نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزی پروری تأثیر جیره و بسترهای مختلف بر رشد و تکثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) به منظور استفاده در آبزی پروری [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 69-76]
 • آبهای استان خوزستان بررسی علل عدم بروز پدیده کشند قرمز درآب های سواحل خوزستان [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • آرتمیا مقایسه تاثیرتغذیه با پریان میگو Phallocryptus spinosa و آرتمیا Artemia urmiana بر مقدار رنگدانه‌های کاروتنوئیدی پوست ماهی گلدفیش Carassius auratus [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 13-24]
 • آرتمیا بررسی مقایسه‌ای مورفومتری، رشد و بازماندگی، ارزش غذایی و مولکولی برخی جمعیت های آرتمیا در شرایط پرورشی با تاکید بر آرتمیای دریاچه میقان اراک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 93-105]
 • آسیب کبدی بررسی تاثیر حشره‌کش مالاتیون بر بافت و آنزیم های کبدی ماهی کلمه دریای خزر(Rutilus rutilus caspicus) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 117-126]
 • آگار بازنگری راهبردهای توسعه پایدار ماهیان خاویاری دریای خزر [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]
 • آلودگی یافته کوتاه: بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) استان گیلان به فلزات سنگین سرب و آهن [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 143-149]
 • آمالگام اثر نانو‌ذرات نقره بر سمیت حاد جیوه در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]
 • آنتی باکتریال مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • آنجل شناسایی انگل‌های خارجی برخی ماهیان زینتی استان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 87-94]
 • آنزیم‌های کبدی بررسی تاثیر حشره‌کش مالاتیون بر بافت و آنزیم های کبدی ماهی کلمه دریای خزر(Rutilus rutilus caspicus) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 117-126]
 • آهن یافته کوتاه: بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) استان گیلان به فلزات سنگین سرب و آهن [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 143-149]

ا

 • اثر متقابل اثر نانو‌ذرات نقره بر سمیت حاد جیوه در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]
 • اردک ماهی اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • ارزیابی حسی تاثیر غلظت هگزیل رزورسینول بر تغییرات شیمیایی، باکتریایی، حسی و مدت زمان ماندگاری میگوی سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) منجمد [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 195-208]
 • ارزیابی روشهای مختلف کمی سازی ارزیابی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیر تعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات شیلاتی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 103-116]
 • ارزش غذایی یافته کوتاه: ارزش غذایی اسید های چرب دو ریز جلبک Nannochloropsis oculata و Isochrysis galbana [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 135-141]
 • ایزوله پروتئین ماهی بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های عملکردی پروتئین ایزوله شده از فانوس‌ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از روش تغییر pH [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 25-36]
 • ازون برون تغییرات بیوشیمی، استروئیدهای جنسی و ترکیب لاشه در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) تغذیه شده با هورمون 17- بتا استرادیول [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • ازون برون اثر پری بیوتیک الیگوفروکتوز بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص‌های خونی بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 97-108]
 • اسانس‌های گیاهی مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی علیه باکتری‌های Lactococcus garvieae، Yersinia ruckeri و Aeromonas hydrophila [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 55-64]
 • استات سدیم اثر ترکیبی نایسین و استات سدیم بر افزایش زمان ماندگاری ماهی قزل‌آلا ی رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) شکم‌خالی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 155-168]
 • استان کهکیویه و بویر احمد یافته کوتاه: گزارش یک مورد وقوع عارضه دهان قرمزروده ای (Yersiniosis)در ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در استان کهکیلویه و بویر احمد [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 133-137]
 • استخر پرورش ماهی یافته کوتاه: ارزیابی جوامع زئوپلانکتونی و شاخص ساپروبی استخرهای پرورش کپور ماهیان (مطالعه موردی: شرق استان گلستان- شهر گنبدکاووس) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 145-154]
 • استرس تغییرات رشد، میزان مصرف غذا و کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از تزریق کورتیزول [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • استروئیدهای جنسی تغییرات بیوشیمی، استروئیدهای جنسی و ترکیب لاشه در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) تغذیه شده با هورمون 17- بتا استرادیول [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • اسید های چرب یافته کوتاه: ارزش غذایی اسید های چرب دو ریز جلبک Nannochloropsis oculata و Isochrysis galbana [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 135-141]
 • اسفنج بررسی خواص سیتوتوکسیک ترکیبات طبیعی قابل انحلال در متانول و دی اتیل اتر اسفنج Dysidea pallescensاز جزیره هنگام، خلیج فارس [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • اشتها تغییرات رشد، میزان مصرف غذا و کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از تزریق کورتیزول [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • اشریشیاکلی مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • ال کارنیتین اثر منبع روغن و مکمل‌های‌ غذایی ال کارنیتین و راکتوپامین بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 109-120]
 • الگوی تحلیل تمایزی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف ماهی در خانوارها (مطالعه موردی: شهرستان ساری) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 165-177]
 • ایمنی تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر برخی شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 37-46]
 • انجماد خشک بررسی مقایسه‎ای نگهداری برخی جلبک‏های آب شیرین به روش‎های انجماد خشک و محافظت سرمایی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 103-114]
 • انگل شناسایی انگل‌های خارجی برخی ماهیان زینتی استان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 87-94]

