نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزی‎پروری بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان به‎ منظور فعالیت‎های آبزی‎پروری [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 49-65]
 • آب‌های سطحی بررسی میزان آلودگی میکروبی آب‌های سطحی رودخانه گرگر بر اساس استانداردهای جهانی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 169-178]
 • آرتمیا تاثیر محرک‌‌ ایمنی زایموزان بر رشد و مقاومت آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia fransiscana) در برابر عفونت باکتری‌‌های Vibrio campbellii و Vibrio proteolyitcus در سیستم آزمایش گنوتوبیوتیک (Gnotobiotic) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 105-116]
 • آرتمیا ارومیانا اثر ریزجلبک Aphanothece halophytica بر ترکیب اسید‌‌های چرب و اسید‌‌های آمینه ناپلیوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 27-36]
 • آرد ماهی تعیین قابلیت هضم ظاهری اجزای متداول مورد استفاده در ساخت خوراک فیلماهی (Huso huso) جوان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 153-164]
 • آزادماهیان بررسی برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]
 • آزادماهی دریای خزر بررسی اثرات رژیم‌های نوری مختلف بر رشد و رسیدگی جنسی آزادماهی دریای خزر (Salmo caspius) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 1-10]
 • آستازانتین عملکرد رشد و ترکیبات تقریبی بدن میگوی رودخانه‌ای شرق Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) تغذیه شده با سطوح مختلف آستازانتین [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 175-185]
 • آفت کش کلریپریفوس تاثیر متقابل سطوح مختلف شوری و مواجهه با آفت‌کش کلریپریفوس بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم و موکوس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 37-44]
 • آفت کش های آلی کلره اعتبارسنجی و بکارگیری یک روش آنالیز جهت اندازه گیری میزان آلاینده های آلی پایدار درنمونه های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) جمع آوری شده از بازار تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • آلاینده های آلی پایدار اعتبارسنجی و بکارگیری یک روش آنالیز جهت اندازه گیری میزان آلاینده های آلی پایدار درنمونه های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) جمع آوری شده از بازار تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • آلبومین معرفی برخی شاخص‌های سرم، ایمنی و خون به عنوان شاخص سلامت در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) عاری از عوامل بیماریزای خاص [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 1-10]
 • آلژینات استخراج و ارزیابی ویژگی‌‌های ضد اکسایشی و امولسیون کنندگی آلژینات استخراجی از جلبک قهوه‌‌ای Sargassum ilicifolium [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 167-178]
 • آلفالیپوئیک اسید اثر آلفالیپوئیک اسید بر رشد، ترکیب بدن و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت عضله، کبد و روده‌ی ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 93-104]
 • آلودگی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات تالاب انزلی، جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 121-133]
 • آلودگی بررسی آلودگی مناطقی از تالاب انزلی به باکتری‌های Yersinia enterocolitica و Listeria monocytogenes به روش کشت میکروبی وPCR و ارتباط آنها با pH و هدایت الکتریکی آب [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 143-153]
 • آنزیم‌های آنتی اکسیدانی اثرات تغذیه با پودر جلبک اسپیرولینای (Spirulina platensis)ریزکپسوله شده و غیر کپسوله بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های گوشتی (راس 308) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-146]
 • آنزیم‌های متابولیکی اثرات تحت‌کشنده نانوذرات نقره بر سطوح آنزیم‌های متابولیک و آنتی‌اکسیدانی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 193-200]
 • آویشن مطالعه اثر ضد اکسیداسیونی عصاره‌‌های آویشن (Zataria multiflora)، موسیر(Allium ascalonicum) و زردچوبه(Curcuma longa) بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی دوره نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 73-83]
 • آئروموناس هیدروفیلا بررسی اثرات استفاده از باکتریوفاژ AHɸ3 در میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) آلوده به باکتری آئروموناس هیدروفیلاAeromonas hydrophila) ) در شرایط درون‌تنی (in vivo) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]

ا

 • اتلس‌تی مدل توسعه عملکرد صادراتی میگوی پرورشی ایران با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 115-124]
 • ایران شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برصادرات محصولات شیلاتی ایران [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 13-25]
 • ایران شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه Gammarus komareki (Gammaridae) از رودخانه جاجرود با روش بارکدگذاری DNA [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 57-69]
 • ایران محاسبه و بکارگیری شاخص کیفیت آب در آبهای ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 147-159]
 • ارزیابی حسی تغییرات کیفی میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) طی نگهداری با تأخیر در یخ‌ [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 167-177]
 • ارزیابی خطر ارزیابی ریسک خطر فلزات سنگین برای مصرف‌کنندگان میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 169-174]
 • ارگانیسم های غذایی ترجیح غذایی بچه ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris Lovetski, 1828) در استخرهای خاکی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 161-167]
 • ایزوتوپ‌‌ کربن مشارکت منابع غذایی اولیه در تغذیه Parasesarma persicum Naderloo and Schubart, 2010 در بوم‌سازگان مانگرو در ذخیره ‌گاه زیست کره حرا با استفاده از ایزوتوپ‌‌های پایدار [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 13-25]
 • ایزوتوپ نیتروژن مشارکت منابع غذایی اولیه در تغذیه Parasesarma persicum Naderloo and Schubart, 2010 در بوم‌سازگان مانگرو در ذخیره ‌گاه زیست کره حرا با استفاده از ایزوتوپ‌‌های پایدار [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 13-25]
 • اسانس برگ آویشن تاثیر اسانس آویشن به همراه پد جاذب بر کیفیت و ماندگاری فیله کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 187-198]
 • اسپیرولینا اثرات تغذیه با پودر جلبک اسپیرولینای (Spirulina platensis)ریزکپسوله شده و غیر کپسوله بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های گوشتی (راس 308) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-146]
 • استات سدیم بررسی اثر پوشش کیتوزان نانوکپسوله در ترکیب با استات سدیم جهت افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 133-147]
 • استان بوشهر بررسی تنوع و پراکنش ستاره‌‌های دریایی و ستاره‌‌های شکننده دریایی در سواحل ایرانی خلیج فارس در محدوده استان بوشهر [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 155-166]
 • استان کردستان بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان به‎ منظور فعالیت‎های آبزی‎پروری [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 49-65]
 • استان گلستان تحلیل اقتصادی- اجتماعی بازار ماهی‌‌ تازه استان گلستان [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 143-154]
 • استان هرمزگان ارائه الگوی مدیریت فرهنگی مبتنی بر سیاست‌های فرهنگی کاهش صید غیر مجاز در نوار ساحلی استان هرمزگان [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 13-23]
 • استرس اکسیداتیو اثرات تحت‌کشنده نانوذرات نقره بر سطوح آنزیم‌های متابولیک و آنتی‌اکسیدانی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 193-200]
 • استروئیدهای جنسی اثر زیر حد کشندگی سم دیازینون بر استروئید‌‌زایی و وضعیت جنسی مولدین نر ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 133-142]
 • استیک‏واتر میزان رشد و محتویات رنگدانه ریزجلبکDunaliella viridis پرورش یافته در سطوح مختلف پساب کارخانه آرد ماهی [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 99-107]
 • اسید آراشیدونیک تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی اسید آراشیدونیک بر شاخص‌‌های رشد و بازماندگی ماهی گورخری (Danio rerio) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 179-191]
 • اسید آمینه اثر ریزجلبک Aphanothece halophytica بر ترکیب اسید‌‌های چرب و اسید‌‌های آمینه ناپلیوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 27-36]
 • اسید چرب ضروری تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی اسید آراشیدونیک بر شاخص‌‌های رشد و بازماندگی ماهی گورخری (Danio rerio) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 179-191]
 • اسیدی فایر اثر اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و سیتریک اسید بر پارامتر های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 117-129]
 • اسید‌‌های چرب بررسی تاثیر روش لخته سازی بر راندمان برداشت زی‌‌توده و محتوی اسیدهای چرب ریزجلبک Dunaliella salina، جداسازی شده از تالاب لیپار، چابهار [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 109-120]
 • افزایش ماندگاری بررسی اثر ضدباکتریایی پوشش خوراکی کیتوزان همراه با عصارة آبی میوه گیاه پنیرباد (Withania coagulans) بر فیله ماهی کپور نقره ای طی نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 201-210]
 • اقتصاد شیلات پیش‌بینی قیمت دو گونه از محصولات شیلات جنوب ایران با تاکید بر روش‌های نوین اقتصاد‌سنجی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 141-152]
 • القای هورمونی بررسی عملکرد زیستی GnRH نوترکیب به‌عنوان القا کننده تخم‌ریزی در ماهی طلایی (Carassius auratus) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 21-31]
 • انگل‌های کاذب بررسی انگل‌های کاذب در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در قفس و ماهیان کفال (Mugilidae) و سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل جنوبی دریای‌خزر [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 77-84]
 • اووسیت مطالعه تخمدان و تخمک‌‌زایی در خرچنگ شبح Ocypode rotundata (Miers, 1882) در جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 179-190]

