 • سلول گابلت بررسی تغییرات بافت دستگاه گوارش گورخر ماهی (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 25-35]
 • سمیت ارزیابی سمیت سوسپانسیون آبی نانوذرات مگنتیت(Fe3O4) بر شاخص‌های زیستی آب شور (بارناکل) و آب شیرین (روتیفر) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 141-151]
 • سمنان بررسی مایکوباکتریوز در دو گونه گلدفیش و گوپی در سمنان به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 173-178]
 • سموم ارگانوفسفره بررسی میزان تجمع سموم آلدرین، دیازینون و اندرین در بافت عضله خوراکی ماهی‌های اقتصادی تالاب انزلی [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 23-30]
 • سموم ارگانوکلره بررسی میزان تجمع سموم آلدرین، دیازینون و اندرین در بافت عضله خوراکی ماهی‌های اقتصادی تالاب انزلی [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 23-30]
 • سنبل آبی پراکنش و فراوانی فیتوپلانکتون و اثر گیاه سنبل آبی (Eichhornia crassipes) در تالاب عینک، استان گیلان [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 93-103]
 • سنجش رشد بررسی تأثیر غذای غنی شده با پروبیوتیک بر فراسنجه های رشد ماهی پرورشی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 115-124]
 • سواحل ایران بررسی برخی عناصر فلزی (Al, V, Ni, Zn, Tl, Sn) در بافت‌های مختلف ماهی کفال طلایی (Liza aurata) و ارتباط آن با جنسیت و شاخص‌ وزن و طولی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • سواحل چابهار بررسی وضعیت خروج آبزیان از بخش های مختلف تور ترال ماهی به روش پاکت در آب های ساحلی چابهار [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 1-9]
 • سوپراکسید دیسموتاز تاثیر نانوذرات مس بر ماهی کلمه دریای خزر (Rutillus rutillus caspicus )، تغییرات آنزیمهای آنتی اکسیدان و آسیب بافت کبد [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 125-134]
 • سوپراکسید دیسموتاز تاثیر فاز محلول دیکلوفناک به ‌عنوان آلاینده دارویی بر میزان فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز ماهی کپور (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 25-34]
 • سولفات مس بررسی اثر مقایسهای نانو ذرات اکسید مس و سولفات مس بر شاخصهای رشد و آسیب شناسی بافت آبشش بچه ماهیان آمور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 81-90]

ش

 • شاخص رشد تأثیر افزودن سطوح مختلف مکمل پودر زیره سبز (Cuminum cyminum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 121-130]
 • شاخص زیستی ارزیابی سمیت سوسپانسیون آبی نانوذرات مگنتیت(Fe3O4) بر شاخص‌های زیستی آب شور (بارناکل) و آب شیرین (روتیفر) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 141-151]
 • شاخص مارگالف شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در خلیج گرگان [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 61-69]
 • شاخص‌های بیوشیمیایی تأثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد و بقاء، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 143-149]
 • شاخص‌های بیوشیمیایی خون اثرات مکمل غذایی‌ پودر ریزجلبک نانوکلروپسیس (Nannochloropsis oculata) بر برخی شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت قد [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 105-113]
 • شاخص های خونی تاثیر پیش تیمار الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici بر برخی از شاخص های خونی ماهی کاراس (Carassius auratus) در مواجهه با نانو ذره نقره [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 153-160]
 • شاخص‌های خون ارزیابی تجویز جیره‌ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش‌دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص‌های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • شاخص های خونی و ایمنی تأثیر مصرف خوراکی عصاره آبی-الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 71-80]
 • شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم مقایسه اثر بی‌هوش‌کننده اسانس اسطوخدوس (Lavandula angustifolia) با اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم در ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 107-121]
 • شاخص های رشد بررسی اثر مقایسهای نانو ذرات اکسید مس و سولفات مس بر شاخصهای رشد و آسیب شناسی بافت آبشش بچه ماهیان آمور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 81-90]
 • شاخص های رشد اثرات میزان غذادهی بر رشد و کارایی تغذیه بچه ماهی صبیتی(Sparidentex hasta) در مرحله نرسری [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 159-163]
 • شاخص های رشد بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف مونت موریلونیت (Montmorillonite) بر برخی شاخص های رشد و خونی بچه ماهیان قزل‌‌آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss ) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 35-46]
 • شاخص‌های رشد ارزیابی تجویز جیره‌ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش‌دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص‌های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • شاخص‌های رشد اثر پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص‌های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 31-39]
 • شاخص‌های رشد تأثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد و بقاء، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 143-149]
 • شرایط شبیه سازی شده معده و روده اثر ریزپوشانی با آلژینات/کیتوزان بر بقاء باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) در شرایط شبیه سازی شده معده و روده در فیل ماهی (Huso huso) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 161-172]
 • شرایط محیطی و تغذیه ایی بهینه سازی رشد و میزان چربی و کلروفیل ریزجلبک Chlorella vulgaris در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و دوره نوری با استفاده از طراحی مرکب مرکزی (CCD) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 85-95]
 • شیلات سنجش آگاهی دانشجویان رشته شیلات نسبت به فواید مصرف آبزیان [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 79-91]
 • شناسایی معرفی و پراکنش لاروهای خانواده شیرونومیده (Chironomidae)در مصب رودخانه چشمه‌کیله تنکابن (حوضه جنوبی دریای خزر) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 151-163]
 • شوری ارزیابی سمیت سوسپانسیون آبی نانوذرات مگنتیت(Fe3O4) بر شاخص‌های زیستی آب شور (بارناکل) و آب شیرین (روتیفر) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 141-151]
 • شوری تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 71-82]

