نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب میزان فلزات سنگین در آب ، رسوب و یک گونه ماهی (کفشک ) در کانال سلطانی بوشهر [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 4-14]
 • آب مطالعه عوامل خطر ساز درکارگاههای تکثیر و پرورش قزل آلا براساس پارامترهای محیطی آب در رودخانه هراز [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 67-78]
 • آبادان بررسی وضعیت آلودگی میگوهای پرورشی در منطقه چوئبده آبادان ومولدین دریایی به تک یاخته داخلی گرگرین (Gregarine) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 221-226]
 • آبادان بررسی فون انگلی میگوهای پرورشی منطقه فارس قفاس آبادان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 199-210]
 • آبادان جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی و قارچی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در منطقه چوئبده آبادان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 161-166]
 • آبادان بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی PENAEUS INDICUS پرورشی آبادان [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 1-10]
 • آبچک بررسی تاثیر روش انجماد کند و انجماد تند روی ریز ساختمان ، آبچک، ترکیبات تقریبی و خصوصیات حسی فیله ماهی تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 132-146]
 • آبزی تاثیر غنی سازی جیره با جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر شاخص‌های ایمنی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو اکسید روی [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 121-129]
 • آبزیان سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راه کارهای توسعه مصرف در استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • آبزیان ارزیابی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و حسی برگر تولید شده با نسبت های متفاوت گوشت مرغ و ماهی (کیلکا) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 113-125]
 • آبزیان بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 117-126]
 • آبزیان ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 29-38]
 • آبزیان جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک از روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 19-28]
 • آبزیان ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 29-38]
 • آبزیان انتقال و بیان ژن GnRH نوترکیب ماهی در باکتری BL21 E. coli به منظور تولید هورمون نوترکیب [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 137-147]
 • آبزیان کفزی بررسی بیولوژیک هشت گونه از آبزیان کفزی ( بندرلنگه تا جگین ) [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 1-13]
 • آبزی پرور عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی‌استان مازندران از بیمه کشاورزی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 11-19]
 • آبزی پروری سنجش کیفی بار آلودگی آلی ناشی از اثرات احتمالی فعالیت‌های آبزی‌پروری در خور غزاله (خلیج فارس) روی کفزیان با استفاده از شاخص ABC [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 43-54]
 • آبزی پروری یافته علمی کوتاه: بررسی پرورش ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در استخرهای خاکی با تراکم های مختلف در آب شیرین [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 171-174]
 • آبزی پروری تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف آرد ماهی توسط کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برونAcipenser stellatus) )، بر میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و میزان ترکیبات شیمیایی لاشه، عضله و بافت کبد [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 23-34]
 • آبزی پروری بررسی امکان جایگزینی روغن های گیاهی (سبوس برنج، سویا و بزرک) به جای روغن ماهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 99-112]
 • آبزی پروری بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های پرورش‌دهندگان ماهیان گرم آبی (مطالعه موردی استان گیلان و مازندران) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 103-116]
 • آبزی پروری تأثیر جیره و بسترهای مختلف بر رشد و تکثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) به منظور استفاده در آبزی پروری [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 69-76]
 • آبزی پروری مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 143-157]
 • آبزی پروری بررسی رشد میکروجلبک .Chlorella sp در آب دریا و فاضلاب غیراستریل [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 153-162]
 • آبزی پروری بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]
 • آبزی پروری تاثیر دمای آب بر رشد طولی و وزنی ماهی دورگه بستر (Bester) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 157-164]
 • آبزی پروری نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 75-96]
 • آبزی پروری تاثیر باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر بازماندگی، پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی آرتمیا ارومیانا [دوره 26، شماره 6، 1396، صفحه 47-55]
 • آبزیپروری وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 23-30]
 • آبزی‌پروری تاثیر عصاره سیر برفاکتورهای رشد و بازماندگی در پست لاروهای میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 39-46]
 • آبزی‌پروری پرورش توام میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) و ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) در سیستم مدار بسته [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • آبزی‌پروری تغییرات رشد و ترکیب اسیدهای آمینه لارو ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در طول دوره تکامل لاروی [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 65-78]
 • آبزی‌پروری تاثیر رنگدانه آستازانتین بر کارایی رشد، بازماندگی و تجمع رنگدانه در پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • آبزی‌پروری بررسی اثرات پربیوتیک الیگوفروکتوز بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی، کیفیت لاشه و مقاوت در برابر تنش شوری بچه ماهی نورس کلمه (Rutilus rutilus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 113-121]
 • آبزی‌پروری ارزیابی جوامع زیستی، کیفیت آب و پتانسیل آبزی پروری دریاچه اردلان در استان آذربایجان شرقی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 97-105]
 • آبزی‎پروری بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان به‎ منظور فعالیت‎های آبزی‎پروری [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 49-65]
 • آبزی‌پروری دریایی شناسایی مناطق بالقوه توسعه آبزی‌پروری دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]
 • آب سخت بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هور شادگان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 47-62]
 • آب شیرین یافته علمی کوتاه: مقایسه ترکیبات عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) پرورش یافته در آبهایی با شوری متفاوت [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]
 • آب شیرین یافته کوتاه علمی : بررسی پراکنش فصلی فیتوپلانکتونها در زمان جزر و مد در رودخانه بهمنشیر [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 159-164]
 • آب شیرین انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 133-138]
 • آبشش مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • آبشش آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 89-100]
 • آبشش اثر غلظت های تحت کشنده کادمیوم بر برخی تغییرات بافتی در آبشش بچه تاس‌ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser ruthenus) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 71-81]
 • آبشش اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک Chondrostoma regium [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 107-117]
 • آبشش بررسی روند سازش بافتی آبشش و کلیه ماهی صبور (Tenualosa ilisha) طی مهاجرت از دریا به رودخانه های کارون و بهمنشیر [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 53-61]
 • آبشش مطالعه فراساختار سلولهای یونوسیت آبشش گربه ماهی منطقه مهاباد [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 51-62]
 • آبشش بررسی سطح غلظت فلزات ضروری (مس، آهن و سلنیوم) در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در بندربوشهر [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 165-170]
 • آبشش مطالعه تاثیر شوری‌های مختلف محیطی بر سلول های کلراید آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش ایمونوهیستوشیمی و فراساختاری [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 131-141]
 • آب لب شور یافته علمی کوتاه: مقایسه ترکیبات عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) پرورش یافته در آبهایی با شوری متفاوت [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]
 • آب لب شور بررسی تراکم ذخیره‌سازی میگو پاسفید Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) در پرورش با آب لب‌شور دریای خزر [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 65-75]
 • آب لب شور بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هور شادگان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 47-62]
 • آب لب شور تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی فیل ماهیهای 4 ساله پرورشی در آب لب شور [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 91-104]
 • آب لب شور زیرزمینی بررسی امکان پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در آب لب شور زیر زمینی [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 63-70]
 • آبهای ایران ارزیابی صید و ذخایر ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia ) در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1375 الی 1390 [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 13-22]
 • آبهای ایران تعیین مقادیر فلزات سنگین (Cd ،Pb ،Cu ،Zn) در رسوبات بخش جنوب غربی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 89-98]
 • آبهای استان بوشهر شناسایی نوزادگاههای میگوی ببری سبز در آبهای ساحلی استان بوشهر - خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 133-146]
 • آبهای استان بوشهر مطالعه روند صید و مهاجرت ماهی مرکب در آبهای استان بوشهر (سال 76-1375 ) [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 57-72]
 • آبهای استان خوزستان بررسی علل عدم بروز پدیده کشند قرمز درآب های سواحل خوزستان [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • آبهای استان هرمزگان بررسی خصوصیات زیستی تولید مثل ماهی سوکلا Rachycentron canadum درآبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 143-152]
 • آبهای جنوبی ایران شناسائی گونه ای و پراکندگی لابستر در آبهای جنوبی ایران [دوره 1، شماره 0، 1371، صفحه 52-62]
 • آبهای جنوبی ایران عادات رفتاری میگوی موزی P.Merguiensis در آبهای جنوبی ایران ( استان هرمزگان ) [دوره 1، شماره 1، 1371، صفحه 25-30]
 • آبهای خلیج فارس بررسی ریخت سنجی ماهی مرکب ببری PHARAONIS SEPIAدر آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 79-92]
 • آبهای داخلی بررسی امکان پرورش میگوی پا سفید ( (Litopenaeus vannamei در آبهای لب شور زیر زمینی بافق یزد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 133-146]
 • آبهای ژرف ارزیابی میزان رشد، ‌‌توده زنده و محتوای رنگدانه‌‌های جلبک Dunaliella salina پرورش یافته در آبهای ژرف سیستان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 127-143]
 • آبهای ساحلی بندر لنگه بررسی مقدماتی جمع آوری اسپات صدف های خوراکی Saccostrea cucullata در آبهای ساحلی بندر لنگه [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 21-26]
 • آبهای ساحلی بوشهر عوامل موثر بر نوسانات فیتوپلانکتونهای خلیج فارس ( سواحل استان بوشهر) طی زمستان و بهار 1392-1391 [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 91-101]
 • آب‌های سطحی بررسی میزان آلودگی میکروبی آب‌های سطحی رودخانه گرگر بر اساس استانداردهای جهانی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 169-178]
 • آب‌‌های سطحی بررسی میزان آلودگی میکروبی آبهای سطحی رودخانه گرگر بر اساس استانداردهای جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبهای گیلان بررسی برخی از ویژگیهای زیستی کیلکای آنچوی( Clupeonella engrauliformis )در آبهای گیلان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 59-70]
 • آبهای منطقه بندرانزلی برخی از خصوصیات زیستی کیلکای آنچوی در آبهای منطقه بندرانزلی - 1372 [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 31-42]
 • آبهای هرمزگان تعیین سن و پارامترهای رشد در ماهی سرخو معمولی آبهای هرمزگان [دوره 7، شماره 4، 1377، صفحه 69-82]
 • آترازین بررسی اثر سمیت مزمن علف‌کش آترازین (Atrazine) بر روند تجمع‌پذیری آن در فیله‌ی ماهی شیربت (Barbus grypus) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 21-30]
 • آترازین اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقاء، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • آدجوانت ناقص فروند بررسی امکان رسانش پایدار هورمون GnRHa با استفاده از آدجوانت ناقص فروند ( FIA ) در ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 145-152]
 • آدرنالین بررسی اثر آدرنالین بر فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در عصاره گوناد Crassustrea cucullata [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 34-44]
 • آذربایجان شرقی آلودگی به انگلهای Bothriocephalus achillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 161-169]
 • آذربایجان شرقی مقایسه هیستوپاتولوژیک ضایعات آبشش ماهیان قزل آلای رنگین کمان در سیستم های پرورشی مدار باز و بسته [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 133-142]
 • آذربایجان شرقی شناسایی ماهیان و برخی از ویژگیهای اکولوژیکی رودخانه ارس (محدوده آذربایجان شرقی) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 121-132]
 • آذربایجان شرقی باربوس ماهیان رودخانه های استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 81-90]
 • آذربایجان شرقی بررسی و تعیین میزان برخی عناصر فلزی درماهیان رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی (95-1394) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • آذربایجان شرقی ارزیابی جوامع زیستی، کیفیت آب و پتانسیل آبزی پروری دریاچه اردلان در استان آذربایجان شرقی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 97-105]
 • آذربایجان غربی مطالعه اپیدمیولوژیک بیماری دهان قرمز روده ای (Disease Enteric Redmouth) در مزارع قزل آلای رنگین کمان پرورشی در استان آذربایجان غربی و تعیین ارتباط عوامل محیطی با بروز بیماری [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 31-41]
 • آرایه شناسی ریخت شناسی استخوان دمه لامه و اهمیت آن در آرایه شناسی تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 1-8]
 • آرایه شناسی فهرست گونه‌های تأیید شده ماهیان براساس کد بندی بین‌المللی جانورشناسی (خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 65-94]
 • آرایه‌شناسی بررسی آرایه‌شناسی گونه‌های جنسAlburnoides در ایران با استفاده از زیر واحد 1 ژن سیتوکروم اکسیدازCOI [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 125-136]
 • آرتمیا اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 1-10]
 • آرتمیا مطالعه ترکیب اسیدهای آمینه لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با غذاهای زنده آرتمیا و دافنی [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]
 • آرتمیا غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن‌های گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchs mykiss) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]
 • آرتمیا مقایسه تاثیرتغذیه با پریان میگو Phallocryptus spinosa و آرتمیا Artemia urmiana بر مقدار رنگدانه‌های کاروتنوئیدی پوست ماهی گلدفیش Carassius auratus [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 13-24]
 • آرتمیا بررسی مقایسه‌ای مورفومتری، رشد و بازماندگی، ارزش غذایی و مولکولی برخی جمعیت های آرتمیا در شرایط پرورشی با تاکید بر آرتمیای دریاچه میقان اراک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 93-105]
 • آرتمیا ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از آبهای شور منطقه گناباد [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 99-118]
 • آرتمیا تعیین ارزش غذایی آرد آرتمیا با استفاده از روشهای شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 63-72]
 • آرتمیا تاثیرسطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا بعنوان مواد جاذب غذایی بر روی غذاگیری و شاخص های رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso huso Linnaeus 1758) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 35-44]
 • آرتمیا بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 85-100]
 • آرتمیا پرورش آرتمیا (نژاد دریاچه اینچه) با تغذیه از جلبک سبز و سبز- آبی [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 69-78]
 • آرتمیا اثرات تغذیه ای مکمل سل ماناکس بر شاخص های رشد، بافت شناسی روده و مقاومت در برابر یرسینیوزیس در قزل آلای رنگین کمان [دوره 26، شماره 6، 1396، صفحه 125-138]
 • آرتمیا بررسی و شناسایی منابع آرتمیا در برکه های آب شور منطقه گنبد [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 61-72]
 • آرتمیا تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • آرتمیا تاثیر محرک‌‌ ایمنی زایموزان بر رشد و مقاومت آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia fransiscana) در برابر عفونت باکتری‌‌های Vibrio campbellii و Vibrio proteolyitcus در سیستم آزمایش گنوتوبیوتیک (Gnotobiotic) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 105-116]
 • آرتمیا تاثیر باکتری پروبیوتیک Pediococcus acidilactici در کاهش سمیت دیازینون بر ناپلی Artemia franciscana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 25-38]
 • آرتمیا استفاده مجدد از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری میاندوآب جهت پرورش Artemia urmiana (Günther, 1890) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرتیما ارومیانا بررسی اثر تغذیه ای کلرلا و کیتوسروس بر نرخ رشد طولی و بازماندگی آرتمیا ارومیانا [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 55-60]
 • آرتمیا ارومیانا مقایسه ترکیبات شیمیایی آرتمیا ارومیانا غنی شده با منابع و سطوح مختلف اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (HUFA) در زمانهای مختلف [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 43-54]
 • آرتمیا ارومیانا اثر ریزجلبک Aphanothece halophytica بر ترکیب اسید‌‌های چرب و اسید‌‌های آمینه ناپلیوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 27-36]
 • آرتمیا ارومیانا اثر سطوح مختلف ریز جلبک Aphanothece halophytica بر روند رشد و ترکیب شیمیایی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرتمیا ارومیانا اثر سطوح مختلف ریز جلبک Aphanothece halophytica بر روند رشد و ترکیب شیمیایی ناپلئوس Artemia urmiana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 15-23]
 • آرتیمای ارومیه بررسی قابلیت تخمه گشایی سیست و ترکیبات بیوشیمیایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) در زمانهای مختلف انکوباسیون [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 101-112]
 • آرتمیااورمیانا تعیین ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) و استخراج کیتین از آن [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 1-12]
 • آرتمیا اورمیانا بررسی غنی سازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا با آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان بازماندگی دارو در غلظت ها و زمانهای مختلف [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 153-162]
 • آرتمیا اورمیانا اثر آرتمیا اورمیانای غنی شده با ویتامین E و اسیدهای چرب غیراشباع بر میزان رشد، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 49-58]
 • آرتمیا بکرزا برآورد ذخایر سیست و زی‌توده آرتمیای تالاب نمکی میقان اراک [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 175-185]
 • آرتیما پارتنوژنتیکا بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارتنوژنتیکا ( Artemia parthenogenetica ) در ایران به روش PCR-RFLP [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 53-68]
 • آرتمیا پارتنوژنتیکا بررسی برخی از خصوصیات زیستی و تراکم آرتمیا در دریاچه مهارلو استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 11-28]
 • آرتمیا سالینا بررسی قابلیت انباشت نانوذرات اکسید روی در آرتمیا و انتقال تغذیه‌ای آن به ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 21-28]
 • آرتمیا فرانسیسکانا تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا فرانسیسکانا و ویتامین E بر میزان رشد، مرگ و میر و مقاومت در برابر استرس لارو شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 97-106]
 • آرد آزولا بررسی تأثیر سطوح مختلف آرد آزولا در جیره غذایی بر عملکرد رشد و قابلیّت هضم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 97-104]
 • آرد سویا بررسی عملکرد مکمل فیتاز بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تاثیر آن بر رشد و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 75-84]
 • آرد ماهی تاثیر پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa) و ضایعات کشتارگاهی طیور بر ترکیب اسیدهای آمینه، رشد و بقا آلوینهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 81-96]
 • آرد ماهی بررسی عملکرد رشد و میزان فعالیت آنزیم‌های پروتئازی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین تک یاخته [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 103-115]
 • آرد ماهی تعیین قابلیت هضم ظاهری اجزای متداول مورد استفاده در ساخت خوراک فیلماهی (Huso huso) جوان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 153-164]
 • آرد مغز میوه بلوط کاربرد میوه بلوط به عنوان همبندکننده جیره و اثرآن بر خصوصیات لاشه ماهیان قزل آلای رنگین کمان [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 99-106]
 • آرد هسته دانه انار یافته علمی کوتاه:بررسی اثرات آرد هسته دانه انار (pomegranate (Punica granatum بر فراسنجه-های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 171-175]
 • آرژنین تأثیر کمبود اسید‌های آمینه‌ آرژنین، فنیل آلانین و تریپتوفان جیره بر فاکتورهای رشد و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 139-151]
 • آرسنیک تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • آزادماهیان بررسی برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]
 • آزاد ماهیان یافته علمی کوتاه: مقایسه ترکیبات عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) پرورش یافته در آبهایی با شوری متفاوت [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]
 • آزاد ماهیان تغییرات هورمون تیروکسین، تری آیدوترونین و کورتیزول و یون‌های سدیم، کلر و پتاسیم طی مرحله اسمولت بچه آزاد ماهی دریای خزر [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 119-128]
 • آزاد ماهیان بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و شناسایی مولکولی نمونه های ساپرولگنیای جداسازی شده از تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) به روش RAPD – PCR [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 82-92]
 • آزاد‌‌ماهیان عملکرد رشد و شاخص‌های خونی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 101-112]
 • آزادماهی دریای خزر بررسی اثرات رژیم‌های نوری مختلف بر رشد و رسیدگی جنسی آزادماهی دریای خزر (Salmo caspius) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 1-10]
 • آزاد ماهی دریای خزر بررسی برخی فاکتورهای خونی آزاد ماهی دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 25-34]
 • آزمایشات مولکولی گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser baeri) پرورشی در ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 123-131]
 • آزمایشگاه‌ها‌ ایجاد وارتقاء پایگاه اطلاعاتی داده های آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 149-153]
 • آزمایشهای کیفی تهیه کتلت ماهی کپور و تعیین زمان ماندگاری آن در دمای شردخانه ای 18- درجه سانتیگراد [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 163-170]
 • آزمون موران بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی مکانی کلروفیل آ در تالاب بین المللی چغاخور با استفاده از شاخص لکه های داغ (Gi*) و سنجش از دور [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 155-164]
 • آزمون مؤلفه‌های اصلی ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه‌های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • آزولا ارزیابی کیفیت بتا کاروتن استخراج شده از آزولا فیلیکوئیدس (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به روش هیدرولیز قلیایی در فصل تابستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 75-86]
 • آزولا استفاده از ساکارز، بعنوان یک محافظ اسمزی در افزایش مقاومت آزولا (Azolla filiculoides Lam.) به تنش شوری و گرما [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • آزون برون مقایسه تجمع فلزات سنگین (روی ، مس ، کادمیم ، سرب و جیوه) در بافت عضله و خاویار دوگونه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) حوضه جنوبی دریایی خزر [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 79-100]
 • آسیب DNA بررسی ویژگیهای رشد و اثرات ژنوتوکسیک در جلبک سبز Chlorella vulgaris در حضور نانو لولههای کربنی تک دیواره [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 161-173]
 • آسیب‌پذیری ذاتی ارزیابی آسیب‌پذیری گونه‌های ماهی عمده صید براساس پارامترهای جمعیتی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 53-63]
 • آسیب شناسی اثرات سلنیوم آلی و معدنی بر عوامل رشد، پارامترهای خونی و ایمنی‌شناسی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 129-138]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 89-100]
 • آسیب شناسی مطالعه آسیب شناسی تجربی باکتری استرپتوکوکوس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 81-88]
 • آسیب‌شناسی ردیابی بیماری (HPV) Hepatopancreatic parvo-like virus ) میگوی پاسفید غربی ( Litopenaeus vannamei) در مراکز تکثیر و پرورش استان بوشهر [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 107-118]
 • آسیب‌شناسی اثر غلظت های تحت کشنده کادمیوم بر برخی تغییرات بافتی در آبشش بچه تاس‌ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser ruthenus) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 71-81]
 • آسیب شناسی آبشش بررسی اثر مقایسهای نانو ذرات اکسید مس و سولفات مس بر شاخصهای رشد و آسیب شناسی بافت آبشش بچه ماهیان آمور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 81-90]
 • آسیب شناسی بافتی علائم ظاهری و آسیب شناسی بافتی بیماری لکه سفید White Spot Syndrome Disease (WSSD) در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 15-28]
 • آسیب شناسی بافتی تعیین LC50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 69-84]
 • آسیب شناسی بافتی بررسی بالینی و آسیب شناسی بافتی اثر فنی توئین سدیم د ر ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض ( Carassius auraus ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 65-74]
 • آسیب شناسی بافتی تاثیر نانوذرات مس بر ماهی کلمه دریای خزر (Rutillus rutillus caspicus )، تغییرات آنزیمهای آنتی اکسیدان و آسیب بافت کبد [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 125-134]
 • آسیب ‌شناسی بافتی آسیب ‌شناسی بافتی به عنوان شاخص زیستی در ارزیابی کیفیت آب مزارع پرورش ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در امتداد چشمه برم لردگان [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 131-138]
 • آسیب کبدی بررسی تاثیر حشره‌کش مالاتیون بر بافت و آنزیم های کبدی ماهی کلمه دریای خزر(Rutilus rutilus caspicus) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 117-126]
 • آسپرژیلوس نایجر اثر پروبیوتیکی مخمر ساکارومایسس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) و آسپرژیلوس نایجر (Aspergillus niger) بر رشد و پاره‎ای از شاخص‎های ایمنی فیل ماهیان جوان (Huso huso) پرورشی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 21-34]
 • آستازانتین عملکرد رشد و ترکیبات تقریبی بدن میگوی رودخانه‌ای شرق Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) تغذیه شده با سطوح مختلف آستازانتین [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 175-185]
 • آستازانتین تأثیر سطوح مختلف آستازانتین جیره غذایی بر شاخص‌‌های بیوشیمیایی همولنف، محتوای کاروتنوئید کل و فلور میکروبی روده میگوی آب شیرین رودخانه‌ای شرق (Macrobrachium nipponense) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 131-147]
 • آستازانتین تأثیر سطوح مختلف آستازانتین جیره غذایی بر شاخص‌‌های بیوشیمیایی همولنف، محتوای کاروتنوئید کل و فلور میکروبی روده میگوی آب شیرین رودخانه‌ای شرق (Macrobrachium nipponense) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آستازانتین تأثیر افزودن ویتامین C، آستازانتین و لسیتین سویا به جیره غذایی بر قابلیت لقاح و شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی مایع تخمدانی مولدین ماده ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 113-127]
 • آستاگزانتین بررسی ذخیره ویتامین‌های A و E در تخم مولدین قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) تحت تأثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 27-39]
 • آستاگزانتین اثرآستاگزانتین بر رشد، ترکیب شیمیایی بدن و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus,1758) [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 15-24]
 • آستاگزانتین اثر فاکتورهای دما، pH و زمان بر پایداری و فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی آستاگزانتین استخراج‌‌شده از میکروجلبک هماتوکوکوس (Haematococcus pluvialis) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 109-120]
 • آستاگزانتین مقایسه و ارزیابی بازده استخراج و فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی آستاگزانتین مستخرج از میکروجلبک هماتوکوکوس (Haematococcus pluvialis) با استفاده از حلال استون و تکنیک ترکیبی اسید-استون [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 99-112]
 • آستاگزانتین مصنوعی تاثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) بر ذخیره آستاگزانتین تخم مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 149-160]
 • آسکوربیک اسید تاثیر غلظت‌های مختلف آسکوربیک اسید بر شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان انگشت‌قد کپور معمولی Cyprinus carpio [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • آسیمفیلودوراکوبانیکوم آلودگی ماهی سیاه کولی سواحل جنوبی دریای خزر به ترماتود دیژن آسیمفیلودوراکوبانیکوم Asymphylodora kubanicum Isaichikov، 1923 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 91-96]
 • آفانیوس تعیین جنسیت مطلوب برای مقایسه ریخت‌شناختی جمعیت‌های ماهی گورخری (Aphanius dispar) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 65-74]
 • آفانیوس گورخری تاثیر غلظت‌های زیرکشنده شیرابه فرفیون ترکمنی (Euphorbia turcomanica) بر برخی شاخص های بیوشیمیایی کبد ماهی آفانیوس گورخری (Aphanius dispar) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 31-47]
 • آفت‌کش ارگانوفسفره تاثیر باکتری پروبیوتیک Pediococcus acidilactici در کاهش سمیت دیازینون بر ناپلی Artemia franciscana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 25-38]
 • آفت کش کلریپریفوس تاثیر متقابل سطوح مختلف شوری و مواجهه با آفت‌کش کلریپریفوس بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم و موکوس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 37-44]