ب

 • بازار ماهی تحلیل اقتصادی- اجتماعی بازار ماهی‌‌ تازه استان گلستان [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 143-154]
 • بازسازی ذخایر ترجیح غذایی بچه ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris Lovetski, 1828) در استخرهای خاکی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 161-167]
 • بازماندگی تاثیر محرک‌‌ ایمنی زایموزان بر رشد و مقاومت آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia fransiscana) در برابر عفونت باکتری‌‌های Vibrio campbellii و Vibrio proteolyitcus در سیستم آزمایش گنوتوبیوتیک (Gnotobiotic) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 105-116]
 • بازنمونه‌گیری جک‌نایف بررسی اثر عمق و زمان غوطه‌وری بر میزان صید در واحد تلاش ماهی مرکب ببری در گرگور با استفاده از مدل‌ خطّی تعمیم یافته (مطالعه موردی: شناورهای بندر بوشهر) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 83-92]
 • باکتریوفاژ بررسی اثرات استفاده از باکتریوفاژ AHɸ3 در میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) آلوده به باکتری آئروموناس هیدروفیلاAeromonas hydrophila) ) در شرایط درون‌تنی (in vivo) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • بتا کاروتن مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بتا کاروتن استخراج شده از سه گونه جلبک‌های بومی دریای عمان (Ulva lactuca، Sargassum ilicifolium و Nizimuddinia zanardini) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 53-63]
 • بسته‌‌بندی ارزیابی و مقایسه مدل مفهومی رفتار مصرف‌‌کنندگان میگو در نواحی سه‌‌گانه جغرافیایی کشور [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 11-22]
 • بی فنیل های پلی کلره اعتبارسنجی و بکارگیری یک روش آنالیز جهت اندازه گیری میزان آلاینده های آلی پایدار درنمونه های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) جمع آوری شده از بازار تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • بیماری‏های ویروسی استفاده از روش Real-Time PCR به منظور شناسایی بیماری‌‌های ویروسی اخطار کردنی (IPN، VHS و IHN) در مولدین قزل‏آلای رنگین کمان نسل پایه ماهیان عاری از عوامل بیماریزای خاص (SPF) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 47-59]
 • بی‌‌مهرگان کفزی بررسی تغییرات زمانی و مکانی جوامع بزرگ بی‌‌مهرگان کفزی و کیفیت آب رودخانه پسیخان [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 85-97]
 • بنتوزها ترجیح غذایی بچه ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris Lovetski, 1828) در استخرهای خاکی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 161-167]
 • بنزآلکانیوم کلراید ارزیابی برون‌‌تنی فعالیت ضد میکربی ترکیب بنزآلکانیوم کلراید و گلوتارآلدهید (REMOVE) بر آبهای با شوری متفاوت [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 199-209]
 • بن سرخ تاثیر عصاره الکلی گیاهان بن سرخ ( (Allium jesdanum، شنگ (Tragopon carcifolus) و شاتره (Fumaria parviflora) بر ماندگاری فیله ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 93-108]
 • بن‌سولفورون ‌متیل تعیین متوسط غلظت کشنده علف‌کش بن‌سولفورون ‌متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 65-72]
 • بهگزینی ‌‌تاثیر ‌‌‌‌بهگزینی انفرادی بر بهبود ضریب تبدیل غذایی نسل اول (F1) ماهی قزل‌‌آلای ‌‌رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • بیودیزل ارزیابی تولید سوخت بیودیزل از میکروجلبک در یک فتوبیوراکتور و تعیین برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 71-80]

پ

 • پارامترهای ایمنی اثر اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و سیتریک اسید بر پارامتر های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 117-129]
 • پارامترهای خونی اثر اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و سیتریک اسید بر پارامتر های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 117-129]
 • پارامترهای رشد اثر اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و سیتریک اسید بر پارامتر های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 117-129]
 • پارامترهای غیرزیستی مطالعه پارامترهای غیر زیستی آب در مجاورت قفس‎های دریایی پرورش ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر، منطقه عباس‎آباد [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 11-28]
 • پارامترهای محیطی بررسی شیمی رسوبات پیرامون قفس‌های پرورش ماهی در منطقه جنوبی دریای خزر (منطقه نوشهر) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]
 • پارامترهای محیطی مطالعه تولیدات خالص اولیه فیتوپلانکتون و همبستگی آن با مولفه‌های مربوطه در نوار ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (98-1397) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 161-174]
 • پاسخ ایمنی اثر عصاره و فوکوئیدان جلبک سارگاسوم (Sargassum sp.) بر شاخص‌‌های رشد، ایمنی و آنتی اکسیدانی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-108]
 • پد جاذب تاثیر اسانس آویشن به همراه پد جاذب بر کیفیت و ماندگاری فیله کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 187-198]
 • پراکنش بررسی تنوع و پراکنش ستاره‌‌های دریایی و ستاره‌‌های شکننده دریایی در سواحل ایرانی خلیج فارس در محدوده استان بوشهر [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 155-166]
 • پروبیوتیک بررسی رسیدگی جنسی و مورفوهیستولوژی گناد در مولدین ماهی زبرا Danio rerio تحت تأثیر پروبیوتیک Lactobacillus plantarum [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 103-114]
 • پروبیوتیک بومی مقایسه روش های مختلف آماده کردن جیره خوراک فراسودمند حاوی پروبیوتیک بومی تک سل بر شاخص های رشد پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 71-81]
 • پروتئین تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر رشد، زنده‌مانی و ترکیب لاشه کرم نرئیس [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 1-8]
 • پروتئین آبکافتی تاثیر زمان آبکافت بر فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از سر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 42-29]
 • پرورش در قفس مطالعه پارامترهای غیر زیستی آب در مجاورت قفس‎های دریایی پرورش ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر، منطقه عباس‎آباد [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 11-28]
 • پرورش در قفس بررسی انگل‌های کاذب در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در قفس و ماهیان کفال (Mugilidae) و سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل جنوبی دریای‌خزر [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 77-84]
 • پرورش ماهی در قفس بررسی شیمی رسوبات پیرامون قفس‌های پرورش ماهی در منطقه جنوبی دریای خزر (منطقه نوشهر) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]
 • پساب مزارع مقایسه عملکرد نانو هیدروژل‌های گیاهی به عنوان فیلترهای زیستی در جذب نیتریت از پساب مزارع پرورش ماهی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 43-52]
 • پیش‌بینی قیمت پیش‌بینی قیمت دو گونه از محصولات شیلات جنوب ایران با تاکید بر روش‌های نوین اقتصاد‌سنجی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 141-152]
 • پلانکتون تاثیر کود ورمی کمپوست و سایر کودهای آلی بر فراوانی پلانکتون، شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی نورس ماهی سفید دریای خزر (Rutilis kutum) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 135-145]
 • پلی‌‌ساکارید فوکویدان اثر عصاره و فوکوئیدان جلبک سارگاسوم (Sargassum sp.) بر شاخص‌‌های رشد، ایمنی و آنتی اکسیدانی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-108]
 • پلیمر آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات تالاب انزلی، جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 121-133]
 • پویایی جمعیت مطالعه برخی خصوصیات پویایی‌‌شناسی جمعیت و وضعیت صید ماهی کفال طلایی Chelon auratus Risso, 1810) ( مطالعه موردی : بخش جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 149-160]
 • پوشش خوراکی بررسی اثر ضدباکتریایی پوشش خوراکی کیتوزان همراه با عصارة آبی میوه گیاه پنیرباد (Withania coagulans) بر فیله ماهی کپور نقره ای طی نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 201-210]

ت

 • تاسماهی ایرانی بررسی کاربرد توالی‌یابی ناحیه کنترلی (D loop) DNA میتوکندریایی در مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodin, 1897) دریای خزر [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 59-70]
 • تالاب انزلی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات تالاب انزلی، جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 121-133]
 • تالاب انزلی بررسی آلودگی مناطقی از تالاب انزلی به باکتری‌های Yersinia enterocolitica و Listeria monocytogenes به روش کشت میکروبی وPCR و ارتباط آنها با pH و هدایت الکتریکی آب [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 143-153]
 • تالاب تنودر مقاله علمی-پژوهشی: ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی تالاب تنودر شهرستان دورود [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 161-171]
 • تجارت شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برصادرات محصولات شیلاتی ایران [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 13-25]
 • تخمدان مطالعه تخمدان و تخمک‌‌زایی در خرچنگ شبح Ocypode rotundata (Miers, 1882) در جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 179-190]
 • تخم‌ریزی بررسی تولید مثل ماهی گیش خال سفید (Carangoides malabaricus Bloch and Schneider,1801) درخلیج فارس ودریای عمان (آبهای استان هرمزگان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 109-119]
 • تخمک‌‌زایی مطالعه تخمدان و تخمک‌‌زایی در خرچنگ شبح Ocypode rotundata (Miers, 1882) در جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 179-190]
 • تراکم مطالعه تآثیر فاکتورهای اکولوژیک مختلف بر تنوع و پراکنش فیتوپلانکتون‌های سواحل جنوبی دریایی خزر (استان مازندران) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]
 • تراکم بررسی تاثیر مانسون زمستانه بر تنوع دوکفه‌ای‌های) (Bivalves مناطق زیر جزرومدی سواحل شمالی دریای مکران (رمین-بریس-پسابندر) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 73-82]
 • ترکیبات بدن اثرات توأم بتاپلاس و الیگوساکاریدهای پری‌‌بیوتیک بر عملکرد رشد، شاخص کبدی، پارامترهای خونی و کیفیت لاشه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 99-110]
 • ترکیبات بدن تاثیر غلظت‌های متفاوت نانو ذرات سلنیوم و روی بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 43-51]
 • ترکیب اسید چرب اثر ریزجلبک Aphanothece halophytica بر ترکیب اسید‌‌های چرب و اسید‌‌های آمینه ناپلیوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 27-36]
 • ترکیب اسیدهای چرب عملکرد رشد و ترکیب اسید‌‌های چرب در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره جلبک دونالیلا (Dunaliella salina) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 61-71]
 • ترکیب لاشه اثر آلفالیپوئیک اسید بر رشد، ترکیب بدن و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت عضله، کبد و روده‌ی ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 93-104]
 • ترکیب لاشه تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر رشد، زنده‌مانی و ترکیب لاشه کرم نرئیس [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 1-8]
 • ترکیب لاشه افزودن میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii) به جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 ) و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و مقاومت در برابر تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 83-90]
 • ترکیب لاشه عملکرد رشد و ترکیبات تقریبی بدن میگوی رودخانه‌ای شرق Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) تغذیه شده با سطوح مختلف آستازانتین [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 175-185]
 • تروفی مقاله علمی-پژوهشی: ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی تالاب تنودر شهرستان دورود [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 161-171]
 • تغییرpH بررسی تاثیر روش لخته سازی بر راندمان برداشت زی‌‌توده و محتوی اسیدهای چرب ریزجلبک Dunaliella salina، جداسازی شده از تالاب لیپار، چابهار [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 109-120]
 • تغییرپذیری ژنتیکی بررسی تغییرپذیری ژنتیکی جمعیت‌‌های سیاه ماهی خالدار Capoeta trutta (Heckel, 1843) استان کردستان با استفاده از نشانگرهای IRAP [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 65-76]
 • تکنیک رتبه بندی گرت شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برصادرات محصولات شیلاتی ایران [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 13-25]
 • تیلاپیای نیل اثر عصاره و فوکوئیدان جلبک سارگاسوم (Sargassum sp.) بر شاخص‌‌های رشد، ایمنی و آنتی اکسیدانی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-108]
 • تنوع بررسی فون ماهیان و فاکتورهای محیطی موثر بر تنوع زیستی در رودخانه زرینه‌رود، حوضه دریاچه ارومیه (استان آذربایجان غربی) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 81-91]
 • تنوع بررسی تاثیر مانسون زمستانه بر تنوع دوکفه‌ای‌های) (Bivalves مناطق زیر جزرومدی سواحل شمالی دریای مکران (رمین-بریس-پسابندر) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 73-82]
 • تنوع بررسی تنوع و پراکنش ستاره‌‌های دریایی و ستاره‌‌های شکننده دریایی در سواحل ایرانی خلیج فارس در محدوده استان بوشهر [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 155-166]
 • تنوع ژنتیکی شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه Gammarus komareki (Gammaridae) از رودخانه جاجرود با روش بارکدگذاری DNA [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 57-69]
 • توالی یابی بررسی کاربرد توالی‌یابی ناحیه کنترلی (D loop) DNA میتوکندریایی در مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodin, 1897) دریای خزر [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 59-70]
 • تور گوشگیر شناور سطحی تعیین اندازه چشمه مناسب تور گوشگیر سطحی مورد استفاده ماهی هوور مسقطی Katsuwonus pelamis Linnaeus, 1758)) به روش غیرمستقیم [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 121-131]
 • تولیدات خالص اولیه مطالعه تولیدات خالص اولیه فیتوپلانکتون و همبستگی آن با مولفه‌های مربوطه در نوار ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (98-1397) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 161-174]
 • تولیدمثل بررسی برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]
 • تون زردباله استانداردسازی صید به ازاء واحد تلاش (CPUE) تون زردباله (Thunnus albacares) با استفاده از روش خطی عمومی (GLM) در صید گوشگیر آبهای ایرانی دریای عمان [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 23-33]
 • تون هوور معمولی ارتباط برخی متغیرهای محیطی حاصل از تصاویر ماهوارهای با شاخص صید بر واحد تلاش (CPUE) ماهی هوور معمولی (Thunnus tonggol Bleeker, 1851) در آبهای دریای عمان [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 85-96]