ب

 • بازماندگی اثر پری بیوتیک الیگوفروکتوز بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص‌های خونی بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 97-108]
 • بافت خوراکی اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • بافت خوراکی یافته کوتاه: بررسی میزان تجمع نیکل و کبالت در بافت خوراکی ماهی کپورتالاب انزلی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 151-156]
 • بافت‌شناسی بررسی ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • بخش شیلات ارزیابی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیر تعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات شیلاتی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 103-116]
 • بستر تأثیر جیره و بسترهای مختلف بر رشد و تکثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) به منظور استفاده در آبزی پروری [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 69-76]
 • بقا بررسی مقایسه‌ای مورفومتری، رشد و بازماندگی، ارزش غذایی و مولکولی برخی جمعیت های آرتمیا در شرایط پرورشی با تاکید بر آرتمیای دریاچه میقان اراک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 93-105]
 • بقاء تاثیر نسبت‌های مختلف غذادهی برکیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 13-28]
 • بقاء استفاده از آرتمیای غنی شده با LC-PUFA بر بازماندگی و مقاومت به تنش‌ pH در نوزاد فرشته ماهی (Peterophylum scalar) [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 78-86]
 • بقاء تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone، 1931) در سیستم پرورشی بدون تعویض آب [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 77-91]
 • بیوتوکسین های دریایی بررسی واندازه گیری بیوتوکسین های دریایی در صدف های دوکفه ای سواحل خلیج فارس و دریای عمان [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 125-134]
 • بیوشیمی تغییرات بیوشیمی، استروئیدهای جنسی و ترکیب لاشه در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) تغذیه شده با هورمون 17- بتا استرادیول [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • بیوشیمیایی تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر برخی شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 37-46]
 • بیوفلوک تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone، 1931) در سیستم پرورشی بدون تعویض آب [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 77-91]
 • بیوفلوک تکنولوژی تاثیر نسبت‌های مختلف غذادهی برکیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 13-28]

پ

 • پارامترهای محیطی بررسی روابط پارامترهای اکولوژیکی و تعیین شاخص های کیفیت آب سد مخزنی شهید رجایی (مازندران-ساری) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 179-194]
 • پایش زیستی بررسی قابلیت استفاده از یک گونه دو کفه ای به منظور پایش زیستی عناصر در خلیج فارس با بکارگیری یک روش آنالیز غیرتخریبی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 65-85]
 • پذیرش تکنولوژی عوامل موثر بر تمایل به پذیرش تکنولوژی در واحدهای پرورش ماهیان قزل‌آلای استان گیلان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 107-123]
 • پراکنش روند پراکنش و تنوع سیست دینوفلاژله ها در رسوبات خلیج گواتر (شمال شرق دریای عمان) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 151-163]
 • پریان میگو مقایسه تاثیرتغذیه با پریان میگو Phallocryptus spinosa و آرتمیا Artemia urmiana بر مقدار رنگدانه‌های کاروتنوئیدی پوست ماهی گلدفیش Carassius auratus [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 13-24]
 • پری بیوتیک الیگوفروکتوز اثر پری بیوتیک الیگوفروکتوز بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص‌های خونی بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 97-108]
 • پریمالاک اثر پروبیوتیک چند سویه (پریمالاک) بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه‌ ماهیان سفید (Rutilus kutum) [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 95-102]
 • پروبیوتیک اثر پروبیوتیک چند سویه (پریمالاک) بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه‌ ماهیان سفید (Rutilus kutum) [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 95-102]
 • پرورش تاثیر تراکم و وزن رهاسازی بر روی میزان رشد و تولید ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus L. ) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 23-33]
 • پرورش میگو اثر دفعات غذادهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 83-96]
 • پیکسی بررسی قابلیت استفاده از یک گونه دو کفه ای به منظور پایش زیستی عناصر در خلیج فارس با بکارگیری یک روش آنالیز غیرتخریبی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 65-85]

