نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبچک بررسی تاثیر روش انجماد کند و انجماد تند روی ریز ساختمان ، آبچک، ترکیبات تقریبی و خصوصیات حسی فیله ماهی تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 132-146]
 • آبزیان ارزیابی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و حسی برگر تولید شده با نسبت های متفاوت گوشت مرغ و ماهی (کیلکا) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 113-125]
 • آبزی پروری یافته علمی کوتاه: بررسی پرورش ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در استخرهای خاکی با تراکم های مختلف در آب شیرین [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 171-174]
 • آبزی پروری تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف آرد ماهی توسط کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برونAcipenser stellatus) )، بر میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و میزان ترکیبات شیمیایی لاشه، عضله و بافت کبد [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 23-34]
 • آبزی پروری بررسی امکان جایگزینی روغن های گیاهی (سبوس برنج، سویا و بزرک) به جای روغن ماهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 99-112]
 • آبزی پروری بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های پرورش‌دهندگان ماهیان گرم آبی (مطالعه موردی استان گیلان و مازندران) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 103-116]
 • آبشش اثر غلظت های تحت کشنده کادمیوم بر برخی تغییرات بافتی در آبشش بچه تاس‌ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser ruthenus) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 71-81]
 • آبهای ایران ارزیابی صید و ذخایر ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia ) در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1375 الی 1390 [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 13-22]
 • آزاد ماهیان بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و شناسایی مولکولی نمونه های ساپرولگنیای جداسازی شده از تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) به روش RAPD – PCR [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 82-92]
 • آسیب‌شناسی اثر غلظت های تحت کشنده کادمیوم بر برخی تغییرات بافتی در آبشش بچه تاس‌ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser ruthenus) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 71-81]
 • آلاگل یافته علمی کوتاه: اولین گزارش میگوی Macrobrachium nipponense در تالاب های آلاگل،آلماگل و آجی گل استان گلستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 164-170]
 • آلاینده‌های نفتی ارزیابی ثبات لیزوزومی و شکنندگی غشاء سلول گلبول قرمز خون ماهی گل خورک ( Boleophthalmus dussumieri) به عنوان نشانگر زیستی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه‌ای [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 65-76]
 • آلکاز مقایسه راندمان بازیافت و درجه هیدرولیز پروتئین های موجود در امعاء و احشای ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis) با استفاده از آنزیم [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 149-156]
 • آلماگل وآجی گل یافته علمی کوتاه: اولین گزارش میگوی Macrobrachium nipponense در تالاب های آلاگل،آلماگل و آجی گل استان گلستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 164-170]
 • آلودگی ارزیابی فیتوپلانکتونها در پساب‌های کشاورزی بعنوان شاخصی در امکان سنجی آبزی پروری در محدوده رودخانه کارون ( اهواز تا خرمشهر) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 55-64]
 • آناتومی مطالعات مورفو-آناتومیک جلبک قرمزGracilaria corticata در سواحل خلیج فارس و دریای عمان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]
 • آنالیز تقریبی بررسی تاثیر روش انجماد کند و انجماد تند روی ریز ساختمان ، آبچک، ترکیبات تقریبی و خصوصیات حسی فیله ماهی تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 132-146]
 • آنتی اکسیدان بررسی اثر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis)و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر پایداری اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده منجمد ماهی کپور‌نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 87-98]
 • آندوژنی تاثیر هورمون 17 آلفا متیل تستوسترون بر تغییر جنسیت ماهی کالیکو (Labeotropheous foellobroni ) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 27-36]