ج

 • جاجرود شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه Gammarus komareki (Gammaridae) از رودخانه جاجرود با روش بارکدگذاری DNA [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 57-69]
 • جاذب سبز مقایسه عملکرد نانو هیدروژل‌های گیاهی به عنوان فیلترهای زیستی در جذب نیتریت از پساب مزارع پرورش ماهی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 43-52]
 • جریان آب بررسی انعطاف‌پذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس (Carassius gibelio) به زیستگاه‌های آبی جاری و ساکن با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 49-58]
 • جیره رفرنس تعیین قابلیت هضم ظاهری اجزای متداول مورد استفاده در ساخت خوراک فیلماهی (Huso huso) جوان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 153-164]
 • جیره غذایی افزودن میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii) به جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 ) و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و مقاومت در برابر تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 83-90]
 • جیره غذایی مقایسه روش های مختلف آماده کردن جیره خوراک فراسودمند حاوی پروبیوتیک بومی تک سل بر شاخص های رشد پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 71-81]
 • جزیره هندورابی بررسی علل سفید شدگی مرجان‌های شاخ گوزنی (Acropora spp.) جزیره هندورابی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 191-196]
 • جلبک مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بتا کاروتن استخراج شده از سه گونه جلبک‌های بومی دریای عمان (Ulva lactuca، Sargassum ilicifolium و Nizimuddinia zanardini) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 53-63]
 • جلبک اسیلاتوریا آفریکانوم تاثیر استفاده از آنتن منشعب دافنی پولکس (Daphnia pulex) غنی شده با جیره های مختلف غذایی بر رشد و بقای لارو ماهیان دم شمشیری (Xiphophorus helleri) و گوپی (Poecilia reticulata) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 165-168]
 • جلبک دونالیلا عملکرد رشد و ترکیب اسید‌‌های چرب در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره جلبک دونالیلا (Dunaliella salina) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 61-71]
 • جلبک سارگاسوم اثر عصاره و فوکوئیدان جلبک سارگاسوم (Sargassum sp.) بر شاخص‌‌های رشد، ایمنی و آنتی اکسیدانی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-108]
 • جلبک‌‌های قهوه‌‌ای استخراج و ارزیابی ویژگی‌‌های ضد اکسایشی و امولسیون کنندگی آلژینات استخراجی از جلبک قهوه‌‌ای Sargassum ilicifolium [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 167-178]
 • جوجه گوشتی اثرات تغذیه با پودر جلبک اسپیرولینای (Spirulina platensis)ریزکپسوله شده و غیر کپسوله بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های گوشتی (راس 308) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-146]

چ

 • چابهار بررسی میزان فلزات سنگین در عضله میگوی پرورشی ) vannamei (Litopenaeus در برخی از مزارع گواتر سیستان و بلوچستان [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 79-88]
 • چشمه مناسب تعیین اندازه چشمه مناسب تور گوشگیر سطحی مورد استفاده ماهی هوور مسقطی Katsuwonus pelamis Linnaeus, 1758)) به روش غیرمستقیم [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 121-131]

ح

 • حداقل غلظت بازدارندگی تعیین حداقل غلظت بازدارندگی عصاره اتانولی پوست پرتقال و تاثیر آن بر فلور باکتری‌های مولد فساد در فیله فیل ماهی (Huso huso)در زمان نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 25-36]
 • حداکثر محصول پایدار مطالعه برخی خصوصیات پویایی‌‌شناسی جمعیت و وضعیت صید ماهی کفال طلایی Chelon auratus Risso, 1810) ( مطالعه موردی : بخش جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 149-160]
 • حرا مشارکت منابع غذایی اولیه در تغذیه Parasesarma persicum Naderloo and Schubart, 2010 در بوم‌سازگان مانگرو در ذخیره ‌گاه زیست کره حرا با استفاده از ایزوتوپ‌‌های پایدار [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 13-25]

خ

 • خاویار تفاوت شاخص‌های بهبود سلامت قلب در ترکیب اسیدهای چرب خاویار دریایی و پرورشی فیل ماهی (Huso huso)دریای مازندران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 91-102]
 • خلیج فارس بررسی اثر عمق و زمان غوطه‌وری بر میزان صید در واحد تلاش ماهی مرکب ببری در گرگور با استفاده از مدل‌ خطّی تعمیم یافته (مطالعه موردی: شناورهای بندر بوشهر) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 83-92]
 • خلیج فارس بررسی علل سفید شدگی مرجان‌های شاخ گوزنی (Acropora spp.) جزیره هندورابی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 191-196]
 • خلیج فارس بررسی تولید مثل ماهی گیش خال سفید (Carangoides malabaricus Bloch and Schneider,1801) درخلیج فارس ودریای عمان (آبهای استان هرمزگان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 109-119]
 • خلیج فارس مشارکت منابع غذایی اولیه در تغذیه Parasesarma persicum Naderloo and Schubart, 2010 در بوم‌سازگان مانگرو در ذخیره ‌گاه زیست کره حرا با استفاده از ایزوتوپ‌‌های پایدار [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 13-25]
 • خلیج فارس و دریای عمان ارزیابی وضعیت صید ماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger ( Bloch, 1795 در آبهای جنوب کشور (خلیج فارس و دریای عمان) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 123-131]
 • خواص آنتی‌اکسیدانی مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بتا کاروتن استخراج شده از سه گونه جلبک‌های بومی دریای عمان (Ulva lactuca، Sargassum ilicifolium و Nizimuddinia zanardini) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 53-63]
 • خواص پروبیوتیک جداسازی و بررسی ویژگی‌های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس‌های (Lactobacillus) روده قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و توان ضد باکتریایی آنها در برابر یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 133-142]
 • خواص فیزیکوشیمیایی مقایسه تطبیقی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی (1890Benthosema pterotum, Alcock ) و ژلاتین گاوی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 53-63]
 • خوراک فراسودمند مقایسه روش های مختلف آماده کردن جیره خوراک فراسودمند حاوی پروبیوتیک بومی تک سل بر شاخص های رشد پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 71-81]
 • خون‌‌شناسی بررسی اثرات سینرژیک تغذیه با نانوذرات آهن و مس و مقایسه با اشکال معدنی آن بر عملکرد رشد و شاخص‌های خون شناسی بچه ماهی سفیدک سیستان Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897 [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 121-131]

د

 • دیازینون اثر زیر حد کشندگی سم دیازینون بر استروئید‌‌زایی و وضعیت جنسی مولدین نر ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 133-142]
 • دافنی پولکس تاثیر استفاده از آنتن منشعب دافنی پولکس (Daphnia pulex) غنی شده با جیره های مختلف غذایی بر رشد و بقای لارو ماهیان دم شمشیری (Xiphophorus helleri) و گوپی (Poecilia reticulata) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 165-168]
 • دریای خزر مطالعه تآثیر فاکتورهای اکولوژیک مختلف بر تنوع و پراکنش فیتوپلانکتون‌های سواحل جنوبی دریایی خزر (استان مازندران) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]
 • دریای خزر بررسی کاربرد توالی‌یابی ناحیه کنترلی (D loop) DNA میتوکندریایی در مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodin, 1897) دریای خزر [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 59-70]
 • دریای خزر بررسی شیمی رسوبات پیرامون قفس‌های پرورش ماهی در منطقه جنوبی دریای خزر (منطقه نوشهر) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]
 • دریای خزر محاسبه و بکارگیری شاخص کیفیت آب در آبهای ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 147-159]
 • دریای خزر شناسایی عوامل موثر بر کاهش ذخایر ماهیان خاویاری سواحل جنوبی دریای خزر براساس نظرسنجی از صیادان با استفاده از معادلات ساختاری Smart Pls [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 89-98]
 • دریای خزر تولید مثل و بلوغ جنسی ماهی سفید (Rutilus kutum) در آبهای ایرانی دریای خزر [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 111-121]
 • دریای خزر مطالعه برخی خصوصیات پویایی‌‌شناسی جمعیت و وضعیت صید ماهی کفال طلایی Chelon auratus Risso, 1810) ( مطالعه موردی : بخش جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 149-160]
 • دریای خزر مطالعه پارامترهای غیر زیستی آب در مجاورت قفس‎های دریایی پرورش ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر، منطقه عباس‎آباد [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 11-28]
 • دریای خزر بررسی انگل‌های کاذب در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در قفس و ماهیان کفال (Mugilidae) و سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل جنوبی دریای‌خزر [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 77-84]
 • دریای عمان بررسی تولید مثل ماهی گیش خال سفید (Carangoides malabaricus Bloch and Schneider,1801) درخلیج فارس ودریای عمان (آبهای استان هرمزگان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 109-119]
 • دریای عمان مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بتا کاروتن استخراج شده از سه گونه جلبک‌های بومی دریای عمان (Ulva lactuca، Sargassum ilicifolium و Nizimuddinia zanardini) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 53-63]
 • دریای مازندران تفاوت شاخص‌های بهبود سلامت قلب در ترکیب اسیدهای چرب خاویار دریایی و پرورشی فیل ماهی (Huso huso)دریای مازندران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 91-102]
 • درآمد تحلیل اقتصادی- اجتماعی بازار ماهی‌‌ تازه استان گلستان [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 143-154]
 • درون تنی بررسی اثرات استفاده از باکتریوفاژ AHɸ3 در میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) آلوده به باکتری آئروموناس هیدروفیلاAeromonas hydrophila) ) در شرایط درون‌تنی (in vivo) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • دستگاه کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی متوالی اعتبارسنجی و بکارگیری یک روش آنالیز جهت اندازه گیری میزان آلاینده های آلی پایدار درنمونه های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) جمع آوری شده از بازار تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • دستمزد کارگران مقایسه افزایش قیمت ماهی و قدرت خرید خانوارهای ایرانی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 197-202]