ت

 • تاسماهی ایرانی یافته کوتاه: تاثیر روتیفر آب شیرین غنی شده با ویتامین C بر شاخصهای رشدلاروتاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 139-143]
 • تاسماهی ایرانی یافته علمی کوتاه: مطالعه برخی شاخص های ایمنی خون تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در آب‌های سواحل استان مازندران [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 191-201]
 • تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) اثر نوکلئوتید جیره بر پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون تاسماهی ایرانی جوان(Acipenser persicus) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 179-189]
 • تاسماهی سیبری بررسی روابط متقابل ویتامین C و E بر روند رشد، شاخص های خونی، بیوشیمیایی، آنزیم های کبدی و سیستم ایمنی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 45-57]
 • تاسماهی سیبری بررسی امکان جایگزینی کرم خاکی (Eisenia fetida) به جای پودر ماهی درجیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]
 • تالاب انزلی اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • تالاب انزلی مطالعه ساختار جمعیت زئو پلانکتون در تالاب انزلی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 29-42]
 • تالاب انزلی یافته کوتاه: بررسی میزان تجمع نیکل و کبالت در بافت خوراکی ماهی کپورتالاب انزلی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 151-156]
 • تراکم مطالعه ساختار جمعیت زئو پلانکتون در تالاب انزلی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 29-42]
 • تراکم تاثیر تراکم و وزن رهاسازی بر روی میزان رشد و تولید ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus L. ) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 23-33]
 • ترکیبات استروئیدی استخراج و شناسایی استرول های جلبک قهوه ای Padina boergesenii سواحل چابهار [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 35-44]
 • تغییرات باکتریایی تاثیر غلظت هگزیل رزورسینول بر تغییرات شیمیایی، باکتریایی، حسی و مدت زمان ماندگاری میگوی سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) منجمد [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 195-208]
 • تکثیر تأثیر جیره و بسترهای مختلف بر رشد و تکثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) به منظور استفاده در آبزی پروری [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 69-76]
 • تکنولوژی عوامل موثر بر تمایل به پذیرش تکنولوژی در واحدهای پرورش ماهیان قزل‌آلای استان گیلان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 107-123]
 • تنش اثر پروبیوتیک چند سویه (پریمالاک) بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه‌ ماهیان سفید (Rutilus kutum) [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 95-102]
 • تنش اثر مکمل گیاهی سنگروویت بر رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه‌ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]
 • تنوع مطالعه ساختار جمعیت زئو پلانکتون در تالاب انزلی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 29-42]
 • تنوع روند پراکنش و تنوع سیست دینوفلاژله ها در رسوبات خلیج گواتر (شمال شرق دریای عمان) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 151-163]

ج

 • جیره تأثیر جیره و بسترهای مختلف بر رشد و تکثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) به منظور استفاده در آبزی پروری [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 69-76]
 • جزیره هنگام بررسی خواص سیتوتوکسیک ترکیبات طبیعی قابل انحلال در متانول و دی اتیل اتر اسفنج Dysidea pallescensاز جزیره هنگام، خلیج فارس [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • جلبک قهوه ای استخراج و شناسایی استرول های جلبک قهوه ای Padina boergesenii سواحل چابهار [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 35-44]
 • جلبک های سواحل خلیج فارس مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]

ح

 • حدود هوازی اثر تداخلی کادمیوم و کاهش اکسیژن محیطی بر میزان متابولیسم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 87-101]

خ

 • خلیج فارس بررسی واندازه گیری بیوتوکسین های دریایی در صدف های دوکفه ای سواحل خلیج فارس و دریای عمان [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 125-134]
 • خلیج فارس بررسی ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • خلیج فارس بررسی خواص سیتوتوکسیک ترکیبات طبیعی قابل انحلال در متانول و دی اتیل اتر اسفنج Dysidea pallescensاز جزیره هنگام، خلیج فارس [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • خلیج فارس بررسی قابلیت استفاده از یک گونه دو کفه ای به منظور پایش زیستی عناصر در خلیج فارس با بکارگیری یک روش آنالیز غیرتخریبی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 65-85]
 • خلیج گواتر روند پراکنش و تنوع سیست دینوفلاژله ها در رسوبات خلیج گواتر (شمال شرق دریای عمان) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 151-163]
 • خواص ضد باکتریایی مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی علیه باکتری‌های Lactococcus garvieae، Yersinia ruckeri و Aeromonas hydrophila [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 55-64]
 • خون اثر پروبیوتیک چند سویه (پریمالاک) بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه‌ ماهیان سفید (Rutilus kutum) [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 95-102]
 • خون اثر مکمل گیاهی سنگروویت بر رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه‌ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]