 • آفت کش های آلی کلره اعتبارسنجی و بکارگیری یک روش آنالیز جهت اندازه گیری میزان آلاینده های آلی پایدار درنمونه های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) جمع آوری شده از بازار تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • آفلاتوکسین بررسی کمی و کیفی جراحت های پوستی ناشی از مصرف خوراکی مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 (AFB1) در فیل ماهی پرورشی Huso huso)) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 43-52]
 • آقطی ارزیابی تجویز جیره‌‌ای ترکیب گزنه (Urtica dioica) و آقطی (Sambucus ebulus) بر شاخص‌‌های رشد، خون، ایمنی و بازماندگی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophilla) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آکانتوسفال مقایسه میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی و فراوانی انگل های پریاخته ماهی شوریده Otolithes ruber (Osteichthyes: Sciaenidae) در استان‌های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • آکوپرو بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو ( کنجاله سویای فرآوری شده) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم‌های گوارشی در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 47-59]
 • آگار بازنگری راهبردهای توسعه پایدار ماهیان خاویاری دریای خزر [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]
 • آگار پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا (Gracilaria corticata) در حوضچه های فایبرگلاس و استخراج آگار از آن [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 27-37]
 • آگار بررسی اثرات بعضی از عوامل محیطی بر میزان آگار استخراج شده از جلبک گراسیلاریا (Gracillaria corticata) در سواحل خلیج فارس ، بندر لنگه [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 81-88]
 • آگاهی سنجش آگاهی دانشجویان رشته شیلات نسبت به فواید مصرف آبزیان [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 79-91]
 • آلاگل یافته علمی کوتاه: اولین گزارش میگوی Macrobrachium nipponense در تالاب های آلاگل،آلماگل و آجی گل استان گلستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 164-170]
 • آلاینده ها بررسی وضعیت آلودگی عناصر فلزی و ترکیبات نفتی رسوبات در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی واقع در سواحل دریای مازندران (شهرستان کلارآباد) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 111-125]
 • آلاینده‌ها بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخص‌های استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 61-72]
 • آلاینده‌ها تعیین سطوح پلی‌کلرو بِی‌فنیل ((PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی (آبکنار) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 23-30]
 • آلاینده های آلی پایدار اعتبارسنجی و بکارگیری یک روش آنالیز جهت اندازه گیری میزان آلاینده های آلی پایدار درنمونه های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) جمع آوری شده از بازار تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • آلاینده‌های نفتی ارزیابی ثبات لیزوزومی و شکنندگی غشاء سلول گلبول قرمز خون ماهی گل خورک ( Boleophthalmus dussumieri) به عنوان نشانگر زیستی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه‌ای [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 65-76]
 • آلبومین معرفی برخی شاخص‌های سرم، ایمنی و خون به عنوان شاخص سلامت در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) عاری از عوامل بیماریزای خاص [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 1-10]
 • آلژینات تاثیر سطوح مختلف زانتان و آلژینات بر کیفیت روغن ماهی ریز پوشانی شده [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 139-150]
 • آلژینات استخراج و ارزیابی ویژگی‌‌های ضد اکسایشی و امولسیون کنندگی آلژینات استخراجی از جلبک قهوه‌‌ای Sargassum ilicifolium [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 167-178]
 • آلژینات /کیتوزان اثر ریزپوشانی با آلژینات/کیتوزان بر بقاء باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) در شرایط شبیه سازی شده معده و روده در فیل ماهی (Huso huso) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 161-172]
 • آلفا سانتونین استخراج و شناسایی فرکشن حاوی ترکیب آلفا سانتونین از اسفنج دریایی گونه Dysidea avara و بررسی اثر سیتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 39-47]
 • آلفالیپوئیک اسید اثر آلفالیپوئیک اسید بر رشد، ترکیب بدن و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت عضله، کبد و روده‌ی ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 93-104]
 • آلکاز مقایسه راندمان بازیافت و درجه هیدرولیز پروتئین های موجود در امعاء و احشای ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis) با استفاده از آنزیم [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 149-156]
 • آلکالاز مقایسه ترکیب تقریبی و پروفایل اسیدهای آمینه پروتئین‌‌های هیدرولیز شده گوشت، آرد و پساب کارخانه آرد ماهی (استیک واتر) ماهی کیلکای آنچووی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 43-61]
 • آلکیل بنزن سولفانات خطی بررسی تاثیر آلکیل بنزن سولفانات خطی ( LABS ) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز ( Carassius auratus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 51-58]
 • آلکیل بنزن سولفوناتهای خطی پیشرفتی در استخراج آلکیل بنزن سولفوناتهای خطی با فاز جامد از نمونه های آبی و اندازه گیری آنها به روش اسپکتروفتومتری [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 7-15]
 • آلماگل وآجی گل یافته علمی کوتاه: اولین گزارش میگوی Macrobrachium nipponense در تالاب های آلاگل،آلماگل و آجی گل استان گلستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 164-170]
 • آلودگی مقایسه تجمع فلزات سنگین در عضله سپر ماهی چهار گوش (Himantura gerrardi) و گیش چشم درشت (Selar crumenophthalmus) خلیج فارس [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • آلودگی سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور (Cyprinus carpio L. 1758) سواحل استان گلستان [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 1-10]
 • آلودگی میزان فلزات سنگین (Hg,Ni,Pb,Cd) در بافت‌های مختلف (عضله،آبشش و کبد) ماهی گطان (Barbus xanthopterus) رودخانه کارون [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 97-106]
 • آلودگی تعیین LC50 و بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم در مراحل مختلف زندگی آرتیمای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]
 • آلودگی غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) و رسوبات خور موسی در استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 17-26]
 • آلودگی بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخص‌های استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 61-72]
 • آلودگی میزان تجمع فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافتهای ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه‌های کارون و بهمنشیر استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 131-140]
 • آلودگی یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 153-158]
 • آلودگی تاثیر سطوح مختلف دیازینون بر مقادیر LC50، هماتوکریت و علائم بالینی در بچه ماهی کلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspius)(استان گلستان) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 55-62]
 • آلودگی بررسی تجمع زیستی جیوه‌ کل در بافت‌های عضله‌ سفید، عضله‌ قرمز و کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) دریاچه سد قشلاق سنندج [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 79-88]
 • آلودگی بررسی کمی فلزات سنگین در بافت عضله، کبد و آبشش ماهی کفشک (Euryglossa orientalis) در آبهای شمال خلیج فارس [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 147-160]
 • آلودگی بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 115-124]
 • آلودگی تعیین سطوح پلی‌کلرو بِی‌فنیل ((PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی (آبکنار) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 23-30]
 • آلودگی ارزیابی فیتوپلانکتونها در پساب‌های کشاورزی بعنوان شاخصی در امکان سنجی آبزی پروری در محدوده رودخانه کارون ( اهواز تا خرمشهر) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 55-64]
 • آلودگی یافته کوتاه: بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) استان گیلان به فلزات سنگین سرب و آهن [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 143-149]
 • آلودگی یافته کوتاه: تعیین درصد و فراوانی آلودگی میگوهای سفید هندی (Penaeus indicus) و پرورشی وانامی (Litopenaeus vannamei) بندرعباس به تک یاخته داخلی Gregarine [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 165-170]
 • آلودگی سنجش میزان عناصر سنگین در شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus caspicus) تالاب انزلی [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]
 • آلودگی بررسی فلزات سنگین جیوه و سرب در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در ایران [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 159-166]
 • آلودگی جداسازی و شناسایی مهمترین باکتریها و قارچهای مولد فساد از پودر ماهی کلیکا در استان گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 127-138]
 • آلودگی مقایسه پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های صمصامی و دیناران با استانداردهای کیفی آب برای پرورش ماهی [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 25-35]
 • آلودگی بررسی میزان آلودگی کلیفرمی حوضه جنوب غربی دریای خزر استان گیلان ( از آستارا تا چابکسر ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 29-38]
 • آلودگی بررسی تاثیر ماده نفتی کرئوزوت بر روی مرگ و میر و برخی از عوامل خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان ازون برون ( Acipenser stellatus ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 141-150]
 • آلودگی بررسی اثرات زیست محیطی استخرهای پرورش ماهی بر آلودگی رودخانه جاجرود [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 169-176]
 • آلودگی بررسی مقادیر آلودگی ناشی از هفت فلز سنگین و هیدروکربن کل در بندر شهید رجایی ، بندرعباس [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 161-166]
 • آلودگی اثرات آبزی پروری بر اکوسیستم های ساحلی در استان هرمزگان (مناطق تیاب و سایه خوش) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • آلودگی آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 1-8]
 • آلودگی بررسی آلودگی به انگل CLINSTOMUM COMPLANATUMدر ماهیان رودخانه شیرود [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 53-62]
 • آلودگی بررسی میزان آلودگی برخی از ماهیان تالاب انزلی به انگلهای جنس کاریوفیله اوس Caryophyllaeus [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 63-70]
 • آلودگی بررسی میزان آلودگی و چگونگی آسیب های وارده به پوسته صدف لب سیاه در اثر تهاجم اسفنج حفار از جنس Cliona [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 25-33]
 • آلودگی بررسی آلودگی صدفهای مروارید ساز به موجودات مزاحم و حفار در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 15-30]
 • آلودگی آلودگی دو گونه گاوماهی Neogobius fluviatilis و Neogobius kessleri نواحی جنوبی دریای خزر به انگل نماتد Dichelyne minutus Rudolphi , 1819 [دوره 7، شماره 2، 1377، صفحه 31-38]
 • آلودگی آلودگی برخی از ماهیان استانهای گیلان و مازندران به انگل های میکسوسپوره آ (Myxosporea) [دوره 7، شماره 3، 1377، صفحه 57-74]
 • آلودگی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی استان آذربایجان غربی به انگل چشمی دیپلوستوموم اسپاتاسئوم Diplostumum spathaceum Rudolphi,1819 [دوره 7، شماره 4، 1377، صفحه 103-110]
 • آلودگی بررسی و تعیین میزان برخی عناصر فلزی درماهیان رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی (95-1394) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • آلودگی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات تالاب انزلی، جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 121-133]
 • آلودگی بررسی آلودگی مناطقی از تالاب انزلی به باکتری‌های Yersinia enterocolitica و Listeria monocytogenes به روش کشت میکروبی وPCR و ارتباط آنها با pH و هدایت الکتریکی آب [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 143-153]
 • آلودگی بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات بستر ناحیه ساحلی جنوب دریای خزر [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 97-110]
 • آلودگی انگلی جداسازی و شناسایی عوامل انگلی آلوده کننده ماهیان آفانیوس (Aphanius vladykovi) و نازک (Chondrostoma regium) در رودخانه بهشت‌آباد استان چهارمحال ‌و بختیاری [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 101-107]
 • آلودگی انگلی بررسی آلودگی ماهیان تالاب امیرکلایه لاهیجان به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم ( Diplostomum spathaceum Rudolphi , 1891 ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 49-66]
 • آلودگی باکتریایی بررسی کیفیت آب دریاچه سد سیمره با استفاده از شاخص‌های باکتریایی و ارتباط آن با برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 89-97]
 • آلودگی، سیاه ماهی capoeta capoeta ،کلینوستوموم کمپلاناتوم Clinostumum complanatum RUDOLPHI بررسی آلودگی سیاه ماهی( capoeta capoeta )به کلینوستوموم کمپلاناتوم (Clinostumum complanatum (RUDOLPHI,1819 و سیکل زندگی آن [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 45-65]
 • آلودگی سواحل مطالعه آلودگی میکرو پلاستیک‌ها در پنج گونه از ماهیان غالب خلیج چابهار (استان سیستان و بلوچستان) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 113-123]
 • آلودگی قارچی ارزیابی کارآیی پراکسید هیدروژن در مقابله با آلودگی قارچی تخمهای تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 161-176]
 • آلودگی قارچی بررسی آلودگی میکروبی میگوهای تجاری بازار شهر اهواز [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 207-211]
 • آلودگی قارچی مقایسه اثرسنجی محلول پرفیش با مالاشیت سبز و فرمالین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مراحل مختلف تفریخ [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 169-178]
 • آلودگی کلیفرمی بررسی باکتری‌های کلیفرمی وتخم نماتود رواناب‌های رودخانه هراز [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]
 • آلودگی محیط میزان فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب) در عضله ماهی شوریده در بنادر صیادی آبادان و بندرعباس [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 99-106]
 • آلودگی میکروبی بررسی آلودگی میکروبی میگوهای تجاری بازار شهر اهواز [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 207-211]
 • آلودگی نفتی بررسی میزان آلودگی نفتی در حوزه جنوبی دریای خزر محدوده تنکابن - بندر ترکمن [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 91-102]
 • آلودگی های انگلی بررسی فراوانی و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی ( Esox lucius) تالاب انزلی و ارزیابی تاثیر آنها بر شاخص های بیومتریک ماهی میزبان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 69-78]
 • آلوده کننده ها بررسی تاثیر آلکیل بنزن سولفانات خطی ( LABS ) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز ( Carassius auratus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 51-58]
 • آلومتری بررسی الگوهای رشد آلومتریک در ماهی هیبرید تریپلوئید فیل ماهی (Huso huso) و تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) در مراحل اولیه تکوین [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 43-54]
 • آلوئه ورا بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 129-136]
 • آلوئه‌ورا ارزیابی اثرات حمام با غلظت‌های مختلف عصاره‌ هیدرو‌‌الکلی آلوئه‌ورا Aloe brabadensis)) بر کنترل ساپرولگنیازیس، شاخص‌های خونی و پاسخ‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 135-146]
 • آمالگام اثر نانو‌ذرات نقره بر سمیت حاد جیوه در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]
 • آمینو اسید اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards) [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 39-62]
 • آموزش شیلات سنجش آگاهی دانشجویان رشته شیلات نسبت به فواید مصرف آبزیان [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 79-91]
 • آمونیاک توانایی بسترهای مختلف نشست باکتریایی تصفیه آب در سیستم‌های مدار بسته پرورش آبزیان [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 129-136]
 • آمونیاک بررسی کاربرد زئولیت ( کلینوپتیلولیت ) در آب شور با هدف جذب آمونیوم و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 127-136]
 • آمونیاک تأثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخر مزارع پرورش میگو بر میزان بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannaemi) در مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 93-102]
 • آمونیاک بررسی کارایی حذف آمونیاک از پساب مزارع پرورش قزل آلا رنگین کمان توسط زغال لیلکی(Gleditschia caspica )، اسکلت مرجان Antozoa و پشم فولاد(Steel wool) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 47-56]
 • آمونیاک اثر باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر درحذف آمونیاک و نیز بر فراسنجه های خونی و سرمی فیل ماهی (Huso huso) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 31-38]
 • آمونیاک بررسی نوع بستر زیستی در کاهش آمونیاک و عملکرد رشد ماهی گوپی (Poecilia reticulata) در سیستم مدار بسته [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 25-33]
 • آمونیوم بررسی حذف آمونیوم موجود در پساب خروجی سیستم های مدار بسته پرورش ماهی با استفاده از فرآیندهای تبادل یون و ایر استریپینگ [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 19-28]
 • آناتومی مطالعات مورفو-آناتومیک جلبک قرمزGracilaria corticata در سواحل خلیج فارس و دریای عمان [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]
 • آنالیز بررسی میزان فلزات سنگین در آبهای ساحلی استان بوشهر [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 35-48]
 • آنالیز بیوشیمیایی اثرات کوتاه مدت نانوذرات اکسید روی بر شاخص‌‌‌های خونی و آنزیم‌های متابولیک بچه ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 43-50]
 • آنالیز تقریبی بررسی تاثیر روش انجماد کند و انجماد تند روی ریز ساختمان ، آبچک، ترکیبات تقریبی و خصوصیات حسی فیله ماهی تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 132-146]
 • آنالیز لاشه بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (Aloe vera) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و فلور باکتریایی روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 39-52]
 • آنالیز لاشه تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، نرخ بازماندگی و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • آنالیزهای رنگ‌سنجی و شیمیایی تولید سوریمی و پروتئین ایزوله از ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و بررسی تغییرات مؤلفه های رنگی و شیمیایی نمونه های ژل و پودر تولیدی از آنها [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 1-10]
 • آنتی اکسیدان بررسی اثر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis)و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر پایداری اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده منجمد ماهی کپور‌نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 87-98]
 • آنتی اکسیدان شناسایی ترکیب های طبیعی ناقطبی و نیمه قطبی موجود در خیار دریایی (.Holothuria sp) خلیج فارس و بررسی اثر آنتی اکسیدانی آنها به روش (Oil Stability Index (OSI [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 13-20]
 • آنتی اکسیدان بهبود پایداری اکسیداتیو میگوی (Metapenaeus stebbingi)پخته آماده مصرف با استفاده از اسانس های ترخون و مرزه طی نگهداری در سردخانه [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 51-63]
 • آنتی اکسیدان تأثیر سطوح مختلف عصارة اتانولی گیاه هالوفیت سالیکورنیا (Salicornia persica) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، آنالیز لاشه و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی میگوهای جوان پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 135-147]
 • آنتی اکسیدان ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای هیدورلیز شده از پوسته خرچنگ Portunus segnis [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 65-77]
 • آنتی اکسیدان BHA تاثیر مواد آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی آنیزول و پلی فسفات سدیم بر روی زمان ماندگاری خرچنگ دراز آب شیرین دریای خزر ( Astacus leptedactylus ) منجمد شده در برودت 18 - درجه سانتیگراد [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 139-152]
 • آنتاگونیست دوپامین القای اوولاسیون در مولدین فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با استفاده از هورمون LHRH-A و ترکیب آن با آنتاگونیست های دوپامین [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 129-144]
 • آنتاگونیست دوپامین بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون Acipenser stellatus در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 31-48]
 • آنتی‌بادی پلی‌کلونال بررسی تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال IgG در پاسخ به تزریق ویروس کشته شده سپتی‌سمی خونریزی دهنده (VHSv) ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) در خرگوش Oryctolagus cuniculus به منظور تولید کیت تشخیص سریع [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 69-80]
 • آنتی باکتریال مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • آنتی بیوتیک بررسی غنی سازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا با آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان بازماندگی دارو در غلظت ها و زمانهای مختلف [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 153-162]
 • آنتی بیوگرام گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser baeri) پرورشی در ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 123-131]
 • آنتی‌فولینگ بررسی فعالیت آنتی‌فولینگی عصاره‌های خیار دریایی (Stichopus herrmanni) در آزمایشگاه و عملکرد آنها در پوشش‌های رزین اپوکسی در محیط دریا [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 89-99]
 • آنتن منشعب تاثیر جیره‌های غذایی مختلف بر تولید و میزان رشد ویژه جمعیت ( Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785 [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 37-48]
 • آنجل شناسایی انگل‌های خارجی برخی ماهیان زینتی استان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 87-94]
 • آندوژنی تاثیر هورمون 17 آلفا متیل تستوسترون بر تغییر جنسیت ماهی کالیکو (Labeotropheous foellobroni ) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 27-36]
 • آندوسولفان تعیین LC50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 69-84]
 • آنزیم اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری 4 نوع ماده گیاهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 49-62]
 • آنزیم اسید فسفاتاز بررسی اثر آدرنالین بر فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در عصاره گوناد Crassustrea cucullata [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 34-44]
 • آنزیم آنتی‌اکسیدانی تأثیر افزودن ویتامین C، آستازانتین و لسیتین سویا به جیره غذایی بر قابلیت لقاح و شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی مایع تخمدانی مولدین ماده ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 113-127]
 • آنزیم پروتئولیتیک تولید سْس از کیلکای دریای خزر به روش سنتی و صنعتی با استفاده از آنزیم ها و باکتری های پروتئولیتیک [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 79-94]
 • آنزیم سیتوکروم القای آلزیم سیتوکروم P4501A1 با بتانفتوفلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی ( Huso huso ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 115-126]
 • آنزیم سوپراکسید دیسموتاز تأثیر سطوح مختلف عصارة اتانولی گیاه هالوفیت سالیکورنیا (Salicornia persica) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، آنالیز لاشه و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی میگوهای جوان پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 135-147]
 • آنزیم فیتاز تأثیر آنزیم فیتاز و سبوس گندم موجود در جیره غذایی بر برخی شاخص‌های رشد و عملکرد جذب فسفر در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 78-83]
 • آنزیم کبدی تاثیر غلظت‌های زیرکشنده شیرابه فرفیون ترکمنی (Euphorbia turcomanica) بر برخی شاخص های بیوشیمیایی کبد ماهی آفانیوس گورخری (Aphanius dispar) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 31-47]
 • آنزیم گوارشی عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 1-11]
 • آنزیم های آنتی اکسیدانی بررسی دفاع آنتی اکسیدانی در مراحل مختلف رسیدگی جنسی در مولدین استرلیاد Acipenser ruthenus پرورشی [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 131-138]
 • آنزیم‌های آنتی اکسیدانی اثر مجزا و ترکیبی عصاره‌‌های کاسنی (Cichorium intybus) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 165-176]
 • آنزیم‌های آنتی اکسیدانی تاثیر پودر گلبرگ زعفران بر عملکرد رشد، تغذیه و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 33-44]
 • آنزیم‌های آنتی اکسیدانی مطالعه تغییرات شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنتی‌اکسیدانی کبد در ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با عصاره جلبک قرمز (Jania adhaerens J.V. Lamouroux) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 89-99]
 • آنزیم‌های آنتی اکسیدانی اثرات تغذیه با پودر جلبک اسپیرولینای (Spirulina platensis)ریزکپسوله شده و غیر کپسوله بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های گوشتی (راس 308) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-146]
 • آنزیم های پروتئولیتیک بررسی تاثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 111-126]
 • آنزیم‌های پروتئولیتیک آنتوژنی فعالیت آنزیم‌های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم‌گشایی تا روز 50 پس از تخم‌گشایی [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 107-118]
 • آنزیم‌های پلاسمای سمینال اثرات تغذیه با منابع مختلف مکمل روی بر تغییرات آنزیمی و یونی پلاسمای سمینال مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنزیمهای سرم بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم‌های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 27-36]
 • آنزیمهای کبدی تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر شاخصهای رشد، بقاء و آنزیمهای کبدی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler، 1877) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 123-132]
 • آنزیم‌های کبدی بررسی تاثیر حشره‌کش مالاتیون بر بافت و آنزیم های کبدی ماهی کلمه دریای خزر(Rutilus rutilus caspicus) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 117-126]
 • آنزیم‌های کبدی اثرات مکمل غذایی‌ پودر ریزجلبک نانوکلروپسیس (Nannochloropsis oculata) بر برخی شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت قد [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 105-113]
 • آنزیم‌های کبدی اثرات جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئینی جو بر تغییرات آنزیم های گوارشی و کبدی در بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 111-121]
 • آنزیم‌های کبدی تأثیر نانوذره سلنیوم، ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، شاخص‌های ایمنی و آنزیم‌های کبدی فیل‌ماهی (Huso huso) پرورشی جوان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 111-125]
 • آنزیم‌های کبدی جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله دانه کنجد در جیره غذایی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و تأثیر آن بر شاخص‌های رشد، تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی لاشه و آنزیم‌های کبدی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 97-108]
 • آنزیم‌‌های کبدی بررسی تأثیر مقادیر مختلف پودر سویا (Glycine max) حاوی آنزیم فیزایم بر شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های کبدی سرم ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius Kessler, 1877) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 117-131]
 • آنزیمهای گوارشی بررسی اثرات طول دوره نوری بر فعالیت برخی آنزیم‌های گوارشی معده ای و روده ای در لارو و نوجوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 103-115]
 • آنزیمهای گوارشی مقایسه فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در معده ، ضمائم پیلوریک و روده ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 29-36]
 • آنزیمهای گوارشی اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لاروماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 73-80]
 • آنزیم های گوارشی فعالیت آنزیم های گوارشی روده تحت تأثیر نسبت های مختلف مکمل های غذایی متیونین و لیزین در جیره غذایی ماهی جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 79-93]
 • آنزیم های گوارشی اثر متقابل جایگزینی جلبک Dunaliella salina با فرآورده های فرعی کشاورزی و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia franciscana [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 155-166]
 • آنزیم های گوارشی هیستومورفولوژی و مقایسه برخی آنزیم های گوارشی روده اصلی ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) در دو فصل گرم و سرد [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 107-118]
 • آنزیم‌های گوارشی بررسی اثرات طول دوره نوری بر فعالیت برخی آنزیم‌های گوارشی معده ای و روده ای در لارو و نوجوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 103-115]
 • آنزیم‌های گوارشی فعالیت آنزیم‌های گوارشی و شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی نانوذره نیکل و سیلیمارین [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 51-67]
 • آنزیم‌های گوارشی اثر لسیتین سویا بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و ریخت‌سنجی روده ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 103-113]
 • آنزیم‌های گوارشی تأثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد و بقاء، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 143-149]
 • آنزیم‌های گوارشی اثر عصاره پلی ساکارید جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 151-162]
 • آنزیم‌های گوارشی اثرات جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئینی جو بر تغییرات آنزیم های گوارشی و کبدی در بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 111-121]
 • آنزیم‌های گوارشی تأثیر منابع مختلف کربوهیدرات بر عملکرد رشد، ترکیب بدن، قابلیت هضم پذیری و آنزیم‏های کبدی و گوارشی تاس‏ماهی سیبری (Acipenser baerii) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنزیم‌های گوارشی اثر سیستم بیوفلاک بر شاخصهای رشد، ترکیب بدن و آنزیمهای گوارشی ماهی جوان کپور معمولی در تراکمهای مختلف پرورشی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 35-46]
 • آنزیم‌های گوارشی اثر سیستم بیوفلاک بر شاخصهای رشد، ترکیب بدن و آنزیمهای گوارشی ماهی جوان کپور معمولی در تراکمهای مختلف پرورشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنزیم‌های متابولیکی اثرات تحت‌کشنده نانوذرات نقره بر سطوح آنزیم‌های متابولیک و آنتی‌اکسیدانی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 193-200]