ر

 • راندمان برداشت بررسی تاثیر روش لخته سازی بر راندمان برداشت زی‌‌توده و محتوی اسیدهای چرب ریزجلبک Dunaliella salina، جداسازی شده از تالاب لیپار، چابهار [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 109-120]
 • ریختسنجی هندسی بررسی انعطاف‌پذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس (Carassius gibelio) به زیستگاه‌های آبی جاری و ساکن با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 49-58]
 • ریزجلبک Aphanothece halophytica اثر ریزجلبک Aphanothece halophytica بر ترکیب اسید‌‌های چرب و اسید‌‌های آمینه ناپلیوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 27-36]
 • ریز‌‌جلبک Dunaliella salina بررسی تاثیر روش لخته سازی بر راندمان برداشت زی‌‌توده و محتوی اسیدهای چرب ریزجلبک Dunaliella salina، جداسازی شده از تالاب لیپار، چابهار [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 109-120]
 • رژیم نوری بررسی اثرات رژیم‌های نوری مختلف بر رشد و رسیدگی جنسی آزادماهی دریای خزر (Salmo caspius) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 1-10]
 • رسیدگی جنسی بررسی اثرات رژیم‌های نوری مختلف بر رشد و رسیدگی جنسی آزادماهی دریای خزر (Salmo caspius) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 1-10]
 • رسوبات سطحی بررسی شیمی رسوبات پیرامون قفس‌های پرورش ماهی در منطقه جنوبی دریای خزر (منطقه نوشهر) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]
 • رشد اثر آلفالیپوئیک اسید بر رشد، ترکیب بدن و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت عضله، کبد و روده‌ی ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 93-104]
 • رشد تأثیر مکمل غذایی پودر فلفل قرمز تند (Capsicum annuum) بر شاخص‌های رشد، میزان بقاء، فراسنجه‌های خونی و برخی از پاسخ‌های ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 131-140]
 • رشد تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر رشد، زنده‌مانی و ترکیب لاشه کرم نرئیس [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 1-8]
 • رشد اثر سطوح مختلف نیاسین و کربوهیدرات جیره غذایی بر رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی جوان وانامی (Litopenaeus vannamie) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]
 • رشد افزودن میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii) به جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 ) و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و مقاومت در برابر تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 83-90]
 • رشد اثر افزودنی پودر فلفل پاپریکا (Capsicum annum) بر عملکرد رشد و برخی فاکتور‌های ایمنی ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 67-78]
 • رشد عملکرد رشد و ترکیبات تقریبی بدن میگوی رودخانه‌ای شرق Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) تغذیه شده با سطوح مختلف آستازانتین [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 175-185]
 • رشد بررسی اثرات رژیم‌های نوری مختلف بر رشد و رسیدگی جنسی آزادماهی دریای خزر (Salmo caspius) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 1-10]
 • رشد میزان رشد و محتویات رنگدانه ریزجلبکDunaliella viridis پرورش یافته در سطوح مختلف پساب کارخانه آرد ماهی [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 99-107]
 • رفتار مصرف‌‌کنندگان ارزیابی و مقایسه مدل مفهومی رفتار مصرف‌‌کنندگان میگو در نواحی سه‌‌گانه جغرافیایی کشور [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 11-22]
 • رودخانه پسیخان بررسی تغییرات زمانی و مکانی جوامع بزرگ بی‌‌مهرگان کفزی و کیفیت آب رودخانه پسیخان [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 85-97]
 • رودخانه گرگر بررسی میزان آلودگی میکروبی آب‌های سطحی رودخانه گرگر بر اساس استانداردهای جهانی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 169-178]
 • روش غیر مستقیم تعیین اندازه چشمه مناسب تور گوشگیر سطحی مورد استفاده ماهی هوور مسقطی Katsuwonus pelamis Linnaeus, 1758)) به روش غیرمستقیم [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 121-131]
 • روغن کانولا تاثیر استفاده از آنتن منشعب دافنی پولکس (Daphnia pulex) غنی شده با جیره های مختلف غذایی بر رشد و بقای لارو ماهیان دم شمشیری (Xiphophorus helleri) و گوپی (Poecilia reticulata) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 165-168]
 • روغن ماهی تاثیر استفاده از آنتن منشعب دافنی پولکس (Daphnia pulex) غنی شده با جیره های مختلف غذایی بر رشد و بقای لارو ماهیان دم شمشیری (Xiphophorus helleri) و گوپی (Poecilia reticulata) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 165-168]

ز

 • زایموزان تاثیر محرک‌‌ ایمنی زایموزان بر رشد و مقاومت آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia fransiscana) در برابر عفونت باکتری‌‌های Vibrio campbellii و Vibrio proteolyitcus در سیستم آزمایش گنوتوبیوتیک (Gnotobiotic) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 105-116]
 • زی توده مطالعه تآثیر فاکتورهای اکولوژیک مختلف بر تنوع و پراکنش فیتوپلانکتون‌های سواحل جنوبی دریایی خزر (استان مازندران) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]
 • زردچوبه مطالعه اثر ضد اکسیداسیونی عصاره‌‌های آویشن (Zataria multiflora)، موسیر(Allium ascalonicum) و زردچوبه(Curcuma longa) بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی دوره نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 73-83]
 • زیر شاخص محاسبه و بکارگیری شاخص کیفیت آب در آبهای ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 147-159]
 • زرینه‌رود بررسی فون ماهیان و فاکتورهای محیطی موثر بر تنوع زیستی در رودخانه زرینه‌رود، حوضه دریاچه ارومیه (استان آذربایجان غربی) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 81-91]
 • زمان تخم‌ریزی تولید مثل و بلوغ جنسی ماهی سفید (Rutilus kutum) در آبهای ایرانی دریای خزر [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 111-121]
 • زمان ماندگاری بررسی اثر پوشش کیتوزان نانوکپسوله در ترکیب با استات سدیم جهت افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 133-147]
 • زمان ماندگاری تاثیر اسانس آویشن به همراه پد جاذب بر کیفیت و ماندگاری فیله کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 187-198]
 • زنجبیل اثر تجویز خوراکی عصاره زنجبیل (Zingiber officinale) بر فعالیت آنزیم‌‌‌های گوارشی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 45-55]
 • زنده‌مانی بررسی اثرات استفاده از باکتریوفاژ AHɸ3 در میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) آلوده به باکتری آئروموناس هیدروفیلاAeromonas hydrophila) ) در شرایط درون‌تنی (in vivo) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • زئوپلانکتون‌ها ترجیح غذایی بچه ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris Lovetski, 1828) در استخرهای خاکی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 161-167]

ژ

 • ژلاتین مقایسه تطبیقی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی (1890Benthosema pterotum, Alcock ) و ژلاتین گاوی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 53-63]