ض

 • ضریب تبدیل غذایی اثرات کاهش سطح پروتئین جیره و درصد پودر ماهی بر شاخص های رشد و میزان نیتروژن آزاد شده در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 137-148]

ع

 • عصاره الکلی یونجه تأثیر عصاره‌ی الکلی یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد رشد، مصرف غذا، ترکیب بدن و برخی از فراسنجه‌های سرمی بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 1-9]
 • عصاره برگ زیتون تأثیر مصرف خوراکی عصاره آبی-الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 71-80]
 • عصاره یوکا تاثیر سطوح مختلف عصاره یوکا (Yucca schidigera) بر عملکرد رشد، راندمان تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کیفیت آب محیط پرورش [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 11-21]
 • عضله بررسی سطح غلظت فلزات ضروری (مس، آهن و سلنیوم) در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در بندربوشهر [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 165-170]
 • علم‌سنجی بررسی مقالات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس بر اساس شاخص‌های کمّی و کیفی علم‌سنجی [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 13-24]
 • عملکرد رشد تأثیر مصرف خوراکی عصاره آبی-الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 71-80]
 • عملکرد رشد تأثیر عصاره‌ی الکلی یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد رشد، مصرف غذا، ترکیب بدن و برخی از فراسنجه‌های سرمی بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 1-9]
 • عناصر فلزی بررسی و تعیین میزان برخی عناصر فلزی درماهیان رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی (95-1394) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • عناصر فلزی بررسی برخی عناصر فلزی (Al, V, Ni, Zn, Tl, Sn) در بافت‌های مختلف ماهی کفال طلایی (Liza aurata) و ارتباط آن با جنسیت و شاخص‌ وزن و طولی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • عوامل محیطی بررسی برخی عوامل لیمنولوژیک در سیستم های خاکی و بسته پرورش تیلاپیا Oreochromis niloticus و Oreochromis sp. [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-126]

غ

 • غذا جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک از روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 19-28]
 • غذای تر درصد غذادهی بهینه در دوره ی نرسری ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 165-168]
 • غذای خشک درصد غذادهی بهینه در دوره ی نرسری ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 165-168]
 • غنی سازی بررسی پروفایل اسیدهای آمینه و ارزش غذایی ماکارونی صنعتی غنی سازی شده با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره ای (FPC) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 165-170]