ا

 • ایران مقایسه نسبت جایگزینی کپور ماهیان هندی با کپورماهیان مرسوم در استخر خاکی استان خوزستان [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 117-128]
 • ایران شاخص های تغذیه‌ای گربه ماهی خاکی (Arius dussumieri) دریای عمان (سیستان و بلوچستان) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 31-40]
 • ایران بررسی عوامل انسانی و موقعیت زمانی و مکانی موثر بر وقوع حوادث شغلی در صنعت ماهیگیری در ایران (1390-1386) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 117-125]
 • ایران بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی و اتانولی جلبک قهوه‌ای (Sargassum glaucescens ) در سواحل چابهار [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 13-20]
 • ایران یافته علمی کوتاه: اولین گزارش بادکنک ماهی (Takifugu oblongus Bloch, 1786) از آب های شمال خلیج فارس [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 134-138]
 • ارزیابی حسی بازارپسندی فیله‌ی تیلاپیای سیاه(نیل) (Oreochromis niloticus) و هیبرید قرمز (O. niloticus × Tilapia mosambicus) پرورشی در استان‌های تهران، گیلان ومازندران [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]
 • اسانس زیره سبز فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز(Cuminum cyminum) و نیسین در مهار باکتری Streptococcus iniaeدر محیط آزمایشگاه و فیله قزل آلا [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 50-59]
 • استان گلستان یافته علمی کوتاه: اولین گزارش میگوی Macrobrachium nipponense در تالاب های آلاگل،آلماگل و آجی گل استان گلستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 164-170]
 • استان لرستان پایش زیستی فلزات سنگین (Pb, Cd, Fe, Zn, Ni, Cu) توسط بافت های مختلف سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina) در رودخانه سزار، استان لرستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 126-131]
 • استان مازندران بررسی میزان شیوع استرپتوکوکوزیس در ماهیان قزل الای رنگین کمان درمزارع پرورشی شرق استان مازندران (حوضه رودخانه هراز ) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 41-50]
 • استرپتوکوکوزیس بررسی میزان شیوع استرپتوکوکوزیس در ماهیان قزل الای رنگین کمان درمزارع پرورشی شرق استان مازندران (حوضه رودخانه هراز ) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 41-50]
 • استرپتوکوکوس اینیایی اثر عصاره سرخار گل (Echinacea purpurea) بر برخی شاخص های ایمنی و بازماندگی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss) ) در برابر با استرپتوکوک [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • استرپتوکوکوس اینیایی فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز(Cuminum cyminum) و نیسین در مهار باکتری Streptococcus iniaeدر محیط آزمایشگاه و فیله قزل آلا [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 50-59]
 • استرلیاد اثر غلظت های تحت کشنده کادمیوم بر برخی تغییرات بافتی در آبشش بچه تاس‌ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser ruthenus) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 71-81]
 • اسیدهای چرب HUFA قابلیت هضم چربِی و اسیدهای چرب، ابقاء چربی و عملکرد رشد در ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با سطوح مختلف اسیدهای چرب بلند زنجیره و ویتامین E [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 74-90]
 • اصلاح نژاد بررسی تنوع ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در مزارع پرورشی ایران [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 93-106]
 • اکوسیستم آبی بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات تالاب چغاخور [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • الگوی SDS-PAGE بررسی تغییرات ترکیبات نیتروژنی، میکروبی و الگوی الکتروفورز در حین فرآیند تخمیر مهیاوه، سس ماهی سنتی ایرانی [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 147-163]
 • انجماد بررسی تاثیر روش انجماد کند و انجماد تند روی ریز ساختمان ، آبچک، ترکیبات تقریبی و خصوصیات حسی فیله ماهی تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 132-146]
 • انرژی اثر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی بر روند رشد بچه فیلماهی پرورشی (Huso huso) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 107-118]
 • انکوباسیون بررسی مراحل توسعه و تکوین جنینی ماهی بنی (Barbus sharpeyi Gunther, 1874) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 1-12]
 • اولین گزارش یافته علمی کوتاه: اولین گزارش بادکنک ماهی (Takifugu oblongus Bloch, 1786) از آب های شمال خلیج فارس [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 134-138]

ب

 • بازارپسندی بازارپسندی فیله‌ی تیلاپیای سیاه(نیل) (Oreochromis niloticus) و هیبرید قرمز (O. niloticus × Tilapia mosambicus) پرورشی در استان‌های تهران، گیلان ومازندران [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]
 • بازماندگی مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک‌های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 47-54]
 • باکتری‌های لاکتیک اسید ویژگی های میکروبی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری تهیه شده از گوشت ماهی کپور معمولی با تکنیک تلقیح انکوباسیون [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 35-46]
 • برگر تلفیقی ماهی بررسی شاخص های شیمیایی فساد و تعیین عمر ماندگاری برگر تلفیقی (ماهی کیلکا- کپور نقره ای) در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سلیسیوس [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 41-49]
 • برگرهای ترکیبی ارزیابی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و حسی برگر تولید شده با نسبت های متفاوت گوشت مرغ و ماهی (کیلکا) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 113-125]
 • بیماریهای آبزیان بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و شناسایی مولکولی نمونه های ساپرولگنیای جداسازی شده از تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) به روش RAPD – PCR [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 82-92]
 • بیماریهای باکتریایی تاثیر عوامل خطر محیطی در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) رودخانه هراز به روش Logistic Regression [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 60-73]
 • بیماریهای ویروسی مقایسه چهار کیت استخراج RNA تجاری به منظور تشخیص ویروس ویرمی بهاره کپور معمولی (Spring Viraemia of Carp Virus)SVCV [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 51-59]
 • بندرعباس یافته علمی کوتاه: اولین گزارش بادکنک ماهی (Takifugu oblongus Bloch, 1786) از آب های شمال خلیج فارس [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 134-138]
 • بهداشت عمومی برآورد میزان خطر برخی از فلزات ناشی از مصرف ماهی حلوا سفید و شوریده در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]
 • بیواندیکاتور ارزیابی فیتوپلانکتونها در پساب‌های کشاورزی بعنوان شاخصی در امکان سنجی آبزی پروری در محدوده رودخانه کارون ( اهواز تا خرمشهر) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 55-64]