د

 • دریاچه میقان بررسی مقایسه‌ای مورفومتری، رشد و بازماندگی، ارزش غذایی و مولکولی برخی جمعیت های آرتمیا در شرایط پرورشی با تاکید بر آرتمیای دریاچه میقان اراک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 93-105]
 • دریای خزر شناسایی و فراوانی کفزیان مصب رودخانه های منتهی به دریای خزر در استان گیلان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • دریای خزر بررسی تغییرات زمانی- مکانی درصد پوشش ماکروجلبک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر (آستارا تا بابلسر) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 139-150]
 • دریای خزر یافته علمی کوتاه: مطالعه برخی شاخص های ایمنی خون تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در آب‌های سواحل استان مازندران [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 191-201]
 • دریای خزر بررسی تغییرات زمانی- مکانی درصد پوشش ماکروجلبک ها در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر (آستارا تا بابلسر) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 139-150]
 • دریای عمان بررسی واندازه گیری بیوتوکسین های دریایی در صدف های دوکفه ای سواحل خلیج فارس و دریای عمان [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 125-134]
 • دریای عمان استخراج و شناسایی استرول های جلبک قهوه ای Padina boergesenii سواحل چابهار [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 35-44]
 • دفعات غذادهی اثر دفعات غذادهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 83-96]
 • دلفی فازی توسعه کارآفرینی گامی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی شیلات: تبیین و رتبه‌بندی عوامل محیطی (زمینه‌ای) مؤثر با استفاده از رویکرد دلفی فازی و AHP فازی [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 125-138]
 • دمای هیسترزیس بازنگری راهبردهای توسعه پایدار ماهیان خاویاری دریای خزر [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]
 • دو کفه ای بررسی قابلیت استفاده از یک گونه دو کفه ای به منظور پایش زیستی عناصر در خلیج فارس با بکارگیری یک روش آنالیز غیرتخریبی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 65-85]

ر

 • راکتوپامین اثر منبع روغن و مکمل‌های‌ غذایی ال کارنیتین و راکتوپامین بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 109-120]
 • ریخت‌شناسی بررسی ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • رژیم غذایی بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی (Atherina boyeri caspia Risso, 1810) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 121-132]
 • رشد تغییرات بیوشیمی، استروئیدهای جنسی و ترکیب لاشه در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) تغذیه شده با هورمون 17- بتا استرادیول [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • رشد اثر پری بیوتیک الیگوفروکتوز بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص‌های خونی بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 97-108]
 • رشد تغییرات رشد، میزان مصرف غذا و کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از تزریق کورتیزول [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • رشد تأثیر جیره و بسترهای مختلف بر رشد و تکثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) به منظور استفاده در آبزی پروری [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 69-76]
 • رنگدانه مقایسه تاثیرتغذیه با پریان میگو Phallocryptus spinosa و آرتمیا Artemia urmiana بر مقدار رنگدانه‌های کاروتنوئیدی پوست ماهی گلدفیش Carassius auratus [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 13-24]
 • روی اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • روتیفر آب شیرین یافته کوتاه: تاثیر روتیفر آب شیرین غنی شده با ویتامین C بر شاخصهای رشدلاروتاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 139-143]
 • رودخانه های گیلان شناسایی و فراوانی کفزیان مصب رودخانه های منتهی به دریای خزر در استان گیلان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • روش RSM بازنگری راهبردهای توسعه پایدار ماهیان خاویاری دریای خزر [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]
 • روغن سویا اثر منبع روغن و مکمل‌های‌ غذایی ال کارنیتین و راکتوپامین بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 109-120]
 • روغن ماهی اثر منبع روغن و مکمل‌های‌ غذایی ال کارنیتین و راکتوپامین بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 109-120]
 • روند رشد بررسی روابط متقابل ویتامین C و E بر روند رشد، شاخص های خونی، بیوشیمیایی، آنزیم های کبدی و سیستم ایمنی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 45-57]
 • روند رشد بررسی امکان جایگزینی کرم خاکی (Eisenia fetida) به جای پودر ماهی درجیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]

ز

 • زاینده رود تعیین میزان فلزات سنگین کادمیوم و کروم در بافت های مختلف (عضله، آبشش، کلیه و روده) عروس‌ماهی ‌زاینده رود Petroleuciscus esfahani [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 43-52]
 • زئوپلانکتون مطالعه ساختار جمعیت زئو پلانکتون در تالاب انزلی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 29-42]
 • زئوپلانکتون یافته کوتاه: ارزیابی جوامع زئوپلانکتونی و شاخص ساپروبی استخرهای پرورش کپور ماهیان (مطالعه موردی: شرق استان گلستان- شهر گنبدکاووس) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 145-154]