ف

 • فاکتورهای خون بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف مونت موریلونیت (Montmorillonite) بر برخی شاخص های رشد و خونی بچه ماهیان قزل‌‌آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss ) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 35-46]
 • فاکتورهای فیزیکوشیمیایی تأثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخر مزارع پرورش میگو بر میزان بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannaemi) در مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 93-102]
 • فیتوپلانکتون پراکنش و فراوانی فیتوپلانکتون و اثر گیاه سنبل آبی (Eichhornia crassipes) در تالاب عینک، استان گیلان [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 93-103]
 • فرار آبزیان بررسی وضعیت خروج آبزیان از بخش های مختلف تور ترال ماهی به روش پاکت در آب های ساحلی چابهار [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 1-9]
 • فراسنجه های خونی و سرمی تاثیر پودر کرم خاکی Eisenia fetida) ) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 13-26]
 • فراسنجه‌های سرمی تأثیر عصاره‌ی الکلی یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد رشد، مصرف غذا، ترکیب بدن و برخی از فراسنجه‌های سرمی بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 1-9]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شناسایی مناطق بالقوه توسعه آبزی‌پروری دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]
 • فراوانی پراکنش و فراوانی فیتوپلانکتون و اثر گیاه سنبل آبی (Eichhornia crassipes) در تالاب عینک، استان گیلان [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 93-103]
 • فیزیکوشیمیایی بررسی کیفیت آب رودخانه قره‌سو اردبیل در محدوده کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌‌آلای رنگین کمان [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 1-12]
 • فسفاتاز قلیایی ارزیابی مکمل های غذایی باکتری Pediococcus acidilactici و قارچ خوراکی Agaricus bisporus بر شاخص-های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 97-109]
 • فسفر تأثیر آنزیم فیتاز و سبوس گندم موجود در جیره غذایی بر برخی شاخص‌های رشد و عملکرد جذب فسفر در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 78-83]
 • فصول مختلف بررسی تغییرات جغرافیایی-فصلی ترکیبات تقریبی خیار دریایی Holothuria leucospilata آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • فعالیت سیتوتوکسیک بررسی فعالیت سیتوتوکسیک بخش های هگزانی و دی کلرومتانی عصاره متانولی اسفنج Ircinia mutans بر روی سه رده سلول سرطان انسانی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 105-114]
 • فلزات سنگین ارزیابی غلظت فلزات سنگین در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio L., 178) در سواحل جنوبی دریای خزر و خطر بالقوه برای سلامتی انسان [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 119-129]
 • فلزات سنگین ارزیابی و مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافت عضله میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense De Haan, 1849) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 49-59]
 • فلزات سنگین پیشنهاد حدود مجاز مصرف ماهیان زمین کن (Platycephalus indicus)، گیش پهن ((Carangoides talamparoides)) و بیاح (Liza abu) با توجه به میزان نیکل، منگنز، آهن، مس، و روی [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 157-162]
 • فلزات‌سنگین بررسی سطح غلظت فلزات ضروری (مس، آهن و سلنیوم) در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در بندربوشهر [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 165-170]
 • فیل ماهی استخراج ژلاتین به کمک آبکافت آنزیمی از پوست فیل‌ماهی (Huso huso) به روش بهینه یابی سطح پاسخ (RSM) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 47-56]
 • فلور باکتریایی روده ارزیابی تجویز جیره‌ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش‌دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص‌های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • فلورفنیکل ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، عامل استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان به فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 23-31]
 • فواید آبزیان سنجش آگاهی دانشجویان رشته شیلات نسبت به فواید مصرف آبزیان [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 79-91]