 • آنزیم‌های هیدرولیزی ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید های تخلیص شده از هیدورلیز روتیفر‌ Brachionus plicatilis [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]
 • آهن معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی ( آهن ، نیکل) در خور موسی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 57-68]
 • آهن یافته کوتاه: بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) استان گیلان به فلزات سنگین سرب و آهن [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 143-149]
 • آهن مقایسه غلظت آهن در اندام های عضله، کبد و آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 135-142]
 • آهن مقایسه میزان آهن و ارزیابی خطر (HQ) در عضله ماهیان دریایی و ماهیان پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 1-10]
 • آهن بررسی اثر غلظت های مختلف عنصر آهن بر میزان رشد جلبک سبز Ankistrodesmus falcatus [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 161-164]
 • آهن سنجش فلزات سنگین ( Cd , Cu , Fe , Pb ) در رسوبات سطحی تالاب انزلی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 9-16]
 • آهن بررسی تاثیر دما و عناصر منیزیم و آهن بر میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا (Arthrospira plantensis) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 69-78]
 • آویشن بهبود توان فیزیولوژیک ماهی کپور معمولی در نتیجه استفاده خوراکی از مکمل آویشن شیرازی و ویتامین E [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 177-181]
 • آویشن تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • آویشن مطالعه اثر ضد اکسیداسیونی عصاره‌های آویشن، موسیر و زردچوبه بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی دوره نگهداری در یخچال [(مقالات آماده انتشار)]
 • آویشن مطالعه اثر ضد اکسیداسیونی عصاره‌‌های آویشن (Zataria multiflora)، موسیر(Allium ascalonicum) و زردچوبه(Curcuma longa) بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی دوره نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 73-83]
 • آویشن شیرازی بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر مهار آنزیم پلی فنول اکسیداز و روند ملانوزیس در میگو پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 109-118]
 • آویشن شیرازی بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 99-106]
 • آویشن شیرازی اثر ترکیبات زیست فعال آویشن شیرازی (Zataria multiflora)بر کیفیت روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در طول نگهداری [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 189-200]
 • آئروموناس هیدروفیلا تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 41-50]
 • آئروموناس هیدروفیلا بررسی اثرات استفاده از باکتریوفاژ AHɸ3 در میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) آلوده به باکتری آئروموناس هیدروفیلاAeromonas hydrophila) ) در شرایط درون‌تنی (in vivo) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • آئروموناس هیدروفیلا جداسازی فاژ مؤثر بر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) از فاضلاب و استفاده از آن به منظور مهار رشد باکتری در گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 13-25]
 • آئروموناس هیدروفیلا ارزیابی تجویز جیره‌‌ای ترکیب گزنه (Urtica dioica) و آقطی (Sambucus ebulus) بر شاخص‌‌های رشد، خون، ایمنی و بازماندگی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophilla) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila ) نقش برخی از عوامل استرس زا در ظهور عفونتهای ناشی از آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila )در کپور ماهیان پرورشی [دوره 7، شماره 4، 1377، صفحه 1-8]
 • آئروموناس هیدروفیلا: آسیب شناسی بررسی آسیب شناسی بافتی و تغییرات برخی شاخص‌های خونی ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) گونه‌های داخلی و فرانسوی ناشی از باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 159-174]

ا

 • ابزار صید مقایسه کارآیی تله های تاشو با تله های قیفی در صید شاه میگوی Astacus leptodactylus دریاچه مخزنی سد ارس [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 103-114]
 • اپی پنیون گزارشی از درصد آلودگی میگوی ببری سبز منطقه بوشهر به انگل اپی پنیون EPIPENAEON ELEGANS در فصل صید [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 89-96]
 • اپی توپ استفاده از علم بیوانفورماتیک برای تشخیص آلودگی میگو به ویروس بیماری لکه سفید [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 177-182]
 • اپی فیت توزیع فصلی جلبک های اپی فیت روی بسترهای طبیعی و مصنوعی و رابطه بین بیوماس آنها با برخی عوامل فیزیکوشیمیایی در تالاب انزلی [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 199-206]
 • اپندیکولارین ساختار تاکسونومیک ؛ پراکنش مکانی و روند تغییرات زمانی جمعیت اپندیکولارین ها در آبهای ساحلی شمال بوشهر – خلیج فارس [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-22]
 • اتلس‌تی مدل توسعه عملکرد صادراتی میگوی پرورشی ایران با رویکرد نظریه داده‌بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 115-124]
 • اتولیت الگوی رشد و تعیین سن روزانه فانوس ماهی Benthosema pterotum در دریای عمان [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • اتولیت ریخت شناسی سنگریزه شنوایی (اتولیت) در تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 163-168]
 • اتولیت . ماهی کلمه . Rutilus rutilus . دریای خزر استفاده از تراکم عناصر کمیاب در اتولیت جهت مطالعه جمعیتی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus) [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 19-36]
 • اثرات بررسی اثرات سموم دیازینو ، مالاتیون ، ماچتی و ساترن بر روی مرگ و میر بچه ماهی سفید (Rutilus frissi kutum) [دوره 7، شماره 4، 1377، صفحه 9-18]
 • اثرات اکوتوکسیسیتی بررسی ویژگیهای رشد و اثرات ژنوتوکسیک در جلبک سبز Chlorella vulgaris در حضور نانو لولههای کربنی تک دیواره [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 161-173]
 • اثرات زیست محیطی بررسی اثرات زیست‌بومی حضور گونه‌‌های غیر بومی در تالاب بین‌المللی شادگان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 81-96]
 • اثرات ضد باکتریایی مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی از عصاره‌های گیاهی بر باکتری یرسینیا راکری در شرایط آزمایشگاهی Yersinia ruckeri [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 41-50]
 • اثر کشندگی استخراج و شناسایی فرکشن حاوی ترکیب آلفا سانتونین از اسفنج دریایی گونه Dysidea avara و بررسی اثر سیتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 39-47]
 • اثر متقابل اثر نانو‌ذرات نقره بر سمیت حاد جیوه در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]
 • احداث سد تأثیر ساخت سد بر شاخص مطلوبیت زیستگاه سس‌ماهی کورا (Barbus cyri)در رودخانه طالقان [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 51-62]
 • ایراستریپینگ بررسی حذف آمونیوم موجود در پساب خروجی سیستم های مدار بسته پرورش ماهی با استفاده از فرآیندهای تبادل یون و ایر استریپینگ [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 19-28]
 • ایران ارزش غذایی صدف دوکفه ای دسته چاقویی Solen dactylus در دو دوره رسیدگی و استراحت جنسی در ساحل گلشهر بندرعباس (خلیج فارس) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 51-58]
 • ایران تحلیل سهم و نقش عوامل تعیین کننده هزینه تمام شده پرورش قزل آلای رنگین کمان (Onchorynchus mykiss) در ایران [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 101-114]
 • ایران مقایسه ژنتیکی جمعیت گاو ماهی خزری ( Neogobius caspius) در غرب و شرق سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • ایران غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 89-96]
 • ایران ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 109-120]
 • ایران مقایسه خصوصیات ریخت‌سنجی اتولیت‌های ساجیتا در 10 گونه از شگ ماهیان خلیج فارس و دریای عمان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 141-152]
 • ایران یافته علمی کوتاه: تغییرات ریخت شناسی لارو ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 173-178]
 • ایران وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 23-30]
 • ایران تاثیر هورمونهای LHRHA2و عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی بر برخی از شاخص‌های لقاح و کیفیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]
 • ایران یافته کوتاه علمی : سه گونه از سپر ماهیان (Batoidfishes) خلیج فارس و دریای عمان [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 153-158]
 • ایران یافته کوتاه علمی : بررسی پراکنش فصلی فیتوپلانکتونها در زمان جزر و مد در رودخانه بهمنشیر [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 159-164]
 • ایران بررسی اثر انجماد بر تغییرات کیفیت شیمیایی و ترکیب اسید چرب میگوی پاسفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 31-44]
 • ایران بررسی اثرات گلوکان بر ایمنی، پاره ای از شاخص‌های خونی و میکروبیوتای روده‌ای بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 73-84]
 • ایران میزان فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب) در عضله ماهی شوریده در بنادر صیادی آبادان و بندرعباس [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 99-106]
 • ایران شناسایی، تعیین فراوانی و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 23-31]
 • ایران مقایسه نسبت جایگزینی کپور ماهیان هندی با کپورماهیان مرسوم در استخر خاکی استان خوزستان [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 117-128]
 • ایران شاخص های تغذیه‌ای گربه ماهی خاکی (Arius dussumieri) دریای عمان (سیستان و بلوچستان) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 31-40]
 • ایران بررسی عوامل انسانی و موقعیت زمانی و مکانی موثر بر وقوع حوادث شغلی در صنعت ماهیگیری در ایران (1390-1386) [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 117-125]
 • ایران بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی و اتانولی جلبک قهوه‌ای (Sargassum glaucescens ) در سواحل چابهار [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 13-20]
 • ایران یافته علمی کوتاه: اولین گزارش بادکنک ماهی (Takifugu oblongus Bloch, 1786) از آب های شمال خلیج فارس [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 134-138]
 • ایران بررسی شکوفایی جلبکی مضر(کشند قرمز) Cochlodinium polykrikoides درآبهای خلیج فارس [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • ایران ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر طی سال های 88-1387 [دوره 19، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • ایران بررسی مولفه‌های موثر بر مصرف ماهی تازه در ایران [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 119-127]
 • ایران بررسی تراکم و پراکنش پلانکتونی در دریاچه سد ماکو [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 29-46]
 • ایران بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هور شادگان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 47-62]
 • ایران هم آوری و تغذیه ماهی گطان (Barbus xanthopterus) در رودخانه های کرخه و هورالعظیم [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 21-42]
 • ایران شناسایی و تخمین جمعیت پاروپایان پلانکتونیک (Planktonic Copepods) خورموسی [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 43-62]
 • ایران شناسایی ماهیان رودخانه جراحی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 63-76]
 • ایران نرماتیوهای تکثیر مصنوعی ماهی چالباش (Acipenser gueldenstaedti Brandt، 1833) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 77-92]
 • ایران بررسی پراکنش زئوپلانکتونها در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 83-96]
 • ایران شناسایی و تعیین پراکنش گیاهان دریایی مناطق زیر جزر و مدی در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 127-140]
 • ایران بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 153-166]
 • ایران بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 85-96]
 • ایران بررسی فلور قارچی میگو ببری سبز پرورشی (Penaeus semisulcatus) استان بوشهر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 97-110]
 • ایران بررسی تغذیه طبیعی ماهی سرخوی معمولی (Lutjanus johani) در آبهای هرمزگان [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 153-162]
 • ایران بررسی ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی تاسماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 173-192]
 • ایران بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 193-206]
 • ایران بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه Barbus esocinus (Heckel , 184) در دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 1-24]
 • ایران انگلهای کرمی دستگاه گوارش لاک پشت برکه ای Emys orbicularis در استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری استان گلستان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 25-36]
 • ایران برآورد میزان زی توده و اثر شاخص های هواشناسی روی ذخایر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در آبهای ساحلی هرمزگان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 49-60]
 • ایران بررسی مورفومتریک - مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa) کوچگر به سفید رود [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 61-76]
 • ایران بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 97-114]
 • ایران برخی ویژگیهای زیستی شاه میگوی خزری Astacus Leptodoctylus eichwaldi Bott , 1950 در سواحل بندر انزلی [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 129-148]
 • ایران بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 149-162]
 • ایران ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در سواحل جنوبی دریای [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 171-190]
 • ایران بررسی میزان همبستگی تغییرات کلروفیل a و عامل شفافیت در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 191-200]
 • ایران بررسی رژیم غذایی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis L 1758) در تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 201-220]
 • ایران بررسی وضعیت آلودگی میگوهای پرورشی در منطقه چوئبده آبادان ومولدین دریایی به تک یاخته داخلی گرگرین (Gregarine) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 221-226]
 • ایران تعیین ارزش غذایی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل دریای عمان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 23-32]
 • ایران بررسی اکولوژیک انگلهای کرمی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در رودخانه شیرود (مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 73-82]
 • ایران بررسی رژیم غذائی خرچنگ شناگر آبی Porutnus pelagicus در آبهای استان هرمزگان (حوضه بندرعباس) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 143-150]
 • ایران بررسی فراوانی میوبنتوزها و ارتباط آنها با وضعیت رسوبات بستر در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 151-162]
 • ایران معرفی شکم پایان و دوکفه ایهای زاینده رود [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 177-184]
 • ایران بررسی عوامل محیطی و روند تغییرات فصلی آنها در خلیج فارس ( آبهای محدوده استان هرمزگان ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 1-14]
 • ایران تخمین پارامترهای رشد ماهی شوریده ( Otolither ruber ) در آبهای استانهای بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 15-28]
 • ایران برآورد پارامترهای رشد ماهی حلوا سیاه ( Parastromateus niger ) در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 29-40]
 • ایران شناسایی و بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب بوجاق کیانشهر - زیباکنار [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 41-54]
 • ایران شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه مهاباد چای در حوضه دریاچه ارومیه [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 75-94]
 • ایران ارزیابی ذخایر ماهی سوف ( Sitzostedion Iucioperca ) در سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1380- 1379 [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 95-110]
 • ایران بررسی تاثیر رشد بیش از اندازه گیاهان آبزی بر کیفیت آب تالاب انزلی [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 139-150]
 • ایران آلودگی به انگلهای Bothriocephalus achillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 161-169]
 • ایران بررسی شاخصهای زیستی کیلکای چشم درشت دریای خزر ( Clupeonella grimmi ) در صید تجاری ایران طی سالهای 1376 تا 1380 [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 125-138]
 • ایران تعیین درصد و شدت آلودگی میگوهای بومی منطقه بوشهر ( Penaeus semisulcatus ) به تک یاخته گرگارین و ارتباط آن با کلاسهای طولی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 178-187]
 • ایران بررسی پراکنش و تغییرات زی توده دو گونه از جلبکهای قهوه ای ( Iyngaia sellata , Colpomenia sinuosa ) در سواحل استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 55-64]
 • ایران مقایسه راندمان و کیفیت ژلاتین استحصالی از پوست چهار گونه سپر ماهی غالب خلیج با یکدیگر [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 55-68]
 • ایران پراکنش و فراوانی پلانکتونها و نقش آنها در تالاب انزلی طی سالهای 1376 تا 1379 [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 87-114]
 • ایران بررسی فون انگلی میگوهای پرورشی منطقه فارس قفاس آبادان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 199-210]
 • ایران شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 211-218]
 • ایران شناسایی انگلهای برخی از ماهیان منابع آبی استان زنجان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 23-40]
 • ایران ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از آبهای شور منطقه گناباد [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 99-118]
 • ایران بررسی وضعیت تکثیر طبیعی و تعیین زمان و مکان تخمریزی ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa Pallas , 1814) در سفید رود [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 113-126]
 • ایران ارزیابی اثرات خشکسالی بر تنوع ، تراکم ، فراوانی و پراکنش موجودات کفزی تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 141-156]
 • ایران بررسی فراوانی و پراکنش Mnemiopsis leidyi در آبهای گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 1-16]
 • ایران تحلیل اقتصادی تکثیر و پرورش بچه ماهی خاویاری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 67-80]
 • ایران بررسی تغذیه ماهی گیدر (Thunnus albacares) در سواحل چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 33-42]
 • ایران ویژگیهای ریخت شناسی در شناسایی پست لارو خانواده Penaeidae در خوریات بندر امام و آبادان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 67-80]
 • ایران آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 89-100]
 • ایران بررسی مستمر سلامتی و عدم تایید وجود بیماری نکروز هماتوپویتیک عفونی (IHN)در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در حومه یاسوج به وسیله روش های ملکولی (RT-PCR) و کشت سلولی در طی چهار سال 1394-1391. [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 189-193]
 • ایران بررسی و شناسایی انگل های میگوی پرورشی (Penaeus indicus) در منطقه گواتر چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 109-118]
 • ایران شناسایی و پراکنش فیتو پلانکتونی در مناطق مختلف تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 129-150]
 • ایران بررسی فلور قارچی مراحل لاروی میگوی سفید هندی در کارگاههای تکثیر استان خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 37-44]
 • ایران شناسایی و پراکنش ماهیان شفارود استان گیلان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 73-86]
 • ایران بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای خزر (ایران) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 87-100]
 • ایران تعیین سن سرخو معمولی (Lutjanus johni) با استفاده از برش سنگ گوش [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 109-118]
 • ایران شناسایی گونه های راسته کفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes) آبهای ساحلی خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 139-150]
 • ایران آلودگی ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus (L به انگل آکانتوسفال (Corynosoma strumosum) در تالاب گمیشان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 155-160]
 • ایران استفاده از مغز میوه بلوط به عنوان ماده مغذی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 87-96]
 • ایران منافع کشت توام برنج و ماهی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 97-107]
 • ایران تعیین پیراسنجه های رشد و نرخ مرگ و میر ماهی شیر ( Scomberomorus commerson ) در آبهای استان خوزستان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 17-28]
 • ایران ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 - 1382 [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 103-114]
 • ایران بررسی رژیم غذایی ماهی پوزانوک خزری ( Alosa caspia caspia ) در سواحل استان گیلان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 115-128]
 • ایران بررسی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر ( آبهای ایران ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 29-36]
 • ایران مطالعه فراساختار سلولهای یونوسیت آبشش گربه ماهی منطقه مهاباد [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 51-62]
 • ایران تحلیل اقتصادی تولید میگوی سفید هندی در استانهای جنوبی ایران [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 103-116]
 • ایران بررسی مقادیر آلودگی ناشی از هفت فلز سنگین و هیدروکربن کل در بندر شهید رجایی ، بندرعباس [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 161-166]
 • ایران پویایی شناسی جمعیت دوکفه ای مروارید ساز محار ( Pinctada radiata ) در غرب جزیره لاوان [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 1-10]
 • ایران بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش ، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 39-54]
 • ایران تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی چنسی در تاسماهی شیپ پرورشی با استفاده از روش تکه برداری از گناد [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 65-72]
 • ایران مطالعه ساختار جمعیتی ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر ( استان مازندران ) ( عمق کمتر از 10 متر ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 91-102]
 • ایران بررسی رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید در مخازن پلی اتیلنی با چگالی زیاد ( ژئوممبران ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 155-158]
 • ایران بررسی تراکم پذیری میگوی پا سفید در شرایط پرورش آزمایشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 159-164]
 • ایران معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی چهار گونه از خانواده گیش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • ایران مقایسه شاخص های رشد ، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی در سایت پرورشی حله استان بوشهر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 27-34]
 • ایران بررسی فراوانی ، پراکنش و زی توده پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 45-52]
 • ایران بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارتنوژنتیکا ( Artemia parthenogenetica ) در ایران به روش PCR-RFLP [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 53-68]
 • ایران بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت تاسماهی روسی ( Acipenser gueldenstaedtii ) شمال خزر ( رودخانه ولگا ) و خزر جنوبی ( آبهای ایران و ترکمنستان ) با استفاده از روش میکروستلایت [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 69-80]
 • ایران تخمین پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی صبور ( Tenualosa ilisha ) در آبهای استان خوزستان با استفاده از آنالیز فراوانی طولی [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 89-98]
 • ایران وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 129-142]
 • ایران بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagina ferox از شاخه پیکانیان در سواحل استان خوزستان ( خلیج فارس ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 55-62]
 • ایران شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • ایران بررسی گرایش متخصصین تغذیه به مصرف ماهی در ایران [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 79-90]
 • ایران انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 133-138]
 • ایران تعیین غلظت نیمه کشندگی 96 ساعته داروی ویرکن - اس بر میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 149-154]
 • ایران بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 9-18]
 • ایران مطالعه تنوع ریختی کفال طلایی Liza aurata (Risso،1810) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 35-48]
 • ایران بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین گیاهی بر رشد میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 79-88]
 • ایران بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از mtDNA (PCR-RFLP) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 89-102]
 • ایران تولید کنسرو از میگوی ریز پرورشی (Penaeus indicus) در روغن، سس گوجه فرنگی و آب نمک [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 123-132]
 • ایران تغییرات مکانی و زمانی شوری، چگالی و درجه حرارت آبهای دریایی استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 1-14]
 • ایران تعیین نرخ رشد، میانگین وزن، میزان بقا، ضریب تبدیل غذایی و تولید کل در پرورش میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)در ایران [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 15-22]
 • ایران بررسی سطوح برخی از شاخصهای خونی و بیوشیمیایی ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 47-54]
 • ایران فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در منطقه گواتر (آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 55-64]
 • ایران پویایی جمعیت ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis)در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 77-86]
 • ایران خصوصیات تولید مثلی گاو ماهی خزری (Neogobius caspius) در آبهای جنوب غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 87-98]
 • ایران ارتباط برخی مشخصات زیست سنجی با تجمع فلزات سنگین در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه اروندرود [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 27-34]
 • ایران برآورد میزان زیتوده جلبکهای دریایی منطقه بین جزر و مدی دریای عمان (سواحل استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 101-110]
 • ایران بررسی امکان پرورش میگوی پا سفید ( (Litopenaeus vannamei در آبهای لب شور زیر زمینی بافق یزد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 133-146]
 • ایران بررسی تراکم ،زیتوده و پراکنش شانه دار مهاجم leidyi Mnemiopsis درآبهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر (بهار 1381) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 169-174]
 • ایران مطالعه مراحل رشد و نمو جنینی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 33-42]
 • ایران بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 55-64]
 • ایران بررسی اثرات آلودگی بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در چهارگونه از ماهیان تجاری خلیج فارس [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 109-124]
 • ایران بررسی فراوانی، پراکنش و توده زنده موجودات ماکروبتنوز در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 125-136]
 • ایران بررسی برخی خصوصیات زیستی و زیست محیطی صدف دوکفه ای دسته چاقویی (Cosel، 1989) Solen dactylus در سواحل بندرعباس [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 67-80]
 • ایران مقایسه فراوانی و زیتوده ماکروبنتوزهای دریای خزر در حوضه استان مازندران [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 119-128]
 • ایران بررسی تاًثیر دما ، شوری و دروه نوری در القاء رسیدگی جنسی و رفتارهای تولید مثلی کرم نرئیس (Nereis diversicolor) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 11-20]
 • ایران تعیین پیراسنجه های پویایی جمعیت ماهی شیر(Scomberomorous commerson) با استفاده از روش پیشرفت مدها در آبهای استان هرمزگان [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 53-66]
 • ایران بررسی تغذیه کیلکای معمولی در حوضه جنوبی دریای خزر(سواحل استان مازندران) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 79-88]
 • ایران بیولوژی تولید مثل ماهی صافی (Siganus sutor) در محیط پرورشی [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 119-128]
 • ایران بررسی فراوانی و پراکنش پرتاران در سواحل صخره ای جزیره هرمز در خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 149-156]
 • ایران بهبود اندازه چشمه تور پره های ساحلی (Beach seine) در سواحل ایرانی دریای خزر و بررسی نتایج صید آن [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 45-56]
 • ایران ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 101-112]
 • ایران بررسی فعالیت بافت کلیه و آبشش بچه ماهی آزاد خزر در شوری آب دریای خزر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 113-124]
 • ایران تاثیر دمای آب بر رشد طولی و وزنی ماهی دورگه بستر (Bester) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 157-164]
 • ایران فراوانی کفال خاکستری Mugil cephalus)) در ترکیب صید مشتا در آبهای استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 1-8]
 • ایران بررسی برخی از فاکتورهای زیستی ماهی گیدر و هوور مسقطی در سواحل سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 35-62]
 • ایران تاثیر احتمالی ورود شانه دار Mnemiopsis leidyi روی ترکیب گونه ای، صید و ذخایر کیلکا ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر (سالهای 80-1376) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 63-72]
 • ایران شناسایی ماهیان کرگانرود استان گیلان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 73-84]
 • ایران بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 85-100]
 • ایران آلودگی لای ماهیان تالاب انزلی به انگل آسیمفیلودوراتینکا (Asymphylodora tincae Modeer، 1790) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 101-106]
 • ایران آلودگی به انگل های کوکسیدیا و میکسوزوآ در برخی از ماهیان سد ارس و سد مهاباد [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 79-90]
 • ایران آلودگی ماهی سیاه کولی سواحل جنوبی دریای خزر به ترماتود دیژن آسیمفیلودوراکوبانیکوم Asymphylodora kubanicum Isaichikov، 1923 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 91-96]
 • ایران بررسی صید و صید در واحد تلاش کیلکا ماهیان در استان مازندران طی سالهای 75 تا 1378 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 97-104]
 • ایران بررسی فراوانی و پراکنش جلبک های ماکروسکوپی (Seaweeds) سواحل کیش در ارتباط با آلودگی های زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 63-80]