س

 • ساحل جنوب شرقی دریای خزر بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی (Atherina boyeri caspia Risso, 1810) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 121-132]
 • سا ختارزئوپلانکتون ارزیابی کمی اثرات شانه دار بر ساختار زئوپلانکتونی حوزه جنوبی دریای خزرطی سال های 89-1375 [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 47-58]
 • سیتوتوکسیک بررسی خواص سیتوتوکسیک ترکیبات طبیعی قابل انحلال در متانول و دی اتیل اتر اسفنج Dysidea pallescensاز جزیره هنگام، خلیج فارس [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • سد شهید رجایی بررسی روابط پارامترهای اکولوژیکی و تعیین شاخص های کیفیت آب سد مخزنی شهید رجایی (مازندران-ساری) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 179-194]
 • سرب تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال(Rastrelliger kanagurta) در آبهای خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 115-124]
 • سرب یافته کوتاه: بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) استان گیلان به فلزات سنگین سرب و آهن [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 143-149]
 • سیست دینوفلاژله روند پراکنش و تنوع سیست دینوفلاژله ها در رسوبات خلیج گواتر (شمال شرق دریای عمان) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 151-163]
 • سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی تاثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر شاخص‌های زیستی استرس اکسیداتیو در آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض کلراید کادمیوم [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 31-44]
 • سم‌شناسی حاد اثر نانو‌ذرات نقره بر سمیت حاد جیوه در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]
 • سنگروویت اثر مکمل گیاهی سنگروویت بر رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه‌ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]
 • سواحل جنوبی دریای خزر ارزیابی کمی اثرات شانه دار بر ساختار زئوپلانکتونی حوزه جنوبی دریای خزرطی سال های 89-1375 [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 47-58]
 • سواحل سنگی بررسی تغییرات زمانی- مکانی درصد پوشش ماکروجلبک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر (آستارا تا بابلسر) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 139-150]
 • سواحل سنگی بررسی تغییرات زمانی- مکانی درصد پوشش ماکروجلبک ها در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر (آستارا تا بابلسر) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 139-150]

ش

 • شاخص آلودگی ساپروبی یافته کوتاه: ارزیابی جوامع زئوپلانکتونی و شاخص ساپروبی استخرهای پرورش کپور ماهیان (مطالعه موردی: شرق استان گلستان- شهر گنبدکاووس) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 145-154]
 • شاخص‌های خونی تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر برخی شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 37-46]
 • شاخص‌های خونی اثر پری بیوتیک الیگوفروکتوز بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص‌های خونی بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 97-108]
 • شاخص های رشد اثر دفعات غذادهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 83-96]
 • شاخص های کیفیت آب بررسی روابط پارامترهای اکولوژیکی و تعیین شاخص های کیفیت آب سد مخزنی شهید رجایی (مازندران-ساری) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 179-194]
 • شانه دار ارزیابی کمی اثرات شانه دار بر ساختار زئوپلانکتونی حوزه جنوبی دریای خزرطی سال های 89-1375 [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 47-58]
 • شدت تغذیه بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی (Atherina boyeri caspia Risso, 1810) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 121-132]
 • شرق استان گلستان یافته کوتاه: ارزیابی جوامع زئوپلانکتونی و شاخص ساپروبی استخرهای پرورش کپور ماهیان (مطالعه موردی: شرق استان گلستان- شهر گنبدکاووس) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 145-154]
 • شیشه ماهی بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی (Atherina boyeri caspia Risso, 1810) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 121-132]
 • شکاف قیمتی ارزیابی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیر تعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات شیلاتی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 103-116]
 • شیلات استان مازندران توسعه کارآفرینی گامی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی شیلات: تبیین و رتبه‌بندی عوامل محیطی (زمینه‌ای) مؤثر با استفاده از رویکرد دلفی فازی و AHP فازی [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 125-138]
 • شناسایی و فراوانی شناسایی و فراوانی کفزیان مصب رودخانه های منتهی به دریای خزر در استان گیلان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • شهرستان ساری عوامل مؤثر بر الگوی مصرف ماهی در خانوارها (مطالعه موردی: شهرستان ساری) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 165-177]

ض

 • ضد اکسیدانی مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • ضریب تبدیل غذایی اثر دفعات غذادهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 83-96]

ع

 • عروس‌ماهی تعیین میزان فلزات سنگین کادمیوم و کروم در بافت های مختلف (عضله، آبشش، کلیه و روده) عروس‌ماهی ‌زاینده رود Petroleuciscus esfahani [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 43-52]
 • عصاره دی اتیل اتری بررسی خواص سیتوتوکسیک ترکیبات طبیعی قابل انحلال در متانول و دی اتیل اتر اسفنج Dysidea pallescensاز جزیره هنگام، خلیج فارس [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • عصاره متانولی بررسی خواص سیتوتوکسیک ترکیبات طبیعی قابل انحلال در متانول و دی اتیل اتر اسفنج Dysidea pallescensاز جزیره هنگام، خلیج فارس [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • عملکرد رشد تاثیر نسبت‌های مختلف غذادهی برکیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 13-28]
 • عملکرد رشد اثر پروبیوتیک چند سویه (پریمالاک) بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه‌ ماهیان سفید (Rutilus kutum) [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 95-102]
 • عملکرد رشد اثر مکمل گیاهی سنگروویت بر رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه‌ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]
 • عملکرد رشد تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone، 1931) در سیستم پرورشی بدون تعویض آب [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 77-91]
 • عناصر بررسی قابلیت استفاده از یک گونه دو کفه ای به منظور پایش زیستی عناصر در خلیج فارس با بکارگیری یک روش آنالیز غیرتخریبی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 65-85]
 • عوامل اقتصادی- اجتماعی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف ماهی در خانوارها (مطالعه موردی: شهرستان ساری) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 165-177]
 • عوامل محیطی توسعه کارآفرینی گامی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی شیلات: تبیین و رتبه‌بندی عوامل محیطی (زمینه‌ای) مؤثر با استفاده از رویکرد دلفی فازی و AHP فازی [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 125-138]