ق

 • قابلیت هضم جایگزینی پودر ماهی با کنجاله کانولا و تاثیر آن بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، برخی پارامترهای خونی و سطح هورمون های تیروئیدی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 135-148]
 • قره برون تغییر ارجحیت بویایی تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus Borodin, 1897) از طریق ایجاد حافظه بویایی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 149-158]
 • قره‌سو بررسی کیفیت آب رودخانه قره‌سو اردبیل در محدوده کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌‌آلای رنگین کمان [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 1-12]
 • قزل آلا بررسی کارایی حذف آمونیاک از پساب مزارع پرورش قزل آلا رنگین کمان توسط زغال لیلکی(Gleditschia caspica )، اسکلت مرجان Antozoa و پشم فولاد(Steel wool) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 47-56]
 • قزل آلای رنگین کمان ارزیابی تجویز جیره‌ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش‌دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص‌های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • قزل آلای رنگین کمان ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، عامل استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان به فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 23-31]
 • قزل آلای رنگین کمان تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، نرخ بازماندگی و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • قزل آلای رنگین کمان مقایسه تغییرات غلظت گلوکز خون در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) قبل و بعد از خوراک دهی. [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 171-175]
 • قزل‌آلای رنگین کمان تأثیر عصاره‌ی الکلی یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد رشد، مصرف غذا، ترکیب بدن و برخی از فراسنجه‌های سرمی بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 1-9]
 • قزل‌آلای رنگین کمان بررسی تأثیر غذای غنی شده با پروبیوتیک بر فراسنجه های رشد ماهی پرورشی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 115-124]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو ( کنجاله سویای فرآوری شده) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم‌های گوارشی در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 47-59]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان اثرات مکمل غذایی‌ پودر ریزجلبک نانوکلروپسیس (Nannochloropsis oculata) بر برخی شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت قد [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 105-113]
 • قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تاثیر پودر کرم خاکی Eisenia fetida) ) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 13-26]
 • قیمت تمام شده ماهی قزل آلا تعیین عوامل موثر بر قیمت تمام شده ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس های دریای استان مازندران [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 11-18]

ک

 • کاتالاز تاثیر نانوذرات مس بر ماهی کلمه دریای خزر (Rutillus rutillus caspicus )، تغییرات آنزیمهای آنتی اکسیدان و آسیب بافت کبد [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 125-134]
 • کاتالاز تاثیر فاز محلول دیکلوفناک به ‌عنوان آلاینده دارویی بر میزان فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز ماهی کپور (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 25-34]
 • کارگاه پرورش ماهی بررسی کیفیت آب رودخانه قره‌سو اردبیل در محدوده کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌‌آلای رنگین کمان [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 1-12]
 • کبد بررسی سطح غلظت فلزات ضروری (مس، آهن و سلنیوم) در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در بندربوشهر [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 165-170]
 • کبد مطالعه میزان تجمع زیستی و اثرات تحت کشنده کلرید روی (ZnCl2) بر ساختارکبد ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 127-137]
 • کپور دندان دار زاگرس (Aphanius vladykovi) شناسائی انگل‌های ماهی گورخری (Aphanius vladykovi) دریاچه‌های شلمزار و سلم استان چهارمحال و بختیاری [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 159-163]
 • کپور معمولی بررسی قدرت بیهوشی و آسیب‌های بافتی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • کپور معمولی ارزیابی غلظت فلزات سنگین در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio L., 178) در سواحل جنوبی دریای خزر و خطر بالقوه برای سلامتی انسان [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 119-129]
 • کپور معمولی تأثیر آنزیم فیتاز و سبوس گندم موجود در جیره غذایی بر برخی شاخص‌های رشد و عملکرد جذب فسفر در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 78-83]
 • کپور معمولی مقایسه اثر بی‌هوش‌کننده اسانس اسطوخدوس (Lavandula angustifolia) با اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم در ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 107-121]
 • کپور معمولی (Cyprinus carpio) تأثیر مصرف خوراکی عصاره آبی-الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 71-80]
 • کپور نقره ای مقایسه خصوصیات کیفی خمیر ماهی آماده مصرف تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris) و کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 111-120]
 • کپور نقره ای بررسی پروفایل اسیدهای آمینه و ارزش غذایی ماکارونی صنعتی غنی سازی شده با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره ای (FPC) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 165-170]
 • کیتوزان بررسی امکان افزایش ماندگاری خاویار تاس ماهی سیبری (Acipenser baeri) از طریق بسته‌بندی با پوشش کیتوزان توأم با لیزوزیم، اسید استیک و نانوذرات ناتامایسین [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 139-151]
 • کرمانشاه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره‎وری کل عوامل تولید ماهیان سردآبی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]
 • کفال خاکستری مطالعه میزان تجمع زیستی و اثرات تحت کشنده کلرید روی (ZnCl2) بر ساختارکبد ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 127-137]
 • کیفیت آب بررسی کیفیت آب رودخانه قره‌سو اردبیل در محدوده کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌‌آلای رنگین کمان [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 1-12]
 • کیفیت آب تاثیر سطوح مختلف عصاره یوکا (Yucca schidigera) بر عملکرد رشد، راندمان تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کیفیت آب محیط پرورش [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 11-21]
 • کیفیت آب بررسی کیفیت آب رودخانه‌های کاج و سندگان جهت پرورش ماهی قزل‌آلا در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 83-92]
 • کلریدروی مطالعه میزان تجمع زیستی و اثرات تحت کشنده کلرید روی (ZnCl2) بر ساختارکبد ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 127-137]
 • کلرلا ولگاریس بهینه سازی رشد و میزان چربی و کلروفیل ریزجلبک Chlorella vulgaris در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و دوره نوری با استفاده از طراحی مرکب مرکزی (CCD) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 85-95]
 • کلروفیل تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 71-82]
 • کیلکا مقایسه خصوصیات کیفی خمیر ماهی آماده مصرف تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris) و کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 111-120]
 • کنجاله کانولا جایگزینی پودر ماهی با کنجاله کانولا و تاثیر آن بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، برخی پارامترهای خونی و سطح هورمون های تیروئیدی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 135-148]
 • کنسانتره پروتئین ماهی بررسی پروفایل اسیدهای آمینه و ارزش غذایی ماکارونی صنعتی غنی سازی شده با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره ای (FPC) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 165-170]