پ

 • پاپائین مقایسه راندمان بازیافت و درجه هیدرولیز پروتئین های موجود در امعاء و احشای ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis) با استفاده از آنزیم [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 149-156]
 • پایداری اُکسایشی اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و عصاره آبی چای سبز بر عمرماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 13-26]
 • پروتامکس مقایسه راندمان بازیافت و درجه هیدرولیز پروتئین های موجود در امعاء و احشای ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis) با استفاده از آنزیم [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 149-156]
 • پروتئین اثر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی بر روند رشد بچه فیلماهی پرورشی (Huso huso) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 107-118]
 • پرورش ماهی تأثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر عملکرد رشد بچه ماهی سفید دریای خزر (1901 Rutilus frisii kutum Kamensky,) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 101-116]
 • پرورش ماهی بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب کانال محمدیه استان تهران جهت پرورش ماهی [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 21-33]
 • پرورش ماهیان مقایسه نسبت جایگزینی کپور ماهیان هندی با کپورماهیان مرسوم در استخر خاکی استان خوزستان [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 117-128]

ت

 • تاسماهی سیبری تأثیر اعمال دوره‌های طولانی مدت گرسنگی و محدودیت غذایی بر عملکرد رشد و ترکیب بدن در بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt 1969) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 91-102]
 • تالاب یافته علمی کوتاه: اولین گزارش میگوی Macrobrachium nipponense در تالاب های آلاگل،آلماگل و آجی گل استان گلستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 164-170]
 • تخم بررسی مراحل توسعه و تکوین جنینی ماهی بنی (Barbus sharpeyi Gunther, 1874) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 1-12]
 • تخمیر ویژگی های میکروبی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری تهیه شده از گوشت ماهی کپور معمولی با تکنیک تلقیح انکوباسیون [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 35-46]
 • ترکیبات بستر بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات تالاب چغاخور [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • ترکیبات شیمیایی استخراج و شناسایی استروئیدهای دو گونه جلبک دریایی Sargassum oligocystum و Nizamudiinia zanardinii دریای عمان و خلیج فارس [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 23-30]
 • ترکیبات طبیعی بررسی اثر ضد قارچ متابولیتهای ثانویه نیمه قطبی- غیرقطبی اسفنج Ircinia mutans در دو فصل تابستان و زمستان موجود در جزیره کیش، خلیج فارس [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 129-138]
 • ترکیبات نیتروژنی بررسی تغییرات ترکیبات نیتروژنی، میکروبی و الگوی الکتروفورز در حین فرآیند تخمیر مهیاوه، سس ماهی سنتی ایرانی [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 147-163]
 • ترکیب لاشه تأثیر اعمال دوره‌های طولانی مدت گرسنگی و محدودیت غذایی بر عملکرد رشد و ترکیب بدن در بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt 1969) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 91-102]
 • تعاونی‌های گرم آبی بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های پرورش‌دهندگان ماهیان گرم آبی (مطالعه موردی استان گیلان و مازندران) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 103-116]
 • تغذیه یافته علمی کوتاه: تأثیر جایگزینی سطوح مختلف آرد سویا با آرد ماهی بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی همولنف در خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 175-184]
 • تغذیه تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف آرد ماهی توسط کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برونAcipenser stellatus) )، بر میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و میزان ترکیبات شیمیایی لاشه، عضله و بافت کبد [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 23-34]
 • تغذیه بررسی امکان جایگزینی روغن های گیاهی (سبوس برنج، سویا و بزرک) به جای روغن ماهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 99-112]
 • تغذیه برآورد میزان خطر برخی از فلزات ناشی از مصرف ماهی حلوا سفید و شوریده در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]
 • تکوین جنینی بررسی مراحل توسعه و تکوین جنینی ماهی بنی (Barbus sharpeyi Gunther, 1874) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 1-12]
 • تیلاپیا بازارپسندی فیله‌ی تیلاپیای سیاه(نیل) (Oreochromis niloticus) و هیبرید قرمز (O. niloticus × Tilapia mosambicus) پرورشی در استان‌های تهران، گیلان ومازندران [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]
 • تیلاپیا بررسی تاثیر روش انجماد کند و انجماد تند روی ریز ساختمان ، آبچک، ترکیبات تقریبی و خصوصیات حسی فیله ماهی تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 132-146]
 • تنگه هرمز بررسی روند مهاجرت میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) در آبهای هرمزگان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 34-40]
 • تنوع جمعیت ساختار ژنتیکی قزل آلای رنگین کمان پرورشی Oncorhynchus mykiss اسپانیایی و آمریکایی [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 61-70]
 • تولید‌کنندگان بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های پرورش‌دهندگان ماهیان گرم آبی (مطالعه موردی استان گیلان و مازندران) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 103-116]