س

 • ساختار غده جنسی مطالعه تخمدان و تخمک‌‌زایی در خرچنگ شبح Ocypode rotundata (Miers, 1882) در جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 179-190]
 • سازگاری بررسی انعطاف‌پذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس (Carassius gibelio) به زیستگاه‌های آبی جاری و ساکن با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 49-58]
 • سیاست‌های فرهنگی ارائه الگوی مدیریت فرهنگی مبتنی بر سیاست‌های فرهنگی کاهش صید غیر مجاز در نوار ساحلی استان هرمزگان [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 13-23]
 • سیاه ماهی خالدار (Capoeta trutta) بررسی تغییرپذیری ژنتیکی جمعیت‌‌های سیاه ماهی خالدار Capoeta trutta (Heckel, 1843) استان کردستان با استفاده از نشانگرهای IRAP [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 65-76]
 • ستاره‌‌ دریایی بررسی تنوع و پراکنش ستاره‌‌های دریایی و ستاره‌‌های شکننده دریایی در سواحل ایرانی خلیج فارس در محدوده استان بوشهر [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 155-166]
 • ستاره شکننده دریایی بررسی تنوع و پراکنش ستاره‌‌های دریایی و ستاره‌‌های شکننده دریایی در سواحل ایرانی خلیج فارس در محدوده استان بوشهر [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 155-166]
 • سد آزاد سنندج بررسی روابط بین پارامترهای لیمنولوژیکی و شاخص‌های کیفیت آب در سد آزاد سنندج به منظور فعالیت‌های شیلاتی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • سدسازی بررسی انعطاف‌پذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس (Carassius gibelio) به زیستگاه‌های آبی جاری و ساکن با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 49-58]
 • سد گاران بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان به‎ منظور فعالیت‎های آبزی‎پروری [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 49-65]
 • سر کپور معمولی تاثیر زمان آبکافت بر فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از سر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 42-29]
 • سیستان و بلوچستان مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بتا کاروتن استخراج شده از سه گونه جلبک‌های بومی دریای عمان (Ulva lactuca، Sargassum ilicifolium و Nizimuddinia zanardini) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 53-63]
 • سیستم ایمنی اثر افزودنی پودر فلفل پاپریکا (Capsicum annum) بر عملکرد رشد و برخی فاکتور‌های ایمنی ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 67-78]
 • سیستم ایمنی غیر اختصاصی اثر تجویز خوراکی عصاره زنجبیل (Zingiber officinale) بر فعالیت آنزیم‌‌‌های گوارشی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 45-55]
 • سیستم گنوتوبیوتیک تاثیر محرک‌‌ ایمنی زایموزان بر رشد و مقاومت آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia fransiscana) در برابر عفونت باکتری‌‌های Vibrio campbellii و Vibrio proteolyitcus در سیستم آزمایش گنوتوبیوتیک (Gnotobiotic) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 105-116]
 • سفید شدگی بررسی علل سفید شدگی مرجان‌های شاخ گوزنی (Acropora spp.) جزیره هندورابی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 191-196]
 • سفیدک سیستان بررسی اثرات سینرژیک تغذیه با نانوذرات آهن و مس و مقایسه با اشکال معدنی آن بر عملکرد رشد و شاخص‌های خون شناسی بچه ماهی سفیدک سیستان Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897 [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 121-131]
 • سلامت قلب تفاوت شاخص‌های بهبود سلامت قلب در ترکیب اسیدهای چرب خاویار دریایی و پرورشی فیل ماهی (Huso huso)دریای مازندران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 91-102]
 • سم شناسی تعیین متوسط غلظت کشنده علف‌کش بن‌سولفورون ‌متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 65-72]
 • سم‌شناسی تاثیر متقابل سطوح مختلف شوری و مواجهه با آفت‌کش کلریپریفوس بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم و موکوس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 37-44]
 • سین‌‌بیوتیک اثرات توأم بتاپلاس و الیگوساکاریدهای پری‌‌بیوتیک بر عملکرد رشد، شاخص کبدی، پارامترهای خونی و کیفیت لاشه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 99-110]
 • سواحل ایران مطالعه تولیدات خالص اولیه فیتوپلانکتون و همبستگی آن با مولفه‌های مربوطه در نوار ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (98-1397) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 161-174]
 • سواحل خلیج فارس بررسی تنوع و پراکنش ستاره‌‌های دریایی و ستاره‌‌های شکننده دریایی در سواحل ایرانی خلیج فارس در محدوده استان بوشهر [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 155-166]

ش

 • شاتره تاثیر عصاره الکلی گیاهان بن سرخ ( (Allium jesdanum، شنگ (Tragopon carcifolus) و شاتره (Fumaria parviflora) بر ماندگاری فیله ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 93-108]
 • شاخص باکتریایی بررسی میزان آلودگی میکروبی آب‌های سطحی رودخانه گرگر بر اساس استانداردهای جهانی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 169-178]
 • شاخص تازگی تغییرات کیفی ماهی موتو (Encrasicholina punctifer) طی نگهداری در یخ [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 37-47]
 • شاخص تروفیک بررسی روابط بین پارامترهای لیمنولوژیکی و شاخص‌های کیفیت آب در سد آزاد سنندج به منظور فعالیت‌های شیلاتی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • شاخص جنسی بررسی برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]
 • شاخص زیستی بررسی فون ماهیان و فاکتورهای محیطی موثر بر تنوع زیستی در رودخانه زرینه‌رود، حوضه دریاچه ارومیه (استان آذربایجان غربی) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 81-91]
 • شاخص سلامت معرفی برخی شاخص‌های سرم، ایمنی و خون به عنوان شاخص سلامت در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) عاری از عوامل بیماریزای خاص [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 1-10]
 • شاخص کارلسون مقاله علمی-پژوهشی: ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی تالاب تنودر شهرستان دورود [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 161-171]
 • شاخص کبدی اثرات توأم بتاپلاس و الیگوساکاریدهای پری‌‌بیوتیک بر عملکرد رشد، شاخص کبدی، پارامترهای خونی و کیفیت لاشه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 99-110]
 • شاخص کیفیت آب محاسبه و بکارگیری شاخص کیفیت آب در آبهای ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 147-159]
 • شاخص کیفی تغذیه‌ای تفاوت شاخص‌های بهبود سلامت قلب در ترکیب اسیدهای چرب خاویار دریایی و پرورشی فیل ماهی (Huso huso)دریای مازندران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 91-102]
 • شاخص گنادوسوماتیک بررسی رسیدگی جنسی و مورفوهیستولوژی گناد در مولدین ماهی زبرا Danio rerio تحت تأثیر پروبیوتیک Lactobacillus plantarum [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 103-114]
 • شاخص‌های خونی تأثیر مکمل غذایی پودر فلفل قرمز تند (Capsicum annuum) بر شاخص‌های رشد، میزان بقاء، فراسنجه‌های خونی و برخی از پاسخ‌های ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 131-140]
 • شاخص‌های خونی تاثیر متقابل سطوح مختلف شوری و مواجهه با آفت‌کش کلریپریفوس بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم و موکوس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 37-44]
 • شاخص‌‌های رشد تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی اسید آراشیدونیک بر شاخص‌‌های رشد و بازماندگی ماهی گورخری (Danio rerio) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 179-191]
 • شاخص‌‌های رشد تاثیر غلظت‌های متفاوت نانو ذرات سلنیوم و روی بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 43-51]
 • شاخص‌‌های کیفی تاثیر عصاره الکلی گیاهان بن سرخ ( (Allium jesdanum، شنگ (Tragopon carcifolus) و شاتره (Fumaria parviflora) بر ماندگاری فیله ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 93-108]
 • شاخص‌‌های هماتولوژی اثرات توأم بتاپلاس و الیگوساکاریدهای پری‌‌بیوتیک بر عملکرد رشد، شاخص کبدی، پارامترهای خونی و کیفیت لاشه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 99-110]
 • شاخص هیلسنهوف بررسی تغییرات زمانی و مکانی جوامع بزرگ بی‌‌مهرگان کفزی و کیفیت آب رودخانه پسیخان [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 85-97]
 • شبکه‌‌غذایی مشارکت منابع غذایی اولیه در تغذیه Parasesarma persicum Naderloo and Schubart, 2010 در بوم‌سازگان مانگرو در ذخیره ‌گاه زیست کره حرا با استفاده از ایزوتوپ‌‌های پایدار [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 13-25]
 • شرق تهران شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه Gammarus komareki (Gammaridae) از رودخانه جاجرود با روش بارکدگذاری DNA [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 57-69]
 • شنگ تاثیر عصاره الکلی گیاهان بن سرخ ( (Allium jesdanum، شنگ (Tragopon carcifolus) و شاتره (Fumaria parviflora) بر ماندگاری فیله ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 93-108]
 • شوری ارزیابی برون‌‌تنی فعالیت ضد میکربی ترکیب بنزآلکانیوم کلراید و گلوتارآلدهید (REMOVE) بر آبهای با شوری متفاوت [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 199-209]

ص

 • صادرات غیرنفتی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برصادرات محصولات شیلاتی ایران [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 13-25]
 • صید بی رویه ارزیابی وضعیت صید ماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger ( Bloch, 1795 در آبهای جنوب کشور (خلیج فارس و دریای عمان) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 123-131]
 • صید در واحد تلاش صیادی بررسی اثر عمق و زمان غوطه‌وری بر میزان صید در واحد تلاش ماهی مرکب ببری در گرگور با استفاده از مدل‌ خطّی تعمیم یافته (مطالعه موردی: شناورهای بندر بوشهر) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 83-92]
 • صید غیر مجاز ارائه الگوی مدیریت فرهنگی مبتنی بر سیاست‌های فرهنگی کاهش صید غیر مجاز در نوار ساحلی استان هرمزگان [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 13-23]
 • صید گوشگیر استانداردسازی صید به ازاء واحد تلاش (CPUE) تون زردباله (Thunnus albacares) با استفاده از روش خطی عمومی (GLM) در صید گوشگیر آبهای ایرانی دریای عمان [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 23-33]

ض

 • ضدعفونی‌‌کننده ریموو ارزیابی برون‌‌تنی فعالیت ضد میکربی ترکیب بنزآلکانیوم کلراید و گلوتارآلدهید (REMOVE) بر آبهای با شوری متفاوت [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 199-209]
 • ضریب تبدیل غذایی اثرات مجزا و تلفیقی مانان الیگوساکارید (Mannan oligosaccharide) و باکتری لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) جیره بر برخی شاخصهای رشد و فاکتورهای خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 109-120]
 • ضریب تبدیل غذایی ‌‌تاثیر ‌‌‌‌بهگزینی انفرادی بر بهبود ضریب تبدیل غذایی نسل اول (F1) ماهی قزل‌‌آلای ‌‌رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]

ط

 • طلایی کاراس بررسی انعطاف‌پذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس (Carassius gibelio) به زیستگاه‌های آبی جاری و ساکن با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 49-58]
 • طول بلوغ بررسی تولید مثل ماهی گیش خال سفید (Carangoides malabaricus Bloch and Schneider,1801) درخلیج فارس ودریای عمان (آبهای استان هرمزگان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 109-119]
 • طول بلوغ جنسی تولید مثل و بلوغ جنسی ماهی سفید (Rutilus kutum) در آبهای ایرانی دریای خزر [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 111-121]

ع

 • عصاره اثر عصاره و فوکوئیدان جلبک سارگاسوم (Sargassum sp.) بر شاخص‌‌های رشد، ایمنی و آنتی اکسیدانی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-108]
 • عصاره آبی میوه پنیرباد بررسی اثر ضدباکتریایی پوشش خوراکی کیتوزان همراه با عصارة آبی میوه گیاه پنیرباد (Withania coagulans) بر فیله ماهی کپور نقره ای طی نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 201-210]
 • عصاره پوست پرتقال تعیین حداقل غلظت بازدارندگی عصاره اتانولی پوست پرتقال و تاثیر آن بر فلور باکتری‌های مولد فساد در فیله فیل ماهی (Huso huso)در زمان نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 25-36]
 • عملکرد رشد مقایسه روش های مختلف آماده کردن جیره خوراک فراسودمند حاوی پروبیوتیک بومی تک سل بر شاخص های رشد پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 71-81]
 • عملکرد رشد بررسی اثرات سینرژیک تغذیه با نانوذرات آهن و مس و مقایسه با اشکال معدنی آن بر عملکرد رشد و شاخص‌های خون شناسی بچه ماهی سفیدک سیستان Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897 [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 121-131]
 • عملکرد رشد عملکرد رشد و ترکیب اسید‌‌های چرب در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره جلبک دونالیلا (Dunaliella salina) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 61-71]
 • عملکرد صادراتی مدل توسعه عملکرد صادراتی میگوی پرورشی ایران با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 115-124]
 • عوامل بیماریزای خاص معرفی برخی شاخص‌های سرم، ایمنی و خون به عنوان شاخص سلامت در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) عاری از عوامل بیماریزای خاص [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 1-10]
 • عوامل فیزیکی و شیمیایی بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان به‎ منظور فعالیت‎های آبزی‎پروری [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 49-65]