گ

 • گیاه سیر تأثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد و بقاء، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 143-149]
 • گیلان بررسی باکتری های قابل انتقال میان ماهی و انسان در استخرهای ماهی قرمز (Carassius auratus auratus)، استان گیلان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 87-96]
 • گلوکز مقایسه تغییرات غلظت گلوکز خون در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) قبل و بعد از خوراک دهی. [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 171-175]
 • گورخر‌ماهی بررسی تغییرات بافت دستگاه گوارش گورخر ماهی (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 25-35]
 • گوشت چرخ شده مقایسه خصوصیات کیفی خمیر ماهی آماده مصرف تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris) و کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 111-120]
 • گونه‌های ماهی پیشنهاد حدود مجاز مصرف ماهیان زمین کن (Platycephalus indicus)، گیش پهن ((Carangoides talamparoides)) و بیاح (Liza abu) با توجه به میزان نیکل، منگنز، آهن، مس، و روی [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 157-162]

ل

 • لارو ازون برون آنتوژنی فعالیت آنزیم‌های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم‌گشایی تا روز 50 پس از تخم‌گشایی [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 107-118]
 • لاکتو باسیلوس پلانتاروم اثر ریزپوشانی با آلژینات/کیتوزان بر بقاء باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) در شرایط شبیه سازی شده معده و روده در فیل ماهی (Huso huso) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 161-172]
 • لاکتوباسیلوس پلانتاروم پوشش‌دار ارزیابی تجویز جیره‌ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش‌دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص‌های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • لیزوزیم ارزیابی مکمل های غذایی باکتری Pediococcus acidilactici و قارچ خوراکی Agaricus bisporus بر شاخص-های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 97-109]
 • لسیتین اثر لسیتین سویا بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و ریخت‌سنجی روده ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 103-113]