ج

 • جیره غذایی یافته علمی کوتاه: تأثیر جایگزینی سطوح مختلف آرد سویا با آرد ماهی بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی همولنف در خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 175-184]
 • جزیره هرمز یافته علمی کوتاه: شناسایی خرچنگ منزوی libanarius signatus در جزیره هرمز؛ فراوانی، نسبت جنسی و عادت صدف‌گزینی این گونه [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 119-127]
 • جلبک ارزیابی فیتوپلانکتونها در پساب‌های کشاورزی بعنوان شاخصی در امکان سنجی آبزی پروری در محدوده رودخانه کارون ( اهواز تا خرمشهر) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 55-64]
 • جلبک قرمز مطالعات مورفو-آناتومیک جلبک قرمزGracilaria corticata در سواحل خلیج فارس و دریای عمان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]
 • جلبک میکروسکوپی مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک‌های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 47-54]
 • جلبکهای قهوه ای استخراج و شناسایی استروئیدهای دو گونه جلبک دریایی Sargassum oligocystum و Nizamudiinia zanardinii دریای عمان و خلیج فارس [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 23-30]
 • جنگلهای حرا پویایی جمعیت و زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک ماری (Scartelaos tenuis) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]

چ

 • چابهار بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی و اتانولی جلبک قهوه‌ای (Sargassum glaucescens ) در سواحل چابهار [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 13-20]
 • چربی تأثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر عملکرد رشد بچه ماهی سفید دریای خزر (1901 Rutilus frisii kutum Kamensky,) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 101-116]

ح

 • حوادث شغلی بررسی عوامل انسانی و موقعیت زمانی و مکانی موثر بر وقوع حوادث شغلی در صنعت ماهیگیری در ایران (1390-1386) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 117-125]

خ

 • خرچنگ منزوی یافته علمی کوتاه: شناسایی خرچنگ منزوی libanarius signatus در جزیره هرمز؛ فراوانی، نسبت جنسی و عادت صدف‌گزینی این گونه [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 119-127]
 • خصوصیات زیستی پویایی جمعیت و زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک ماری (Scartelaos tenuis) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]
 • خلیج فارس بررسی اثر ضد قارچ متابولیتهای ثانویه نیمه قطبی- غیرقطبی اسفنج Ircinia mutans در دو فصل تابستان و زمستان موجود در جزیره کیش، خلیج فارس [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 129-138]
 • خلیج فارس ارزیابی ثبات لیزوزومی و شکنندگی غشاء سلول گلبول قرمز خون ماهی گل خورک ( Boleophthalmus dussumieri) به عنوان نشانگر زیستی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه‌ای [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 65-76]
 • خلیج فارس بررسی روند مهاجرت میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) در آبهای هرمزگان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 34-40]
 • خلیج فارس مطالعات مورفو-آناتومیک جلبک قرمزGracilaria corticata در سواحل خلیج فارس و دریای عمان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]
 • خلیج فارس یافته علمی کوتاه: اولین گزارش بادکنک ماهی (Takifugu oblongus Bloch, 1786) از آب های شمال خلیج فارس [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 134-138]
 • خواص ضد باکتریایی بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی و اتانولی جلبک قهوه‌ای (Sargassum glaucescens ) در سواحل چابهار [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 13-20]

د

 • دافنی مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک‌های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 47-54]
 • دریای خزر ارزیابی صید و ذخایر ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia ) در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1375 الی 1390 [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 13-22]
 • دریای عمان بررسی اثرات مانسون تابستانه بر فراوانی دوکفه‌ای‌ها و شکم پایان در سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 15-23]
 • دریای عمان مطالعات مورفو-آناتومیک جلبک قرمزGracilaria corticata در سواحل خلیج فارس و دریای عمان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]

ر

 • رده بندی اولین بررسی فیلوژنتیکی گونه ی Goniobranchus annulatus (Mollusca: Nudibranchia) در آبهای ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار براساس توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 77-86]
 • ریزساختان فیله بررسی تاثیر روش انجماد کند و انجماد تند روی ریز ساختمان ، آبچک، ترکیبات تقریبی و خصوصیات حسی فیله ماهی تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 132-146]
 • ریزماهواره بررسی تنوع ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در مزارع پرورشی ایران [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 93-106]
 • رژیم غذایی شاخص های تغذیه‌ای گربه ماهی خاکی (Arius dussumieri) دریای عمان (سیستان و بلوچستان) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 31-40]
 • رشد تأثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر عملکرد رشد بچه ماهی سفید دریای خزر (1901 Rutilus frisii kutum Kamensky,) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 101-116]
 • رشد تأثیر اعمال دوره‌های طولانی مدت گرسنگی و محدودیت غذایی بر عملکرد رشد و ترکیب بدن در بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt 1969) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 91-102]
 • رشد یافته علمی کوتاه: تأثیر آلودگی به انگل (Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832 برنرخ رشد ماهیان نهر زرین‌گل- استان گلستان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 128-133]
 • رودخانه سزار پایش زیستی فلزات سنگین (Pb, Cd, Fe, Zn, Ni, Cu) توسط بافت های مختلف سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina) در رودخانه سزار، استان لرستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 126-131]
 • روش های مولکولی مقایسه چهار کیت استخراج RNA تجاری به منظور تشخیص ویروس ویرمی بهاره کپور معمولی (Spring Viraemia of Carp Virus)SVCV [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 51-59]
 • روغن‌های گیاهی‏ بررسی امکان جایگزینی روغن های گیاهی (سبوس برنج، سویا و بزرک) به جای روغن ماهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 99-112]
 • روهو مقایسه نسبت جایگزینی کپور ماهیان هندی با کپورماهیان مرسوم در استخر خاکی استان خوزستان [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 117-128]