 • ایران باربوس ماهیان رودخانه های استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 81-90]
 • ایران بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 91-102]
 • ایران بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی دریاچه ارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 1-10]
 • ایران بررسی برخی از خصوصیات زیستی و تراکم آرتمیا در دریاچه مهارلو استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 11-28]
 • ایران بررسی تغییرات ماهانه فیتوپلانکتونها در آبهای ساحلی جزیره لاوان (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 29-40]
 • ایران بررسی اجتماعات ده پایان پلانکتونیک (گروه Natantia ) در خورموسی (استان خوزستان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 41-58]
 • ایران نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 75-96]
 • ایران ارزیابی ذخایر و بررسی پارامترهای جمعیتی تاس ماهی ایران (Acipenser persicus) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 97-118]
 • ایران شناسایی انگلهای سخت پوست برخی از ماهیان دریاچه سد مخزنی مهاباد [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 133-148]
 • ایران زیست شناسی تولیدمثل کوسه چانه سفید موجود در آبهای استان هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 1-18]
 • ایران حشرات آبزی بعنوان شاخص آلودگی آلی آب [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 19-36]
 • ایران زیست شناسی تولید مثل ماهی شوورت SILLAGO SITHAMAدر خلیج فارس [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 37-54]
 • ایران بررسی پاره ای از ویژگی های بیولوژیک گرگانرود طی سالهای 70-1369 [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 55-72]
 • ایران زیست شناسی تولیدمثل ماهی سرخو معمولی در آبهای هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 73-90]
 • ایران بررسی میزان آلودگی نفتی در حوزه جنوبی دریای خزر محدوده تنکابن - بندر ترکمن [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 91-102]
 • ایران بررسی کمی و کیفی بچه ماهیان خاویاری رهاسازی شده در رودخانه های استانهای مازندران و گلستان در سال 1378 [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 103-110]
 • ایران شناسایی ، بررسی فراوانی و پراکنش ماهیان دریاچه سدارس و شاخابه های ایرانی آن [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 41-62]
 • ایران تغییرات کمی سیلیس و دیاتومه های حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 63-76]
 • ایران برآورد پتانسیل صید کفزیان در خلیج چابهار از طریق محاسبه تولید ثانویه ماکروبنتوزها [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 77-102]
 • ایران شناسایی ماهیان آب شیرین رودخانه های دائمی حوضه آبریز جازموریان (استان کرمان ) [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 1-12]
 • ایران بررسی تغییرات اکسیژن محلول و شفافیت آب در استخرهای پرورش میگوی منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 35-56]
 • ایران زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 57-70]
 • ایران بررسی سیتوژنیک ماهی سیم ABRAMIS BRAMA حوزه جنوبی دریایی خزر [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 89-100]
 • ایران بیماری حباب گازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 101-103]
 • ایران بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی PENAEUS INDICUS پرورشی آبادان [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 1-10]
 • ایران معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی سه گونه اقتصادی میگوی خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 11-20]
 • ایران بررسی کاشت جلبک گراسیلاریا GRACILARIA CORTICATA در سواحل جزیره قشم [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 21-36]
 • ایران بررسی رژیم غذایی تون زردباله THUNNUS ALBACARES دریای عمان [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 37-48]
 • ایران بررسی اثرات صید و صیادی بر ذخایر شاه میگو [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 49-60]
 • ایران بررسی آلودگی های انگلی ماهی کلمه RUTILUS RUTILUS CASPICUSجنوب شرقی دریای خزر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 61-74]
 • ایران پویایی جمعیت میگوی ببری سبز PENAEUS SEMISULCATUSدر آبهای استان بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 75-88]
 • ایران گزارشی از درصد آلودگی میگوی ببری سبز منطقه بوشهر به انگل اپی پنیون EPIPENAEON ELEGANS در فصل صید [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 89-96]
 • ایران جداسازی و شناسایی تک یاخته زیوتامنیوم در استخرهای پرورش میگو منطقه حله - بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 97-105]
 • ایران بررسی پراکنش ماهیان رودخانه تنکابن [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 1-14]
 • ایران بررسی ترکیب صید ضمنی میگو در منطقه چاهو شرقی استان هرمزگان (جزیره قشم ) [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 15-24]
 • ایران شناسایی جلبکهای دریایی سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 37-48]
 • ایران بررسی تغذیه ماهی یال اسبی در دریای عمان TRICHIURUS LEPTURUS [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 65-72]
 • ایران فراوانی ، فصل و نوع تخم ریزی ماهی گطان در جنوب رودخانه کرخه و هورالعظیم در خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 1-26]
 • ایران مطالعه بی مهرگان کفزی استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 27-40]
 • ایران بررسی و شناسایی منابع آرتمیا در برکه های آب شور منطقه گنبد [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 61-72]
 • ایران ترکیب گونه ای و پراکنش کمی پریفیتون های تالاب انزلی [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 73-88]
 • ایران برخی از خصوصیات زیستی دلفین ماهی CORYPHAENA HIPPURUS دریای عمان در رابطه با پرورش آتی آن [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 89-98]
 • ایران بررسی نسبت جنسی و تعیین طول در اولین سن بلوغ اویستر صخره ای SOCCOSTREA CUCULATAدر سواحل دریای عمان [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 11-20]
 • ایران برخی از خصوصیات زیستی ماهی قزل آلای خال قرمز SALMO TRUTTA FARIO )LINNAEUS, 857 در رودخانه تنکابن [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 21-34]
 • ایران بررسی میزان فلزات سنگین در آبهای ساحلی استان بوشهر [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 35-48]
 • ایران شناسایی گونه های خانواده PSEUDOCUMIDAEدر جنوب شرقی دریای خزر [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 49-66]
 • ایران وضعیت تغذیه و تکامل جنسی ماهی شیربت BARBUS GRYPUS HECKEL , 1843در منابع آبی خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 67-80]
 • ایران پرورش خامه ماهی CHANOS CHANOs)FORSSKAL , 5771 در حوضچه های بتونی [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 81-92]
 • ایران هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه چالوس [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 1-14]
 • ایران نقش رهاسازی بچه ماهی سیم در احیاء ذخایر این ماهی [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 27-38]
 • ایران وضعیت صید کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 39-52]
 • ایران بررسی انتشار و تغییرات صوت در بندر دیر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 65-78]
 • ایران بررسی ریخت سنجی ماهی مرکب ببری PHARAONIS SEPIAدر آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 79-92]
 • ایران بیهوشی و جراحی در تاسماهیان ایران [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 3-10]
 • ایران وفور و پراکنش کیلکا در آبهای ایران [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 11-25]
 • ایران بررسی فراوانی طولی و رشد تخمدانها در ماهی هوور گونه Thunnus tonggol در آبهای ایران [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 69-82]
 • ایران استاندارد کردن تور ترال کفی میگوی سفید Metapenaeus affinis در آبهای ایران [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 16-25]
 • ایران بررسی تکنیک برداشت دستگاه تناسلی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 17-22]
 • ایران مطالعه برخی از خصوصیات زیستی ماهی کفال پوزه باریک( Liza saliens) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 29-42]
 • ایران شناسایی گونه های ماهیان رودخانه های گوهرنگ ، بازفت و زاینده رود استان چهار محال و بختیاری [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 43-56]
 • ایران مطالعه روند صید و مهاجرت ماهی مرکب در آبهای استان بوشهر (سال 76-1375 ) [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 57-72]
 • ایران تراکم و تنوع جمعیت پلانکتونی در مناطق شرقی ، مرکزی و غربی بندرعباس [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 15-26]
 • ایران ارزیابی ذخایر سیاه ماهی( Capoeta capoeta )دریاچه مخزنی سد ماکو [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 115-128]
 • ایران اولین گزارش میگوی Exopalaemon styliferus (Crustacean: Decapods: Palaemonidae) از ایران [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 157-160]
 • ایران بررسی مولکولی جمعیت ماهی Barbus Capito در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر بروش PCR - RELP [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 117-130]
 • ایران بررسی باکتری های قابل انتقال میان ماهی و انسان در استخرهای ماهی قرمز (Carassius auratus auratus)، استان گیلان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 87-96]
 • ایران بررسی موردی حضور میکروجلبک Ceratium hirundinella بعنوان شاهدی بر تغییرات زیست محیطی در منطقه مرکزی حوزه ایرانی دریای خزر (ساحل فرح آباد -سال 1397) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 203-207]
 • ایران بررسی آرایه‌شناسی گونه‌های جنسAlburnoides در ایران با استفاده از زیر واحد 1 ژن سیتوکروم اکسیدازCOI [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 125-136]
 • ایران مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 147-158]
 • ایران شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برصادرات محصولات شیلاتی ایران [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 13-25]
 • ایران شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه Gammarus komareki (Gammaridae) از رودخانه جاجرود با روش بارکدگذاری DNA [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 57-69]
 • ایران محاسبه و بکارگیری شاخص کیفیت آب در آبهای ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 147-159]
 • ایران تعیین پتانسیل شکوفایی جلبکی و کیفیت آب بر اساس غلظت کلروفیل-آ ، تراکم و زی‌توده فیتوپلانکتون در مناطق ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (98-1397) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 93-105]
 • ارتفاع سر بررسی تغییرات ریختی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در طول سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 205-209]
 • اردک ماهی اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • اردک ماهی تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم ( Ovaprim) جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • اردک ماهی نقش بیولوژیک اردک ماهی در کنترل جمعیت موجودات ناخواسته و افزایش تولید ماهیان در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 39-50]
 • اردک ماهی بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردکماهی رودخانه چمخانه لنگرود [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 37-50]
 • اردک ماهی بررسی رژیم غذایی اردک ماهی در تالاب انزلی [دوره 7، شماره 3، 1377، صفحه 75-90]
 • اردک ماهی بررسی فراوانی و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی ( Esox lucius) تالاب انزلی و ارزیابی تاثیر آنها بر شاخص های بیومتریک ماهی میزبان [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 69-78]
 • اردک ماهی بررسی اثر وارد کردن اردک ماهی (Esox lucius) بر جمعیت برخی از ماهیان غیر اقتصادی دریاچه شهدای خلیج فارس، تهران [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 35-48]
 • اردک ماهی (Esox lucius ) تعیین زی فن تکثیر مصنوعی اردک ماهی (Esox lucius ) و پرورش آن تا مرحله انگشت قد [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 49-58]
 • ارزیابی ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردبیل [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 129-142]
 • ارزیابی اراضی انتخاب سایت مناسب پرورش میگو با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاره (مطالعه موردی: ساحل جنوبی بوشهر) [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 71-83]
 • ارزیابی حسی بازارپسندی فیله‌ی تیلاپیای سیاه(نیل) (Oreochromis niloticus) و هیبرید قرمز (O. niloticus × Tilapia mosambicus) پرورشی در استان‌های تهران، گیلان ومازندران [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]
 • ارزیابی حسی بررسی اندازه گیری تاز گی ماهی تیلاپیا با استفاده از روش Quality index method ( QIM ) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 69-79]
 • ارزیابی حسی تاثیر غلظت هگزیل رزورسینول بر تغییرات شیمیایی، باکتریایی، حسی و مدت زمان ماندگاری میگوی سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) منجمد [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 195-208]
 • ارزیابی حسی مقایسه خصوصیات کیفی خمیر ماهی آماده مصرف تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris) و کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 111-120]
 • ارزیابی حسی مقایسه تغییرات کیفی میگوی (Metapenaeus affinis) با پوست طی نگهداری شده در یخ و یخچال [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 123-136]
 • ارزیابی حسی تغییرات کیفی میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) طی نگهداری با تأخیر در یخ‌ [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 167-177]
 • ارزیابی خطر مقایسه میزان آهن و ارزیابی خطر (HQ) در عضله ماهیان دریایی و ماهیان پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 1-10]
 • ارزیابی خطر پیشنهاد حدود مجاز مصرف ماهیان زمین کن (Platycephalus indicus)، گیش پهن ((Carangoides talamparoides)) و بیاح (Liza abu) با توجه به میزان نیکل، منگنز، آهن، مس، و روی [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 157-162]
 • ارزیابی خطر ارزیابی ریسک خطر فلزات سنگین برای مصرف‌کنندگان میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 169-174]
 • ارزیابی خطر ارزیابی خطر و پهنه‌بندی ناپایداری صید میگو در صیدگاه‌‌های استان هرمزگان با استفاده از مدل‌‌سازی فازی [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 121-133]
 • ارزیابی دخایر تعیین پارامترهای رشد ماهی کوپر (Argyrops spinifer) با استفاده از روش پیشینه‌پردازی و داده‌های حاصل از تعیین سن در سواحل استان بوشهر [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 75-84]
 • ارزیابی ذخایر زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 21-32]
 • ارزیابی ذخایر پارامترهای رشد و نرخ مرگ و میر جمعیت ماهی چغوک رشته دار (Gerres filamentosus) و ماهی چغوک دم بلند (Gerres longirostris) در خوریات منطقه حفاظت شده حرای جاسک، ایران [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 139-150]
 • ارزیابی ذخایر یافته علمی کوتاه: کارآیی تور گوشگیر ثابت با چشمه 170 میلیمتر در کاهش میزان صید ماهیان نارس تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 151-158]
 • ارزیابی ذخایر بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 53-64]
 • ارزیابی ذخایر بررسی تغییرات ذخایر ماهی کیلکای آنچوی ((Clupeonella engrauliformis در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1374تا 1390 [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 57-66]
 • ارزیابی ذخایر ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر طی سال های 88-1387 [دوره 19، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • ارزیابی ذخایر بررسی ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی تاسماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 173-192]
 • ارزیابی ذخایر وضعیت صید و صیادی و ارزیابیذخایر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در دریاچه مخزنی سد مهاباد در فصل صید سال 1378-1377 [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 77-96]
 • ارزیابی ذخایر ارزیابی ذخایر ماهی سوف ( Sitzostedion Iucioperca ) در سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1380- 1379 [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 95-110]
 • ارزیابی ذخایر بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای خزر (ایران) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 87-100]
 • ارزیابی ذخایر ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 - 1382 [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 103-114]
 • ارزیابی ذخایر بررسی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر ( آبهای ایران ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 29-36]
 • ارزیابی ذخایر وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 129-142]
 • ارزیابی ذخایر تخمین پارامترهای رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره برداری ماهی کفشک گرد در شمال غربی خلیج فارس [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 123-132]
 • ارزیابی ذخایر ارزیابی ذخایر و بررسی پارامترهای جمعیتی تاس ماهی ایران (Acipenser persicus) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 97-118]
 • ارزیابی ذخایر برآورد ذخایر سیست و زی‌توده آرتمیای تالاب نمکی میقان اراک [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 175-185]
 • ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی سواحل دریای خزر ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی سواحل دریای خزر [دوره 3، شماره 1، 1373، صفحه 35-52]
 • ارزیابی ریسک زیست‌محیطی ارزیابی ریسک زیست‌محیطی فعالیت مراکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص ارزیابی ریسک زیست‌محیطی فعالیت مراکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 73-81]
 • ارزیابی روشهای مختلف کمی سازی ارزیابی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیر تعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات شیلاتی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 103-116]
 • ارزیابی کیفیت مقایسه، تعیین کیفیت و ارزیابی فساد فیله‌های منجمد شده ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) وارداتی و پرورش یافته در ایران [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 59-68]
 • ارزشیابی حسی تعیین مقدار بهینه‌ی ایزوله‌ی پروتئین ماهی به عنوان جایگزین چربی در ساخت همبرگر کم‌چرب با استفاده از آنالیز تشریحی کمّی (QDA) و آنالیز مولفه‌های اصلی (PCA) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 151-163]
 • ارزش غذایی تاثیر روشهای مختلف پخت بر ترکیب اسیدهای چرب فیله ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 97-108]
 • ارزش غذایی ارزش غذایی گیاه دریایی Sargassum lentifollium خلیج چابهار (دریای عمان)- قبل و بعد از مانسون [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • ارزش غذایی یافته کوتاه: ارزش غذایی اسید های چرب دو ریز جلبک Nannochloropsis oculata و Isochrysis galbana [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 135-141]
 • ارزش غذایی تعیین ارزش غذایی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل دریای عمان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 23-32]
 • ارزش غذایی تعیین ارزش غذایی دوکفه ای Anodonta cygnea در منطقه سلکه ( تالاب انزلی ) در دو فصل پاییز و بهار [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 9-22]
 • ارزش غذایی بررسی فاکتورهای شیمیایی، ارزش غذایی و میزان پذیرش کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) خشک طعم‌دار تولید شده به روش صنعتی [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 1-12]
 • ارزش غذایی تعیین ارزش غذایی آرد آرتمیا با استفاده از روشهای شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 63-72]
 • ارزش فعلی خالص (NPV) معرفی کاربردی مدل‌سازی خدمات اکوسیستمی آبزی‌پروری دریایی: راهکاری برای برآورد تولید و ارزش فعلی خالص (NPV) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 141-152]
 • ارگانیسم های غذایی ترجیح غذایی بچه ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris Lovetski, 1828) در استخرهای خاکی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 161-167]
 • اروند رود مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 31-44]
 • اروند رود ارتباط برخی مشخصات زیست سنجی با تجمع فلزات سنگین در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه اروندرود [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 27-34]
 • ازت فرار تغییرات میزان ازت فرار و هیستامین ماهی کیلکا در روشهای نگهداری [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 31-40]
 • ازت های فرار رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 129-140]
 • ایزوتوپ‌‌ کربن مشارکت منابع غذایی اولیه در تغذیه Parasesarma persicum Naderloo and Schubart, 2010 در بوم‌سازگان مانگرو در ذخیره ‌گاه زیست کره حرا با استفاده از ایزوتوپ‌‌های پایدار [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 13-25]
 • ایزوتوپ نیتروژن مشارکت منابع غذایی اولیه در تغذیه Parasesarma persicum Naderloo and Schubart, 2010 در بوم‌سازگان مانگرو در ذخیره ‌گاه زیست کره حرا با استفاده از ایزوتوپ‌‌های پایدار [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 13-25]
 • ایزوکرایسیس بررسی تاثیر درجه حرارت بر میزان فیلتراسیون جلبک Isochrysis affines galbana توسط صدفچه های صدف مروارید ساز لب سیاه [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 133-142]
 • ایزوله پروتئین ماهی بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های عملکردی پروتئین ایزوله شده از فانوس‌ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از روش تغییر pH [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 25-36]
 • ایزوله‌ی پروتئین ماهی(FPI) تعیین مقدار بهینه‌ی ایزوله‌ی پروتئین ماهی به عنوان جایگزین چربی در ساخت همبرگر کم‌چرب با استفاده از آنالیز تشریحی کمّی (QDA) و آنالیز مولفه‌های اصلی (PCA) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 151-163]
 • ازون برون تغییرات بیوشیمی، استروئیدهای جنسی و ترکیب لاشه در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) تغذیه شده با هورمون 17- بتا استرادیول [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • ازون برون اثر پری بیوتیک الیگوفروکتوز بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص‌های خونی بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 97-108]
 • ازون برون بافت شناسی لایه های مختلف تخمک ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 93-102]
 • ازون برون تعیین غلظت کشنده علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • ازون برون بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون Acipenser stellatus در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 31-48]
 • ازون برون بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381 [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 97-112]
 • ازون برون بررسی تاثیر ماده نفتی کرئوزوت بر روی مرگ و میر و برخی از عوامل خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان ازون برون ( Acipenser stellatus ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 141-150]
 • ازون برون مقایسه عادات غذایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون Acipenser stellatus)) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 13-26]
 • ازون برون دورگه گیری بین ماهی های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون [دوره 7، شماره 2، 1377، صفحه 39-48]
 • ازون برون ترکیب سنی و پیش بینی مقدار اپتیمم مرگ و میر صیادی برای چهار گونه ماهیان خاویاری فیل ماهی ، ازون برون ، قره برون و چالباش [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 1-28]
 • ازون برون Acipenser stellatus stellatus مقایسه کاربرد هورمونهای مصنوعی در تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus stellatus Berg، 1932) [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 9-24]
 • ازون برون پرورشی نوسانات فصلی هورمونهای تستوسترون(T)، 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون (17α -OHP) و17– بتا استرادیول(E2) طی رسیدگی جنسی ماهی ازون برون پرورشی (Acipenser stellatus) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 7-16]
 • اسانس یافته علمی:تأثیر پوشش کیتوزان و اسانس بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) بر روند اکسیداسیون چربی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره نگهداری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 273-279]
 • اسانس اثر ترکیبات زیست فعال آویشن شیرازی (Zataria multiflora)بر کیفیت روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در طول نگهداری [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 189-200]
 • اسانس برگ آویشن تاثیر اسانس آویشن به همراه پد جاذب بر کیفیت و ماندگاری فیله کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 187-198]
 • اسانس دارچین اثر پوشش ژلاتین همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]
 • اسانس رازیانه اثرات اسانس رازیانه(Foeniculum vulgare) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم و مقاومت به استرس شوری در بچه‌ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • اسانس رازیانه اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و اسانس رازیانه بر رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی و خواص کیفی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان تازه [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 63-82]
 • اسانس زیره سبز فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز(Cuminum cyminum) و نیسین در مهار باکتری Streptococcus iniaeدر محیط آزمایشگاه و فیله قزل آلا [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 50-59]
 • اسانس گل میخک مقایسه LC50 اسانس گل میخک و MS222 در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 1-12]
 • اسانس گل میخک اثر بیهوش کنندگی اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در شرایط مختلف pH و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 59-74]
 • اسانس میخک ارزیابی خطر بعضی از عناصر با پتانسیل آلایندگی بالا در عضله و کبد ماهی هوور (Thunnus tonggol) و بیاح (Liza abu) برای مصارف انسانی در استان هرمزگان [دوره 26، شماره 6، 1396، صفحه 33-46]
 • اسانس میخک و اسطوخودوس مقایسه اثر بی‌هوش‌کننده اسانس اسطوخدوس (Lavandula angustifolia) با اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم در ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 107-121]
 • اسانس مرزنجوش بررسی اثر اسانس‌ مرزنجوش (Origanum vulgare L.) بر شاخص‌های رشد و کیفیت فیله‌ی ماهی قزل آلای رنگین-کمان (Oncorhynchus mykiss)در زمان نگهداری در دمای یخچال(°C1±4) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 93-109]
 • اسانس نعناع فلفلی بررسی قدرت بیهوشی و آسیب‌های بافتی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • اسانس‌های گیاهی مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی علیه باکتری‌های Lactococcus garvieae، Yersinia ruckeri و Aeromonas hydrophila [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 55-64]
 • اسپات صدف های خوراکی Saccostrea cucullata بررسی مقدماتی جمع آوری اسپات صدف های خوراکی Saccostrea cucullata در آبهای ساحلی بندر لنگه [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 21-26]
 • اسپرم تاثیر هورمونهای LHRHA2و عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی بر برخی از شاخص‌های لقاح و کیفیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]
 • اسپرم یافته علمی کوتاه:بیوتکنیک نگهداری کوتاه مدت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 157-164]
 • اسپرم بررسی برخی تغییرات ریخت شناسی ناشی از اثرات سمی فلز مس بر اسپرم ماهی کپور و قزل آلا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 1-24]
 • اسپرم انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 17-30]
 • اسپرم اثر سن مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر مدت زمان تحرک اسپرم ، میزان اسپرماتوکریت و چشم زدگی [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 119-128]
 • اسپرم اثر الکترولیت ها و pH روی خصوصیات حرکتی اسپرم کپور دریایی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 27-34]
 • اسپرم مقایسه pH مایع منی و سرم خون در سنین متفاوت مولدین نر و اثر مولد ماده بر پارامترهای کیفی اسپرم کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 35-44]
 • اسپرماتوزوآ مطالعه برخی از شاخصهای بیوشیمیایی مایع سلومیک و تاثیر آن بر تحرک اسپرماتوزوآ ماهی شیپ (Acipenser nudiventris Lovetzky، 1828) در حوضه جنوب شرقی دریای خزر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 73-80]
 • اسپرماتوزوئید اثرات اسمولاریته آب بر میزان اسپرماتوکریت و ارتباط آن با تعداد سلولهای اسپرماتوزوئید در مولدین نر ماهی سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 11-18]
 • اسپرماتوزوئید بررسی تغییرات اسپرماتوکریت و مدت زمان تحرک اسپرماتوزوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با توجه به سن ماهی و زمان اسپرم گیری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 103-112]
 • اسپرماتوکریت بررسی تغییرات اسپرماتوکریت و مدت زمان تحرک اسپرماتوزوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با توجه به سن ماهی و زمان اسپرم گیری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 103-112]
 • اسپرماتوکریت مقایسه pH مایع منی و سرم خون در سنین متفاوت مولدین نر و اثر مولد ماده بر پارامترهای کیفی اسپرم کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 35-44]
 • اسپیرولینا تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Arthrospira platensis) بر سیستم ایمنی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی کوی((Cyprinus carpio carpio [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 23-32]
 • اسپیرولینا بررسی تاثیر دما و عناصر منیزیم و آهن بر میزان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا (Arthrospira plantensis) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 69-78]
 • اسپیرولینا اثرات تغذیه با پودر جلبک اسپیرولینای (Spirulina platensis)ریزکپسوله شده و غیر کپسوله بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های گوشتی (راس 308) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-146]
 • اسپیرولینا پلاتنسیس ارزیابی تاثیر دما، زمان و pH بر پایداری رنگدانه فیکوسیانین استخراج شده از جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 85-93]
 • اسپیرولینا پلاتنسیس تصفیه فاضلاب صنایع لبنی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 95-109]
 • اسپکتروفتومتر اثر پارامترهای محیطی بر سیست داینوفلاژله‌های Gonyaulacales و Gymnodiales در سواحل دریای عمان و تنگه هرمز [دوره 26، شماره 6، 1396، صفحه 13-23]
 • استات سدیم اثر ترکیبی نایسین و استات سدیم بر افزایش زمان ماندگاری ماهی قزل‌آلا ی رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) شکم‌خالی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 155-168]