ف

 • فاکتورهای محیطی بررسی فون ماهیان و فاکتورهای محیطی موثر بر تنوع زیستی در رودخانه زرینه‌رود، حوضه دریاچه ارومیه (استان آذربایجان غربی) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 81-91]
 • فانوس ماهی مقایسه تطبیقی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی (1890Benthosema pterotum, Alcock ) و ژلاتین گاوی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 53-63]
 • فتوبیوراکتور ارزیابی تولید سوخت بیودیزل از میکروجلبک در یک فتوبیوراکتور و تعیین برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 71-80]
 • فیتوپلانکتون مطالعه تآثیر فاکتورهای اکولوژیک مختلف بر تنوع و پراکنش فیتوپلانکتون‌های سواحل جنوبی دریایی خزر (استان مازندران) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]
 • فیتوپلانکتون مطالعه تولیدات خالص اولیه فیتوپلانکتون و همبستگی آن با مولفه‌های مربوطه در نوار ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (98-1397) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 161-174]
 • فراسنجه‌‌های رشد اثر عصاره و فوکوئیدان جلبک سارگاسوم (Sargassum sp.) بر شاخص‌‌های رشد، ایمنی و آنتی اکسیدانی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-108]
 • فعالیت آنتی‌اکسیدانی اثر آلفالیپوئیک اسید بر رشد، ترکیب بدن و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت عضله، کبد و روده‌ی ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 93-104]
 • فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی تاثیر زمان آبکافت بر فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از سر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 42-29]
 • فعالیت آنزیم گوارشی اثر تجویز خوراکی عصاره زنجبیل (Zingiber officinale) بر فعالیت آنزیم‌‌‌های گوارشی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 45-55]
 • فعالیت شیلاتی بررسی روابط بین پارامترهای لیمنولوژیکی و شاخص‌های کیفیت آب در سد آزاد سنندج به منظور فعالیت‌های شیلاتی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • فعالیت ضد باکتریایی تعیین حداقل غلظت بازدارندگی عصاره اتانولی پوست پرتقال و تاثیر آن بر فلور باکتری‌های مولد فساد در فیله فیل ماهی (Huso huso)در زمان نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 25-36]
 • فعالیت ضدمیکربی ارزیابی برون‌‌تنی فعالیت ضد میکربی ترکیب بنزآلکانیوم کلراید و گلوتارآلدهید (REMOVE) بر آبهای با شوری متفاوت [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 199-209]
 • فلزات سنگین ارزیابی ریسک خطر فلزات سنگین برای مصرف‌کنندگان میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 169-174]
 • فلزات سنگین بررسی میزان فلزات سنگین در عضله میگوی پرورشی ) vannamei (Litopenaeus در برخی از مزارع گواتر سیستان و بلوچستان [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 79-88]
 • فلفل قرمز تأثیر مکمل غذایی پودر فلفل قرمز تند (Capsicum annuum) بر شاخص‌های رشد، میزان بقاء، فراسنجه‌های خونی و برخی از پاسخ‌های ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 131-140]
 • فیلماهی تعیین قابلیت هضم ظاهری اجزای متداول مورد استفاده در ساخت خوراک فیلماهی (Huso huso) جوان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 153-164]
 • فیل ماهی تعیین حداقل غلظت بازدارندگی عصاره اتانولی پوست پرتقال و تاثیر آن بر فلور باکتری‌های مولد فساد در فیله فیل ماهی (Huso huso)در زمان نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 25-36]
 • فیل ماهی تفاوت شاخص‌های بهبود سلامت قلب در ترکیب اسیدهای چرب خاویار دریایی و پرورشی فیل ماهی (Huso huso)دریای مازندران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 91-102]

ق

 • قابلیت هضم تعیین قابلیت هضم ظاهری اجزای متداول مورد استفاده در ساخت خوراک فیلماهی (Huso huso) جوان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 153-164]
 • قابلیت هضم اثرات تغذیه با پودر جلبک اسپیرولینای (Spirulina platensis)ریزکپسوله شده و غیر کپسوله بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های گوشتی (راس 308) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-146]
 • قدرت ژلی مقایسه تطبیقی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی (1890Benthosema pterotum, Alcock ) و ژلاتین گاوی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 53-63]
 • قدرت کاهندگی آهن تاثیر زمان آبکافت بر فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از سر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 42-29]
 • قدرت مهار رادیکال آزاد تاثیر زمان آبکافت بر فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از سر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 42-29]
 • قزل آلای رنگین کمان اثر اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و سیتریک اسید بر پارامتر های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 117-129]
 • قزل آلای رنگین کمان تأثیر مکمل غذایی پودر فلفل قرمز تند (Capsicum annuum) بر شاخص‌های رشد، میزان بقاء، فراسنجه‌های خونی و برخی از پاسخ‌های ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 131-140]
 • قزل آلای رنگین کمان معرفی برخی شاخص‌های سرم، ایمنی و خون به عنوان شاخص سلامت در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) عاری از عوامل بیماریزای خاص [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 1-10]
 • قزل آلای رنگین کمان مطالعه اثر ضد اکسیداسیونی عصاره‌‌های آویشن (Zataria multiflora)، موسیر(Allium ascalonicum) و زردچوبه(Curcuma longa) بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی دوره نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 73-83]
 • قزل آلای رنگین کمان ‌‌تاثیر ‌‌‌‌بهگزینی انفرادی بر بهبود ضریب تبدیل غذایی نسل اول (F1) ماهی قزل‌‌آلای ‌‌رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی اثر پوشش کیتوزان نانوکپسوله در ترکیب با استات سدیم جهت افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 133-147]
 • قزل‏آلای رنگین کمان استفاده از روش Real-Time PCR به منظور شناسایی بیماری‌‌های ویروسی اخطار کردنی (IPN، VHS و IHN) در مولدین قزل‏آلای رنگین کمان نسل پایه ماهیان عاری از عوامل بیماریزای خاص (SPF) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 47-59]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی اثرات استفاده از باکتریوفاژ AHɸ3 در میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) آلوده به باکتری آئروموناس هیدروفیلاAeromonas hydrophila) ) در شرایط درون‌تنی (in vivo) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان جداسازی و بررسی ویژگی‌های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس‌های (Lactobacillus) روده قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و توان ضد باکتریایی آنها در برابر یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 133-142]
 • قزل‎آلای رنگین‎کمان مطالعه پارامترهای غیر زیستی آب در مجاورت قفس‎های دریایی پرورش ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر، منطقه عباس‎آباد [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 11-28]
 • قطر تخمک بررسی برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]
 • قطع غذا تعیین شرایط بهینه پیش کشتار کپور معمولی با استفاده از شاخص TBA و روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 155-166]
 • قیمت ارزیابی و مقایسه مدل مفهومی رفتار مصرف‌‌کنندگان میگو در نواحی سه‌‌گانه جغرافیایی کشور [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 11-22]
 • قیمت ماهی مقایسه افزایش قیمت ماهی و قدرت خرید خانوارهای ایرانی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 197-202]

ک

 • کارایی پروتئین اثرات مجزا و تلفیقی مانان الیگوساکارید (Mannan oligosaccharide) و باکتری لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) جیره بر برخی شاخصهای رشد و فاکتورهای خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 109-120]
 • کارایی غذا عملکرد رشد و ترکیبات تقریبی بدن میگوی رودخانه‌ای شرق Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) تغذیه شده با سطوح مختلف آستازانتین [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 175-185]
 • کاروتنوئید میزان رشد و محتویات رنگدانه ریزجلبکDunaliella viridis پرورش یافته در سطوح مختلف پساب کارخانه آرد ماهی [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 99-107]
 • کاهش ذخایر شناسایی عوامل موثر بر کاهش ذخایر ماهیان خاویاری سواحل جنوبی دریای خزر براساس نظرسنجی از صیادان با استفاده از معادلات ساختاری Smart Pls [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 89-98]
 • کپورمعمولی تاثیر متقابل سطوح مختلف شوری و مواجهه با آفت‌کش کلریپریفوس بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم و موکوس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 37-44]
 • کپور معمولی افزودن میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii) به جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 ) و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و مقاومت در برابر تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 83-90]
 • کپور معمولی تعیین شرایط بهینه پیش کشتار کپور معمولی با استفاده از شاخص TBA و روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 155-166]
 • کپور نقره ای بررسی اثر ضدباکتریایی پوشش خوراکی کیتوزان همراه با عصارة آبی میوه گیاه پنیرباد (Withania coagulans) بر فیله ماهی کپور نقره ای طی نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 201-210]
 • کپور نقره ای تاثیر اسانس آویشن به همراه پد جاذب بر کیفیت و ماندگاری فیله کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 187-198]
 • کیتوزان نانوکپسوله بررسی اثر پوشش کیتوزان نانوکپسوله در ترکیب با استات سدیم جهت افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 133-147]
 • کربوهیدرات اثر سطوح مختلف نیاسین و کربوهیدرات جیره غذایی بر رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی جوان وانامی (Litopenaeus vannamie) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]
 • کردستان بررسی روابط بین پارامترهای لیمنولوژیکی و شاخص‌های کیفیت آب در سد آزاد سنندج به منظور فعالیت‌های شیلاتی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • کرم نرئیس تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر رشد، زنده‌مانی و ترکیب لاشه کرم نرئیس [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 1-8]
 • کشتار تعیین شرایط بهینه پیش کشتار کپور معمولی با استفاده از شاخص TBA و روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 155-166]
 • کیفیت ارزیابی و مقایسه مدل مفهومی رفتار مصرف‌‌کنندگان میگو در نواحی سه‌‌گانه جغرافیایی کشور [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 11-22]
 • کیفیت تغییرات کیفی ماهی موتو (Encrasicholina punctifer) طی نگهداری در یخ [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 37-47]
 • کیفیت آب بررسی روابط بین پارامترهای لیمنولوژیکی و شاخص‌های کیفیت آب در سد آزاد سنندج به منظور فعالیت‌های شیلاتی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • کیفیت آب مقاله علمی-پژوهشی: ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی تالاب تنودر شهرستان دورود [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 161-171]
 • کیفیت اسپرم اثر زیر حد کشندگی سم دیازینون بر استروئید‌‌زایی و وضعیت جنسی مولدین نر ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 133-142]
 • کوپه پود بررسی رشد جمعیت و تولیدات سیکلوپوئید کوپه پود Acanthocyclops trajani با تغذیه از جیره‌های مختلف [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 35-46]
 • کود آلی تاثیر کود ورمی کمپوست و سایر کودهای آلی بر فراوانی پلانکتون، شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی نورس ماهی سفید دریای خزر (Rutilis kutum) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 135-145]