ز

 • زیتوده ماهیان ارزیابی صید و ذخایر ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia ) در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1375 الی 1390 [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 13-22]
 • زمان ماندگاری تعیین زمان ماندگاری فیله ماهی کپور نقره‌ای(Hypophthalmichthys molitrix) تیمار شده با عصاره سیاه دانه (Nigella sativa L.) در طول دوره نگهداری در یخچال [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]

ژ

 • ژنتیک جمعیت تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کیلکای معمولی خزری (Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840) سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 139-148]
 • ژنتیک جمعیت بررسی تنوع ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در مزارع پرورشی ایران [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 93-106]

س

 • سیاه ماهی پایش زیستی فلزات سنگین (Pb, Cd, Fe, Zn, Ni, Cu) توسط بافت های مختلف سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina) در رودخانه سزار، استان لرستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 126-131]
 • سخت پوستان یافته علمی کوتاه: تأثیر جایگزینی سطوح مختلف آرد سویا با آرد ماهی بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی همولنف در خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 175-184]
 • سرخارگل اثر عصاره سرخار گل (Echinacea purpurea) بر برخی شاخص های ایمنی و بازماندگی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss) ) در برابر با استرپتوکوک [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • سیستم ایمنی اثر عصاره سرخار گل (Echinacea purpurea) بر برخی شاخص های ایمنی و بازماندگی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss) ) در برابر با استرپتوکوک [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • سس ماهی آنچوی بررسی تغییرات ترکیبات نیتروژنی، میکروبی و الگوی الکتروفورز در حین فرآیند تخمیر مهیاوه، سس ماهی سنتی ایرانی [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 147-163]
 • سواحل چابهار اولین بررسی فیلوژنتیکی گونه ی Goniobranchus annulatus (Mollusca: Nudibranchia) در آبهای ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار براساس توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 77-86]

ش

 • شاخص‌های رشد بررسی امکان جایگزینی روغن های گیاهی (سبوس برنج، سویا و بزرک) به جای روغن ماهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 99-112]
 • شرق استان مازندران تاثیر عوامل خطر محیطی در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) رودخانه هراز به روش Logistic Regression [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 60-73]
 • شکمپایان اولین بررسی فیلوژنتیکی گونه ی Goniobranchus annulatus (Mollusca: Nudibranchia) در آبهای ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار براساس توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 77-86]
 • شگ ماهیان تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کیلکای معمولی خزری (Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840) سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 139-148]
 • شگ ماهیان ارزیابی صید و ذخایر ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia ) در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1375 الی 1390 [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 13-22]
 • شمارش کلی باکتری‌های هوازی بررسی تغییرات ترکیبات نیتروژنی، میکروبی و الگوی الکتروفورز در حین فرآیند تخمیر مهیاوه، سس ماهی سنتی ایرانی [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 147-163]
 • شناسایی یافته علمی کوتاه: شناسایی خرچنگ منزوی libanarius signatus در جزیره هرمز؛ فراوانی، نسبت جنسی و عادت صدف‌گزینی این گونه [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 119-127]

ص

 • صیادی ارزیابی صید و ذخایر ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia ) در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1375 الی 1390 [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 13-22]
 • صدف گزینی یافته علمی کوتاه: شناسایی خرچنگ منزوی libanarius signatus در جزیره هرمز؛ فراوانی، نسبت جنسی و عادت صدف‌گزینی این گونه [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 119-127]
 • صنایع غذایی دریایی اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و عصاره آبی چای سبز بر عمرماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 13-26]
 • صنایع غذایی دریایی اثر بسته بندی های مختلف بروی ویژگیهای میکروبی، شیمیایی و حسی فیله ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niluticus Linnaeus, 1758) نگهداری شده در دمای یخچال [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 85-100]

ط

 • طرح آماری تاثیر عوامل خطر محیطی در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) رودخانه هراز به روش Logistic Regression [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 60-73]