 • استات سدیم بررسی اثر پوشش کیتوزان نانوکپسوله در ترکیب با استات سدیم جهت افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 133-147]
 • استافیلوکوکوس اورئوس گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser baeri) پرورشی در ایران [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 123-131]
 • استان آذربایجان غربی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی استان آذربایجان غربی به انگل چشمی دیپلوستوموم اسپاتاسئوم Diplostumum spathaceum Rudolphi,1819 [دوره 7، شماره 4، 1377، صفحه 103-110]
 • استان اصفهان تاثیر احداث سد بر تغییرات دما، شوری، قلیائیت و سختی آب در رودخانه حنا (سمیرم) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 1-20]
 • استان البرز بررسی ویژگی‌های زیستگاهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta Linnaeus, 1758) در سرشاخه‌های رودخانه طالقان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 111-120]
 • استان بوشهر پویایی جمعیت میگوی ببری سبز PENAEUS SEMISULCATUSدر آبهای استان بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 75-88]
 • استان بوشهر جداسازی و شناسایی تک یاخته زیوتامنیوم در استخرهای پرورش میگو منطقه حله - بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 97-105]
 • استان بوشهر گونه شناسی ماهیان زمین کن ( Plathycephalidae ) آبهای استان بوشهر [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 33-48]
 • استان بوشهر بررسی تنوع و پراکنش ستاره‌‌های دریایی و ستاره‌‌های شکننده دریایی در سواحل ایرانی خلیج فارس در محدوده استان بوشهر [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 155-166]
 • استان تهران زمان تخم ریزی و مراحل باروری خارجی در خرچنگ پهن آب شیرین (Potamon persicum) جاجرود [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 69-86]
 • استان چهار محال بختیاری استفاده از مغز میوه بلوط به عنوان ماده مغذی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 87-96]
 • استان چهارمحال و بختیاری شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری ) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 37-52]
 • استان چهارمحال و بختیاری بررسی کیفیت آب رودخانه‌های کاج و سندگان جهت پرورش ماهی قزل‌آلا در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 83-92]
 • استان چهار محال و بختیاری شناسایی گونه های ماهیان رودخانه های گوهرنگ ، بازفت و زاینده رود استان چهار محال و بختیاری [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 43-56]
 • استان خوزستان میزان فلزات سنگین (Hg,Ni,Pb,Cd) در بافت‌های مختلف (عضله،آبشش و کبد) ماهی گطان (Barbus xanthopterus) رودخانه کارون [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 97-106]
 • استان خوزستان میزان تجمع فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافتهای ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه‌های کارون و بهمنشیر استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 131-140]
 • استان خوزستان بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 115-124]
 • استان خوزستان تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 41-50]
 • استان خوزستان جداسازی و شناسایی ارگانیسم های شبیه فلاوباکتر کلومنار از جراحات ماهی کپور علفخوار پرورشی Ctenopharyngodon indella ) و مطالعه ضایعات بافتی ناشی از آن در برخی مزارع پرورشی استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 1-12]
 • استان خوزستان تولید ژلاتین از پوست کفشک ماهیان ، کوسه و ضایعات فیله ماهی در استان خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]
 • استان خوزستان شناسایی گونه های راسته کفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes) آبهای ساحلی خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 139-150]
 • استان خوزستان تعیین پیراسنجه های رشد و نرخ مرگ و میر ماهی شیر ( Scomberomorus commerson ) در آبهای استان خوزستان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 17-28]
 • استان خوزستان بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagina ferox از شاخه پیکانیان در سواحل استان خوزستان ( خلیج فارس ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 55-62]
 • استان خوزستان شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • استان خوزستان تخمین پارامترهای رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره برداری ماهی کفشک گرد در شمال غربی خلیج فارس [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 123-132]
 • استان خوزستان بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه بهمنشیر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 167-172]
 • استان خوزستان آلودگی چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمی در آبگیرهای استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 25-36]
 • استان خوزستان فراوانی ، تنوع و پراکندگی لارو ماهیان در خورها و سواحل غرب خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 41-60]
 • استان خوزستان تعیین زمان بلوغ و فصل تخمریزی ماهی شوریده (otolithes ruber)در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 1-22]
 • استان خوزستان تغذیه ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل استان خوزستان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 31-46]
 • استان خوزستان بررسی مولکولی کوی هرپس ویروس (Koi Herpesvirus) در تلفات مزارع پرورشی ماهیان گرمابی استان خوزستان [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 129-138]
 • استاندارد استاندارد کردن تور ترال کفی میگوی سفید Metapenaeus affinis در آبهای ایران [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 16-25]
 • استانداردسازی چشمه بررسی تغییر اندازه چشمه کیسه‌ی تورهای پره منطقه میانکاله بر وضعیت صید ماهیان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 13-21]
 • استان زنجان بررسی کفزیان رودخانه قزل اوزن استان زنجان [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 125-138]
 • استان زنجان شناسایی انگلهای برخی از ماهیان منابع آبی استان زنجان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 23-40]
 • استان سیستان و بلوچستان ترکیبا ت تقریبی-شیمیایی گیاه دریایی سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) مناطق مختلف ساحلی استان سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 133-144]
 • استان سیستان و بلوچستان شناسایی و تعیین پراکنش گیاهان دریایی مناطق زیر جزر و مدی در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 127-140]
 • استان سیستان و بلوچستان مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 107-120]
 • استان سیستان و بلوچستان برآورد میزان زیتوده جلبکهای دریایی منطقه بین جزر و مدی دریای عمان (سواحل استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 101-110]
 • استان سیستان و بلوچستان بررسی اثرات صید و صیادی بر ذخایر شاه میگو [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 49-60]
 • استان سیستان و بلوچستان بررسی تغذیه و تخم ریزی ماهی شوریده (Otolithes ruber )در سواحل استان سیستان و بلوچستان (چابهار) [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 23-34]
 • استان سیستان و بلوچستان مطالعه آلودگی میکرو پلاستیک‌ها در پنج گونه از ماهیان غالب خلیج چابهار (استان سیستان و بلوچستان) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 113-123]
 • استان فارس حشرات آبزی بعنوان شاخص آلودگی آلی آب [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 19-36]
 • استان فارس عوامل شیمیایی تنش زا در ستون آب دریاچه پریشان ( استان فارس ) [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 15-30]
 • استان کردستان پایش کیفیت آب و پدیده تغذیه‌گرایی دریاچه‌ سد آزاد سنندج با استفاده از شاخص کیفیت آب ایران و شاخص غنی شدگی کارلسون [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • استان کردستان بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان به‎ منظور فعالیت‎های آبزی‎پروری [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 49-65]
 • استان کردستان ارزیابی پراکنش باکتری‌های شاخص در سرشاخه‌های رودخانه قشلاق و گاوه رود سد ژاوه استان کردستان [دوره 31، شماره 5، 1401، صفحه 27-37]
 • استان کرمان ماهیان قناتها حوضه آبریز مرکزی و حوضه آبریز سیرجان ( استان کرمان ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 153-160]
 • استان کرمان شناسایی ماهیان آب شیرین رودخانه های دائمی حوضه آبریز جازموریان (استان کرمان ) [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 1-12]
 • استان کرمانشاه بیماری حباب گازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 101-103]
 • استان کرمانشاه ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 29-38]
 • استان کرمانشاه ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 29-38]
 • استان کهکیویه و بویر احمد یافته کوتاه: گزارش یک مورد وقوع عارضه دهان قرمزروده ای (Yersiniosis)در ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در استان کهکیلویه و بویر احمد [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 133-137]
 • استان گیلان بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 9-18]
 • استان گیلان شناسایی و پراکنش ماهیان شفارود استان گیلان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 73-86]
 • استان گیلان بررسی پراکنش و فراوانی پلانکتونی در رودخانه حویق در استان گیلان [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 75-86]
 • استان گیلان بررسی میزان مواد آلی، نوع رسوبات و پراکنش گونه‌های ماکروبنتوزی پارک ملی بوجاق، حوضه جنوبی دریای خزر، ایران [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 51-60]
 • استان گیلان شناسایی و بررسی بیولوژیک گاو ماهیان سواحل استان گیلان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 19-28]
 • استان گیلان شناسایی ماهیان کرگانرود استان گیلان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 73-84]
 • استان گیلان برخی خصوصیات زیستی ماهیان ازون برون Asipenser stellatus در آبهای گیلان -1373 [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 49-64]
 • استان گیلان ارزیابی کارایی فنی شرکت‌‌های تعاونی صید پره استان گیلان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 147-159]
 • استان گلستان میزان تجمع کادمیوم و سرب در بافت عضلانی سه گونه از ماهیان دریایی کپور، کفال و ماهی سفید سواحل دریای خزر در حوضه خلیج گرگان در سال 86 – 1385 [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 95-100]
 • استان گلستان یافته علمی کوتاه: اولین گزارش میگوی Macrobrachium nipponense در تالاب های آلاگل،آلماگل و آجی گل استان گلستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 164-170]
 • استان گلستان کارآیی لاگون در کاهش بار آلودگی پساب خروجی مجتمع پرورش میگوی گمیشان، استان گلستان [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 163-167]
 • استان گلستان انگلهای کرمی دستگاه گوارش لاک پشت برکه ای Emys orbicularis در استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری استان گلستان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 25-36]
 • استان گلستان مکان یابی پرورش ماهیان سردآبی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در استان گلستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 35-44]
 • استان گلستان اولین گزارش از علف دریایی (Ruppia maritima) در آبهای ساحلی دریای خزر (استان گلستان) [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 183-188]
 • استان گلستان بررسی و مقایسه درصد تغییرات ترکیب گونه ای و CPUE ماهیان خاویاری در سال های 90 و 91 درسواحل جنوبی دریای خزرمحدوده استان گلستان [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 203-206]
 • استان گلستان تحلیل اقتصادی- اجتماعی بازار ماهی‌‌ تازه استان گلستان [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 143-154]
 • استان گلستان فراوانی تورهای گوشگیر غیر مجاز سرگردان در آبهای ساحلی استان گلستان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]
 • استان لرستان پایش زیستی فلزات سنگین (Pb, Cd, Fe, Zn, Ni, Cu) توسط بافت های مختلف سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina) در رودخانه سزار، استان لرستان [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 126-131]
 • استان لرستان یافته کوتاه: تجمع زیستی عناصر سمی و ضروری در عضله و پوسته خرچنگ گرد (Potamon persicum Pretzmann,1962) رودخانه کاکارضا در استان لرستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 203-212]
 • استان مازندران بررسی میزان شیوع استرپتوکوکوزیس در ماهیان قزل الای رنگین کمان درمزارع پرورشی شرق استان مازندران (حوضه رودخانه هراز ) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 41-50]
 • استان مازندران خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استخرهای پرورش میگوی سفید هندی) (Penaeus indicusدر حاشیه خلیج گرگان (استان مازندران) [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 111-122]
 • استان مازندران مطالعه ساختار جمعیتی ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر ( استان مازندران ) ( عمق کمتر از 10 متر ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 91-102]
 • استان مازندران انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 133-138]
 • استان مازندران تعیین عوامل موثر بر قیمت تمام شده ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس های دریای استان مازندران [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 11-18]
 • استان مرکزی سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راه کارهای توسعه مصرف در استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • استان مرکزی بررسی موانع و راهکارهای توسعه صنعت ماهیان زینتی در ایران «مورد مطالعه: استان مرکزی» [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 133-147]
 • استانهای گیلان و مازندران آلودگی برخی از ماهیان استانهای گیلان و مازندران به انگل های میکسوسپوره آ (Myxosporea) [دوره 7، شماره 3، 1377، صفحه 57-74]
 • استانهای مازندران و گلستان بررسی کمی و کیفی بچه ماهیان خاویاری رهاسازی شده در رودخانه های استانهای مازندران و گلستان در سال 1378 [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 103-110]
 • استان هرمزگان یافته علمی کوتاه: ماهیان رودخانه کل در استان هرمزگان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 143-148]
 • استان هرمزگان یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 153-158]
 • استان هرمزگان تعیین الگوی برداشت، میزان حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol) در آبهای استان هرمزگان [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 129-138]
 • استان هرمزگان بررسی تغذیه طبیعی ماهی سرخوی معمولی (Lutjanus johani) در آبهای هرمزگان [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 153-162]
 • استان هرمزگان بررسی رژیم غذائی خرچنگ شناگر آبی Porutnus pelagicus در آبهای استان هرمزگان (حوضه بندرعباس) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 143-150]
 • استان هرمزگان بررسی عوامل محیطی و روند تغییرات فصلی آنها در خلیج فارس ( آبهای محدوده استان هرمزگان ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 1-14]
 • استان هرمزگان زیست شناسی تولید مثل میگوی سفید ( سرتیز ) Metapenaeus affinis در آبهای ساحلی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 151-160]
 • استان هرمزگان تاثیر تراکم ذخیره سازی میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) بر شرایط بهداشتی استخرهای پرورشی در منطقه تیاب شمالی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 39-54]
 • استان هرمزگان شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 211-218]
 • استان هرمزگان بررسی وضعیت تغذیه گرایی آب های ساحلی استان هرمزگان با استفاده از مولفه‌های اصلی(PCA) [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 107-117]
 • استان هرمزگان بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از مزارع پرورش میگو بر خور تیاب در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 11-20]
 • استان هرمزگان بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 63-72]
 • استان هرمزگان بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگوگیر در آبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 129-138]
 • استان هرمزگان بررسی تغییرات کیفی آبهای ورودی و خروجی مزارع پرورش میگو در منطقه نیاب استان هرمزگان ( سایت شمالی ) [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 23-34]
 • استان هرمزگان بررسی رژیم غذایی ماهی حلوا سفید در صیدگاههای عمده استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 85-92]
 • استان هرمزگان اثرات آبزی پروری بر اکوسیستم های ساحلی در استان هرمزگان (مناطق تیاب و سایه خوش) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • استان هرمزگان بررسی مقایسه ای ذخایر گونه های میگوی مولد در صیدگاه های شرق استان هرمزگان [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 67-80]
 • استان هرمزگان بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]
 • استان هرمزگان مقایسه شاخص های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذای میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 165-170]
 • استان هرمزگان بررسی تنوع گونه ای و تراکم ماهیان در زیستگاه مصنوعی دریایی در منطقه بندرلنگه (خلیج فارس) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 129-138]
 • استان هرمزگان پراکنش و فراوانی گروه های مختلف فیتوپلانکتونی در آبهای دریای استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 69-78]
 • استان هرمزگان فراوانی کفال خاکستری Mugil cephalus)) در ترکیب صید مشتا در آبهای استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1381، صفحه 1-8]
 • استان هرمزگان بررسی تغییرات ماهانه فیتوپلانکتونها در آبهای ساحلی جزیره لاوان (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 29-40]
 • استان هرمزگان زیست شناسی تولیدمثل کوسه چانه سفید موجود در آبهای استان هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 1-18]
 • استان هرمزگان ارزیابی سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین بر رنگ پوست و بافت لاشه طوطی ماهی با استفاده از (Cichlasoma synspilum ♀× Cichlasoma citrinellum ♂)با استفاده از تکنیک های Lab و RGB [دوره 26، شماره 6، 1396، صفحه 25-32]
 • استان هرمزگان بررسی تغییرات اکسیژن محلول و شفافیت آب در استخرهای پرورش میگوی منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 35-56]
 • استان هرمزگان بررسی ترکیب صید ضمنی میگو در منطقه چاهو شرقی استان هرمزگان (جزیره قشم ) [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 15-24]
 • استان هرمزگان مطالعه بی مهرگان کفزی استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 27-40]
 • استان هرمزگان بررسی ذخایر ماهی گیدر در آبهای استان هرمزگان (1375-1374) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 87-106]
 • استان هرمزگان بررسی صید صدف مرواریدساز محار PINCTADA RADIATAدر صیدگاههای بندرهای مقام و نخیلو (ناحیه غربی استان هرمزگان ) [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 39-46]
 • استان هرمزگان عادات رفتاری میگوی موزی P.Merguiensis در آبهای جنوبی ایران ( استان هرمزگان ) [دوره 1، شماره 1، 1371، صفحه 25-30]
 • استان هرمزگان بررسی روشها و میزان صید خرد در بخش غربی استان هرمزگان ( از بندر کنگ تا راس نایبند ) [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 26-44]
 • استان هرمزگان شناسایی خرچنگ های پهنه جزر و مدی هرمزگان حد فاصل بندر عباس تا بندرلنگه [دوره 6، شماره 1، 1376، صفحه 1-16]
 • استان هرمزگان بیاح ماهیان صید شده در مشتاهای استان هرمزگان [دوره 7، شماره 3، 1377، صفحه 1-12]
 • استان هرمزگان زیست شناسی تولید مثل میگوی موزی( Penaeus merguiensis )با تاکید بر هماوری در آبهای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 1، 1378، صفحه 71-83]
 • استان هرمزگان برخی از ویژگیهای زیستی ماهی شورت (Sillago sihama )در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1378، صفحه 83-88]
 • استان هرمزگان ارائه الگوی مدیریت فرهنگی مبتنی بر سیاست‌های فرهنگی کاهش صید غیر مجاز در نوار ساحلی استان هرمزگان [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 13-23]
 • استبنجی پویایی‌شناسی جمعیت میگوهای غالب در منطقه شمال غربی جزیره قشم [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 85-98]
 • استحکام الیاف تور بررسی استحکام الیاف تور بالابر مخروطی صید کیلکا قبل و بعد از استفاده [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 1-5]
 • استحکام در مقابل پارگی بررسی صدمات فیزیکی و اثر انبارداری بر میزان استحکام تورهای گوشگیر تاس‌ماهیان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 155-161]
 • استحکام ژل استخراج ژلاتین به کمک آبکافت آنزیمی از پوست فیل‌ماهی (Huso huso) به روش بهینه یابی سطح پاسخ (RSM) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 47-56]
 • استخراج آنزیمی استخراج ژلاتین به کمک آبکافت آنزیمی از پوست فیل‌ماهی (Huso huso) به روش بهینه یابی سطح پاسخ (RSM) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 47-56]
 • استخراج پی درپی یافته کوتاه: ارزیابی بخش های پایدار و ناپایدار فلزات سنگین (Fe, Mn, Cr, Ni) در رسوبات سطحی حوزه جنوبی دریای خزر دو ایستگاه( تنکابن و امیرآباد ) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 201-206]
 • استخراج کیتین از پوسته میگو خرچنگ لابستر استخراج کیتین از پوسته میگو خرچنگ لابستر [دوره 3، شماره 1، 1373، صفحه 17-28]
 • استخر پرورش ماهی یافته کوتاه: ارزیابی جوامع زئوپلانکتونی و شاخص ساپروبی استخرهای پرورش کپور ماهیان (مطالعه موردی: شرق استان گلستان- شهر گنبدکاووس) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 145-154]
 • استخر خاکی روباز بررسی برخی عوامل لیمنولوژیک در سیستم های خاکی و بسته پرورش تیلاپیا Oreochromis niloticus و Oreochromis sp. [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-126]
 • استخرهای پرورش میگو مطالعه بی مهرگان کفزی استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 27-40]
 • استخوان دم لامه ریخت شناسی استخوان دمه لامه و اهمیت آن در آرایه شناسی تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 1-8]
 • استرادیول بررسی تاثیر تزریق هیپوفیز گلیسرینه بر نوسانات هورمونهای استروئیدی در مولدین ماده تاسماهی ایران Acipenser persicus [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 197-214]
 • استرادیول بررسی مقایسه ای سطوح هورمونهای جنسی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) همزمان با آغاز مهاجرت پاییزه [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 151-162]
 • استرادیول بررسی تغییرات مقادیر کورتیزول ، گلوکز و هورمون های جنسی سرم به هنگام حمل مولدین ماهی سفید [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 147-154]
 • اُستراکودا بررسی مایوفونها و خصوصیات بستر در دریای خزر (آبهای گیلان) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 119-132]
 • استرپتوکوزیس یافته علمی کوتاه: بررسی اثر عصاره مرزنگوش (Origanum vulgare) در پیشگیری از آلودگی تجربی به استرپتوکوکوس اینیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 163-169]
 • استرپتوکوکوزیس بررسی اثرات حاد باکتری استرپتوکوکوس فسیوم (Streptococcus faecium) روی بعضی از بافتها و مشخصه های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 9-18]
 • استرپتوکوکوزیس بررسی میزان شیوع استرپتوکوکوزیس در ماهیان قزل الای رنگین کمان درمزارع پرورشی شرق استان مازندران (حوضه رودخانه هراز ) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 41-50]
 • استرپتوکوکوس بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک‌های وسیع‌الطیف درکوکسی‌های گرم مثبت جدا شده از ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان در استان ایلام [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • استرپتوکوکوس مطالعه آسیب شناسی تجربی باکتری استرپتوکوکوس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 81-88]
 • استرپتوکوکوس اینیایی اثر عصاره سرخار گل (Echinacea purpurea) بر برخی شاخص های ایمنی و بازماندگی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss) ) در برابر با استرپتوکوک [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • استرپتوکوکوس اینیایی فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز(Cuminum cyminum) و نیسین در مهار باکتری Streptococcus iniaeدر محیط آزمایشگاه و فیله قزل آلا [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 50-59]
 • استرپتوکوکوس اینیایی بررسی in vitro فعالیت ضد باکتریایی عصاره و نانوعصاره مرزنگوش (Origanum vulgare) در مقایسه با فلورفنیکل و نانوفلورفنیکل بر ضد استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae) [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 41-50]
 • استرپتوکوکوس اینیایی تاثیر ضد عفونی کننده های متداول بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی جدا شده از ماهی های قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاه و تانک [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 29-38]
 • استرپتوکوکوس اینیایی ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، عامل استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان به فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 23-31]
 • استرپتوکوکوس اینیه تاثیر باکتری Lactobacillus بر شاخص های رشد، بقاء و مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در برابر باکتری Streptococcus iniae [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 131-138]
 • استرس تغییرات رشد، میزان مصرف غذا و کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از تزریق کورتیزول [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • استرس اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 1-10]
 • استرس بررسی تحمل شوری در لارو تاسماهی ایرانی ((Acipenser persicus تغذیه شده با آرتمیای غنی شده با ویتامین ‍C [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 45-54]
 • استرس اثر بتائین به عنوان جاذب غذا بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت به استرس در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 83-92]
 • استرس پاسخ‌های استرس در بچه فیل‌ماهیان جوان (Huso huso L.) نگهداری شده در تراکم پایین و بالا در شرایط زمستانه پس از اعمال بیهوشی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 127-139]
 • استرس تغییرات هورمون کورتیزول تحت شرایط استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 33-40]
 • استرس تغییرات هورمون کورتیزول تحت شرایط استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorynchus mykiss) [دوره 7، شماره 3، 1377، صفحه 33-40]
 • استرس نقش برخی از عوامل استرس زا در ظهور عفونتهای ناشی از آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila )در کپور ماهیان پرورشی [دوره 7، شماره 4، 1377، صفحه 1-8]
 • استرس اکسیداتیو تأثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض پاراکوات [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 181-198]
 • استرس اکسیداتیو اثرات تحت‌کشنده نانوذرات نقره بر سطوح آنزیم‌های متابولیک و آنتی‌اکسیدانی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 193-200]
 • استرس شوری تاثیر جایگزینی غذای تجاری با کرم خاکی بر شاخص‌های رشد، بقاء، تعداد لاروهای حاصل و مقاومت لاروها در برابر استرس شوری در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 231-241]
 • استرس شوری اثرات اسانس رازیانه(Foeniculum vulgare) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم و مقاومت به استرس شوری در بچه‌ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • استرلیاد اثر غلظت های تحت کشنده کادمیوم بر برخی تغییرات بافتی در آبشش بچه تاس‌ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser ruthenus) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 71-81]
 • استروژن بررسی ساختار ماهی شیپ در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 99-108]
 • استرول تعیین گونه مناسب نرم تن برای صنایع دارویی و غذایی با استفاده از پروفایل استرول و اسیدهای چرب چهار گونه نرم‌‌تن دریایی ساحل قشم [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 83-93]
 • استروئیدهای جنسی تغییرات بیوشیمی، استروئیدهای جنسی و ترکیب لاشه در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) تغذیه شده با هورمون 17- بتا استرادیول [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • استروئیدهای جنسی اثر زیر حد کشندگی سم دیازینون بر استروئید‌‌زایی و وضعیت جنسی مولدین نر ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 133-142]
 • استیک‏واتر میزان رشد و محتویات رنگدانه ریزجلبکDunaliella viridis پرورش یافته در سطوح مختلف پساب کارخانه آرد ماهی [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 99-107]
 • اسید آراشیدونیک تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی اسید آراشیدونیک بر شاخص‌‌های رشد و بازماندگی ماهی گورخری (Danio rerio) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 179-191]
 • اسیدآلی تأثیر سطوح مختلف ترکیب اسیدهای آلی خوراکی بر برخی شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 35-43]
 • اسیدآمینه تولید پروتئین تک‌یاخته با استفاده از کشت باکتری Lactobacillus acidophilus و قارچ Aspergillus niger از پساب کارخانه آرد ماهی کیلکا (استیک‌ واتر) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 21-32]
 • اسید آمینه مطالعه ترکیب اسیدهای آمینه لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با غذاهای زنده آرتمیا و دافنی [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]
 • اسید آمینه بررسی اثر سطوح متفاوت اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسید آمینه بدن ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 129-141]
 • اسید آمینه اثرات متقابل اسید آمینه میتونین و ‌کارنتین بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و برخی پارامترهای خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 105-118]
 • اسید آمینه اثرات کاهش سطح پروتئین جیره و درصد پودر ماهی بر شاخص های رشد و میزان نیتروژن آزاد شده در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 137-148]
 • اسید آمینه اثر ریزجلبک Aphanothece halophytica بر ترکیب اسید‌‌های چرب و اسید‌‌های آمینه ناپلیوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 27-36]
 • اسید چرب تاثیر روشهای مختلف پخت بر ترکیب اسیدهای چرب فیله ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 97-108]
 • اسید چرب یافته علمی کوتاه: بررسی تغییرات فصلی اسیدهای چرب در نرمتن Nerita textiles در مناطق جزر و مدی خلیج چابهار (دریای عمان) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 175-180]
 • اسید چرب تاثیر جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن‌های گیاهی بر روی پارامترهای رشد و پروفیل اسیدهای چرب در دوره انگشت قد ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) و بررسی این پروفیل پس از تغذیه دوباره با روغن ماهی [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 95-108]
 • اسید چرب اثرعصاره جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus,1758) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 161-170]
 • اسید چرب مقایسه پروفایل‌ اسیدچرب جنس‌های نر و مادة ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 33-39]
 • اسید چرب تغییرات فصلی ترکیب شیمیایی و سطوح اسیدهای چرب در تخمدان ماهیان کپور دریایی حوضه جنوب شرقی دریای خزر (سال 1386-1387) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 151-160]