گ

 • گاماروس شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه Gammarus komareki (Gammaridae) از رودخانه جاجرود با روش بارکدگذاری DNA [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 57-69]
 • گرگور بررسی اثر عمق و زمان غوطه‌وری بر میزان صید در واحد تلاش ماهی مرکب ببری در گرگور با استفاده از مدل‌ خطّی تعمیم یافته (مطالعه موردی: شناورهای بندر بوشهر) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 83-92]
 • گیش خال سفید بررسی تولید مثل ماهی گیش خال سفید (Carangoides malabaricus Bloch and Schneider,1801) درخلیج فارس ودریای عمان (آبهای استان هرمزگان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 109-119]
 • گلوتارآلدهید ارزیابی برون‌‌تنی فعالیت ضد میکربی ترکیب بنزآلکانیوم کلراید و گلوتارآلدهید (REMOVE) بر آبهای با شوری متفاوت [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 199-209]
 • گلوله برفی مدل توسعه عملکرد صادراتی میگوی پرورشی ایران با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 115-124]

ل

 • لارو ماهیان آکواریومی تاثیر استفاده از آنتن منشعب دافنی پولکس (Daphnia pulex) غنی شده با جیره های مختلف غذایی بر رشد و بقای لارو ماهیان دم شمشیری (Xiphophorus helleri) و گوپی (Poecilia reticulata) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 165-168]
 • لاشه اثر سطوح مختلف نیاسین و کربوهیدرات جیره غذایی بر رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی جوان وانامی (Litopenaeus vannamie) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]
 • لاکتوباسیلوس جداسازی و بررسی ویژگی‌های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس‌های (Lactobacillus) روده قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و توان ضد باکتریایی آنها در برابر یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 133-142]
 • لاکتوباسیلوس پلانتاروم بررسی رسیدگی جنسی و مورفوهیستولوژی گناد در مولدین ماهی زبرا Danio rerio تحت تأثیر پروبیوتیک Lactobacillus plantarum [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 103-114]
 • لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم اثرات مجزا و تلفیقی مانان الیگوساکارید (Mannan oligosaccharide) و باکتری لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) جیره بر برخی شاخصهای رشد و فاکتورهای خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 109-120]

م

 • مانان الیگو ساکارید اثرات مجزا و تلفیقی مانان الیگوساکارید (Mannan oligosaccharide) و باکتری لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) جیره بر برخی شاخصهای رشد و فاکتورهای خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 109-120]
 • ماندگاری تغییرات کیفی میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) طی نگهداری با تأخیر در یخ‌ [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 167-177]
 • ماندگاری مطالعه اثر ضد اکسیداسیونی عصاره‌‌های آویشن (Zataria multiflora)، موسیر(Allium ascalonicum) و زردچوبه(Curcuma longa) بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی دوره نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 73-83]
 • مانسون زمستانه بررسی تاثیر مانسون زمستانه بر تنوع دوکفه‌ای‌های) (Bivalves مناطق زیر جزرومدی سواحل شمالی دریای مکران (رمین-بریس-پسابندر) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 73-82]
 • ماهی تعیین متوسط غلظت کشنده علف‌کش بن‌سولفورون ‌متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 65-72]
 • ماهی آزاد دریای خزر اثرات مجزا و تلفیقی مانان الیگوساکارید (Mannan oligosaccharide) و باکتری لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) جیره بر برخی شاخصهای رشد و فاکتورهای خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 109-120]
 • ماهیان خاویاری شناسایی عوامل موثر بر کاهش ذخایر ماهیان خاویاری سواحل جنوبی دریای خزر براساس نظرسنجی از صیادان با استفاده از معادلات ساختاری Smart Pls [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 89-98]
 • ماهیان وحشی بررسی انگل‌های کاذب در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در قفس و ماهیان کفال (Mugilidae) و سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل جنوبی دریای‌خزر [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 77-84]
 • ماهی تازه تحلیل اقتصادی- اجتماعی بازار ماهی‌‌ تازه استان گلستان [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 143-154]
 • ماهی حلوا سیاه پیش‌بینی قیمت دو گونه از محصولات شیلات جنوب ایران با تاکید بر روش‌های نوین اقتصاد‌سنجی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 141-152]
 • ماهی حلوا سیاه ارزیابی وضعیت صید ماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger ( Bloch, 1795 در آبهای جنوب کشور (خلیج فارس و دریای عمان) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 123-131]
 • ماهی زبرا بررسی رسیدگی جنسی و مورفوهیستولوژی گناد در مولدین ماهی زبرا Danio rerio تحت تأثیر پروبیوتیک Lactobacillus plantarum [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 103-114]
 • ماهی زبرا اثر افزودنی پودر فلفل پاپریکا (Capsicum annum) بر عملکرد رشد و برخی فاکتور‌های ایمنی ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 67-78]
 • ماهی سفید تاثیر عصاره الکلی گیاهان بن سرخ ( (Allium jesdanum، شنگ (Tragopon carcifolus) و شاتره (Fumaria parviflora) بر ماندگاری فیله ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 93-108]
 • ماهی سفید تاثیر کود ورمی کمپوست و سایر کودهای آلی بر فراوانی پلانکتون، شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی نورس ماهی سفید دریای خزر (Rutilis kutum) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 135-145]
 • ماهی سفید تولید مثل و بلوغ جنسی ماهی سفید (Rutilus kutum) در آبهای ایرانی دریای خزر [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 111-121]
 • ماهی شیپ Acipenser nudiventris ترجیح غذایی بچه ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris Lovetski, 1828) در استخرهای خاکی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 161-167]
 • ماهی شیر پیش‌بینی قیمت دو گونه از محصولات شیلات جنوب ایران با تاکید بر روش‌های نوین اقتصاد‌سنجی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 141-152]
 • ماهی طلایی بررسی عملکرد زیستی GnRH نوترکیب به‌عنوان القا کننده تخم‌ریزی در ماهی طلایی (Carassius auratus) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 21-31]
 • ماهی فروش تحلیل اقتصادی- اجتماعی بازار ماهی‌‌ تازه استان گلستان [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 143-154]
 • ماهی قرمز اثر زیر حد کشندگی سم دیازینون بر استروئید‌‌زایی و وضعیت جنسی مولدین نر ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 133-142]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان اعتبارسنجی و بکارگیری یک روش آنالیز جهت اندازه گیری میزان آلاینده های آلی پایدار درنمونه های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) جمع آوری شده از بازار تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • ماهی کفال طلایی مطالعه برخی خصوصیات پویایی‌‌شناسی جمعیت و وضعیت صید ماهی کفال طلایی Chelon auratus Risso, 1810) ( مطالعه موردی : بخش جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 149-160]
 • ماهی گورخری تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی اسید آراشیدونیک بر شاخص‌‌های رشد و بازماندگی ماهی گورخری (Danio rerio) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 179-191]
 • ماهی مرکب ببری بررسی اثر عمق و زمان غوطه‌وری بر میزان صید در واحد تلاش ماهی مرکب ببری در گرگور با استفاده از مدل‌ خطّی تعمیم یافته (مطالعه موردی: شناورهای بندر بوشهر) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 83-92]
 • ماهی موتو تغییرات کیفی ماهی موتو (Encrasicholina punctifer) طی نگهداری در یخ [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 37-47]
 • محرک ایمنی تأثیر مکمل غذایی پودر فلفل قرمز تند (Capsicum annuum) بر شاخص‌های رشد، میزان بقاء، فراسنجه‌های خونی و برخی از پاسخ‌های ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 131-140]
 • محرک ایمنی اثر افزودنی پودر فلفل پاپریکا (Capsicum annum) بر عملکرد رشد و برخی فاکتور‌های ایمنی ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 67-78]
 • محصولات شیلاتی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برصادرات محصولات شیلاتی ایران [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 13-25]
 • محصول حداکثر پایدار (CMSY) ارزیابی وضعیت صید ماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger ( Bloch, 1795 در آبهای جنوب کشور (خلیج فارس و دریای عمان) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 123-131]
 • مدت ماندگاری تغییرات کیفی ماهی موتو (Encrasicholina punctifer) طی نگهداری در یخ [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 37-47]
 • مدیریت اکوسیستم محور شیلاتی ارتباط برخی متغیرهای محیطی حاصل از تصاویر ماهوارهای با شاخص صید بر واحد تلاش (CPUE) ماهی هوور معمولی (Thunnus tonggol Bleeker, 1851) در آبهای دریای عمان [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 85-96]
 • مدیریت فرهنگی ارائه الگوی مدیریت فرهنگی مبتنی بر سیاست‌های فرهنگی کاهش صید غیر مجاز در نوار ساحلی استان هرمزگان [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 13-23]
 • مدیریت منابع آبی مقایسه عملکرد نانو هیدروژل‌های گیاهی به عنوان فیلترهای زیستی در جذب نیتریت از پساب مزارع پرورش ماهی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 43-52]
 • مدل باکس- بنکن تعیین شرایط بهینه پیش کشتار کپور معمولی با استفاده از شاخص TBA و روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 155-166]
 • مدل خطی تعمیم یافته بررسی اثر عمق و زمان غوطه‌وری بر میزان صید در واحد تلاش ماهی مرکب ببری در گرگور با استفاده از مدل‌ خطّی تعمیم یافته (مطالعه موردی: شناورهای بندر بوشهر) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 83-92]
 • مدل خطی عمومی استانداردسازی صید به ازاء واحد تلاش (CPUE) تون زردباله (Thunnus albacares) با استفاده از روش خطی عمومی (GLM) در صید گوشگیر آبهای ایرانی دریای عمان [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 23-33]
 • مدل‌‌سازی زیستگاه ارتباط برخی متغیرهای محیطی حاصل از تصاویر ماهوارهای با شاخص صید بر واحد تلاش (CPUE) ماهی هوور معمولی (Thunnus tonggol Bleeker, 1851) در آبهای دریای عمان [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 85-96]
 • مدل صید ارزیابی وضعیت صید ماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger ( Bloch, 1795 در آبهای جنوب کشور (خلیج فارس و دریای عمان) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 123-131]
 • مرجان شاخ گوزنی بررسی علل سفید شدگی مرجان‌های شاخ گوزنی (Acropora spp.) جزیره هندورابی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 191-196]
 • مصرف‌کننده ارزیابی ریسک خطر فلزات سنگین برای مصرف‌کنندگان میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 169-174]
 • مقاومت موکوسی تاثیر متقابل سطوح مختلف شوری و مواجهه با آفت‌کش کلریپریفوس بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم و موکوس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 37-44]
 • مکران بررسی تاثیر مانسون زمستانه بر تنوع دوکفه‌ای‌های) (Bivalves مناطق زیر جزرومدی سواحل شمالی دریای مکران (رمین-بریس-پسابندر) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 73-82]
 • میکروپلاستیک آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات تالاب انزلی، جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 121-133]
 • میکروجلبک ارزیابی تولید سوخت بیودیزل از میکروجلبک در یک فتوبیوراکتور و تعیین برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 71-80]
 • میکروجلبک خشک بررسی رشد جمعیت و تولیدات سیکلوپوئید کوپه پود Acanthocyclops trajani با تغذیه از جیره‌های مختلف [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 35-46]
 • میگو ارزیابی و مقایسه مدل مفهومی رفتار مصرف‌‌کنندگان میگو در نواحی سه‌‌گانه جغرافیایی کشور [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 11-22]
 • میگوی پاسفید غربی اثر تجویز خوراکی عصاره زنجبیل (Zingiber officinale) بر فعالیت آنزیم‌‌‌های گوارشی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 45-55]
 • میگوی پاسفید غربی عملکرد رشد و ترکیب اسید‌‌های چرب در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره جلبک دونالیلا (Dunaliella salina) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 61-71]
 • میگوی پا سفید غربی تاثیر غلظت‌های متفاوت نانو ذرات سلنیوم و روی بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 43-51]
 • میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) اثرات تحت‌کشنده نانوذرات نقره بر سطوح آنزیم‌های متابولیک و آنتی‌اکسیدانی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 193-200]
 • میگوی پرورشی مدل توسعه عملکرد صادراتی میگوی پرورشی ایران با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 115-124]
 • میگوی رودخانه‌ای شرق عملکرد رشد و ترکیبات تقریبی بدن میگوی رودخانه‌ای شرق Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) تغذیه شده با سطوح مختلف آستازانتین [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 175-185]
 • میگوی سرتیز تغییرات کیفی میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) طی نگهداری با تأخیر در یخ‌ [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 167-177]
 • میگوی سفید غربی مقایسه روش های مختلف آماده کردن جیره خوراک فراسودمند حاوی پروبیوتیک بومی تک سل بر شاخص های رشد پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 71-81]
 • میگوی سفید هندی ارزیابی ریسک خطر فلزات سنگین برای مصرف‌کنندگان میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 169-174]
 • میگوی وانامی اثر سطوح مختلف نیاسین و کربوهیدرات جیره غذایی بر رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی جوان وانامی (Litopenaeus vannamie) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]
 • میگوی وانامی بررسی میزان فلزات سنگین در عضله میگوی پرورشی ) vannamei (Litopenaeus در برخی از مزارع گواتر سیستان و بلوچستان [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 79-88]
 • منابع جانوری تعیین قابلیت هضم ظاهری اجزای متداول مورد استفاده در ساخت خوراک فیلماهی (Huso huso) جوان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 153-164]
 • منابع دریایی ارتباط برخی متغیرهای محیطی حاصل از تصاویر ماهوارهای با شاخص صید بر واحد تلاش (CPUE) ماهی هوور معمولی (Thunnus tonggol Bleeker, 1851) در آبهای دریای عمان [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 85-96]
 • منابع گیاهی تعیین قابلیت هضم ظاهری اجزای متداول مورد استفاده در ساخت خوراک فیلماهی (Huso huso) جوان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 153-164]
 • منطقه نوشهر بررسی شیمی رسوبات پیرامون قفس‌های پرورش ماهی در منطقه جنوبی دریای خزر (منطقه نوشهر) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]
 • موسیر مطالعه اثر ضد اکسیداسیونی عصاره‌‌های آویشن (Zataria multiflora)، موسیر(Allium ascalonicum) و زردچوبه(Curcuma longa) بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی دوره نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 73-83]
 • میوه بلوط ایرانی افزودن میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii) به جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 ) و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و مقاومت در برابر تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 83-90]