ع

 • عصاره بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی و اتانولی جلبک قهوه‌ای (Sargassum glaucescens ) در سواحل چابهار [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 13-20]
 • عصاره سیاه دانه تعیین زمان ماندگاری فیله ماهی کپور نقره‌ای(Hypophthalmichthys molitrix) تیمار شده با عصاره سیاه دانه (Nigella sativa L.) در طول دوره نگهداری در یخچال [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]
 • عصاره گیاهی اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و عصاره آبی چای سبز بر عمرماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 13-26]
 • عصاره‌های اسفنجی بررسی اثر ضد قارچ متابولیتهای ثانویه نیمه قطبی- غیرقطبی اسفنج Ircinia mutans در دو فصل تابستان و زمستان موجود در جزیره کیش، خلیج فارس [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 129-138]
 • عصاره‌های جلبکی استخراج و شناسایی استروئیدهای دو گونه جلبک دریایی Sargassum oligocystum و Nizamudiinia zanardinii دریای عمان و خلیج فارس [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 23-30]
 • علامتگذاری و رهاسازی بررسی روند مهاجرت میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) در آبهای هرمزگان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 34-40]
 • عمر ماندگاری بررسی شاخص های شیمیایی فساد و تعیین عمر ماندگاری برگر تلفیقی (ماهی کیلکا- کپور نقره ای) در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سلیسیوس [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 41-49]

غ

 • غذادهی محدود تأثیر اعمال دوره‌های طولانی مدت گرسنگی و محدودیت غذایی بر عملکرد رشد و ترکیب بدن در بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt 1969) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 91-102]
 • غنی‌سازی مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک‌های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 47-54]

ف

 • فاکتورهای خونی یافته علمی کوتاه: تأثیر جایگزینی سطوح مختلف آرد سویا با آرد ماهی بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی همولنف در خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 175-184]
 • فاکتورهای فیزیکوشیمیایی بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب کانال محمدیه استان تهران جهت پرورش ماهی [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 21-33]
 • فرآوری اثر بسته بندی های مختلف بروی ویژگیهای میکروبی، شیمیایی و حسی فیله ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niluticus Linnaeus, 1758) نگهداری شده در دمای یخچال [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 85-100]
 • فرآوری مقایسه راندمان بازیافت و درجه هیدرولیز پروتئین های موجود در امعاء و احشای ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis) با استفاده از آنزیم [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 149-156]
 • فرآوری بررسی اثر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis)و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر پایداری اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده منجمد ماهی کپور‌نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 87-98]
 • فرآوری ارزیابی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و حسی برگر تولید شده با نسبت های متفاوت گوشت مرغ و ماهی (کیلکا) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 113-125]
 • فرآوری آبزیان بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی وحسی کالباس تولید شده از سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی سارم [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 157-170]
 • فرآورده‌های شیلاتی بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی وحسی کالباس تولید شده از سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی سارم [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 157-170]
 • فرآوری ماهی اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و عصاره آبی چای سبز بر عمرماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 13-26]
 • فرآوری ماهی تهیه سس ماهی ساردین رنگین کمان (Dussumieria acuta) خشک شده و بررسی خواص شیمیایی و حسی آن [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 49-60]
 • فلزات سنگین برآورد میزان خطر برخی از فلزات ناشی از مصرف ماهی حلوا سفید و شوریده در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]
 • فلزات سنگین پایش زیستی فلزات سنگین (Pb, Cd, Fe, Zn, Ni, Cu) توسط بافت های مختلف سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina) در رودخانه سزار، استان لرستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 126-131]
 • فیلماهی اثر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی بر روند رشد بچه فیلماهی پرورشی (Huso huso) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 107-118]

ق

 • قابلیت هضم چربی قابلیت هضم چربِی و اسیدهای چرب، ابقاء چربی و عملکرد رشد در ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با سطوح مختلف اسیدهای چرب بلند زنجیره و ویتامین E [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 74-90]
 • قارچ های بیماریزا بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و شناسایی مولکولی نمونه های ساپرولگنیای جداسازی شده از تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) به روش RAPD – PCR [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 82-92]
 • قزل آلا فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز(Cuminum cyminum) و نیسین در مهار باکتری Streptococcus iniaeدر محیط آزمایشگاه و فیله قزل آلا [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 50-59]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی میزان شیوع استرپتوکوکوزیس در ماهیان قزل الای رنگین کمان درمزارع پرورشی شرق استان مازندران (حوضه رودخانه هراز ) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 41-50]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی تنوع ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در مزارع پرورشی ایران [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 93-106]