م

 • ماکارونی بررسی پروفایل اسیدهای آمینه و ارزش غذایی ماکارونی صنعتی غنی سازی شده با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره ای (FPC) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 165-170]
 • مایکوباکتریوز بررسی مایکوباکتریوز در دو گونه گلدفیش و گوپی در سمنان به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 173-178]
 • مایکوباکتریوم غیر سلی بررسی مایکوباکتریوز در دو گونه گلدفیش و گوپی در سمنان به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 173-178]
 • مالاشیت گرین بررسی وجود مالاشیت گرین در گوشت ماهیان پرورشی، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی کپور (Cyprinus carpio)در مناطق شمال، جنوب، هراز و شهرکرد [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 131-137]
 • ماندگاری بررسی امکان افزایش ماندگاری خاویار تاس ماهی سیبری (Acipenser baeri) از طریق بسته‌بندی با پوشش کیتوزان توأم با لیزوزیم، اسید استیک و نانوذرات ناتامایسین [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 139-151]
 • ماهی بررسی و تعیین میزان برخی عناصر فلزی درماهیان رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی (95-1394) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • ماهی آزاد دریای خزر اثر لسیتین سویا بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و ریخت‌سنجی روده ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 103-113]
 • ماهی آمور بررسی اثر مقایسهای نانو ذرات اکسید مس و سولفات مس بر شاخصهای رشد و آسیب شناسی بافت آبشش بچه ماهیان آمور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 81-90]
 • ماهیان شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در خلیج گرگان [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 61-69]
 • ماهیان اقتصادی بررسی میزان تجمع سموم آلدرین، دیازینون و اندرین در بافت عضله خوراکی ماهی‌های اقتصادی تالاب انزلی [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 23-30]
 • ماهیان پر مصرف دریایی پروفایل اسیدهای چرب دربرخی ماهیان پرمصرف سواحل جنوبی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 13-22]
 • ماهیان خاویاری آنتوژنی فعالیت آنزیم‌های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم‌گشایی تا روز 50 پس از تخم‌گشایی [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 107-118]
 • ماهیان خاویاری جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک از روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 19-28]
 • ماهیان خاویاری تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر رشد و ترکیب لاشه بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 1-12]
 • ماهیان سردآبی اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره‎وری کل عوامل تولید ماهیان سردآبی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]
 • ماهیان‌گرمابی ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 29-38]
 • ماهی حوض بررسی بافت شناسی مجرا و ضمائم گوارشی ماهیان بالغ شاه کولی (Alburnus chalcoides)، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی حوض (Carassius auratus auratus) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 139-148]
 • ماهی زبرا دانیو تأثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد و بقاء، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 143-149]
 • ماهی سیاه کولی بررسی روند تکامل دهان و تعیین اندازه آن در لارو و بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 65-73]
 • ماهی سفید کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]
 • ماهی سفید ردیابی تغییرات بیان ژن ویتلوژنین در کبد و تخمدان ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii Kutum) در مواجهه با فیتواستروژن های جنیستئین و بتاسیتوسترول [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 153-158]
 • ماهی شاه کولی بررسی بافت شناسی مجرا و ضمائم گوارشی ماهیان بالغ شاه کولی (Alburnus chalcoides)، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی حوض (Carassius auratus auratus) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 139-148]
 • ماهی شیر کارایی ابزار صید بکار برده شده در صید ماهی شیر(Scombromoros commerson) با تاکید بر تورهای گوشگیردردریای عمان- آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 131-140]
 • ماهی صبیتی اثرات میزان غذادهی بر رشد و کارایی تغذیه بچه ماهی صبیتی(Sparidentex hasta) در مرحله نرسری [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 159-163]
 • ماهی‌قباد بررسی سطح غلظت فلزات ضروری (مس، آهن و سلنیوم) در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در بندربوشهر [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 165-170]
 • ماهی قرمز بررسی باکتری های قابل انتقال میان ماهی و انسان در استخرهای ماهی قرمز (Carassius auratus auratus)، استان گیلان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 87-96]
 • ماهی قزل‌آلا بررسی کیفیت آب رودخانه‌های کاج و سندگان جهت پرورش ماهی قزل‌آلا در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 83-92]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی وجود مالاشیت گرین در گوشت ماهیان پرورشی، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی کپور (Cyprinus carpio)در مناطق شمال، جنوب، هراز و شهرکرد [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 131-137]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان اثر پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص‌های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 31-39]
 • ماهی کاراس طلایی تاثیر پیش تیمار الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici بر برخی از شاخص های خونی ماهی کاراس (Carassius auratus) در مواجهه با نانو ذره نقره [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 153-160]