ن

 • نیاسین اثر سطوح مختلف نیاسین و کربوهیدرات جیره غذایی بر رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی جوان وانامی (Litopenaeus vannamie) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]
 • نانوذرات آهن و مس بررسی اثرات سینرژیک تغذیه با نانوذرات آهن و مس و مقایسه با اشکال معدنی آن بر عملکرد رشد و شاخص‌های خون شناسی بچه ماهی سفیدک سیستان Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897 [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 121-131]
 • نانوذرات نقره اثرات تحت‌کشنده نانوذرات نقره بر سطوح آنزیم‌های متابولیک و آنتی‌اکسیدانی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 193-200]
 • نانو روی تاثیر غلظت‌های متفاوت نانو ذرات سلنیوم و روی بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 43-51]
 • نانو ژل مقایسه عملکرد نانو هیدروژل‌های گیاهی به عنوان فیلترهای زیستی در جذب نیتریت از پساب مزارع پرورش ماهی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 43-52]
 • نانو سلنیوم تاثیر غلظت‌های متفاوت نانو ذرات سلنیوم و روی بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 43-51]
 • نرخ افزایش قیمت مقایسه افزایش قیمت ماهی و قدرت خرید خانوارهای ایرانی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 197-202]
 • نرمتنان دوکفه‌ای بررسی تاثیر مانسون زمستانه بر تنوع دوکفه‌ای‌های) (Bivalves مناطق زیر جزرومدی سواحل شمالی دریای مکران (رمین-بریس-پسابندر) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 73-82]
 • نسبت جنسی بررسی تولید مثل ماهی گیش خال سفید (Carangoides malabaricus Bloch and Schneider,1801) درخلیج فارس ودریای عمان (آبهای استان هرمزگان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 109-119]
 • نسل اول ‌‌تاثیر ‌‌‌‌بهگزینی انفرادی بر بهبود ضریب تبدیل غذایی نسل اول (F1) ماهی قزل‌‌آلای ‌‌رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • نشانگر IRAP بررسی تغییرپذیری ژنتیکی جمعیت‌‌های سیاه ماهی خالدار Capoeta trutta (Heckel, 1843) استان کردستان با استفاده از نشانگرهای IRAP [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 65-76]
 • نظریه داده‌بنیاد مدل توسعه عملکرد صادراتی میگوی پرورشی ایران با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 115-124]
 • نگهداری در یخ تغییرات کیفی میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) طی نگهداری با تأخیر در یخ‌ [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 167-177]
 • نماتودهای آزادزی بررسی انگل‌های کاذب در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در قفس و ماهیان کفال (Mugilidae) و سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل جنوبی دریای‌خزر [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 77-84]

و

 • ورمی کمپوست تاثیر کود ورمی کمپوست و سایر کودهای آلی بر فراوانی پلانکتون، شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی نورس ماهی سفید دریای خزر (Rutilis kutum) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 135-145]
 • وزن پارامترهای موثر محاسبه و بکارگیری شاخص کیفیت آب در آبهای ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 147-159]
 • ویژگی‌‌های امولسیون کنندگی استخراج و ارزیابی ویژگی‌‌های ضد اکسایشی و امولسیون کنندگی آلژینات استخراجی از جلبک قهوه‌‌ای Sargassum ilicifolium [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 167-178]
 • ویژگی‌‌های ضداکسایشی استخراج و ارزیابی ویژگی‌‌های ضد اکسایشی و امولسیون کنندگی آلژینات استخراجی از جلبک قهوه‌‌ای Sargassum ilicifolium [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 167-178]

ه

 • هماتوکریت معرفی برخی شاخص‌های سرم، ایمنی و خون به عنوان شاخص سلامت در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) عاری از عوامل بیماریزای خاص [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 1-10]
 • هم آوری بررسی تولید مثل ماهی گیش خال سفید (Carangoides malabaricus Bloch and Schneider,1801) درخلیج فارس ودریای عمان (آبهای استان هرمزگان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 109-119]
 • هماوری بررسی برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]
 • هماوری بررسی رسیدگی جنسی و مورفوهیستولوژی گناد در مولدین ماهی زبرا Danio rerio تحت تأثیر پروبیوتیک Lactobacillus plantarum [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 103-114]
 • هماوری تولید مثل و بلوغ جنسی ماهی سفید (Rutilus kutum) در آبهای ایرانی دریای خزر [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 111-121]
 • همولنف اثر سطوح مختلف نیاسین و کربوهیدرات جیره غذایی بر رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی جوان وانامی (Litopenaeus vannamie) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 1-12]
 • هوور مسقطی تعیین اندازه چشمه مناسب تور گوشگیر سطحی مورد استفاده ماهی هوور مسقطی Katsuwonus pelamis Linnaeus, 1758)) به روش غیرمستقیم [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 121-131]

ی

 • یرسینیا راکری جداسازی و بررسی ویژگی‌های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس‌های (Lactobacillus) روده قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و توان ضد باکتریایی آنها در برابر یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 133-142]