ک

 • کاتلا مقایسه نسبت جایگزینی کپور ماهیان هندی با کپورماهیان مرسوم در استخر خاکی استان خوزستان [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 117-128]
 • کادمیوم اثر غلظت های تحت کشنده کادمیوم بر برخی تغییرات بافتی در آبشش بچه تاس‌ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser ruthenus) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 71-81]
 • کاریوتایپ یافته علمی کوتاه: کاریولوژی ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) منطقه زابل [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 137-146]
 • کانال محمدیه بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب کانال محمدیه استان تهران جهت پرورش ماهی [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 21-33]
 • کپور ماهیان یافته علمی کوتاه: بررسی پرورش ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در استخرهای خاکی با تراکم های مختلف در آب شیرین [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 171-174]
 • کپور ماهیان مقایسه چهار کیت استخراج RNA تجاری به منظور تشخیص ویروس ویرمی بهاره کپور معمولی (Spring Viraemia of Carp Virus)SVCV [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 51-59]
 • کپور نقره ای بررسی شاخص های شیمیایی فساد و تعیین عمر ماندگاری برگر تلفیقی (ماهی کیلکا- کپور نقره ای) در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سلیسیوس [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 41-49]
 • کپور نقره‌ای تعیین زمان ماندگاری فیله ماهی کپور نقره‌ای(Hypophthalmichthys molitrix) تیمار شده با عصاره سیاه دانه (Nigella sativa L.) در طول دوره نگهداری در یخچال [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]
 • کیفیت ماهی اثر بسته بندی های مختلف بروی ویژگیهای میکروبی، شیمیایی و حسی فیله ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niluticus Linnaeus, 1758) نگهداری شده در دمای یخچال [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 85-100]
 • کیلکا بررسی شاخص های شیمیایی فساد و تعیین عمر ماندگاری برگر تلفیقی (ماهی کیلکا- کپور نقره ای) در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سلیسیوس [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 41-49]
 • کور ماهیان تأثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر عملکرد رشد بچه ماهی سفید دریای خزر (1901 Rutilus frisii kutum Kamensky,) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 101-116]

گ

 • گیاهان دارویی بررسی اثر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis)و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر پایداری اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده منجمد ماهی کپور‌نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 87-98]
 • گاوماهیان پویایی جمعیت و زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک ماری (Scartelaos tenuis) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]
 • گاو ماهیان ارزیابی ثبات لیزوزومی و شکنندگی غشاء سلول گلبول قرمز خون ماهی گل خورک ( Boleophthalmus dussumieri) به عنوان نشانگر زیستی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه‌ای [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 65-76]
 • گرسنگی تأثیر اعمال دوره‌های طولانی مدت گرسنگی و محدودیت غذایی بر عملکرد رشد و ترکیب بدن در بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt 1969) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 91-102]
 • گیش ماهیان بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی وحسی کالباس تولید شده از سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی سارم [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 157-170]
 • گوشت چرخ شده ماهی بررسی شاخص های شیمیایی فساد و تعیین عمر ماندگاری برگر تلفیقی (ماهی کیلکا- کپور نقره ای) در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سلیسیوس [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 41-49]

ل

 • لارو تاسماهی ایرانی مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک‌های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 47-54]