 • ماهی کپور بررسی وجود مالاشیت گرین در گوشت ماهیان پرورشی، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی کپور (Cyprinus carpio)در مناطق شمال، جنوب، هراز و شهرکرد [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 131-137]
 • ماهی کپور تاثیر سطوح مختلف عصاره یوکا (Yucca schidigera) بر عملکرد رشد، راندمان تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کیفیت آب محیط پرورش [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 11-21]
 • ماهی کپور تاثیر فاز محلول دیکلوفناک به ‌عنوان آلاینده دارویی بر میزان فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز ماهی کپور (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 25-34]
 • ماهی کفال معرفی روش مولکولی PCR آشیانه ای (Nested RT-PCR) اصلاح شده جدید جهت تشخیص سریع بیماری نکروز عصبی ویروسی (Viral Nervous Necrosis) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 115-125]
 • ماهی کفال طلایی بررسی برخی عناصر فلزی (Al, V, Ni, Zn, Tl, Sn) در بافت‌های مختلف ماهی کفال طلایی (Liza aurata) و ارتباط آن با جنسیت و شاخص‌ وزن و طولی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • ماهی کلمه بررسی بافت شناسی مجرا و ضمائم گوارشی ماهیان بالغ شاه کولی (Alburnus chalcoides)، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی حوض (Carassius auratus auratus) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 139-148]
 • ماهی کلمه ارزیابی وضعیت بهره‌برداری ماهی کلمه خزری، Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) در جنوب شرقی دریای خزر [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 67-76]
 • ماهی گورخری شناسائی انگل‌های ماهی گورخری (Aphanius vladykovi) دریاچه‌های شلمزار و سلم استان چهارمحال و بختیاری [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 159-163]
 • ماهی نابالغ کارایی ابزار صید بکار برده شده در صید ماهی شیر(Scombromoros commerson) با تاکید بر تورهای گوشگیردردریای عمان- آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 131-140]
 • متابولیت های ثانویه بررسی فعالیت سیتوتوکسیک بخش های هگزانی و دی کلرومتانی عصاره متانولی اسفنج Ircinia mutans بر روی سه رده سلول سرطان انسانی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 105-114]
 • محرک رشد تأثیر افزودن سطوح مختلف مکمل پودر زیره سبز (Cuminum cyminum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 121-130]
 • مرجان معرفی دستگاه جدید انتقال مرجان‌‌ها (Coral carrier) و مقایسه آن با دستگاه (Carrier basket) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • مرحله نرسری اثرات میزان غذادهی بر رشد و کارایی تغذیه بچه ماهی صبیتی(Sparidentex hasta) در مرحله نرسری [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 159-163]
 • مرحله نرسری درصد غذادهی بهینه در دوره ی نرسری ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 165-168]
 • مرزه بهبود پایداری اکسیداتیو میگوی (Metapenaeus stebbingi)پخته آماده مصرف با استفاده از اسانس های ترخون و مرزه طی نگهداری در سردخانه [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 51-63]
 • مصرف آبزیان سنجش آگاهی دانشجویان رشته شیلات نسبت به فواید مصرف آبزیان [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 79-91]
 • مقالات بررسی مقالات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس بر اساس شاخص‌های کمّی و کیفی علم‌سنجی [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 13-24]
 • مکانیابی شناسایی مناطق بالقوه توسعه آبزی‌پروری دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]
 • مکمل‌های غذایی ارزیابی مکمل های غذایی باکتری Pediococcus acidilactici و قارچ خوراکی Agaricus bisporus بر شاخص-های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 97-109]
 • میگو بهبود پایداری اکسیداتیو میگوی (Metapenaeus stebbingi)پخته آماده مصرف با استفاده از اسانس های ترخون و مرزه طی نگهداری در سردخانه [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 51-63]
 • میگوی ریز M. nipponense ارزیابی ماندگاری و کیفیت پودر سوپ صنعتی غنی‌شده با میگوی Macrobrachium nipponense طی فرمولاسیون نوین و 6 ماه نگهداری در دمای اتاق [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 39-48]
 • میگوی رودخانه ای شرق ارزیابی و مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافت عضله میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense De Haan, 1849) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 49-59]
 • میگوی سفید غربی تأثیر افزودن سطوح مختلف مکمل پودر زیره سبز (Cuminum cyminum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 121-130]
 • میگوی سفید غربی تأثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخر مزارع پرورش میگو بر میزان بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannaemi) در مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 93-102]
 • مورفولوژی دهان بررسی روند تکامل دهان و تعیین اندازه آن در لارو و بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 65-73]
 • موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بررسی مقالات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس بر اساس شاخص‌های کمّی و کیفی علم‌سنجی [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 13-24]
 • مونت‌‌موریلونیت بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف مونت موریلونیت (Montmorillonite) بر برخی شاخص های رشد و خونی بچه ماهیان قزل‌‌آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss ) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 35-46]