غ

 • غده رکتال بررسی ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • غنی سازی یافته کوتاه: تاثیر روتیفر آب شیرین غنی شده با ویتامین C بر شاخصهای رشدلاروتاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 139-143]

ف

 • فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون اثر نوکلئوتید جیره بر پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون تاسماهی ایرانی جوان(Acipenser persicus) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 179-189]
 • فاکتورهای خونی اثر نوکلئوتید جیره بر پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون تاسماهی ایرانی جوان(Acipenser persicus) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 179-189]
 • فاکتورهای شیمیایی تاثیر غلظت هگزیل رزورسینول بر تغییرات شیمیایی، باکتریایی، حسی و مدت زمان ماندگاری میگوی سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) منجمد [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 195-208]
 • فانوس‌ماهی (Benthosema pterotum) بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های عملکردی پروتئین ایزوله شده از فانوس‌ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از روش تغییر pH [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 25-36]
 • فیتوپلانکتون بررسی روابط پارامترهای اکولوژیکی و تعیین شاخص های کیفیت آب سد مخزنی شهید رجایی (مازندران-ساری) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 179-194]
 • فیتو پلانکتون بررسی علل عدم بروز پدیده کشند قرمز درآب های سواحل خوزستان [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • فرشته ماهی استفاده از آرتمیای غنی شده با LC-PUFA بر بازماندگی و مقاومت به تنش‌ pH در نوزاد فرشته ماهی (Peterophylum scalar) [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 78-86]
 • فلزات سنگین تعیین میزان فلزات سنگین کادمیوم و کروم در بافت های مختلف (عضله، آبشش، کلیه و روده) عروس‌ماهی ‌زاینده رود Petroleuciscus esfahani [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 43-52]
 • فلزات سنگین یافته کوتاه: بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) استان گیلان به فلزات سنگین سرب و آهن [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 143-149]
 • فلزات سنگین اثر تداخلی کادمیوم و کاهش اکسیژن محیطی بر میزان متابولیسم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 87-101]
 • فیلوژنی آرتمیا بررسی مقایسه‌ای مورفومتری، رشد و بازماندگی، ارزش غذایی و مولکولی برخی جمعیت های آرتمیا در شرایط پرورشی با تاکید بر آرتمیای دریاچه میقان اراک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 93-105]

ق

 • قزل آلای رنگین کمان تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر برخی شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 37-46]
 • قزل آلای رنگین کمان یافته کوتاه: گزارش یک مورد وقوع عارضه دهان قرمزروده ای (Yersiniosis)در ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در استان کهکیلویه و بویر احمد [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 133-137]
 • قزل آلای رنگین کمان یافته کوتاه: بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) استان گیلان به فلزات سنگین سرب و آهن [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 143-149]
 • قزل‌آلای رنگین کمان اثر ترکیبی نایسین و استات سدیم بر افزایش زمان ماندگاری ماهی قزل‌آلا ی رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) شکم‌خالی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 155-168]
 • قلیا بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های عملکردی پروتئین ایزوله شده از فانوس‌ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از روش تغییر pH [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 25-36]