 • اسید چرب پروفایل اسیدهای چرب دربرخی ماهیان پرمصرف سواحل جنوبی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 13-22]
 • اسید چرب تاثیر کوئرستین عادی و نانوکپسوله شده با کیتوزان بر پروفایل اسید چرب بافت عضله و تخمک ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 39-49]
 • اسید چرب امگا-3 بررسی نانو ریزپوشانی اسیدچرب امگا-3 به وسیله ژلاتین ماهی و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیون [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 29-42]
 • اسیدچرب چندغیراشباع بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-50]
 • اسید چرب ضروری تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی اسید آراشیدونیک بر شاخص‌‌های رشد و بازماندگی ماهی گورخری (Danio rerio) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 179-191]
 • اسیدی فایر اثر اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و سیتریک اسید بر پارامتر های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 117-129]
 • اسید مالیک تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر رشد و ترکیب لاشه بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 1-12]
 • اسیدهای آمینه مقایسه ترکیب تقریبی و پروفایل اسیدهای آمینه پروتئین‌‌های هیدرولیز شده گوشت، آرد و پساب کارخانه آرد ماهی (استیک واتر) ماهی کیلکای آنچووی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 43-61]
 • اسید های آمینه بررسی پروفایل اسیدهای آمینه و ارزش غذایی ماکارونی صنعتی غنی سازی شده با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره ای (FPC) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 165-170]
 • اسید‌های آمینه‌ خالص تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 217-229]
 • اسیدهای چرب استفاده از ناپلیوس آرتمیا ارومیانا Artemia urmiana غنی شده با روغن های حاوی HUFA در پرورش لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 29-40]
 • اسیدهای چرب تاثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر تغییرات ساختار روده، رشد و پروفیل اسیدهای چرب میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 1-10]
 • اسید های چرب یافته کوتاه: ارزش غذایی اسید های چرب دو ریز جلبک Nannochloropsis oculata و Isochrysis galbana [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 135-141]
 • اسید های چرب اثرات جایگزینی جلبک Dunaliella salina با سبوس گندم و برنج و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر شاخص های رشد، تجزیه تقریبی بدن و ترکیب اسیدهای چرب Artemia franciscana [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 207-212]
 • اسید‌‌های چرب بررسی تاثیر روش لخته سازی بر راندمان برداشت زی‌‌توده و محتوی اسیدهای چرب ریزجلبک Dunaliella salina، جداسازی شده از تالاب لیپار، چابهار [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 109-120]
 • اسیدهای چرب HUFA قابلیت هضم چربِی و اسیدهای چرب، ابقاء چربی و عملکرد رشد در ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با سطوح مختلف اسیدهای چرب بلند زنجیره و ویتامین E [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 74-90]
 • اسیدهای چرب چندغیراشباع تغییرات شاخص‌های اکسایشی چربی و ترکیب اسیدهای چرب فیله نمک سودشده ماهی آمور Ctenopharyngodon idella تحت تاثیر انواع روش‌های پخت [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 57-72]
 • اسفنج بررسی خواص سیتوتوکسیک ترکیبات طبیعی قابل انحلال در متانول و دی اتیل اتر اسفنج Dysidea pallescensاز جزیره هنگام، خلیج فارس [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • اسفنج بررسی فعالیت سیتوتوکسیک بخش های هگزانی و دی کلرومتانی عصاره متانولی اسفنج Ircinia mutans بر روی سه رده سلول سرطان انسانی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 105-114]
 • اسفنج استخراج و شناسایی فرکشن حاوی ترکیب آلفا سانتونین از اسفنج دریایی گونه Dysidea avara و بررسی اثر سیتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 39-47]
 • اسفنج حفار از جنس Cliona بررسی میزان آلودگی و چگونگی آسیب های وارده به پوسته صدف لب سیاه در اثر تهاجم اسفنج حفار از جنس Cliona [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 25-33]
 • اسفنج ساختمانی دستیابی به فرمول شیمیایی ساخت بویه EVA به روش مهندسی معکوس [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 45-54]
 • اسکالوپ استخراج و اندازه گیری میزان سم ( Paralytic Shellfish Poison ( PSP در صدف دریایی خوراکی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 73-60]
 • اسکلت مرجان بررسی کارایی حذف آمونیاک از پساب مزارع پرورش قزل آلا رنگین کمان توسط زغال لیلکی(Gleditschia caspica )، اسکلت مرجان Antozoa و پشم فولاد(Steel wool) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 47-56]
 • اسلاری تاثیر شیرابه کود آلی تخمیر شده بیهوازی در پرورش ماهی سفید (تا 1 گرم) و مقایسه فاکتورهای رشد و بقاء با تغذیه مرسوم [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 65-76]
 • اسمولاریته اثرات اسمولاریته آب بر میزان اسپرماتوکریت و ارتباط آن با تعداد سلولهای اسپرماتوزوئید در مولدین نر ماهی سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 11-18]
 • اشتها تغییرات رشد، میزان مصرف غذا و کورتیزول پلاسما در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از تزریق کورتیزول [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • اشتهارد مقایسه برخی ویژگیهای زیست شناسی ماهی گورخری در چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 113-122]
 • اشریشیاکلی مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • اشریشیاکلی انتقال و بیان ژن GnRH نوترکیب ماهی در باکتری BL21 E. coli به منظور تولید هورمون نوترکیب [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 137-147]
 • اشعه گاما تولید ماهی ماده زاد میوزی کپور معمولی (Cyprinus carpio L ) به وسیله اشعه گاما [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 183-198]
 • اصفهان یافته علمی: مطالعه رابطه بین اندازه ماهی و شدت آلودگی به برخی تک یاختگان انگلی ماهیان مولی Poecilia latipinna) ) قنات جرقویه اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 251-256]
 • اصفهان معرفی شکم پایان و دوکفه ایهای زاینده رود [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 177-184]
 • اصلاح نژاد بررسی تنوع ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در مزارع پرورشی ایران [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 93-106]
 • افت وزنی رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 129-140]
 • افزایش تولید نقش بیولوژیک اردک ماهی در کنترل جمعیت موجودات ناخواسته و افزایش تولید ماهیان در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 39-50]
 • افزایش ماندگاری بررسی اثر ضدباکتریایی پوشش خوراکی کیتوزان همراه با عصارة آبی میوه گیاه پنیرباد (Withania coagulans) بر فیله ماهی کپور نقره ای طی نگهداری در یخچال [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 201-210]
 • افزودنی غذایی ارزیابی کیفیت بتا کاروتن استخراج شده از آزولا فیلیکوئیدس (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به روش هیدرولیز قلیایی در فصل تابستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 75-86]
 • اقیانوس هند ارتباط پراکنش ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) صید شده توسط پرساینرهای ایرانی با متغیرهای محیطی در اقیانوس هند [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 67-82]
 • اقتصاد تحلیل سهم و نقش عوامل تعیین کننده هزینه تمام شده پرورش قزل آلای رنگین کمان (Onchorynchus mykiss) در ایران [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 101-114]
 • اقتصاد تحلیل اقتصادی تکثیر و پرورش بچه ماهی خاویاری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 67-80]
 • اقتصاد ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 101-112]
 • اقتصاد نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 75-96]
 • اقتصاد شیلات پیش‌بینی قیمت دو گونه از محصولات شیلات جنوب ایران با تاکید بر روش‌های نوین اقتصاد‌سنجی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 141-152]
 • اقتصاد شیلاتی ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 109-120]
 • اقتصاد شیلاتی شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری شرکتهای صیادی استان بوشهر و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 33-42]
 • اقلام گیاهی اثر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان بر شاخص‌های رشد و ترکیب بدن بچه‌ماهیان انگشت‌قد کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 25-35]
 • اکانتوسفال آلودگی چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمی در آبگیرهای استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 25-36]
 • اکتینومایست های دریایی جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست ها از رسوبات دریایی خلیج فارس در محدوده استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 81-93]
 • ایکتیوبودیازیس در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان ایکتیوبودیازیس در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 89-92]
 • ایکتیوپلانکتون شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 211-218]
 • ایکتیوتلانکتون فراوانی ، تنوع و پراکندگی لارو ماهیان در خورها و سواحل غرب خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 41-60]
 • ایکتیوفتیروس مولتی فیلیس بررسی تغییرات رژیم غذایی ، شاخص های تغذیه ای و درصد بروز ایکتیوفتریوزیس در ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) رودخانه کلیبرچای [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 201-204]
 • اکسیداسیون اثر متقابل سلنیوم و چربی جیره بر ترکیب اسید چرب بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 107-116]
 • اکسیداسیون ارزیابی خطر بعضی از عناصر با پتانسیل آلایندگی بالا در عضله و کبد ماهی هوور (Thunnus tonggol) و بیاح (Liza abu) برای مصارف انسانی در استان هرمزگان [دوره 26، شماره 6، 1396، صفحه 33-46]
 • اکسیژن بررسی تغییرات اکسیژن محلول و شفافیت آب در استخرهای پرورش میگوی منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 35-56]
 • اکسیژن محلول در آب بررسی تغییرات حرارتی و اکسیژن محلول در آب "بخش جنوبی دریای مازندران " [دوره 1، شماره 0، 1371، صفحه 28-41]
 • اکسولینیک اسید بررسی غنی سازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا با آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان بازماندگی دارو در غلظت ها و زمانهای مختلف [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 153-162]
 • اکوتوکسیکولوژیکی مطالعات اکوتوکسیکولوژیکی با DAPHNIA MAGNAو تعیین اثر سموم MALATHION و DIAZINON و SATURN و MACHETEبر این ارگانیزم [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 23-32]
 • اکوسیستم بررسی دانه بندی و کربن آلی رسوبات بستر جهت استقرار زیستگاههای مصنوعی در آبهای ساحلی هرمزگان [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 21-28]
 • اکوسیستم بررسی پروتئین متالوتیونین بعنوان نشانگر زیستی آلودگی جیوه در ماهی زورک (Scatophagus argus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 77-86]
 • اکوسیستم آبی بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات تالاب چغاخور [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • اکوسیستم آبی ارزیابی جریان زیست‌محیطی رودخانه با روش‌های هیدرولوژیک و اکوهیدرولوژیک به‌منظور حفاظت از اکوسیستم آبی و آبزیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکوسیستم رودخانه‌ای تأثیر ساخت سد بر شاخص مطلوبیت زیستگاه سس‌ماهی کورا (Barbus cyri)در رودخانه طالقان [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 51-62]
 • اکولوژی سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور (Cyprinus carpio L. 1758) سواحل استان گلستان [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 1-10]
 • اکولوژی شناسایی ماهیان و برخی از ویژگیهای اکولوژیکی رودخانه ارس (محدوده آذربایجان شرقی) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 121-132]
 • القاء رسیدگی جنسی القا تکثیر جنس ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 23-38]
 • القای تخم ریزی اثر تیمارهای هورمونی بر تخم ریزی و کیفیت لارو تولیدی ماهی شانک باله زرد عربی(Acanthopagrus arabicus) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 37-46]
 • القای هورمونی انتقال و بیان ژن GnRH نوترکیب ماهی در باکتری BL21 E. coli به منظور تولید هورمون نوترکیب [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 137-147]
 • القای هورمونی بررسی عملکرد زیستی GnRH نوترکیب به‌عنوان القا کننده تخم‌ریزی در ماهی طلایی (Carassius auratus) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 21-31]
 • ال کارنیتین اثر منبع روغن و مکمل‌های‌ غذایی ال کارنیتین و راکتوپامین بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 109-120]
 • ال-کارنیتین اثر سطوح مختلف ال–کارنیتین جیره غذایی بر روند رشد و تنش اکسیداتیو (Oxidative stress) فیل‏ماهی جوان پرورشی (Huso huso) و مقایسه آن با جیره وارداتی (بیومار) [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 171-183]
 • الکتروپوریشن جداسازی، تکثیر و انتقال ژن VP28 ویروس عامل لکه سفید میگو در میکروجلبک Chlorella vulgaris به روش الکتروپوریشن(تراواسازی الکتریکی) [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 59-69]
 • الکتروفورتیک بررسی الکتروفورتیک و مورفومتریک تاس ماهی ایران ( قره برون Acipenser persicus ) به منظور تعیین نژاد [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 41-50]
 • الکتروفورز بررسی ژنتیک جمعیت گاو ماهی سرگنده (Neogobius gorlap) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 25-34]
 • الکترولیتهای خون تغییرات هورمون تیروکسین، تری آیدوترونین و کورتیزول و یون‌های سدیم، کلر و پتاسیم طی مرحله اسمولت بچه آزاد ماهی دریای خزر [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 119-128]
 • الگوی SDS-PAGE بررسی تغییرات ترکیبات نیتروژنی، میکروبی و الگوی الکتروفورز در حین فرآیند تخمیر مهیاوه، سس ماهی سنتی ایرانی [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 147-163]
 • الگوی پراکنش ساختار تاکسونومیک ؛ پراکنش مکانی و روند تغییرات زمانی جمعیت اپندیکولارین ها در آبهای ساحلی شمال بوشهر – خلیج فارس [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-22]
 • الگوی پراکنش تنوع گونه‌ای، الگوی پراکنش و توالی زمانی جوامع کرم‌های پیکانی (Chaetognatha) در آبهای مصبی- ساحلی شمال بوشهر- خلیج فارس [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 23-34]
 • الگوی تحلیل تمایزی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف ماهی در خانوارها (مطالعه موردی: شهرستان ساری) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 165-177]
 • الیگوتروف ارزیابی اکولوژیک جوامع فیتوپلانکتون در دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر-تهران) طی سالهای 93-92 [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 191-202]
 • الگوی خرید بررسی الگو و سلایق خرید مصرف‌کنندگان ماهی در شهر ساری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 103-112]
 • الگوریتم‌ درخت تصمیم پیشبینی صید کفال ماهیان در آبهای ایرانی دریای خزر با الگوریتم درخت تصمیم [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی رسوب‌گذاری بررسی آزمایشگاهی الگوی رسوب‌گذاری در مخازن استوانه‌ای پرورش ماهی قزل‌آلا [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 17-26]
 • الگوی رشد بررسی برخی از خصوصیات ریخت‌سنجی و پارامترهای رشد در خرچنگ ویولن‌‌زن  Austruca sindensis (Alcock, 1900)،  در ساحل شمالی جزیره قشم [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]
 • الیگوفروکتوز بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم‌های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 27-36]
 • الیگو کیت شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری ) [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 37-52]
 • امتیاز شیمیایی مقایسه ترکیب تقریبی و پروفایل اسیدهای آمینه پروتئین‌‌های هیدرولیز شده گوشت، آرد و پساب کارخانه آرد ماهی (استیک واتر) ماهی کیلکای آنچووی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 43-61]
 • امعا و احشا استفاده از روش شیمیایی به منظور تولید پروتئین آبکافت‌شده از امعاء و احشاء فیتوفاگ (Hypophthalmichthys moltirix) و استفاده از آن به عنوان محیط کشت Listeria monocytogenes‌‌‌ [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 11-22]
 • امگا مطالعه و بررسی امکان استخراج اسیدهای چرب امگا -3 از روغن ماهی کیلکا [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 89-100]
 • امگا3 بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-50]
 • امگا 3 پروفایل اسیدهای چرب دربرخی ماهیان پرمصرف سواحل جنوبی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 13-22]
 • امگا6 بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-50]
 • امگا6 پروفایل اسیدهای چرب دربرخی ماهیان پرمصرف سواحل جنوبی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 13-22]
 • ایمنی تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر برخی شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 37-46]
 • ایمنی بکارگیری دو گونه از پروبیوتیک‎های باسیلوسی بر پاسخ‎های ایمنی و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 105-117]
 • ایمنی اثرات استفاده از پروتئین آبکافتی تهیه شده از اندرونه ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در جیره‌ی غذایی بر برخی فاکتور‌های خونی و بیوشیمیایی بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 71-83]
 • ایمنی اثر مجزا و ترکیبی عصاره‌‌های کاسنی (Cichorium intybus) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 165-176]
 • ایمنی مقایسه اثر جیره‌های حاوی پروبیوتیک‌های Lactobacillus acidophilus و Pediococcus pentosaceus بر شاخص‌های رشد، خون‌شناسی و ایمنی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 185-194]
 • ایمنی مقایسه اثرات خوراکی سلنیت سدیم و نانو ذره سلنیوم بر عملکرد رشد، آنزیم‌های کبدی و دفاع آنتی اکسیدانی ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 57-68]
 • ایمنی تاثیر سیستم بیوفلاک بر کیفیت آب، عملکرد رشد، شاخص‌‌های ایمنی و ترکیب لاشه ماهی تیلاپیای‌‌نیل (Oreochromis niloticus) در تراکم‌‌های مختلف در آب لب‌‌شور [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 175-185]
 • ایمنی کیفیت آب و عملکرد ایمنی ماهیان انگشت‌قد تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تحت تاثیر زمان‌های مختلف افزودن کربوهیدرات در سیستم تعویض آب محدود [دوره 30، شماره 3، 1400]
 • ایمنی ذاتی اثر پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص‌های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 31-39]
 • ایمنی ذاتی تأثیر فوکوییدان بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Mykiss) (Oncorhynchus [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • ایمنی شناختی اثرات تغذیه ای مکمل سل ماناکس بر شاخص های رشد، بافت شناسی روده و مقاومت در برابر یرسینیوزیس در قزل آلای رنگین کمان [دوره 26، شماره 6، 1396، صفحه 125-138]
 • ایمنی شناسی ایمنی شناسی ماهی ( Fish Immunology) [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 16-24]
 • ایمنی غیر اختصاصی تأثیر غلظتهای تحت حاد علف‌کش بوتاکلر بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 151-160]
 • ایمنی غیر اختصاصی تأثیر جایگزینی نسبی آرد ماهی با جلبک قرمز دریایی Gracilaria pygmaea بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی باس دریایی آسیایی Lates calcarifer (Bloch, 1790) [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 77-89]
 • ایمنی غیر اختصاصی تاثیر استفاده برخی از عصارهای گیاهی بر رشد و تغذیه، آنزیم‌های گوارشی و پارامترهای ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 47-56]
 • ایمنی غیراختصاصی سرم تاثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پودر قارچ Agaricus bisporus بر برخی شاخص‌های خونی و شاخص‌های ایمنی غیراختصاصی سرم در بچه ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 61-70]
 • ایمنی موکوس ارزیابی تاثیر سطوح مختلف عصاره گاماریده (Pontogammarus maeoticus) بر شاخص‌ های رشد، ترکیب شیمیائی لاشه و ایمنی موکوسی بچه ماهی سفید نورس (Rutilus kutum, Kamenskii, 1901) [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 47-55]
 • ایمینو اسید شناسایی اجزای تشکیل دهنده ژلاتین حاصل از پوست و استخوان کاریچون ماهی (Saurida tumbil) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 125-136]
 • امولسیون چربی اثر غلظت و مدت زمان در غنی سازی روتیفر Brachionus plicatilis با امولسیون روغن ماهی کاد با تاکید بر اسیدهای چرب [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 153-164]
 • ایمونوژن اثر عصاره سیر (Allium sativum) بر شاخص های بیوشیمیایی خون و ایمنی در ماهی اسکار، Astronotus ocellatus [دوره 26، شماره 6، 1396، صفحه 151-159]
 • ایمونوگلوبولین تخلیص و شناسایی برخی خصوصیات ایمونوگلوبولین سرم در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 141-152]
 • ایمونوگلوبولین ارزیابی مکمل های غذایی باکتری Pediococcus acidilactici و قارچ خوراکی Agaricus bisporus بر شاخص-های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 97-109]
 • ایمونوهیستوشیمی مطالعه تاثیر شوری‌های مختلف محیطی بر سلول های کلراید آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش ایمونوهیستوشیمی و فراساختاری [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 131-141]
 • انبارداری بررسی صدمات فیزیکی و اثر انبارداری بر میزان استحکام تورهای گوشگیر تاس‌ماهیان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 155-161]
 • انباشتگی سمیت تغذیه‌‌ای کلوئید نانو‌ذرات نقره در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 23-30]
 • انتخاب به کمک نشانگر بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن میوستاتین و صفات کمی ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) با روش PCR-SSCP [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 25-39]
 • انتروکوکوس فکالیس اثر پروبیوتیک انتروکوکوس فکالیس بر رشد، شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 187-192]
 • انتقال تدریجی یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 159-163]
 • انتقال تغذیه‌ای بررسی قابلیت انباشت نانوذرات اکسید روی در آرتمیا و انتقال تغذیه‌ای آن به ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 21-28]
 • انتقال مرجان معرفی دستگاه جدید انتقال مرجان‌‌ها (Coral carrier) و مقایسه آن با دستگاه (Carrier basket) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • انجماد بررسی تاثیر روش انجماد کند و انجماد تند روی ریز ساختمان ، آبچک، ترکیبات تقریبی و خصوصیات حسی فیله ماهی تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 132-146]
 • انجماد انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 17-30]
 • انجماد اثر انجماد بر ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی بافت خوراکی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johnii) [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 183-188]
 • انجماد خشک بررسی مقایسه‎ای نگهداری برخی جلبک‏های آب شیرین به روش‎های انجماد خشک و محافظت سرمایی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 103-114]
 • انجماد ماهی شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 21-34]
 • اندازه بدن تأثیر جیره های مختلف بر میزان هماوری، زمان تکاملی و اندازه بدن پارو پای آب شیرین Eucyclops serrulatus [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 51-62]
 • اندازه تخم اثراندازه تخمک بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 137-150]
 • اندازه چشمه تور یافته علمی کوتاه: کارآیی تور گوشگیر ثابت با چشمه 170 میلیمتر در کاهش میزان صید ماهیان نارس تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 151-158]
 • اندازه طولی یافته کوتاه: بررسی شاخص تراکم و اندازه طولی صدف های مرواریدساز محار Pinctada radiata در دو زیستگاه در اطراف جزیره هندورابی (ایران، خلیج فارس) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 137-145]
 • اندام اثر نیترات سرب بر روی اندام زایی کپور نقره ای [دوره 1، شماره 1، 1371، صفحه 31-46]
 • انرژی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و راندمان غذا در هامور خال‌دار جوان Epinephelus coioides [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 41-56]
 • انرژی اثر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی بر روند رشد بچه فیلماهی پرورشی (Huso huso) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 107-118]
 • انرژی اثرات سطوح متفاوت نسبت پروتئین به انرژی ( P/E ) جیره غذایی بر روی رشد و ترکیب بدن تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) پرورشی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 129-140]
 • انرژی قابل متابولیسم بررسی نسبت انرژی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم به پروتئین جیره برعملکرد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 15-23]
 • انرژی قابل متابولیسم بررسی مولکولی ساختار ژن متالوتیونین در تاسماهی استرلیاد (Asipencer ruthenus)طی قرارگیری در معرض فلز مس [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 25-30]
 • انرژی قابل هضم بررسی نسبت انرژی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم به پروتئین جیره برعملکرد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 15-23]
 • انرژی قابل هضم بررسی مولکولی ساختار ژن متالوتیونین در تاسماهی استرلیاد (Asipencer ruthenus)طی قرارگیری در معرض فلز مس [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 25-30]
 • انعطاف‌پذیری ریختی مقایسه جمعیتهای ماهی واسپی Cabdio morar (Hamilton, 1822) در حوضه‌های ماشکیل و مکران بر اساس صفات شمارشی و ریخت‌سنجی هندسی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 57-67]
 • انعطاف‌پذیری صادراتی تأثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادرات خاویار ایران [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 85-93]
 • انکوباسیون یافته علمی کوتاه: تغییرات ریخت شناسی لارو ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 173-178]
 • انکوباسیون بررسی مراحل توسعه و تکوین جنینی ماهی بنی (Barbus sharpeyi Gunther, 1874) [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 1-12]
 • انگل شناسایی انگل‌های خارجی برخی ماهیان زینتی استان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 87-94]
 • انگل شناسایی انگلهای برخی از ماهیان منابع آبی استان زنجان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 23-40]
 • انگل بررسی و شناسایی انگل های میگوی پرورشی (Penaeus indicus) در منطقه گواتر چابهار [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 109-118]
 • انگل بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 9-18]
 • انگل آلودگی ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus (L به انگل آکانتوسفال (Corynosoma strumosum) در تالاب گمیشان [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 155-160]
 • انگل بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردکماهی رودخانه چمخانه لنگرود [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 37-50]
 • انگل بررسی فراوانی انگل های کرمی دستگاه گوارش مولدین قره برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 55-64]
 • انگل مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 107-120]
 • انگل انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 133-138]
 • انگل بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش گاوماهی عمق زی (Neogobius bathybius) در سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 165-172]
 • انگل آلودگی ماهی سیاه کولی سواحل جنوبی دریای خزر به ترماتود دیژن آسیمفیلودوراکوبانیکوم Asymphylodora kubanicum Isaichikov، 1923 [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 91-96]
 • انگل شناسایی انگلهای سخت پوست برخی از ماهیان دریاچه سد مخزنی مهاباد [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 133-148]
 • انگل بررسی آلودگی های انگلی ماهی کلمه RUTILUS RUTILUS CASPICUSجنوب شرقی دریای خزر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 61-74]
 • انگل آلودگی چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمی در آبگیرهای استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 25-36]
 • انگل آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی استان آذربایجان غربی به انگل چشمی دیپلوستوموم اسپاتاسئوم Diplostumum spathaceum Rudolphi,1819 [دوره 7، شماره 4، 1377، صفحه 103-110]
 • انگل مطالعه اثر تروگزروتین خوراکی بر مقاومت در برابر انگل ایکتیوفتیریوس مولتی‌‌فیلیس (Ichthyophthirius multifilis) در ماهی‌‌قرمز (Carassius auratus) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 95-105]
 • انگل CLINSTOMUM COMPLANATUM بررسی آلودگی به انگل CLINSTOMUM COMPLANATUMدر ماهیان رودخانه شیرود [دوره 6، شماره 2، 1376، صفحه 53-62]
 • انگل ایک یافته علمی: مطالعه رابطه بین اندازه ماهی و شدت آلودگی به برخی تک یاختگان انگلی ماهیان مولی Poecilia latipinna) ) قنات جرقویه اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 251-256]
 • انگل بوتریوسفالوس تاثیر انگل بوتریوسفالوس بر بعضی از فاکتورهای خونی ماهی آمور [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 19-26]
 • انگل پلی پودیوم هیدریفرم بررسی درصد و شدت آلودگی ماهیان خاویاری به انگل پلی پودیوم هیدریفرم [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 13-20]
 • انگل دیپلوستوموم بررسی شیوع و شدت سه نوع انگل بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 55-62]
 • انگل دیپلوستوموم ( دیپلوستومیازیس ) بررسی آلودگی انگل دیپلوستوموم ( دیپلوستومیازیس ) در بچه تاسماهیان پرورشی [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 11-22]
 • انگل کاستیا یافته علمی: مطالعه رابطه بین اندازه ماهی و شدت آلودگی به برخی تک یاختگان انگلی ماهیان مولی Poecilia latipinna) ) قنات جرقویه اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 251-256]
 • انگل نماتد آلودگی دو گونه گاوماهی Neogobius fluviatilis و Neogobius kessleri نواحی جنوبی دریای خزر به انگل نماتد Dichelyne minutus Rudolphi , 1819 [دوره 7، شماره 2، 1377، صفحه 31-38]
 • انگل‌های پریاخته انگل‌های کرمی ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta) در منطقه چابهار (دریای عمان) [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 27-37]
 • انگلهای زئونوز بررسی انگلهای زئونوز در ماهی کیلکا [دوره 7، شماره 1، 1377، صفحه 45-58]
 • انگل‌های کاذب بررسی انگل‌های کاذب در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در قفس و ماهیان کفال (Mugilidae) و سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل جنوبی دریای‌خزر [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 77-84]
 • انگلهای کاریوفیله اوس Caryophyllaeus بررسی میزان آلودگی برخی از ماهیان تالاب انزلی به انگلهای جنس کاریوفیله اوس Caryophyllaeus [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 63-70]
 • انگلهای کرمی بررسی اکولوژیک انگلهای کرمی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در رودخانه شیرود (مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 73-82]
 • انگل‌های ماهی شناسائی انگل‌های ماهی گورخری (Aphanius vladykovi) دریاچه‌های شلمزار و سلم استان چهارمحال و بختیاری [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 159-163]