ن

 • نایسین اثر نایسین، سدیم لاکتات و بسته بندی اتمسفر تغییر یافته بر ماندگاری برگر کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 91-103]
 • نانوذرات بررسی امکان افزایش ماندگاری خاویار تاس ماهی سیبری (Acipenser baeri) از طریق بسته‌بندی با پوشش کیتوزان توأم با لیزوزیم، اسید استیک و نانوذرات ناتامایسین [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 139-151]
 • نانوذرات Fe3O4 ارزیابی سمیت سوسپانسیون آبی نانوذرات مگنتیت(Fe3O4) بر شاخص‌های زیستی آب شور (بارناکل) و آب شیرین (روتیفر) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 141-151]
 • نانوذرات مس تاثیر نانوذرات مس بر ماهی کلمه دریای خزر (Rutillus rutillus caspicus )، تغییرات آنزیمهای آنتی اکسیدان و آسیب بافت کبد [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 125-134]
 • نانوذرات نقره تاثیر پیش تیمار الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici بر برخی از شاخص های خونی ماهی کاراس (Carassius auratus) در مواجهه با نانو ذره نقره [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 153-160]
 • نانو ذره اکسید مس بررسی اثر مقایسهای نانو ذرات اکسید مس و سولفات مس بر شاخصهای رشد و آسیب شناسی بافت آبشش بچه ماهیان آمور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 81-90]
 • نانو فلورفنیکل ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، عامل استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان به فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 23-31]
 • نیترات تأثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخر مزارع پرورش میگو بر میزان بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannaemi) در مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 93-102]
 • نیتروژن اثر منابع مختلف نیتروژنی بر میزان زیتوده و محتوی پروتئینی جلبک سبز-آبی اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 57-65]
 • نرخ غذادهی درصد غذادهی بهینه در دوره ی نرسری ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 165-168]
 • نکروز عصبی ویروسی معرفی روش مولکولی PCR آشیانه ای (Nested RT-PCR) اصلاح شده جدید جهت تشخیص سریع بیماری نکروز عصبی ویروسی (Viral Nervous Necrosis) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 115-125]
 • نگهداری در سردخانه بهبود پایداری اکسیداتیو میگوی (Metapenaeus stebbingi)پخته آماده مصرف با استفاده از اسانس های ترخون و مرزه طی نگهداری در سردخانه [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 51-63]

و

 • ویبریوزیس جدا سازی و شناسایی مولکولی ویبریو هاروی از ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در مزارع استان‌های جنوبی کشورـ ایران [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 61-69]
 • ویبریو هاروی جدا سازی و شناسایی مولکولی ویبریو هاروی از ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در مزارع استان‌های جنوبی کشورـ ایران [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 61-69]
 • ویتامین E تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • ویتلوژنین ردیابی تغییرات بیان ژن ویتلوژنین در کبد و تخمدان ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii Kutum) در مواجهه با فیتواستروژن های جنیستئین و بتاسیتوسترول [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 153-158]

ه

 • هامور معمولی تاثیر سرخ کردن فیله هامور معمولی (Epinephelus coioides) با روغن‌های مختلف گیاهی (روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور) بر پروفایل اسید چرب، مواد معدنی و ویتامین ها [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 149-163]
 • هپاتوسیت بررسی تغییرات بافت دستگاه گوارش گورخر ماهی (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 25-35]
 • هیدرولیز آنزیمی پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 67-78]
 • هیستوپاتولوژی بررسی قدرت بیهوشی و آسیب‌های بافتی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • هیستولوژی بررسی بافت شناسی مجرا و ضمائم گوارشی ماهیان بالغ شاه کولی (Alburnus chalcoides)، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی حوض (Carassius auratus auratus) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 139-148]
 • هورمون‌های تیروئیدی جایگزینی پودر ماهی با کنجاله کانولا و تاثیر آن بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، برخی پارامترهای خونی و سطح هورمون های تیروئیدی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 135-148]

ی

 • یخ کاربرد روش شاخص کیفی برای تعیین مدت زمان نگهداری ماهی کفال پشت سبز (Chelon subviridis) شکم خالی نگهداری شده در یخ [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 127-141]