ک

 • کادمیوم اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • کادمیوم تعیین میزان فلزات سنگین کادمیوم و کروم در بافت های مختلف (عضله، آبشش، کلیه و روده) عروس‌ماهی ‌زاینده رود Petroleuciscus esfahani [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 43-52]
 • کادمیوم تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال(Rastrelliger kanagurta) در آبهای خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 115-124]
 • کارایی غذا بررسی روابط متقابل ویتامین C و E بر روند رشد، شاخص های خونی، بیوشیمیایی، آنزیم های کبدی و سیستم ایمنی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 45-57]
 • کارایی غذا بررسی امکان جایگزینی کرم خاکی (Eisenia fetida) به جای پودر ماهی درجیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]
 • کارآفرینی سازمانی توسعه کارآفرینی گامی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی شیلات: تبیین و رتبه‌بندی عوامل محیطی (زمینه‌ای) مؤثر با استفاده از رویکرد دلفی فازی و AHP فازی [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 125-138]
 • کاروتنوئید مقایسه تاثیرتغذیه با پریان میگو Phallocryptus spinosa و آرتمیا Artemia urmiana بر مقدار رنگدانه‌های کاروتنوئیدی پوست ماهی گلدفیش Carassius auratus [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 13-24]
 • کبالت یافته کوتاه: بررسی میزان تجمع نیکل و کبالت در بافت خوراکی ماهی کپورتالاب انزلی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 151-156]
 • کبد تغییرات رشد، میزان مصرف غذا و کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از تزریق کورتیزول [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • کپور معمولی تغییرات رشد، میزان مصرف غذا و کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از تزریق کورتیزول [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • کپور معمولی اثر مکمل گیاهی سنگروویت بر رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه‌ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]
 • کیتوزان تاثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر شاخص‌های زیستی استرس اکسیداتیو در آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض کلراید کادمیوم [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 31-44]
 • کرم خاکی تأثیر جیره و بسترهای مختلف بر رشد و تکثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) به منظور استفاده در آبزی پروری [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 69-76]
 • کروم تعیین میزان فلزات سنگین کادمیوم و کروم در بافت های مختلف (عضله، آبشش، کلیه و روده) عروس‌ماهی ‌زاینده رود Petroleuciscus esfahani [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 43-52]
 • کشند قرمز بررسی علل عدم بروز پدیده کشند قرمز درآب های سواحل خوزستان [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • کفال خاکستری تاثیر تراکم و وزن رهاسازی بر روی میزان رشد و تولید ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus L. ) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 23-33]
 • کیفیت آب تاثیر نسبت‌های مختلف غذادهی برکیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 13-28]
 • کیفیت آب یافته کوتاه: ارزیابی جوامع زئوپلانکتونی و شاخص ساپروبی استخرهای پرورش کپور ماهیان (مطالعه موردی: شرق استان گلستان- شهر گنبدکاووس) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 145-154]
 • کیفیت آب تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone، 1931) در سیستم پرورشی بدون تعویض آب [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 77-91]
 • کلراید کادمیوم تاثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر شاخص‌های زیستی استرس اکسیداتیو در آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض کلراید کادمیوم [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 31-44]
 • کلرید جیوه اثر نانو‌ذرات نقره بر سمیت حاد جیوه در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]
 • کورتیزول تغییرات رشد، میزان مصرف غذا و کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از تزریق کورتیزول [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]

گ

 • گربه کوسه لکه‌دار بررسی ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • گیلان یافته کوتاه: بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) استان گیلان به فلزات سنگین سرب و آهن [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 143-149]
 • گوپی شناسایی انگل‌های خارجی برخی ماهیان زینتی استان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 87-94]
 • گورامی دارف شناسایی انگل‌های خارجی برخی ماهیان زینتی استان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 87-94]

ل

 • لیستریا مونوسیتوژنز مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]