م

 • ماکروبنتوز بررسی اثرات مانسون تابستانه بر فراوانی دوکفه‌ای‌ها و شکم پایان در سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 15-23]
 • مانسون بررسی اثرات مانسون تابستانه بر فراوانی دوکفه‌ای‌ها و شکم پایان در سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 15-23]
 • ماهی برآورد میزان خطر برخی از فلزات ناشی از مصرف ماهی حلوا سفید و شوریده در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]
 • ماهی یافته علمی کوتاه: تأثیر آلودگی به انگل (Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832 برنرخ رشد ماهیان نهر زرین‌گل- استان گلستان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 128-133]
 • ماهی آزاد دریای خزر قابلیت هضم چربِی و اسیدهای چرب، ابقاء چربی و عملکرد رشد در ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با سطوح مختلف اسیدهای چرب بلند زنجیره و ویتامین E [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 74-90]
 • ماهیان تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف آرد ماهی توسط کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برونAcipenser stellatus) )، بر میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و میزان ترکیبات شیمیایی لاشه، عضله و بافت کبد [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 23-34]
 • ماهیان آب شیرین یافته علمی کوتاه: بررسی پرورش ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در استخرهای خاکی با تراکم های مختلف در آب شیرین [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 171-174]
 • ماهیان زینتی تاثیر هورمون 17 آلفا متیل تستوسترون بر تغییر جنسیت ماهی کالیکو (Labeotropheous foellobroni ) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 27-36]
 • ماهیان سردآبی ساختار ژنتیکی قزل آلای رنگین کمان پرورشی Oncorhynchus mykiss اسپانیایی و آمریکایی [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 61-70]
 • ماهیان سردآبی بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب کانال محمدیه استان تهران جهت پرورش ماهی [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 21-33]
 • ماهیان کفزی شاخص های تغذیه‌ای گربه ماهی خاکی (Arius dussumieri) دریای عمان (سیستان و بلوچستان) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 31-40]
 • ماهیان گرم آبی بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های پرورش‌دهندگان ماهیان گرم آبی (مطالعه موردی استان گیلان و مازندران) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 103-116]
 • ماهیان گرمابی بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب کانال محمدیه استان تهران جهت پرورش ماهی [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 21-33]
 • ماهی خیاطه یافته علمی کوتاه: کاریولوژی ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) منطقه زابل [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 137-146]
 • ماهی سیکلاید کالیکو تاثیر هورمون 17 آلفا متیل تستوسترون بر تغییر جنسیت ماهی کالیکو (Labeotropheous foellobroni ) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 27-36]
 • ماهی قزل آلا اثر عصاره سرخار گل (Echinacea purpurea) بر برخی شاخص های ایمنی و بازماندگی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss) ) در برابر با استرپتوکوک [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • ماهی کپور ویژگی های میکروبی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری تهیه شده از گوشت ماهی کپور معمولی با تکنیک تلقیح انکوباسیون [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 35-46]
 • ماهی کپور نقره‌ای بررسی اثر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis)و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر پایداری اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده منجمد ماهی کپور‌نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 87-98]
 • ماهیگیری بررسی عوامل انسانی و موقعیت زمانی و مکانی موثر بر وقوع حوادث شغلی در صنعت ماهیگیری در ایران (1390-1386) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 117-125]
 • محصولات دریایی تهیه سس ماهی ساردین رنگین کمان (Dussumieria acuta) خشک شده و بررسی خواص شیمیایی و حسی آن [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 49-60]
 • مدیریت تولید بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های پرورش‌دهندگان ماهیان گرم آبی (مطالعه موردی استان گیلان و مازندران) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 103-116]
 • مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بررسی شاخص های شیمیایی فساد و تعیین عمر ماندگاری برگر تلفیقی (ماهی کیلکا- کپور نقره ای) در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سلیسیوس [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 41-49]
 • مریگال مقایسه نسبت جایگزینی کپور ماهیان هندی با کپورماهیان مرسوم در استخر خاکی استان خوزستان [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 117-128]
 • میزان شیوع بررسی میزان شیوع استرپتوکوکوزیس در ماهیان قزل الای رنگین کمان درمزارع پرورشی شرق استان مازندران (حوضه رودخانه هراز ) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 41-50]
 • میکروستلایت تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کیلکای معمولی خزری (Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840) سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 139-148]
 • میگوی Macrobrachium nipponense یافته علمی کوتاه: اولین گزارش میگوی Macrobrachium nipponense در تالاب های آلاگل،آلماگل و آجی گل استان گلستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 164-170]
 • میگوی موزی بررسی روند مهاجرت میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) در آبهای هرمزگان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 34-40]
 • منابع دریایی بررسی اثر ضد قارچ متابولیتهای ثانویه نیمه قطبی- غیرقطبی اسفنج Ircinia mutans در دو فصل تابستان و زمستان موجود در جزیره کیش، خلیج فارس [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 129-138]
 • مهاجرت بررسی روند مهاجرت میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) در آبهای هرمزگان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 34-40]
 • مهیاوه بررسی تغییرات ترکیبات نیتروژنی، میکروبی و الگوی الکتروفورز در حین فرآیند تخمیر مهیاوه، سس ماهی سنتی ایرانی [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 147-163]
 • موجودات کفزی بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات تالاب چغاخور [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • مورفولوژی مطالعات مورفو-آناتومیک جلبک قرمزGracilaria corticata در سواحل خلیج فارس و دریای عمان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]

ن

 • نیازهای آموزشی بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های پرورش‌دهندگان ماهیان گرم آبی (مطالعه موردی استان گیلان و مازندران) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 103-116]
 • نرمتنان اولین بررسی فیلوژنتیکی گونه ی Goniobranchus annulatus (Mollusca: Nudibranchia) در آبهای ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار براساس توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 77-86]
 • نرم تنان بررسی اثرات مانسون تابستانه بر فراوانی دوکفه‌ای‌ها و شکم پایان در سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 15-23]
 • نیسین فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز(Cuminum cyminum) و نیسین در مهار باکتری Streptococcus iniaeدر محیط آزمایشگاه و فیله قزل آلا [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 50-59]
 • نشانگر ساختار ژنتیکی قزل آلای رنگین کمان پرورشی Oncorhynchus mykiss اسپانیایی و آمریکایی [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 61-70]
 • نشانگرهای مولکولی ساختار ژنتیکی قزل آلای رنگین کمان پرورشی Oncorhynchus mykiss اسپانیایی و آمریکایی [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 61-70]
 • نهر زرین‌گل یافته علمی کوتاه: تأثیر آلودگی به انگل (Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832 برنرخ رشد ماهیان نهر زرین‌گل- استان گلستان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 128-133]

و

 • ویتامین E قابلیت هضم چربِی و اسیدهای چرب، ابقاء چربی و عملکرد رشد در ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با سطوح مختلف اسیدهای چرب بلند زنجیره و ویتامین E [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 74-90]

ه

 • هیبرید بازارپسندی فیله‌ی تیلاپیای سیاه(نیل) (Oreochromis niloticus) و هیبرید قرمز (O. niloticus × Tilapia mosambicus) پرورشی در استان‌های تهران، گیلان ومازندران [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]
 • هورمونهای جنسی تاثیر هورمون 17 آلفا متیل تستوسترون بر تغییر جنسیت ماهی کالیکو (Labeotropheous foellobroni ) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 27-36]