 • انگل های میکسوسپوره آ (Myxosporea) آلودگی برخی از ماهیان استانهای گیلان و مازندران به انگل های میکسوسپوره آ (Myxosporea) [دوره 7، شماره 3، 1377، صفحه 57-74]
 • اهلی سازی اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, 1877) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 95-104]
 • اوتروفی ارزیابی وضعیت اوتروفی خلیج گرگان با شاخص کارلسون ( (CTSI [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 119-128]
 • اوزون برون افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی اوزون برون تازه (Acipenser stellatus) در شرایط بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده (MAP) و خلاء [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 127-140]
 • اویستر صخره ای تعیین ارزش غذایی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل دریای عمان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 23-32]
 • اولتراسونوگرافی تعیین جنسیت تاسماهی ایرانACIPENSER PERSICUS بوسیله اولتراسونوگرافی [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 71-88]
 • اولین گزارش یافته علمی کوتاه: اولین گزارش بادکنک ماهی (Takifugu oblongus Bloch, 1786) از آب های شمال خلیج فارس [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 134-138]
 • اووسیت مطالعه تخمدان و تخمک‌‌زایی در خرچنگ شبح Ocypode rotundata (Miers, 1882) در جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 179-190]
 • اوولاسیون بررسی امکان رسانش پایدار هورمون GnRHa با استفاده از آدجوانت ناقص فروند ( FIA ) در ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 145-152]

ب

 • بابلرود شناسایی ماهیان بابلرود [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 59-72]
 • بابلسر بررسی تراکم و زی توده کرم پرتار Streblospio gynobranchiata در رسوبات بستر سواحل بندرترکمن و بابلسر در منطقه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 27-37]
 • بیاح ماهیان بیاح ماهیان صید شده در مشتاهای استان هرمزگان [دوره 7، شماره 3، 1377، صفحه 1-12]
 • بار باکتریایی تاثیر استفاده از ملاس و شیره ضایعات خرما بر بار باکتریایی آب، شاخص های رشد و بافت روده میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در محیط بایوفلاک [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 33-41]
 • بار باکتریایی استفاده مجدد از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری میاندوآب جهت پرورش Artemia urmiana (Günther, 1890) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بار باکتریایی روده تأثیر استفاده از پروبیوتیک Lactococcus lactis (PTCC 1403) و کیتین در جیره بر فاکتورهای خونی، بیوشیمیایی سرم و باکتری‌های دستگاه گوارش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 143-156]
 • باربوس ماهیان شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • باربوس ماهیان باربوس ماهیان رودخانه های استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 81-90]
 • بار میکروبی مقایسه تغییرات کیفی میگوی (Metapenaeus affinis) با پوست طی نگهداری شده در یخ و یخچال [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 123-136]
 • بازاریابی بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 117-126]
 • بازاریابی نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 75-96]
 • بازاریابی شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • بازار آبزیان ارزیابی عوامل موثر بر روند خرید و فروش ماهی در بازارهای ماهی بنادر استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 55-65]
 • بازارپسندی بازارپسندی فیله‌ی تیلاپیای سیاه(نیل) (Oreochromis niloticus) و هیبرید قرمز (O. niloticus × Tilapia mosambicus) پرورشی در استان‌های تهران، گیلان ومازندران [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]
 • بازار ماهی تحلیل اقتصادی- اجتماعی بازار ماهی‌‌ تازه استان گلستان [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 143-154]
 • بازدارندگی آنزیم پلی فنول اکسیداز خواص آنتی‌اکسیدانی و میزان بازدارندگی آنزیم پلی‌فنول اکسیداز میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در عصاره‌های مختلف جلبک‌های قهوه‌ای [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 23-33]
 • بازده استخراج ژلاتین به کمک آبکافت آنزیمی از پوست فیل‌ماهی (Huso huso) به روش بهینه یابی سطح پاسخ (RSM) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 47-56]
 • بازده استخراج مقایسه و ارزیابی بازده استخراج و فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی آستاگزانتین مستخرج از میکروجلبک هماتوکوکوس (Haematococcus pluvialis) با استفاده از حلال استون و تکنیک ترکیبی اسید-استون [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 99-112]
 • بازده اقتصادی پرورش توام میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) و ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) در سیستم مدار بسته [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • بازسازی ذخایر مسیر حرکت و شاخص بازماندگی بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) از طریق علامت‌گذاری و صید مجدد در اعماق زیر 10 متر سواحل ایرانی دریای خزر ( استان گیلان) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 75-86]
 • بازسازی ذخایر اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, 1877) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 95-104]
 • بازسازی ذخایر تحلیل اقتصادی تکثیر و پرورش بچه ماهی خاویاری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 67-80]
 • بازسازی ذخایر بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381 [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 97-112]
 • بازسازی ذخایر ترجیح غذایی بچه ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris Lovetski, 1828) در استخرهای خاکی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 161-167]
 • بازسازی ذخایر آبزیان لانه گزینی شاه میگوهای صخره ای در سازه های طراحی شده بعنوان زیستگاه مصنوعی [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • بازفت شناسایی گونه های ماهیان رودخانه های گوهرنگ ، بازفت و زاینده رود استان چهار محال و بختیاری [دوره 8، شماره 4، 1378، صفحه 43-56]
 • بازماندگی اثر پری بیوتیک الیگوفروکتوز بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص‌های خونی بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 97-108]
 • بازماندگی بهینه سازی روش جایگزینی جلبکهای تک‌سلولی با محصولات جانبی کشاورزی در تغذیه آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) و آرتمیای پارتنوژنز [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 11-22]
 • بازماندگی اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 41-52]
 • بازماندگی مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک‌های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 47-54]
 • بازماندگی تاثیر مصرف پودر سیر خام (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei پرورش یافته با آب دریای خزر [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 143-150]
 • بازماندگی مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگی و ویژگی‌های تولید مثلی آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 63-75]
 • بازماندگی تاثیر غلظت‌های مختلف آسکوربیک اسید بر شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان انگشت‌قد کپور معمولی Cyprinus carpio [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • بازماندگی اثر بتائین به عنوان جاذب غذا بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت به استرس در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 83-92]
 • بازماندگی اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 37-48]
 • بازماندگی بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازمانگی بچه میگوی سفید هندی [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 51-60]
 • بازماندگی آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • بازماندگی اثراندازه تخمک بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 137-150]
 • بازماندگی تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، نرخ بازماندگی و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • بازماندگی تأثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخر مزارع پرورش میگو بر میزان بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannaemi) در مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 93-102]
 • بازماندگی مقایسه اثر جیره غذایی بیومار و کرم خاکی بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 39-48]
 • بازماندگی تاثیر محرک‌‌ ایمنی زایموزان بر رشد و مقاومت آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia fransiscana) در برابر عفونت باکتری‌‌های Vibrio campbellii و Vibrio proteolyitcus در سیستم آزمایش گنوتوبیوتیک (Gnotobiotic) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 105-116]
 • بازماندگی بررسی اثر سطوح مختلف شوری با نمک دریاچه ارومیه بر رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی فراسنجههای سرمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 53-63]
 • بازماندگی تأثیر سطوح مختلف عصاره گیاه آقطی (Sambucus ebulus) بر عملکرد رشد و پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 83-92]
 • بازماندگی اثرات سطوح مختلف جایگزینی پودر ملخ صحرایی (Schistocerca gregaria) بر عملکرد رشد، بقا، ترکیبات بیوشیمیایی و آنزیم‌‌های هضمی روده بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 12-1]
 • بازماندگی بررسی رشد، زنده مانی و بد‌شکلی ناشی از القاء تریپلوئیدی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله شوک گرمایی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 24-13]
 • بازنمونه‌گیری جک‌نایف بررسی اثر عمق و زمان غوطه‌وری بر میزان صید در واحد تلاش ماهی مرکب ببری در گرگور با استفاده از مدل‌ خطّی تعمیم یافته (مطالعه موردی: شناورهای بندر بوشهر) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 83-92]
 • باس دریایی آسیایی جدا سازی و شناسایی مولکولی ویبریو هاروی از ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در مزارع استان‌های جنوبی کشورـ ایران [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 61-69]
 • باس دریایی آسیایی Lates calcarifer تأثیر جایگزینی نسبی آرد ماهی با جلبک قرمز دریایی Gracilaria pygmaea بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی باس دریایی آسیایی Lates calcarifer (Bloch, 1790) [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 77-89]
 • باسیلوس سابتیلیس معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی ( آهن ، نیکل) در خور موسی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 57-68]
 • باسیلوس سابتیلیس بکارگیری دو گونه از پروبیوتیک‎های باسیلوسی بر پاسخ‎های ایمنی و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 105-117]
 • باسیلوس سوبتیلیس بررسی تأثیر غذای غنی شده با پروبیوتیک بر فراسنجه های رشد ماهی پرورشی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 115-124]
 • باسیلوس لیچنی‎فورمیس بکارگیری دو گونه از پروبیوتیک‎های باسیلوسی بر پاسخ‎های ایمنی و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 105-117]
 • بافت بررسی برخی عناصر فلزی (Al, V, Ni, Zn, Tl, Sn) در بافت‌های مختلف ماهی کفال طلایی (Liza aurata) و ارتباط آن با جنسیت و شاخص‌ وزن و طولی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • بافت خوراکی اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]
 • بافت خوراکی یافته کوتاه: بررسی میزان تجمع نیکل و کبالت در بافت خوراکی ماهی کپورتالاب انزلی [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 151-156]
 • بافت خوراکی اثر انجماد بر ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی بافت خوراکی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johnii) [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 183-188]
 • بافت خوراکی عضله تعیین کیفیت سلامت زیستی رودخانه بهمن شیر با استفاده از شاخص های نایگارد-پالمر و ساپروبیک [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 163-176]
 • بافت خوراکی عضله بررسی میزان تجمع سموم آلدرین، دیازینون و اندرین در بافت عضله خوراکی ماهی‌های اقتصادی تالاب انزلی [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 23-30]
 • بافت روده تاثیر استفاده از ملاس و شیره ضایعات خرما بر بار باکتریایی آب، شاخص های رشد و بافت روده میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در محیط بایوفلاک [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 33-41]
 • بافت شناسی مطالعه هیستومورفومتریک گناد نر کپور نقره‌ای ) (Hypophthalmichthys molitrix در دو رده سنی بالغ و نابالغ [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 61-72]
 • بافت شناسی یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 159-163]
 • بافت شناسی بافت شناسی لایه های مختلف تخمک ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 12، شماره 1، 1382، صفحه 93-102]
 • بافت شناسی بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان) [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 85-96]
 • بافت شناسی مطالعه بافت شناسی تکامل لوله گوارش تاسماهی ایرانی در مراحل ابتدایی زندگی [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 33-50]
 • بافت شناسی مطالعه تجربی بافت شناسی کیفیت روند بهبود زخم در ماهی کپور [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 91-116]
 • بافت شناسی سلولهای هشدار دهنده و پراکنش آنها در اپیدرم پوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 1-8]
 • بافت شناسی بررسی شکل و بافت شناسی تخمدان در ماهی کفال دریای خزر ( گونه آاوراتوس Mugil auratus) [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 47-62]
 • بافت شناسی تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • بافت شناسی اثر محافظتی کوئرستین بر سمیت نانوذرات نقره در بافت آبشش، مغز و نخاع ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 49-60]
 • بافت‌شناسی آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 89-100]
 • بافت‌شناسی اثر چربی گیاهی جیره غذایی بر ساختار سکوم‌های گوارشی بچه ماهیان آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 111-122]
 • بافت‌شناسی بررسی ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • بافت عضله مقایسه تجمع فلزات سنگین (روی ، مس ، کادمیم ، سرب و جیوه) در بافت عضله و خاویار دوگونه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) حوضه جنوبی دریایی خزر [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 79-100]
 • بافق وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 23-30]
 • بافق بررسی امکان پرورش میگوی پا سفید ( (Litopenaeus vannamei در آبهای لب شور زیر زمینی بافق یزد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 133-146]
 • باکتری اثر پوشش ژلاتین همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]
 • باکتری تولید سْس از کیلکای دریای خزر به روش سنتی و صنعتی با استفاده از آنزیم ها و باکتری های پروتئولیتیک [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 79-94]
 • باکتری جداسازی و شناسایی ارگانیسم های شبیه فلاوباکتر کلومنار از جراحات ماهی کپور علفخوار پرورشی Ctenopharyngodon indella ) و مطالعه ضایعات بافتی ناشی از آن در برخی مزارع پرورشی استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 1-12]
 • باکتری جداسازی و شناسایی مهمترین باکتریها و قارچهای مولد فساد از پودر ماهی کلیکا در استان گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 127-138]
 • باکتری جداسازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک چند حقله ای از دریاچه طشک و بررسی اثر غلظت نمک بر آنها [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 103-112]
 • باکتری مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 107-120]
 • باکتری جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی و قارچی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در منطقه چوئبده آبادان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 161-166]
 • باکتری نقش باکتری پسودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescens) در توسعه کشت جلبک [دوره 11، شماره 2، 1381، صفحه 1-16]
 • باکتری تاثیر پیش تیمار الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici بر برخی از شاخص های خونی ماهی کاراس (Carassius auratus) در مواجهه با نانو ذره نقره [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 153-160]
 • باکتری بررسی باکتری های قابل انتقال میان ماهی و انسان در استخرهای ماهی قرمز (Carassius auratus auratus)، استان گیلان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 87-96]
 • باکتری تاثیر باکتری پروبیوتیک Pediococcus acidilactici در کاهش سمیت دیازینون بر ناپلی Artemia franciscana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 25-38]
 • باکتری Aeromonas یافته علمی کوتاه: گزارش موردی سندرم لکه سفید چشمی در پیش مولدین پرورشی میگو پاسفید غربی (Litopenaus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 159-162]
 • باکتری زیست‌یار عملکرد رشد و شاخص‌های خونی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 101-112]
 • باکتری‌های اسید لاکتیک ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی متاثر از کشت ترکیبی استارتر کالچرهای Pediococcus pentosaceus و Lactobacillus plantarum [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 51-63]
 • باکتری‌های سرما دوست بررسی اثر عصاره بره موم(Propolis) کردستان بر ویژگی‌های ‌بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 41-52]
 • باکتری‌های شاخص ارزیابی پراکنش باکتری‌های شاخص در سرشاخه‌های رودخانه قشلاق و گاوه رود سد ژاوه استان کردستان [دوره 31، شماره 5، 1401، صفحه 27-37]
 • باکتری های قابل انتقال میان ماهی و انسان بررسی باکتری های قابل انتقال میان ماهی و انسان در استخرهای ماهی قرمز (Carassius auratus auratus)، استان گیلان [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 87-96]
 • باکتری های گرم منفی بررسی فعالیت ضد‌ باکتریایی ساپونین استخراج‌شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]
 • باکتری‌های لاکتیک اسید ویژگی های میکروبی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری تهیه شده از گوشت ماهی کپور معمولی با تکنیک تلقیح انکوباسیون [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 35-46]
 • باکتریهای نیتروزوموناس و نیتروباکتر اثر باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر درحذف آمونیاک و نیز بر فراسنجه های خونی و سرمی فیل ماهی (Huso huso) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 31-38]
 • باکتری‌های نمک دوست بررسی اثر عصاره بره موم(Propolis) کردستان بر ویژگی‌های ‌بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 41-52]
 • باکتری ویبریوانگوییلاروم پادتن های ضد باکتری ویبریوانگوییلاروم در سرم خون ماهیهای قزل آلای پرورشی [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 47-56]
 • باکتریوپلانکتونها بررسی تعداد باکتریوپلانکتونهای تالاب انزلی [دوره 4، شماره 1، 1374، صفحه 46-63]
 • باکتریوفاژ بررسی اثرات استفاده از باکتریوفاژ AHɸ3 در میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) آلوده به باکتری آئروموناس هیدروفیلاAeromonas hydrophila) ) در شرایط درون‌تنی (in vivo) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • باکتریوفاژ جداسازی فاژ مؤثر بر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) از فاضلاب و استفاده از آن به منظور مهار رشد باکتری در گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 13-25]
 • باکتوسل تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسید لاکتیکی روی رشد، فاکتورهای خونی و سرمی در ماهی آزاد دریای خزر [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 35-44]
 • باکس بنکن بررسی قابلیت جذب زیستی سرب به‌وسیله دو جاذب زیستی با منشاء آبزیان بر مبنای طرح باکس بنکن [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 95-108]
 • باله دمی کشت سلولی اولیه از بافت باله دمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • بیان ژن بررسی تأثیر پروبیوآنزیم بر بیان ژن های وابسته به ایمنی و کنترل بیماری دهان قرمز (yersiniosis) در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 153-166]
 • بیان ژن ردیابی تغییرات بیان ژن ویتلوژنین در کبد و تخمدان ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii Kutum) در مواجهه با فیتواستروژن های جنیستئین و بتاسیتوسترول [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 153-158]
 • بانک اطلاعات ایجاد وارتقاء پایگاه اطلاعاتی داده های آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 149-153]
 • بایوفلاک تاثیر استفاده از ملاس و شیره ضایعات خرما بر بار باکتریایی آب، شاخص های رشد و بافت روده میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در محیط بایوفلاک [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 33-41]
 • بایوفلاک مقایسه سیستم مدار بسته و بایوفلاک بر تغییرات شاخص‌های رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات بیوشیمی لاشه کپور ماهی معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 59-68]
 • بتاسیتوسترول ردیابی تغییرات بیان ژن ویتلوژنین در کبد و تخمدان ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii Kutum) در مواجهه با فیتواستروژن های جنیستئین و بتاسیتوسترول [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 153-158]
 • بتا کاروتن ارزیابی کیفیت بتا کاروتن استخراج شده از آزولا فیلیکوئیدس (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به روش هیدرولیز قلیایی در فصل تابستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 75-86]
 • بتا کاروتن مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بتا کاروتن استخراج شده از سه گونه جلبک‌های بومی دریای عمان (Ulva lactuca، Sargassum ilicifolium و Nizimuddinia zanardini) [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 53-63]
 • بتا‌‌کاروتن بررسی اثرات شوری‌‌‌های مختلف بر میزان رنگدانه‌‌‌های ارزشمند ریزجلبک نمکدوستCyanothece sp. شناسایی شده از کشندان پشت سدی لیپار (چابهار) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 121-133]
 • بتانفتوفلاون القای آلزیم سیتوکروم P4501A1 با بتانفتوفلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی ( Huso huso ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 115-126]
 • بتائین اثر بتائین به عنوان جاذب غذا بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت به استرس در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 83-92]
 • بتائین بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان ( Huso huso Linnaeus , 1758 ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 41-50]
 • بتائین تاثیر مکمل بتائین جیره غذایی بر شاخصهای رشد، شاخص‌‌های خون شناسی و مقاومت بچه ماهیان شیزوتراکس (Schizothorax zarudnyi) در برابر تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بتائین تاثیر افزودن مکمل بتائین به جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo caspius) و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیب بدن، شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون و قابلیت هضم [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 135-147]
 • بچه آزاد ماهیان بررسی تغییرات تعداد و اندازه سلولهای کلراید آبششی و میزان تلفات بچه آزاد ماهیان دریای خزر ( Sahbo trutta caspius Kessler , 1877 ) با اوزان گوناگون در شوری های مختلف آب [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 119-128]
 • بچه تاسماهی ایرانی مسیر حرکت و شاخص بازماندگی بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) از طریق علامت‌گذاری و صید مجدد در اعماق زیر 10 متر سواحل ایرانی دریای خزر ( استان گیلان) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 75-86]
 • بچه تاسماهی ایرانی تعیین مناسبترین سن و وزن رها سازی بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus سواحل جنوب غربی دریای خزر براساس شاخص شوری [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 127-140]
 • بچه تاسماهی سیبری تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر رشد و ترکیب لاشه بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 1-12]
 • بچه خامه ماهی بررسی پراکنش و تغذیه طبیعی بچه خامه ماهی در آبهای شرق استان هرمزگان [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 69-86]
 • بچه فیل ماهی مطالعه اثر زیره سیاه (Carum carvi) بر برخی شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه بدن بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 169-172]
 • بچه ماهی بررسی کیفیت آب برخی از رودخانه های استان مازندران طی دوره رها سازی بچه ماهی سفید [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 167-182]
 • بچه ماهی ازون برون بررسی زیوپلانکتونهای موثر در تغذیه بچه ماهیان ازون برون در استخرهای خاکی [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 1-14]
 • بچه ماهیان تازه به تغذیه افتاده بررسی آسیب‌شناختی بخش پیشین روده بچه ماهیان تازه به تغذیه افتاده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف HUFA و PUFA (C18) جیره غذایی [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 13-23]
 • بچه ماهیان خاویاری مقایسه فراوانی پلانکتونها و کفزیان کارگاههای پرورش تاسماهیان و بررسی نقش آنها در ضریب چاقی بچه ماهیان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 51-64]
 • بچه ماهیان خاویاری رها سازی بچه ماهیان خاویاری از مراکز تکثیر و پرورش شهید دکتر بهشتی و دکتر یوسف پور در سال 1378 [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 149-156]
 • بچه‌‌ماهیان خاویاری بررسی کمی و کیفی بچه‌‌ماهیان خاویاری تا زمان رهاسازی در رودخانه سفیدرود [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 93-102]
 • بچه‌ماهیان‌نورس پیشرفته تاثیر انواع کودهای آلی بر جامعه پلانکتونی، رشد و بقای بچه‌ماهیان‌نورس در سیستم پرورش متراکم [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]
 • بچه ماهی سفید اثر شوری های مختلف بر روی رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید انگشت ( Rutilus frisii kutum ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف مونت موریلونیت (Montmorillonite) بر برخی شاخص های رشد و خونی بچه ماهیان قزل‌‌آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss ) [دوره 27، شماره 6، 1397، صفحه 35-46]
 • بچه ماهی هامور معمولی مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • بخش پیشین روده تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 107-117]
 • بخش شیلات ارزیابی روشهای مختلف کمی سازی موانع غیر تعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات شیلاتی [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 103-116]
 • بخش شیلات بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییرات بارندگی بر ارزش افزوده بخش آبزی‌پروری و شیلات ایران [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 57-66]
 • بدشکلی مقایسه شکل در پیش لاروهای سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso huso) و الگوهای بد شکلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 1-9]
 • بد‌شکلی Oncorhynchus mykiss بررسی رشد، زنده مانی و بد‌شکلی ناشی از القاء تریپلوئیدی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله شوک گرمایی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 24-13]
 • براث دایلوشن بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی عصاره جلبک دریایی( Sargassum glaucescen) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 113-120]
 • براده چوب بررسی نوع بستر زیستی در کاهش آمونیاک و عملکرد رشد ماهی گوپی (Poecilia reticulata) در سیستم مدار بسته [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 25-33]
 • برآورد جذب روزانه ارزیابی غلظت فلزات سنگین در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio L., 178) در سواحل جنوبی دریای خزر و خطر بالقوه برای سلامتی انسان [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 119-129]
 • برآورد جمعیت بررسی اثر وارد کردن اردک ماهی (Esox lucius) بر جمعیت برخی از ماهیان غیر اقتصادی دریاچه شهدای خلیج فارس، تهران [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 35-48]
 • بررسی اکولوژیک بعضی از ماهیان رودخانه زهره بررسی اکولوژیک بعضی از ماهیان رودخانه زهره [دوره 3، شماره 2، 1373، صفحه 57-70]
 • بررسی آمار صید سنتی تون ماهیان در استان هرمزگان بررسی آمار صید سنتی تون ماهیان در استان هرمزگان [دوره 3، شماره 2، 1373، صفحه 25-39]
 • بررسی بنتوزهای خورهای غزاله و احمدی در منطقه ماهشهر (استان خوزستان ) بررسی بنتوزهای خورهای غزاله و احمدی در منطقه ماهشهر (استان خوزستان ) [دوره 3، شماره 4، 1373، صفحه 33-44]
 • بررسی پراکنش خرچنگ دراز دریای خزر (Astacus leptodactylus ) (منطقه بندرانزلی ) بررسی پراکنش خرچنگ دراز دریای خزر (Astacus leptodactylus ) (منطقه بندرانزلی ) [دوره 3، شماره 4، 1373، صفحه 13-22]
 • بررسی تعیین فرم آلدئید به عنوان شاخص فساد سردخانه ای ماهیان یخ زاده خلیج فارس بررسی تعیین فرم آلدئید به عنوان شاخص فساد سردخانه ای ماهیان یخ زاده خلیج فارس [دوره 3، شماره 3، 1373، صفحه 27-38]
 • بررسی چگونگی صید ماهیان خاویاری در آبهای مشترک دریای مازندران بررسی چگونگی صید ماهیان خاویاری در آبهای مشترک دریای مازندران [دوره 3، شماره 1، 1373، صفحه 53-72]
 • بررسی زمان صید ماهی کفال اوراتوس (liza auratu) از دیدگاه اعمال مدیریت صید بررسی زمان صید ماهی کفال اوراتوس (liza auratu) از دیدگاه اعمال مدیریت صید [دوره 3، شماره 2، 1373، صفحه 71-77]
 • بررسی فصلی تراکم پراکنش موجودات کوپه پود در حوزه جنوبی دریای خزر بررسی فصلی تراکم پراکنش موجودات کوپه پود در حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 3، شماره 3، 1373، صفحه 53-65]
 • بررسی کلینیکی بررسی کلینیکی ترمیم زخم در دیواره بطنی ماهی کپور معمولی [دوره 6، شماره 4، 1376، صفحه 87-94]
 • بررسی کمی وکیفی بررسی کمی و کیفی بچه‌‌ماهیان خاویاری تا زمان رهاسازی در رودخانه سفیدرود [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 93-102]
 • بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (cd بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (cd,Pb,Ni,Cu,Zn) در رسوبات سطحی تالاب انزلی [دوره 3، شماره 3، 1373، صفحه 5-26]
 • بررسی میزان فیلتراسیون دو کفه ای Dreissena polymorpha در دو درجه حرارت مختلف تالاب انزلی بررسی میزان فیلتراسیون دو کفه ای Dreissena polymorpha در دو درجه حرارت مختلف تالاب انزلی [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 163-166]
 • بررسی مقدماتی بیولوژی تولید مثل صدف خوراکی cucullata saccostrea در ناحیه جزر و مدی کوهین بررسی مقدماتی بیولوژی تولید مثل صدف خوراکی cucullata saccostrea در ناحیه جزر و مدی کوهین - بندر لنگه [دوره 3، شماره 1، 1373، صفحه 29-34]
 • بررسی مقدماتی روابط طولی بررسی مقدماتی روابط طولی - وزنی صدف مروارید ساز محار pinctada fucata و برآورد میزان استحصال عضله آن [دوره 3، شماره 3، 1373، صفحه 73-84]
 • بررسی وضعیت کرم های کم تار (oligochaeta) در سواحل جنوبی دریای خزر بررسی وضعیت کرم های کم تار (oligochaeta) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 3، شماره 3، 1373، صفحه 39-51]
 • برگر تلفیقی بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-50]