م

 • مازندران بررسی روابط پارامترهای اکولوژیکی و تعیین شاخص های کیفیت آب سد مخزنی شهید رجایی (مازندران-ساری) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 179-194]
 • ماکروبنتوزها شناسایی و فراوانی کفزیان مصب رودخانه های منتهی به دریای خزر در استان گیلان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • ماکروجلبک ها بررسی تغییرات زمانی- مکانی درصد پوشش ماکروجلبک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر (آستارا تا بابلسر) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 139-150]
 • ماکروجلبک ها بررسی تغییرات زمانی- مکانی درصد پوشش ماکروجلبک ها در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر (آستارا تا بابلسر) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 139-150]
 • مالاتیون بررسی تاثیر حشره‌کش مالاتیون بر بافت و آنزیم های کبدی ماهی کلمه دریای خزر(Rutilus rutilus caspicus) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 117-126]
 • مانسون روند پراکنش و تنوع سیست دینوفلاژله ها در رسوبات خلیج گواتر (شمال شرق دریای عمان) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 151-163]
 • ماهی سفید اثر پروبیوتیک چند سویه (پریمالاک) بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه‌ ماهیان سفید (Rutilus kutum) [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 95-102]
 • ماهی طلایی حوض شناسایی انگل‌های خارجی برخی ماهیان زینتی استان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 87-94]
 • ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta) تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال(Rastrelliger kanagurta) در آبهای خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 115-124]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان اثر منبع روغن و مکمل‌های‌ غذایی ال کارنیتین و راکتوپامین بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 109-120]
 • ماهی کپور یافته کوتاه: بررسی میزان تجمع نیکل و کبالت در بافت خوراکی ماهی کپورتالاب انزلی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 151-156]
 • ماهی کلمه بررسی تاثیر حشره‌کش مالاتیون بر بافت و آنزیم های کبدی ماهی کلمه دریای خزر(Rutilus rutilus caspicus) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 117-126]
 • ماهی گورخری اثر نانو‌ذرات نقره بر سمیت حاد جیوه در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]
 • محافظت سرمایی بررسی مقایسه‎ای نگهداری برخی جلبک‏های آب شیرین به روش‎های انجماد خشک و محافظت سرمایی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 103-114]
 • مدل UTAUT عوامل موثر بر تمایل به پذیرش تکنولوژی در واحدهای پرورش ماهیان قزل‌آلای استان گیلان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 107-123]
 • مرفومتری بررسی مقایسه‌ای مورفومتری، رشد و بازماندگی، ارزش غذایی و مولکولی برخی جمعیت های آرتمیا در شرایط پرورشی با تاکید بر آرتمیای دریاچه میقان اراک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 93-105]
 • مصب شناسایی و فراوانی کفزیان مصب رودخانه های منتهی به دریای خزر در استان گیلان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • مصرف اکسیژن اثر تداخلی کادمیوم و کاهش اکسیژن محیطی بر میزان متابولیسم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 87-101]
 • مصرف غذا تغییرات رشد، میزان مصرف غذا و کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از تزریق کورتیزول [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • مصرف ماهی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف ماهی در خانوارها (مطالعه موردی: شهرستان ساری) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 165-177]
 • معادل تعرفه ای ارزیابی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیر تعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات شیلاتی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 103-116]
 • میگوی رودخانه ای شرق اثر دفعات غذادهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 83-96]
 • میگوی سفید غربی تاثیر غلظت هگزیل رزورسینول بر تغییرات شیمیایی، باکتریایی، حسی و مدت زمان ماندگاری میگوی سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) منجمد [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 195-208]
 • میگوی سفید غربی تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone، 1931) در سیستم پرورشی بدون تعویض آب [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 77-91]
 • منابع کربن تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone، 1931) در سیستم پرورشی بدون تعویض آب [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 77-91]
 • موانع غیر تعرفه ای ارزیابی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیر تعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات شیلاتی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 103-116]

ن

 • ناپلیوس آرتمیا استفاده از آرتمیای غنی شده با LC-PUFA بر بازماندگی و مقاومت به تنش‌ pH در نوزاد فرشته ماهی (Peterophylum scalar) [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 78-86]
 • نایسین Z اثر ترکیبی نایسین و استات سدیم بر افزایش زمان ماندگاری ماهی قزل‌آلا ی رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) شکم‌خالی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 155-168]
 • نانو ذرات نقره اثر نانو‌ذرات نقره بر سمیت حاد جیوه در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]
 • نعناع فلفلی تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر برخی شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 37-46]
 • نیکل اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • نیکل یافته کوتاه: بررسی میزان تجمع نیکل و کبالت در بافت خوراکی ماهی کپورتالاب انزلی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 151-156]
 • نوترینت بررسی علل عدم بروز پدیده کشند قرمز درآب های سواحل خوزستان [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • نوکلئوتید اثر نوکلئوتید جیره بر پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون تاسماهی ایرانی جوان(Acipenser persicus) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 179-189]

و

 • ویتامین C یافته کوتاه: تاثیر روتیفر آب شیرین غنی شده با ویتامین C بر شاخصهای رشدلاروتاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 139-143]
 • ویتامین C تاثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر شاخص‌های زیستی استرس اکسیداتیو در آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض کلراید کادمیوم [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 31-44]
 • ویتامینC و E بررسی روابط متقابل ویتامین C و E بر روند رشد، شاخص های خونی، بیوشیمیایی، آنزیم های کبدی و سیستم ایمنی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 45-57]
 • ویتامینC و E بررسی امکان جایگزینی کرم خاکی (Eisenia fetida) به جای پودر ماهی درجیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]
 • وزن رهاسازی تاثیر تراکم و وزن رهاسازی بر روی میزان رشد و تولید ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus L. ) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 23-33]
 • ویژگی‌های عملکردی بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های عملکردی پروتئین ایزوله شده از فانوس‌ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از روش تغییر pH [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 25-36]
 • ویسکوزیته بازنگری راهبردهای توسعه پایدار ماهیان خاویاری دریای خزر [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]

ه

 • هیپوکسی اثر تداخلی کادمیوم و کاهش اکسیژن محیطی بر میزان متابولیسم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 87-101]

ی

 • یرسینیوزیس یافته کوتاه: گزارش یک مورد وقوع عارضه دهان قرمزروده ای (Yersiniosis)در ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در استان کهکیلویه و بویر احمد [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 133-137]