 • برگر تلفیقی ماهی بررسی شاخص های شیمیایی فساد و تعیین عمر ماندگاری برگر تلفیقی (ماهی کیلکا- کپور نقره ای) در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سلیسیوس [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 41-49]
 • برگر کپور نقره‌ای اثر نایسین، سدیم لاکتات و بسته بندی اتمسفر تغییر یافته بر ماندگاری برگر کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 91-103]
 • برگرهای ترکیبی ارزیابی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و حسی برگر تولید شده با نسبت های متفاوت گوشت مرغ و ماهی (کیلکا) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 113-125]
 • برگ مورد اثرات عصاره آبی برگ مورد(Myrtus communis) بر تغییرات کیفی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)، شکم خالی، نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • برنج منافع کشت توام برنج و ماهی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1385، صفحه 97-107]
 • بره موم بررسی اثر عصاره بره موم(Propolis) کردستان بر ویژگی‌های ‌بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 41-52]
 • بزرگ بی‌مهرگان کفزی ارزیابی ‌کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص‌های کیفی و زیستی [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 139-151]
 • بسامد (فرکانس) بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 91-102]
 • بستر تأثیر جیره و بسترهای مختلف بر رشد و تکثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) به منظور استفاده در آبزی پروری [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 69-76]
 • بستر مصنوعی بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازمانگی بچه میگوی سفید هندی [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 51-60]
 • بسترهای زیستی بررسی نوع بستر زیستی در کاهش آمونیاک و عملکرد رشد ماهی گوپی (Poecilia reticulata) در سیستم مدار بسته [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 25-33]
 • بسته بندی استفاده از سدیم آلژینات جهت پوشش خوراکی ماهی کیلکای مهمولی () هنگام بسته بندی و ارزیابی باکتریایی، شیمیایی و حسی آن [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 61-76]
 • بسته‌بندی مطالعه رفتار، اولویت‌ها و موانع مصرف‌کنندگان میگو در کشور [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 35-46]
 • بسته‌‌بندی ارزیابی و مقایسه مدل مفهومی رفتار مصرف‌‌کنندگان میگو در نواحی سه‌‌گانه جغرافیایی کشور [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 11-22]
 • بسته‌بندی MAP اثر نایسین، سدیم لاکتات و بسته بندی اتمسفر تغییر یافته بر ماندگاری برگر کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 91-103]
 • بسته‌بندی تحت اتمسفر اصلاح شده اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و اسانس رازیانه بر رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی و خواص کیفی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان تازه [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 63-82]
 • بسته‌بندی تحت خلأ مطالعه تأثیر انواع بسته‌بندی‌ برماندگاری فیله کپورعلفخوار (Ctenopharyngodon idella) در دمای یخچال°C 4 [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 63-72]
 • بسته بندی در خلاء بررسی اثر استات سدیم و بسته بندی در خلاء بر ویژگی های میکروبی، حسی و زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در شرایط سرد [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • بسته‌بندی سیل وکیوم مطالعه تأثیر انواع بسته‌بندی‌ برماندگاری فیله کپورعلفخوار (Ctenopharyngodon idella) در دمای یخچال°C 4 [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 63-72]
 • بسته بندی هوشمند بررسی عملکرد شناساگر تازگی در بسته بندی هوشمند فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی مدت نگهداری در یخچال [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 121-132]
 • بیضه مطالعه هیستومورفومتریک گناد نر کپور نقره‌ای ) (Hypophthalmichthys molitrix در دو رده سنی بالغ و نابالغ [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 61-72]
 • بی فنیل های پلی کلره اعتبارسنجی و بکارگیری یک روش آنالیز جهت اندازه گیری میزان آلاینده های آلی پایدار درنمونه های ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) جمع آوری شده از بازار تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • بقا اثر جایگزینی پودرگاماروس با بخشی از پودر ماهی کیلکای دریای خزر بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقاء بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • بقا بررسی مقایسه‌ای مورفومتری، رشد و بازماندگی، ارزش غذایی و مولکولی برخی جمعیت های آرتمیا در شرایط پرورشی با تاکید بر آرتمیای دریاچه میقان اراک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 93-105]
 • بقا اثرات اسانس رازیانه(Foeniculum vulgare) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم و مقاومت به استرس شوری در بچه‌ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • بقا بررسی میزان رشد و بقاء سه گونه مختلف آرتمیا در تغذیه با جلبک های تک سلولی Nannochloropsis oculata ، Dunaliella tertiolecta و Tetraselmis suecica [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 143-152]
 • بقا اثر ال- اسکوربیل-2- پلی فسفات بعنوان منبع ویتامین C بر شاخصهای رشد فیل ماهی(Huso huso L.) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 107-120]
 • بقاء تاثیر نسبت‌های مختلف غذادهی برکیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 13-28]
 • بقاء استفاده از آرتمیای غنی شده با LC-PUFA بر بازماندگی و مقاومت به تنش‌ pH در نوزاد فرشته ماهی (Peterophylum scalar) [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 78-86]
 • بقاء اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقاء، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • بقاء اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقاء لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 115-128]
 • بقاء تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone، 1931) در سیستم پرورشی بدون تعویض آب [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 77-91]
 • بلند زنجیره پروفایل اسیدهای چرب دربرخی ماهیان پرمصرف سواحل جنوبی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 13-22]
 • بیماری بررسی اثرات حاد باکتری استرپتوکوکوس فسیوم (Streptococcus faecium) روی بعضی از بافتها و مشخصه های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 9-18]
 • بیماری یافته علمی کوتاه: گزارش موردی سندرم لکه سفید چشمی در پیش مولدین پرورشی میگو پاسفید غربی (Litopenaus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 159-162]
 • بیماری ایکتیوفتیریوز در ماهیان بنی بیماری ایکتیوفتیریوز در ماهیان بنی [دوره 3، شماره 2، 1373، صفحه 17-24]
 • بیماری دهان قرمز بررسی تأثیر پروبیوآنزیم بر بیان ژن های وابسته به ایمنی و کنترل بیماری دهان قرمز (yersiniosis) در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 153-166]
 • بیماری دهان قرمز روده ای مطالعه اپیدمیولوژیک بیماری دهان قرمز روده ای (Disease Enteric Redmouth) در مزارع قزل آلای رنگین کمان پرورشی در استان آذربایجان غربی و تعیین ارتباط عوامل محیطی با بروز بیماری [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 31-41]
 • بیماریزایی تجربی مطالعه آسیب شناسی تجربی باکتری استرپتوکوکوس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 81-88]
 • بیماری کوی هرپس ویروس بررسی مولکولی کوی هرپس ویروس (Koi Herpesvirus) در تلفات مزارع پرورشی ماهیان گرمابی استان خوزستان [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 129-138]
 • بیماری لکه سفید علائم ظاهری و آسیب شناسی بافتی بیماری لکه سفید White Spot Syndrome Disease (WSSD) در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 15-28]
 • بیماری لکه سفید استفاده از علم بیوانفورماتیک برای تشخیص آلودگی میگو به ویروس بیماری لکه سفید [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 177-182]
 • بیماری لکه سفید بررسی بیماریزایی ویروس سندرم و لکه سفید ( White Spot Syndrome Virus ) در میگوی پاسفید ( Litopenaeus wannamei ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]
 • بیماری لکه سفید نقش جلبکهای دریایی Laminaria digitata و Aschophylum nodossum در پیشگیری و کنترل بیماری لکه سفید (WSD) در میگوی پا سفید Litopenaeus vannamei) ) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 35-42]
 • بیماری نکروز عفونی بافت خون ساز (IHN) آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 89-100]
 • بیماریهای آبزیان بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و شناسایی مولکولی نمونه های ساپرولگنیای جداسازی شده از تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) به روش RAPD – PCR [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 82-92]
 • بیماریهای باکتریایی تاثیر عوامل خطر محیطی در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) رودخانه هراز به روش Logistic Regression [دوره 22، شماره 3، 1392، صفحه 60-73]
 • بیماریهای باکتریایی بررسی عفونت ناشی از ارگانیسم شبیه فلاوباکتریوم سایکروفیلوس در کپور نقره ای [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 103-111]
 • بیماریهای ویروسی مقایسه چهار کیت استخراج RNA تجاری به منظور تشخیص ویروس ویرمی بهاره کپور معمولی (Spring Viraemia of Carp Virus)SVCV [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 51-59]
 • بیماری‏های ویروسی استفاده از روش Real-Time PCR به منظور شناسایی بیماری‌‌های ویروسی اخطار کردنی (IPN، VHS و IHN) در مولدین قزل‏آلای رنگین کمان نسل پایه ماهیان عاری از عوامل بیماریزای خاص (SPF) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 47-59]
 • بیماری ویروسی بررسی مستمر سلامتی و عدم تایید وجود بیماری نکروز هماتوپویتیک عفونی (IHN)در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در حومه یاسوج به وسیله روش های ملکولی (RT-PCR) و کشت سلولی در طی چهار سال 1394-1391. [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 189-193]
 • بی مهرگان بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی دریاچه ارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 1-10]
 • بی‌مهرگان وضعیت رشد موجودات روی سازه‌های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 75-88]
 • بی‌مهرگان یافته علمی کوتاه: معرفی سه گونه از رده خارداران (Echinoidea) در منطقه بین جزر و مدی جنوب جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 161-164]
 • بی‌مهرگان شناسایی، تعیین فراوانی و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 23-31]
 • بی مهرگان کفزی تغییرات تنوع گونه ای بی مهرگان کفزی در رودخانه ارس [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 131-142]
 • بی مهرگان کفزی بررسی ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در سواحل جنوبی دریای خزر بمنظور استقرار قفس های پرورش ماهی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 23-39]
 • بی مهرگان کفزی مطالعه بی مهرگان کفزی استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 27-40]
 • بی‌‌مهرگان کفزی بررسی تغییرات زمانی و مکانی جوامع بزرگ بی‌‌مهرگان کفزی و کیفیت آب رودخانه پسیخان [دوره 29، شماره 6، 1399، صفحه 85-97]
 • بنتوز بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 9-18]
 • بنتوزها ترجیح غذایی بچه ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris Lovetski, 1828) در استخرهای خاکی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 161-167]
 • بنتونیت تعیین مقیاس عددی کیفیت آب بر اساس پتانسیل شکوفایی جلبکی در جنوب دریای خزر-گهرباران (استان مازندران) [دوره 26، شماره 6، 1396، صفحه 69-79]
 • بندر ارزیابی عوامل موثر بر روند خرید و فروش ماهی در بازارهای ماهی بنادر استان گیلان [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 55-65]
 • بندر انزلی ریخت شناسی و ساختار جمعیتی ماهی گل آذین (Atherina boyeri) در سواحل جنوبی دریای خزر (ساحل انزلی) [دوره 12، شماره 2، 1382، صفحه 63-78]
 • بندر انزلی بررسی رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید در مخازن پلی اتیلنی با چگالی زیاد ( ژئوممبران ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 155-158]
 • بندر بستانه و خلیج‌فارس ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه‌های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • بندر بوشهر مطالعه تنوع، غالبیت و غنای گونه‌ای خرچنگ‌های منطقه بین جزر و مدی حوضه ساحلی بندر بوشهر [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • بندر بوشهر بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و سلنیوم در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) در بندر بوشهر [دوره 26، شماره 6، 1396، صفحه 171-177]
 • بندر ترکمن بررسی میزان آلودگی نفتی در حوزه جنوبی دریای خزر محدوده تنکابن - بندر ترکمن [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 91-102]
 • بندر ترکمن بررسی تراکم و زی توده کرم پرتار Streblospio gynobranchiata در رسوبات بستر سواحل بندرترکمن و بابلسر در منطقه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 27-37]
 • بندر دیر بررسی انتشار و تغییرات صوت در بندر دیر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 65-78]
 • بندر سلخ ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه‌های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]
 • بندر شهید رجایی بررسی مقادیر آلودگی ناشی از هفت فلز سنگین و هیدروکربن کل در بندر شهید رجایی ، بندرعباس [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 161-166]
 • بندرعباس غلظت فلزات سنگین نیکل، کادمیوم، سرب و مس در جلبکها و رسوبات مناطق ساحلی استان هرمزگان ( بندر عباس و بندر لنگه ) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • بندرعباس یافته علمی کوتاه: اولین گزارش بادکنک ماهی (Takifugu oblongus Bloch, 1786) از آب های شمال خلیج فارس [دوره 22، شماره 4، 1392، صفحه 134-138]
 • بندرعباس بررسی مقادیر آلودگی ناشی از هفت فلز سنگین و هیدروکربن کل در بندر شهید رجایی ، بندرعباس [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 161-166]
 • بندرعباس بررسی برخی خصوصیات زیستی و زیست محیطی صدف دوکفه ای دسته چاقویی (Cosel، 1989) Solen dactylus در سواحل بندرعباس [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 67-80]
 • بندرعباس بررسی نوع و روش تغذیه دوکفه ای دسته چاقویی (Solen dactylus) در ساحل گلشهر بندرعباس (خلیج فارس) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 79-88]
 • بندرعباس پرورش خامه ماهی CHANOS CHANOs)FORSSKAL , 5771 در حوضچه های بتونی [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 81-92]
 • بندرعباس تراکم و تنوع جمعیت پلانکتونی در مناطق شرقی ، مرکزی و غربی بندرعباس [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 15-26]
 • بندر کیاشهر بررسی میزان مواد آلی، نوع رسوبات و پراکنش گونه‌های ماکروبنتوزی پارک ملی بوجاق، حوضه جنوبی دریای خزر، ایران [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 51-60]
 • بندر کنگ تا راس نایبند بررسی روشها و میزان صید خرد در بخش غربی استان هرمزگان ( از بندر کنگ تا راس نایبند ) [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 26-44]
 • بندرلنگه غلظت فلزات سنگین نیکل، کادمیوم، سرب و مس در جلبکها و رسوبات مناطق ساحلی استان هرمزگان ( بندر عباس و بندر لنگه ) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • بندرلنگه تاثیر فولینگ زدایی بر روی رشد صدف محار در فصل زمستان در ساحل بندرلنگه [دوره 2، شماره 3، 1372، صفحه 11-18]
 • بندرلنگه پرورش مروارید در آبهای ساحلی بندرلنگه [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 23-36]
 • بندر لنگه وضعیت رشد موجودات روی سازه‌های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 75-88]
 • بندر لنگه بررسی مقدماتی بیولوژی تولید مثل صدف خوراکی cucullata saccostrea در ناحیه جزر و مدی کوهین - بندر لنگه [دوره 3، شماره 1، 1373، صفحه 29-34]
 • بندر لنگه بررسی اثرات بعضی از عوامل محیطی بر میزان آگار استخراج شده از جلبک گراسیلاریا (Gracillaria corticata) در سواحل خلیج فارس ، بندر لنگه [دوره 15، شماره 1، 1385، صفحه 81-88]
 • بندرلنگه و نخیلو بررسی تراکم کلروفیل a و توزیع فیتوپلانکتون ها در آبهای ساحلی بندرلنگه و نخیلو در ارتباط با صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 37-46]
 • بندر معلم بررسی مقدماتی تغییرات فصلی میزان گوشت صدف خوراکی در بندر معلم [دوره 6، شماره 3، 1376، صفحه 73-80]
 • بندر مقام بررسی مقدماتی روابط بین ابعاد مختلف صدف های محار در بندر مقام [دوره 2، شماره 4، 1372، صفحه 5-11]
 • بندر هندیجان تجمع فلزات نیکل و وانادیوم در عضله هشت گونه ماهی منطقه بحرکان بندر هندیجان (خلیج فارس) [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 161-171]
 • بنزآلکانیوم کلراید ارزیابی برون‌‌تنی فعالیت ضد میکربی ترکیب بنزآلکانیوم کلراید و گلوتارآلدهید (REMOVE) بر آبهای با شوری متفاوت [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 199-209]
 • بن سرخ تاثیر عصاره الکلی گیاهان بن سرخ ( (Allium jesdanum، شنگ (Tragopon carcifolus) و شاتره (Fumaria parviflora) بر ماندگاری فیله ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 93-108]
 • بن‌سولفورون ‌متیل تعیین متوسط غلظت کشنده علف‌کش بن‌سولفورون ‌متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 65-72]
 • بنه یافته علمی:تأثیر پوشش کیتوزان و اسانس بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) بر روند اکسیداسیون چربی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره نگهداری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 273-279]
 • بهبود زخم مطالعه تجربی بافت شناسی کیفیت روند بهبود زخم در ماهی کپور [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 91-116]
 • بهبود مقاومت تاثیر غنی سازی جیره با جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر شاخص‌های ایمنی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو اکسید روی [دوره 28، شماره 5، 1398، صفحه 121-129]
 • بهداشت عمومی برآورد میزان خطر برخی از فلزات ناشی از مصرف ماهی حلوا سفید و شوریده در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]
 • بهره‌برداری ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 109-120]
 • بهره برداری پایدار بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر : ضرورتها و نیازها [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 105-118]
 • بهره برداری پایدار بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر : ضرورتها و نیازها [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 105-118]
 • بهره وری شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری شرکتهای صیادی استان بوشهر و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 33-42]
 • بهره‌وری بررسی تناسب ارزش تغذیه‌ای و اقتصادی ماهی بیگ هد (Hypophthalmichthys nobilis) در اندازه‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 43-52]
 • بهره‌وری اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره‎وری کل عوامل تولید ماهیان سردآبی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]
 • بهره‌وری ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 29-38]
 • بهره‌وری ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 5، 1397، صفحه 29-38]
 • بهره‌وری پروتئین اثر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان بر شاخص‌های رشد و ترکیب بدن بچه‌ماهیان انگشت‌قد کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 25-35]
 • بهشت‌آباد جداسازی و شناسایی عوامل انگلی آلوده کننده ماهیان آفانیوس (Aphanius vladykovi) و نازک (Chondrostoma regium) در رودخانه بهشت‌آباد استان چهارمحال ‌و بختیاری [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 101-107]
 • بهگزینی ‌‌تاثیر ‌‌‌‌بهگزینی انفرادی بر بهبود ضریب تبدیل غذایی نسل اول (F1) ماهی قزل‌‌آلای ‌‌رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 29، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • بهمنشیر مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 31-44]
 • بهمنشیر فنون ماهیان و برخی پارامترهای زیستی آنها در رودخانه های کارون ، دز و بهمنشیر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 23-36]
 • بهینه‌‌سازی کنترل اکسیداسیون روغن کبد ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) با استفاده از عصاره هیدروالکلی جلبک Nannochloropsis oculata از طریق آنالیز سطح پاسخ [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 63-81]
 • بیهوشی استفاده از اسانس گل میخک (Eugenia caryophillata) بارگذاری شده بر نانو ذرات آهن برای القا بیهوشی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]
 • بیهوشی پاسخ‌های استرس در بچه فیل‌ماهیان جوان (Huso huso L.) نگهداری شده در تراکم پایین و بالا در شرایط زمستانه پس از اعمال بیهوشی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 127-139]
 • بیهوشی اثر بیهوش کنندگی اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در شرایط مختلف pH و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 59-74]
 • بیهوشی بیهوشی و جراحی در تاسماهیان ایران [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 3-10]
 • بیهوشی بیهوشی صدف محار Pinctada radiata به وسیله MS 222 [دوره 2، شماره 2، 1372، صفحه 1-6]
 • بیهوشی بررسی قدرت بیهوشی و آسیب‌های بافتی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • بی‌هوشی مقایسه اثر بی‌هوش‌کننده اسانس اسطوخدوس (Lavandula angustifolia) با اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم در ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 107-121]
 • بیهوش کننده بررسی اثر بیهوش کنندگی عصاره‌های آبی و الکلی تنباکو (Nicotiana tabacum) بر ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 33-40]
 • بیهوشی ماهی اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب ، بادرنجبویه ، خشخاش ، شقایق بر ماهی قرمز حوض [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 91-98]
 • بیواندیکاتور ارزیابی فیتوپلانکتونها در پساب‌های کشاورزی بعنوان شاخصی در امکان سنجی آبزی پروری در محدوده رودخانه کارون ( اهواز تا خرمشهر) [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 55-64]
 • بیوانفورماتیک شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 21-34]
 • بیوانفورمایک استفاده از علم بیوانفورماتیک برای تشخیص آلودگی میگو به ویروس بیماری لکه سفید [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 177-182]
 • بوتاکلر تأثیر غلظتهای تحت حاد علف‌کش بوتاکلر بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 151-160]
 • بوتاکلر تعیین غلظت کشنده علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • بوتریوسفالوس آلودگی به انگلهای Bothriocephalus achillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 161-169]
 • بیوتکنیک تکثیر مصنوعی بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون Acipenser stellatus در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 31-48]
 • بیوتکنولو‍ژی مقایسه‌ پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء و سر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با استفاده از آنزیم آلکالاز و آنزیم‌های داخلی بافت [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 55-62]
 • بیوتوکسین های دریایی بررسی واندازه گیری بیوتوکسین های دریایی در صدف های دوکفه ای سواحل خلیج فارس و دریای عمان [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 125-134]
 • بیودیزل ارزیابی تولید سوخت بیودیزل از میکروجلبک در یک فتوبیوراکتور و تعیین برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 71-80]
 • بیوسیستماتیک الگوی پراکنش زمانی و مکانی لارو ماهیان در سواحل شرقی و غربی کانال خورموسی (استان خوزستان، خلیج فارس) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 119-128]
 • بیوسیلاژ اثر استفاده از بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ در فرمولاسیون جیره بر شاخص‌‌های رشد ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 69-82]
 • بیوسنتز بررسی پروتئین متالوتیونین بعنوان نشانگر زیستی آلودگی جیوه در ماهی زورک (Scatophagus argus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 77-86]
 • بیوشیمی تغییرات بیوشیمی، استروئیدهای جنسی و ترکیب لاشه در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) تغذیه شده با هورمون 17- بتا استرادیول [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • بیوشیمیایی تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر برخی شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 37-46]
 • بیوشیمیایی تاثیر شدت نور بر ترکیبات بیوشیمیایی جلبک سبز Scenedesmus brevispina [دوره 7، شماره 1، 1377، صفحه 17-24]
 • بیوشیمی خون اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون‌شناسی و برخی از پارامترهای ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 13-26]
 • بوشهر ارزیابی ذخایر صدف ملالیس ( Solen brevis) در سواحل استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 123-134]
 • بوشهر تغییرات زیتوده جلبکهای قرمز در مناطق کشندی استان بوشهر [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 117-128]
 • بوشهر اثرات علامتگذاری بر رشد و مرگ و میر نوزادان میگوی ببری سبز (De Haan, 1844 Penaeus semisulcatus) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 109-116]
 • بوشهر بررسی فلور قارچی میگو ببری سبز پرورشی (Penaeus semisulcatus) استان بوشهر [دوره 12، شماره 4، 1382، صفحه 97-110]
 • بوشهر بررسی تراکم و تنوع دیاتومه ها ( Bacillariophyceae ) در حوضه ایرانی خلیج فارس ( بوشهر ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 111-124]
 • بوشهر بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی ( Penaeus indicus ) در مزارع پرورش میگو واقع در سایت حله - بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 169-178]
 • بوشهر تعیین درصد و شدت آلودگی میگوهای بومی منطقه بوشهر ( Penaeus semisulcatus ) به تک یاخته گرگارین و ارتباط آن با کلاسهای طولی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 178-187]
 • بوشهر ارزیابی ریسک زیست‌محیطی فعالیت مراکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص ارزیابی ریسک زیست‌محیطی فعالیت مراکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 73-81]
 • بوشهر پراکنش زمانی و مکانی مروزئوپلانکتون Ilyoplax frater در آب‌های ساحلی و مصبی بوشهر- خلیج فارس [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 95-105]
 • بوشهر انتخاب سایت مناسب پرورش میگو با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاره (مطالعه موردی: ساحل جنوبی بوشهر) [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 71-83]
 • بوشهر بررسی تراکم پذیری میگوی پا سفید در شرایط پرورش آزمایشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 159-164]
 • بوشهر مقایسه شاخص های رشد ، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی در سایت پرورشی حله استان بوشهر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 27-34]
 • بوشهر بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین گیاهی بر رشد میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 79-88]
 • بوشهر کیفیت آب استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی حله - بوشهر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • بوشهر گزارشی از درصد آلودگی میگوی ببری سبز منطقه بوشهر به انگل اپی پنیون EPIPENAEON ELEGANS در فصل صید [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 89-96]
 • بوشهر بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر [دوره 8، شماره 3، 1378، صفحه 107-112]
 • بوشهر میزان فلزات سنگین در آب ، رسوب و یک گونه ماهی (کفشک ) در کانال سلطانی بوشهر [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 4-14]
 • بوشهر تغییر ساختار زئوپلانکتون ها و افزایش فراوانی ژله فیش ها در منطقه ساحلی بوشهر– دلوار [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 99-106]
 • بوشهر ساختار تاکسونومیک ؛ پراکنش مکانی و روند تغییرات زمانی جمعیت اپندیکولارین ها در آبهای ساحلی شمال بوشهر – خلیج فارس [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-22]
 • بوشهر و هرمزگان بررسی پراکندگی کوسه Carcharhinus dussumieri و گونه های غالب دیگر در آبهای بوشهر و هرمزگان [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 33-45]
 • بیوفلاک تاثیر سیستم بیوفلاک بر کیفیت آب، عملکرد رشد، شاخص‌‌های ایمنی و ترکیب لاشه ماهی تیلاپیای‌‌نیل (Oreochromis niloticus) در تراکم‌‌های مختلف در آب لب‌‌شور [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 175-185]
 • بیوفلاک کیفیت آب و عملکرد ایمنی ماهیان انگشت‌قد تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تحت تاثیر زمان‌های مختلف افزودن کربوهیدرات در سیستم تعویض آب محدود [دوره 30، شماره 3، 1400]
 • بیوفلاک اثر سیستم بیوفلاک بر شاخصهای رشد، ترکیب بدن و آنزیمهای گوارشی ماهی جوان کپور معمولی در تراکمهای مختلف پرورشی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 35-46]
 • بیوفلاک اثر سیستم بیوفلاک بر شاخصهای رشد، ترکیب بدن و آنزیمهای گوارشی ماهی جوان کپور معمولی در تراکمهای مختلف پرورشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیوفیلتر بررسی نوع بستر زیستی در کاهش آمونیاک و عملکرد رشد ماهی گوپی (Poecilia reticulata) در سیستم مدار بسته [دوره 28، شماره 6، 1398، صفحه 25-33]
 • بیوفلوک تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone، 1931) در سیستم پرورشی بدون تعویض آب [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 77-91]
 • بیوفلوک تکنولوژی تاثیر نسبت‌های مختلف غذادهی برکیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 13-28]
 • بیولوژی بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی شوریده به منظور بهینه سازی فصل صید در دریای عمان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]
 • بیولوژی بررسی برخی از خصوصیات زیستی و تراکم آرتمیا در دریاچه مهارلو استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1381، صفحه 11-28]
 • بیولوژی تحقیقی بر بیولوژی فانوس ماهیان Benthosema pterotum [دوره 4، شماره 2، 1374، صفحه 37-46]
 • بیولوژیک بررسی بیولوژیک ماهی مرکب در آبهای سواحل سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1372، صفحه 56-69]
 • بیولوژیک بررسی بیولوژیک هشت گونه از آبزیان کفزی ( بندرلنگه تا جگین ) [دوره 4، شماره 4، 1374، صفحه 1-13]
 • بیوماس بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 3، 1382، صفحه 153-166]
 • بیوماس بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 3، 1381، صفحه 91-102]
 • بوم شناسی مطالعه مورفومتریک و مریستیک جمعیت های مختلف ماهی گونه Garra rufa در حوضه خلیج فارس و دجله [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 107-118]
 • بویه دستیابی به فرمول شیمیایی ساخت بویه EVA به روش مهندسی معکوس [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 45-54]

پ

 • پاپائین مقایسه راندمان بازیافت و درجه هیدرولیز پروتئین های موجود در امعاء و احشای ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis) با استفاده از آنزیم [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 149-156]
 • پایداری ارزیابی تاثیر دما، زمان و pH بر پایداری رنگدانه فیکوسیانین استخراج شده از جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) [دوره 26، شماره 5، 1396، صفحه 85-93]
 • پایداری اُکسایشی اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و عصاره آبی چای سبز بر عمرماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 22، شماره 1، 1392، صفحه 13-26]
 • پایداری امولسیون پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره